Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kierownik świetlicy
strony: [ 1 ]
Keri14-07-2022 12:46:30   [#01]

W związku z obniżką godzin nauczycielom niemieckiego jako języka mniejszości narodowej czy można nauczycielowi który będzie wychowawcą oraz prowadził 7 godz. dydaktycznych powierzyć stanowisko kierownika świetlicy w wymiarze 21/26?. OP wyraża mi zgodę. Na podstawie jakich dokumentów powierzą się stanowisko kierownika świetlicy?.

AnJa14-07-2022 12:55:22   [#02]

Arkusza organizacyjnego z zatwierdzonym takim stanowiskiem.

DYREK14-07-2022 15:14:54   [#03]

a dalej postępujemy zgodnie z art.64 ustawy prawo oświatowe

Art. 64. 1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. 

rzewa14-07-2022 19:07:50   [#04]

hm... a ten kierownik świetlicy ile godz obniżki ma?

AnJa14-07-2022 22:53:00   [#05]

Wg uchwały. Tutaj 5?

Keri15-07-2022 13:09:35   [#06]

Kierownik świetlicy 21/26 i 7/18 dydaktycznych.

rzewa15-07-2022 14:51:16   [#07]

czyli ten kierownik będzie miał 21 godzin na świetlicy + jakąś obniżkę czy np. 14 godz zajęć świetlicowych i 7 godzin obniżki kierowniczej?

do tego 7/18 godzin dydaktycznych

jeśli to pierwsze to jego pensum będzie wynosiło 23 godz tyg., więc będzie miał (5 + obniżka) godzin ponadwymiarowych, a na co musi zgodzić się OP i obniżka musi być nie większa jak 7 godzin

a jeśli to drugie, to jego pensum będzie wynosiło 20 godz. tygodniowo, czyli będzie miał 15 godzin ponadwymiarowych, a to jest niemożliwe, gdyż przekracza 1/2 etatu


post został zmieniony: 15-07-2022 14:57:25
BogdanK18-07-2022 10:19:58   [#08]

mam wątpliwość co do pensum.

Przyjmując, że nauczyciel ten ma 26h świetlicy (w tym 5h zniżki, więc realnie pracuje 21/26) i 7h dydaktycznych to uśrednione pensum wychodzi 24 godz. tyg. i 9h ponadwymiarowych (co mieści się w ramach 1/2 wymiaru, ale nie bardzo w godzinach dydaktycznych).


post został zmieniony: 18-07-2022 10:20:37
rzewa18-07-2022 12:39:03   [#09]

obniżka kierownicza nie ma pensum, czyli nie ma znaczenia dla ustalania wysokości pensum -> pensum liczymy z godzin dydaktyczno-wychowawczych -> pensum wynosi 23 godz/tydz

natomiast to czy liczba godz. ponadwymiarowych "mieści się" w godzinach dydaktycznych czy nie nie ma tu żadnego znaczenia -> n-l ma godziny ponadwymiarowe dlatego by poprowadzi te godziny dydaktyczne -> gdyby nie miał tych godzin nie miał by zmiany pensum i... nie miał by godzin ponadwymiarowych

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]