Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ]
camelot18-06-2018 13:42:17   [#51]

Powiem tak. Pracuje w tym zawodzie prawie 40 lat. Przez ten cały okres miałem tylko jeden raz podkreślam jeden raz ocenę pracy. Tylko jeden raz ponieważ przechodziłem na etat wizytatora. Ocena pracy poza tym jedynym przypadkiem była mi całkowicie niepotrzebna. Nawet pełniąc funkcję wicedyrektora nie musiałem mieć oceny.

flisegi22-06-2018 08:17:57   [#52]

Według, którego rozporządzenia dyrektor dokonuje oceny pracy jeżeli 3 miesiące od złożenia wniosku mija w roku szkonym 18/19. Po nowemu, czy po staremu? W rozporządzeniu dotyczącym "nowej" oceny pracy nie ma nic o tym, że procedury wszczęte pod starym zarządzeniem jest kończona w tym trybie. Chyba, że mi coś umknęło.

AnJa22-06-2018 08:24:16   [#53]

w #50 jest pp - po staremu

flisegi26-06-2018 07:53:49   [#54]

Dziękuję, gdyby informacja o tym była w rozporządzeniu o ocenianiu byłoby łatwiej.

MKJ26-06-2018 11:03:28   [#55]

Ale niezgodnie z zasadami legislacji. :-)

eny26-06-2018 17:25:45   [#56]

Regulamin oceniania pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem.

Czy ktoś już stworzył coś takiego? A może jest jakiś przykładowy wzór?

dziękuję za wszelkie wskazówki;)

 

DYREK26-06-2018 17:44:16   [#57]

zobacz wątek: Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....

a w nim:

 https://drive.google.com/file/d/1N5ZJJpv74QRg08ReLY4AHHO4_PDkC6dL/view

http://www.ko.rzeszow.pl/pliki/zalaczniki/ocena_pracy_nauczyciela_2018.pdf

 http://www.ko.rzeszow.pl/bez-kategorii/materialy-z-narad-z-dyrektorami-czerwiec-2018-r/


post został zmieniony: 26-06-2018 17:47:26
eny26-06-2018 17:48:27   [#58]

Dzięki dyrku jak zwykle niezawodny, tam są kryteria i już to przewertowałam. Chodzi mi o finalny dokument czyli regulamin, który trza stworzyć na tej bazie...;)


post został zmieniony: 26-06-2018 17:49:23
AnJa26-06-2018 21:48:35   [#59]

Regulamin powinien zawierać wskaźniki i sposób dojścia do wyniku ustalonego w % i przekładalnego na ocenę.

Nie widze tam przestrzeni na rumakowanie.

eny26-06-2018 22:17:30   [#60]

To i ja wiem AnJa ale jak to "ładnie" poukładać aby nie było li tylko przepisywaniem przepisów prawnych;-)

Regulamin goni regulamin... wrrr

PS ładnie to nazwałeś rumakowanie, tego jeszcze nie było;))


post został zmieniony: 26-06-2018 22:18:34
ReniaB27-06-2018 07:03:17   [#61]

To cytat, ANJA jest twórczy i kreatywny ale tu tylko zacytował Osła ze Shreka.

AnJa27-06-2018 08:42:13   [#62]

Nauczycielem jestem wszak (przynajmniej mentalnie)- więc cytować muszę.

A że z treści cytatu nie można wywnioskowac czy to Osieł czy Coelho...

Ad meritum - jak napisałem- tam nie ma pola do popisu (trawetacja cytatu?)

W szkole X stosuje się :
1.wskaźniki oceny pracy nauczyciel: i tu lista tych ok.30 kryteriów i po x wskaźników do każdego.
2. zasady ustalania uogólnionej oceny pracy nauczyciela - i tu opis tego jak z kryteriów robię się procenty.

ReniaB27-06-2018 14:36:49   [#63]

Oj wiem; chyba chciałam zdeprecjonować Twoje osiągnięcia w komentowaniu z czystej zawiści; zwykle Twoje komentarze są trafniejsze niż moje własne i nawet czasem je cytuję

AnJa27-06-2018 16:09:57   [#64]

Czy oprócz Osieła i Coelho także AnJa.

Towarzystwo, ze tylko mecz obejrzeć...

LL27-06-2018 21:58:53   [#65]

Czy nauczyciel będący w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu może być oceniany jeżeli sam wystąpił o dokonanie oceny ( chyba chce być oceniany "po staremu")

izael27-06-2018 22:02:47   [#66]

może

:)

 

zosiaz128-06-2018 09:08:00   [#67]

czy będąc na urlopie wychowawczym, można wystąpić o ocenę pracy?

rzewa28-06-2018 11:58:00   [#68]

można

ale dyrektor z tą oceną i tak może poczekać do powrotu n-la do pracy - obecnie to §3 ust 1 rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043) a po 1.09 będzie miał tu zastosowanie art 6a ust 2b KN


post został zmieniony: 28-06-2018 12:00:41
flisegi29-06-2018 13:36:51   [#69]

Słuchajcie kiedy zamierzacie przedstawić ZZ regulaminy oceny pracy do zaopiniowania? ZZ twierdzą, że mają na opinię 21 dni (powołują się na art 19 ustawy o ZZ). Przecież to niemożliwe żeby zz dać ten regulamin na początku sierpnia. Planuję dać im pod koniec sierpnia lub na początku września. Mam świadomość, że regulamin powinien być gotowy na 1 września, ale jego solidne przygotowanie przed tym terminem jest mało możliwe. Jak zamierzacie rozwiązać tą sprawę?

Na kiedy będziecie mieli gotowe regulaminy?

PaulinaS29-06-2018 14:45:04   [#70]

Organizuję radę 29 sierpnia, na której zamierzam przedstawić nauczycielom rozporządzenie i przygotowany przeze mnie regulamin. Następnie dam go związkom. Gotowy będzie przed 1 września, zaopiniowany- jeśli związki zechcą zdążyć.

Szanujmy się , choć w obecnej sytuacji to coraz trudniejsze... Z drugiej strony pomyślcie- przecież nikt z nas nie będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela we wrześniu, przynajmniej tak mi się wydaje...

Można więc to sobie zaplanować tak, by już regulamin był na pewno zaopiniowany.

noe1929-06-2018 15:51:09   [#71]

pamiętajcie, że KO też musi mieć regulamin oceny pracy dyrektora :)

więc bez szaleństw :) mam czas i nie mam zamiaru tracić urlopu, żeby mieć regulamin 

Jacek29-06-2018 16:57:57   [#72]

MEN się postarał :-)

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/pragmatyka-zawodowa-nauczycieli/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html 

kulka29-06-2018 17:13:39   [#73]

A na końcu wszystko PODSTAWIAMY DO WZORU i WYLICZAMY (ostatnia strona materiałów). 

Jacek29-06-2018 17:36:11   [#74]

i dlatego będziemy mieli wzorowych nauczycieli, tylko jedni bardziej inni mniej...

AnJa29-06-2018 17:40:33   [#75]

wyrózniajacych

albowiem np. będą umieli określić swoje mocne i słabe strony

najlepiej na szkolnym fejsie

Jacek29-06-2018 17:55:32   [#76]

wzorowych w sensie, że odmierzeni wzorem

AnJa29-06-2018 19:30:15   [#77]

Aaaaa. Spod sztangi znaczy... I dobrze. Formujemy tak dzieci wiec trza i nauczycieli.

malmar1529-06-2018 21:59:54   [#78]

no cóż, sporo wysiłku włożono w przygotowanie ;)

porównywalność niektórych pozycji niesamowita ;)

i znów będą jakieś konkrety i jakieś bleblanie

ale jak to mówi mój syn: Mamo, życie

;-)

og02-07-2018 19:21:16   [#79]

Za zgodą autorki udostępniamy komentarz do naszego posta o przykładowych wskaźnikach oceny nauczycieli. Lektura obowiązkowa!

Wskaźniki są extra - pokazują macierz kompetencji nauczyciela idealnego, takiego co to nie sypia, nie je, nie ma własnej rodziny. Ma za to non stop 100% uwagi na wszystkich aspektach funkcjonowania dziecka zarówno indywidualnego, w tym jego sytuacji rodzinnej, jak i w grupie i od strony dydaktycznej i od opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kompetencje psychologiczne pozwalające na trafne interwencje. Posiłkuje się szkolnymi regulaminami, statutem i konwencją praw dziecka. To, że ma maksymalnie opanowaną podstawę programową w swoim przedmiocie i że ma w tym zakresie w jednym palcu szkolny program nauczania i cały czas monitoruje postępy każdego dziecka to norma. (pamiętajmy, ze zazwyczaj uczy co najmniej kilkadziesiąt dzieci) Jednocześnie jest innowacyjny i zawsze świetnie przygotowany. Współpracuje ściśle z innymi członkami zespołu w ramach rady pedagogicznej, z dyrekcją, z rodzicami, ale też ze środowiskiem lokalnym, z NGOsami, MOPSem, PPPP, policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorem sadowym, OKE, CKE, placówkami doskonalenia nauczycieli i jeszcze organizuje wymiany międzynarodowe. Ponadto dba o to, by jego podopieczni startowali w konkursach, turniejach i olimpiadach. Prowadzi koła zainteresowań, wolontariat, samorząd szkolny. Ach! i jeszcze jest opiekunem stażu praktyk szkolnych. Oczywiście nieustannie się kształci i podnosi swoje kompetencje, najlepiej na podyplomówkach a to, że jest biegły w technologiach cyfrowych nie ulega najmniejszej wątpliwości. Poza tym publikuje swoje innowacyjne myśli na łamach internetu i w publikacjach naukowych współpracując z jednostkami badawczymi, pisze podręczniki i materiały dydaktyczne, przygotowuje dla siebie i organizuje dla innych wizyty studyjne. No i oczywiście dysponuje szerokim wglądem we własną samoocenę, ewaluuje własne działania, poddaje je refleksji i wyciąga wnioski bez przerwy doskonaląc swój warsztat pracy.

Wszystko to obejmuje się zgrabnym algorytmem, gdzie Z oznacza ustalony poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, X liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, a Y maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela...

Jednym słowem M A S A K R A.
Uważam, że ten pomysł to sadyzm w czystej formie.
Nie znam człowieka, który wyrobiłby się z takim obciążeniem, będąc jednocześnie świadomy tego, że każdy jego ruch jest kontrolowany i poddawany ocenie.

Kochani Nauczyciele, chylę przed Wami czoła, jeśli pomimo takiej presji nie rzucacie w cholerę tej roboty. Kochani Dyrektorzy jakże Wam współczuję, że nie dane Wam współpracować ze szczęśliwymi odpowiedzialnymi w swojej autonomii ludźmi. Kochani Rodzice zabierajcie z tej szajby dzieciaki. Nie ma opcji, żeby tak frustrowany dorosły nie wywierał presji na dziecku. Wszak wyznacznikiem jego oceny tak czy siak będą wyniki Waszych dzieci.

Marianna Blockchain Kłosińska

Jacek02-07-2018 20:02:02   [#80]

trochę jak RoboCop. Tylko OCP z filmu tu ma skrót MEN i oczywiście nie przewodniczy Dick Jones a MAZ

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]