Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pisma do nauczycieli w sprawie łączonego pensum.
strony: [ 1 ]
koala07-05-2018 08:00:23   [#01]

Do tego roku mieliśmy do pensum 18. Teraz zgodnie z KN jest przeliczane. 

1. Czy do nauczycieli mam skierować pismo,że na rok 18/19 będzie np. wynosiło 20. Pisma do końca maja?

2. Czy musi być zawarta formuła, ze może nie przyjąć warunków i wtedy rozwiązanie stosunku  pracy?

DYREK07-05-2018 09:10:28   [#02]

umowa o pracę, czy stosunek pracy na podstawie mianowania ?

zmiana pensum (także zmiana wynikająca z łączenia etatu), to zmiana stanowiska w tej samej szkole (zmiana warunków zatrudnienia)

zatem konieczne jest:

  • przeniesienie nauczyciela na nowe stanowisko (w trybie art.18 ust. 1 KN - konieczna zgoda lub prośba nauczyciela)  -> stosunek na podstawie mianowania

lub

  • zawarcie porozumienia zmieniającego (konieczna zgoda nauczyciela) albo stosujemy wypowiedzenie zmieniające (Kp) -> umowa o pracę (np. kontraktowy)

 


post został zmieniony: 07-05-2018 09:11:50
koala07-05-2018 13:13:16   [#03]

Dziękuję

mona07-05-2018 21:55:35   [#04]

Wszystkie pisma do końca maja?!


post został zmieniony: 07-05-2018 21:55:54
mychase08-05-2018 08:36:57   [#05]

nauczyciel ma pensum 19 bo ma 18 i 22(przedmity zawodowe) nauczyciel dyplomowany , jakie mam mu wręczyć pismo nadal będzie miał stanowisko nauczyciela 

Jacek08-05-2018 08:43:06   [#06]

jeśli pełny etat to ja napisał wyżej Dyrek

  • przeniesienie nauczyciela na nowe stanowisko (w trybie art.18 ust. 1 KN - konieczna zgoda lub prośba nauczyciela)  -> stosunek na podstawie mianowania
mychase08-05-2018 09:38:57   [#07]

ale jak to zmiana stanowiska nadal jest nauczycielem tylko zmienia mu sie pensum z 18 na 19 jakie pismo mam napisać poproszę o podpowiedź

 

Jacek08-05-2018 09:55:36   [#08]

stanowisko nauczyciela należy właśnie rozumieć przez jego pensum.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) przenoszę Pana z dniem 1 września 2018 r. z urzędu, za Pana zgodą, na stanowisko nauczyciela z pensum 19/19.

gosiaes208-05-2018 10:09:23   [#09]

...i tak co roku, bo pensum może być różne :(((

mychase08-05-2018 10:10:35   [#10]

dziękuję Jacku :)

DYREK08-05-2018 10:48:23   [#11]

pojęcia stanowisko pracy z art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela należy interpretować zgodnie z art. 42 (tabela) KN -> wyrok z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 217/98 (OSNAPiUS 1999 r. nr 15, poz. 479)

stanowisko nauczyciela określa m.in. wymiar pensum -> wyrok SN z dnia 16 lipca 2013 r., II PK 334/12, LEX nr 1353437

JurekW08-05-2018 20:35:16   [#12]

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum również stosujemy art. 18 czy art. 220 przepisów przejściowych ?

Jacek08-05-2018 20:52:44   [#13]

Stosujemy art. 18 KN (za wyjątkiem ust. 2, który dotyczy zapewnienia mieszkania jak nauczyciel jest przenoszony do innej miejscowości).

Dodatkowo art. 18 KN stosujemy również do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na jej wymiar w związku z art. 220 specustawy.


post został zmieniony: 08-05-2018 20:55:01
gosiaes211-05-2018 10:28:50   [#14]

do kiedy należy wręczyć powyższe pisma?

noe1911-05-2018 10:57:25   [#15]

moim zdaniem w maju, jak każdy typowy ruch służbowy. Oczywiście jeżeli podejrzewamy o braku zgody to sugerowałbym wcześniej, aby zdążyć z kolejnymi działaniami

gosiaes212-05-2018 05:58:35   [#16]

a jak się w sierpniu zmieni coś, to znowu?

bardu14-05-2018 13:20:00   [#17]

jaka jest PP do wyliczania łączonego pensum :) nijak nie mogę znaleźć ?

bardu14-05-2018 13:21:58   [#18]

jeszcze pytanie jeżeli rewalidację prowadzi n-l o pensum 18 to liczymy z etatu 18, jeśli n-l ma  pensum 22 to rewalidacja z 22? 

halinah14-05-2018 13:59:29   [#19]

Do #17 - art 42 ust. 5c KN

Bona Fide14-05-2018 14:04:48   [#20]

do #14

Jeśli masz u siebie klasy gimnazjalne to ruch kadrowy do jutra, zgodnie z art. 225 upwpo.

Bona Fide14-05-2018 14:09:30   [#21]

do #17

art. 76 pkt 22 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który dodaje w art. 42 po ust. 5b KN właśnie ust. 5c, o którym nowa w poście #19.

Dlatego nie widzisz go teraz w aktualnej KN.

Na pewno zobaczysz go 1 września:-)

 

bardu14-05-2018 14:37:44   [#22]

Dzięki:) Bona Fide

bardu16-05-2018 07:53:54   [#23]

Może pytanie z typu głupich ale jeżeli nauczyciel ma 18 godz etatu i nadgodziny np. świetlicy  to nie przeliczamy etatu ? (np. 18 godz. język polski + 3 godz. świetlicy)

noe1916-05-2018 08:16:42   [#24]

#bardu - przeliczamy zawsze jak mamy łączone pensa

rzewa16-05-2018 20:30:44   [#25]

przy takim przydziale ten n-l będzie miał pensum równe 19 godz/tyg

Robcio17-05-2018 12:31:57   [#26]

Ja nie zgadzam się, że zmiana pensum to jest zmiana stanowiska nauczyciela. Owszem jest to zmiana warunków zatrudnienia i pismo informacyjne należy dać i uzyskać zgodę, ale stanowisko się nie zmienia tylko realizacja w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze tj np: nauczyciel oraz nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej.

Moim zdaniem jeżeli z n-ela j. polskiego przechodzi na świetlicę to to jest zmiana stanowiska i art. 18 KN

 

DYREK17-05-2018 13:28:35   [#27]

https://www.saos.org.pl/judgments/308238 

Robcio21-05-2018 09:05:39   [#28]

To jest wyrok sądu REJONOWEGO, tak jak tysiące innych w sprawie np. "13" RÓŻNE. Wiadomo, że jeżeli nauczyciel pójdzie do sądu to nigdy nie wiadoma jaki wyrok zapadnie nawet w oczywistej sprawie

 

rzewa21-05-2018 22:49:17   [#29]

Robcio: to że pensum = stanowisko wynika wprost z art 42 KN i jest to potwierdzone w orzecznictwie SN (zresztą częściowo przytoczonym w tym wyroku)

koala23-05-2018 12:25:09   [#30]

1.Czy podczas zmiany stanowiska, konieczne jest uzyskanie zgody nauczyciela. Jeśli się nie zgodzi  to rozwiązanie stosunku pracy?

2. W piśmie zawrzeć adnotację, ze może odwołać się do sądu?

Macia23-05-2018 13:25:22   [#31]

Bardu po co przeliczać skoro  nauczyciel ma pełny etat 18/18 i 3 g. ponadwymiarowe

noe1923-05-2018 21:30:29   [#32]

#Macia, trzeba przeliczać to wynika wprost z KN (już raz ci odpowiadałem :)

KN od 1.09

  1. „5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala sięjako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.”,

 

tutaj jest napisane to wprost 

rzewa23-05-2018 23:51:13   [#33]

michba:

1. tak, o ile nie masz dla tego n-la godzin bez zmiany pensum

2. od propozycji zmiany pensum (zmiany stanowiska) nie ma się co odwoływać, gdyż jest to czynność dwustronna (wymagana zgoda n-la), zatem jeśli nie wyrazi zgody, to nie ma porozumienia czyli nie ma zmiany - i nie ma podstaw do odwołań, zatem nie ma konieczności informowania o drodze odwoławczej

natomiast jeśli n-l w wyniku niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska otrzyma wypowiedzenie stosunku pracy, to już należy to przeprowadzić w normalnym trybie: inf o drodze odwoławczej, konsultacje związkowe itd.

koala24-05-2018 10:06:09   [#34]

No i mam kwiatek. Nauczycielka po zapoznaniu się z pismem dotyczącym zmiany pensum odmówiła podpisania. I co dalej?

noe1924-05-2018 10:33:19   [#35]

no więc szukasz godzin dla niej bez zmiany pensum.

Jeżeli nie masz, szukasz nauczyciela do ograniczenia lub zwolnienia (musisz brać pod uwagę wszystkich nauczycieli, którzy uczą tego samego przedmiotu co Ona (mają dane kwalifikacje)

 

koala24-05-2018 10:45:43   [#36]

Dlaczego mam dla niej szukać pensum z 18? pani uczy przyrody  i ma 10 godzin do tego 12 godzin świetlicy i ma etat 22/22. 

noe1924-05-2018 11:57:11   [#37]

musisz szukać, bo się nie zgadza na zmianę - to chyba logiczne (nie pisałaś jakie ma, a ja nie pisałem, że z 18 :)

albo kombinujesz albo kogoś zwalniasz (czy ograniczasz)

koala24-05-2018 12:15:09   [#38]

Jest jedynym nauczycielem, który uczy przyrody. reforma spowodowała,że nie ma dla niej godzin. dołożyłam więc świetlicę.

noe1924-05-2018 15:34:52   [#39]

no to jak się nie zgadza, to ograniczenie lub wypowiedzenie 

mychase25-05-2018 09:24:48   [#40]

nauczyciel odmówił przejscia w stan nieczynny i ograniczenia etatu w przyszłym roku szkolnym(wygaszane gimnazjum, teraz okazało sie że moge mu zaproponowac etat łączony  i do godzin z 18 dołożyć godziny swietlicowe , proszę go na piśmie o wyrażenie zgody, wręczę mu pismo dziś z prośbą o ustosunkowanie sie do niego, jeżeli nie wyrazi zgodny w czasie rozmowy czy mogę prosić go o odpowidx do 29 maja ? I czy wpisać  klauzulę o odwołaniu do sądu ?

Bardzo proszę o pomoc sprawa pilna 


post został zmieniony: 25-05-2018 09:26:08
rzewa25-05-2018 22:22:09   [#41]

w razie braku zgody wręczasz mu wypowiedzenie z odpowiednimi klauzulami

dariuszn709-08-2018 08:53:15   [#42]

Nauczyciele mają od zawsze łączone godziny, (oczywiście nie wszyscy), pracują na godzinach dydaktycznych i świetlicowych lub bibliotecznych. Do tej pory nie mieli pensum łączonego tylko dydaktyczne z 18, a świetlicowe z 26 (ewentualnie biblioteka z 30). Tak było do tej pory w tej chwili po zmianach w przepisach trzeba wszystkim zrobić pensum łączone (godziny przydzielone nauczycielom są w podobnych ilościach jak w poprzednich latach) czy wystarczy pismo informujące że od 1 września 2018 na podstawie (tu podstawa prawna) Pana Pani Pensum wynosi np. 20 godzin. Wiem również że od 1 stycznia 2019 to pensum u niektórych nauczycieli się zmieni, gdyż do pracy wraca nauczyciel po urlopie zdrowotnym więc pensum będzie ponownie przeliczone, wtedy znowu pismo informujące.

Z tego co piszecie powinno to wyglądać trochę inaczej, ale nie zawsze jestem w stanie przewidzieć jakie zmiany zajdą w czasie roku szkolnego. Np nauczyciel ma 18h dydaktycznych we wrześniu dostaje 6h świetlicy dodatkowo więc musi zmienić się jego pensum bazowe nie mam szans przewidzieć tego w maju.

bialy196730-08-2018 13:28:17   [#43]

Proszę o pomoc: wręczyłem nauczycielce pismo o zmianie stanowiska pracy, z klas I-III do oddziału 0 w tym samym zespole szkół. Kwalifikacje posiada, stosunek pracy pozostaje ten sam - przez mianowanie. Czyli wg art.18 KN. Pani nie chce podpisać, czyli powiedzmy wypowiadam umowę z art. 20. Ale ona twierdzi, że jej te przepisy nie dotyczą, bo jest w ochronnym okresie przedemerytalnym.

Orzecznictwo sądów co do ochrony przedemerytalnej nauczycieli mianowanych jest różne: nauczyciel taki podlega ochronie przedemerytalnej lub nie podlega (większość). Czeka mnie sąd pracy. Czy ktoś mógłby mi doradzić, a może ktoś z Was miał podobne doświadczenia?

 

rzewa30-08-2018 15:33:25   [#44]

dariuszn7: tak jak było do tej pory było nieprawidłowo - powinno też być ustalone nowe pensum. Zmieniło się tylko to, że poprzednio nowe pensum ustalane było na podstawie uchwały OP a teraz ustala się je na podstawie zapisu KN

po powrocie n-la z urlopu sytuacja się zmieni, ale to powinno być przewidziane w AO i związane z nieobecnością przydziały godzin (a co za tym idzie zmiany pensum) powinny mieć charakter czasowy

bialy1067: nowe pensum ustala się w tzw. ruchu służbowym (czyli najpóźniej do 31.07), bo tylko wtedy, w razie braku zgody n-la, można zastosować art 20 KN. Teraz już nie jest to możliwe i jeśli n-lka nie chce podpisać zgody na zmianę pensum, to musisz jej przydzielić godziny wg pensum jakie teraz ma - obojętne co zrobisz musisz jej płacić za cały etat do końca roku szk. 2018/2019 a ew. ochrona przedemerytalna nic do tego nie ma

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]