BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - grudzień 2020 r.
 

Stanowisko ws. sytuacji Domów Wczasów Dziecięcych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63631&ux=148&pst=9#pst9

 

Stanowisko OSKKO ws. sytuacji przedszkoli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63607&ux=148&pst=2#pst2

 

Szkolenia OSKKO:

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/dokumentacja-dyrektora-szkoly/

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/dokumentacja-dyrektora-przedszkola/

 

Przed nami XVIII Konferencja OSKKO, 5-7.03.2021 r. w Krakowie – rozpoczynamy przygotowania z nadzieją, że będziemy mogli spotkać się na niej na żywo.

Grudzień – jakie będą w tym roku Święta i Nowy Rok?

 

Życzymy przede wszystkim Zdrowych, Zdrowych i jeszcze raz Zdrowych…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 4/5 - 7 października 2020 r. - Zakopane

- niestety nie w realu a on-line z uwagi na objęcie strefą czerwoną powiatu tatrzańskiego

– cykl bezpłatnych wykładów on-line:

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

 

Za nami:

19,9 zlot OZNI

12 i 14 czerwca 2020 r. on-line

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63020&ux=148&pst=46#pst46

 

XVII Konferencja OSKKO – 28 luty – 1 marca 2020 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2020/index.html

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - w listopadzie 2020 r. ponieważ nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339850

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granic

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339853

3. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339952

4. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (dot. zmiany przepisu z 2015 r.)

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340103

5. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (dot. zmiany przepisu z 2017 r.)

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340105

6. Projekt rozporządzenia MKDNiS w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340400

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63644&ux=148&pst=2#pst2

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340511

 

Rekomendujemy :

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Relacje rówieśnicze dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych.


Badanie prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego i dr hab. Piotra Plichty przy współpracy z OSKKO

http://www.oskko.edu.pl/relacje_rowiesnicze/

 

Karty Wyboru PROFESKI  to zestaw kart do kompleksowej pracy przy podejmowaniu wyborów edukacyjno–zawodowych, zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. 

https://progra.pl/karty-wyboru-profeski/

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 26 marca 2020 r. liczyła 5233 osoby.

W styczniu 2020 r. przyjęto 0 członków , w lutym 30, także w marcu 30, w kwietniu 32, w maju 0, w czerwcu 41 , w lipcu 0, w sierpniu 45, we wrześniu aż 155, w październiku 0, a w listopadzie 54 „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2020 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W listopadzie 2020 r. rozmowy przede wszystkim pracy szkół, przedszkoli i placówek w okresie stanu epidemii, a szczególnie sprawy świetlicy szkolnej oraz tzw. „500” wsparcia - bon dla nauczycieli.

Zmiana na prowadzeniu najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy – 11318 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11318#pst11318

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród sporej ilości nowych w listopadzie, wiele z nich przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – pelargonia urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6184 osoby, które polubiły i 6615 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2005 r. – nadal - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=511#pst511

Na stronie forum OSKKO do końca listopada 2020 r. znalazły się 61.984 wątki i 955. 902 wypowiedzi.

Listopad 2020 r. przywitał na forum DICK wątkiem –

Oświadczenie o kwarantannie lub izolacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63572&ux=148&pst=6#pst6

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

gona – arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63042&ux=148&pst=71#pst71

nela2nauczanie zdalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63544&ux=148&pst=67#pst67

kaefŻółta/czerwona strefa a maseczki w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63442&ux=148&pst=41#pst41

KaPi wraca nauczyciel z macierzyńskiego...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62480&ux=148&pst=32#pst32

azaPrzedszkola - łączmy się!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63543&ux=148&pst=32#pst32

azikaj – mysz piór

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63559&ux=148&pst=27#pst27

DICK – Prowadzenie zajęć na kwarantannie i w izolacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63570&ux=148&pst=23#pst23

Afraniuk – Pracownicze Plany Kapitałowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63528&ux=148&pst=23#pst23

barborka2wynagrodzenie nauczyciela na kwarantannie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63521&ux=148&pst=22#pst22

ktosikPracujecie z domu czy musicie przychodzić do szkoły?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63568&ux=148&pst=22#pst22

 

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=77#pst77

 

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2020   r. :

Sulikopieka w świetlicach szkolnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63590&ux=148&pst=81#pst81

Robcio ważne - dofinansowanie 500-rodzaj sprzętu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63648&ux=148&pst=72#pst72

teka57bon dla nauczycieli – a oto konsultacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63586&ux=148&pst=61#pst61

Paweł32 500 zł podpisane

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63632&ux=148&pst=57#pst57

Dante 500 zł na zdalne nauczanie proj. rozp.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63609&ux=148&pst=49#pst49

Marek Pleśniar Pierwsza komisja dyscyplinarna wz. ze strajkiem kobiet

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63581&ux=148&pst=42#pst42

Jacek Narodowe ferie zimowe a klasyfikacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63641&ux=148&pst=26#pst26

olekjurek Konsultacje dla ósmej klasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63594&ux=148&pst=25#pst25

Kajko Szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63624&ux=148&pst=23#pst23

Jotsposób dokumentowania nauczania zdalnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63598&ux=148&pst=22#pst22

MartaWn-le świetlicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63597&ux=148&pst=20#pst20

misiek11Pismo rodzica

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63612&ux=148&pst=17#pst17

gronostajgodziny ponadwymiarowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63655&ux=148&pst=17#pst17

beatakSOSW a nauczanie zdalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63508&ux=148&pst=16#pst16

EJ-Mmodyfikacja tygodniowego rozkładu zajęć a pobory

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63615&ux=148&pst=15#pst15

ktosik Kwarantanna - jak odnotować w SIO?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63608&ux=148&pst=15#pst15

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2020  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11318 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11318#pst11318

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1202 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1202#pst1202

Leszek – teksty ujednolicone – 591 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=592#pst592

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 511 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=511#pst511

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 285 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=285#pst285

Marek Pleśniar – A jak pracujecie z uczniami zdalnie? - 227 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62654&ux=148&pst=227#pst227

AsiaJ– OSKKO w Polsat News/TVN24/TOKFM itd itp - 195 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62663&ux=148&pst=195#pst195

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=511#pst511

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11318#pst11318

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=592#pst592

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1201#pst1201

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=285#pst285

Benigna – Wojciech Tański - założony 16.11.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46968&ux=148&pst=119#pst119

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.
 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca listopada 2020 r. – 1685 plików.

W listopadzie br. zamieszczono 7 plików, to ujednolicenia przepisów wykonawczych i wzór dokumentu wewnątrzszkolnego.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2020 r. – według stanu pobrań na koniec listopada 2020   r.:

- w styczniu 2020 r. – brak plików,

- w lutym 2020 r. – jedyny plik - Leszek - ujednolicone rozp. MZ - updz z drobną zmianą na dzień 25.02.2020 r. – 166 pobrań,

- w marcu 2020 r. – JarTur - Projekt zarządzenia i wzór informacji zwrotnej od nauczycieli w celu przygotowania nauczania na odległość – 1348 pobrań,

- w kwietniu 2020 r. – Leszek - ujednolicone rozporz. MEN z 3 zmianami - szczególne rozwiązania dla szkół w okresie epidemii – 286 pobrań,

- w maju 2020 r. – Jacek - Procedura wznowienia nauczania w oddziale przedszkolnym oraz opieki w klasach 1-3 i konsultacji dla uczniów klas 8 od 25 maja 2020 r. oraz dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca br. 2020 r. – 1042 pobrania,

- w czerwcu 2020 r. - Jolka N - Prezentacje z OKE Kraków – 416 pobrań,

- w lipcu 2020 r. – brak plików,

- w sierpniu 2020 r. - Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2020-2021 dla SP – 1148 pobrań,

- we wrześniu 2020 r. – Leszek - t.j. szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania JSO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - chyba już 10 zmiana - MEN się uczy. – 416 pobrań,

- w październiku 2020 r. – Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – po zm. 24.10.2020 r. - 561 pobrań

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w listopadzie 2020 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.11.2020 r.

5.11.2020

Leszek

tekst ujednolicony rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 9.11.2020 r. Pobierz: rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 9-11-20.7z* (11 KB)

614

06.11.2020

Jacek

Tekst ujednolicony rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii po zmianie obowiązującej od 7 listopada br.
Pobierz: 
Rozporządzenie RM - ws ograniczeń, nakazów i zakazów.zip* (45 KB)

85

06.11.2020

Jacek

Tekst ujednolicony rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii po zmianie obowiązującej od 7 listopada br.
Pobierz: 
Rozporządzenie RM - ws ograniczeń, nakazów i zakazów.docx* (47 KB)

276

19.11.2020

Leszek

tekst ujednolicony rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 20.11.2020 r. z "500"
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-20-11-20.7z* (39 KB)

384

24.11.2020

izael

Obserwacja zajęć zdalnych_mojapraktyka
Pobierz: 
Arkusz obserwacji_zdalna.zip* (11 KB)

214

25.11.2020

Leszek

tekst ujednolicony rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. 30.11.2020 r.
Pobierz: 
rozp. MEN-czasowe-ograniczenie ze zm. 30-11-20.7z* (12 KB)

236

27.11.2020

Jacek

Tekst ujednolicony rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - po zm. obowiązuj Pobierz: Zmiana rozp. MEN przez MENiN z dnia 27.11.2020 r..zip* (44 KB)

115

 

Powroty na forum - teraz pora na marzec i kwiecień 2015 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 5 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2015 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 141 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. aleksandra2008 nowe zasady rekrutacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52391&ux=148&pst=238#pst238

2. Ank lampy bakteriobójcze w przedszkolu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26882&ux=148&pst=67#pst67

3. LL ocena pracy dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46509&ux=148&pst=63#pst63

4. Adaa Projektowane zmiany w UoSO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54279&ux=148&pst=51#pst51

5. fredi – Lustracja dyrektorów praktycznie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21352&ux=148&pst=39#pst39

6. dwalcz – Rekolekcje - sprawdzanie obecności uczniów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50454&ux=148&pst=38#pst38

7. Wertykal – No, i stało się

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9143&ux=148&pst=35#pst35

8. graraz List Minister Edukacji Narodowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54477&ux=148&pst=34#pst34

9-10. krisko 63 - nauczyciele zatrudnieni w oparciu o ustawe o systemie oświaty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50170&ux=148&pst=31#pst31

9-10. Katka – powrót do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41934&ux=148&pst=31#pst31

W kwietniu 2015 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 164 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. czesiak  – 1 komputer na 1 ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50500&ux=148&pst=78#pst78

2. mikolajek – Ochrona związków zawodowych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47642&ux=148&pst=58#pst58

3. Biuro OSKKO  – Konsultacja OSKKO: ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54678&ux=148&pst=47#pst47

4. mm Opinia Rady Pedagogicznej.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41839&ux=148&pst=43#pst43

5. laostic – Jeszcze raz podręczniki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50940&ux=148&pst=42#pst42

6. izael  sprawdzian 2015 - piszemy:)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54710&ux=148&pst=41#pst41

7. Maja19 – Dofinansowanie wypoczynku urlopowego osób uprawnionych w ZFŚS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54745&ux=148&pst=37#pst37

8. Marek Pleśniar KO oraz OP podejmują działania na podstawie anonimu?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50439&ux=148&pst=36#pst36

9. arabrab  – pensum dyrektora - licytacja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54702&ux=148&pst=31#pst31

10. BeaBor – Czy wszyscy członkowie Związku Zawodowego Oświata mają ochronę??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49545&ux=148&pst=30#pst30

Prawo:

W listopadzie 2020 r. ukazało się 205 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 86 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W listopadzie 2020 r. ukazało się 9 przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 5 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1960 rozporządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 9 listopada 2020 r.,

2. 9 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1979 rozporządzenie MEiN z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą –  - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

3. 17 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2029 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

4. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.,

5. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2048 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 – weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.,

6. 20 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2057 rozporządzenie MEiN z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 21 listopada 2020 r.,

7. 25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2082 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego,

8. 25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2087 rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

9. 27 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2111 rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny w okresie epidemii Zebrania z rodzicami i wybór przedstawicieli Rad oddziałowych...:

(1) Jak będziecie organizować zebrania z rodzicami ,wybór Rad oddziałowych i wybór Rady Rodziców? Proszę podzielcie się swoimi pomysłami w tej kwestii

(2) u nas dzisiaj połowa klas na godzinkę spotkania z wychowawcą w maseczkach, jutro druga połowa i to pewnie będzie koniec zebrań...

(3) a jak przy połowie obecności wybieraliście przedstawicieli Rady?

(4) z tych, co byli...

(5) a może on-line zrobić, tylko jak zrobić tajny wybór rady rodziców

(6) Też myślałam o on-line ,ale właśnie jest problem z tajnym wyborem  więc prosiłam Wasze rady jak to robicie

 (7) zapewne ci, co nie przyszli nie chcieliby zostać wybrani do RR

(8)  Jak wybory Prezydenta RP. Tyle, ze zamiast PP - dzieci w charakterze doręczycieli.

(9) a ja zrobiłam z wychowawcami w klasach w dwa dni po 30min (około) (1 rodzic bo różnie to bywało haha) i przekazaliśmy info, że kolejne online (chyba, że się stanie cud...)

(10) Jak tam czy robicie zebrania z rodzicami i w jakiej formie w związku z wejściem zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób.

(11) nie robimy zebrań jako takich... rodzice są w stałym kontakcie z wychowawcami i nauczycielami przez dziennik elektroniczny i telefonicznie..

(12) a jak przedszkola

(13) tak samo..

(14) a my w tym tygodniu spróbujemy online :)

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – kontynuujemy o nauczycielach różnej branży – teraz poloniści (oczywiście znalezione w internecie):

1. Na lekcji polskiego:
– Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
– Kiedy mamy słaby wzrok!

2. Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:
– Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?
– Wakacje, proszę pani!

3 Nie rozumiem, jak jedna osoba może robić tyle byków?! – dziwi się nauczycielka z polskiego.
– Wcale nie jedna – odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.

4. – I znowu pała z polskiego?
– To przez Jagiełłę, tato…
– To nie zadawaj się z tym łobuzem..

5. Nauczyciel do uczniów:
– Słuchajcie! Jutro będzie niezapowiedziana klasówka!.

Leszek Zaleśny