Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Stanowisko OSKKO ws. sytuacji przedszkoli
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar09-11-2020 22:50:59   [#01]

na stronie OSKKO:

https://www.oskko.edu.pl/oskko/stanowisko-ws-wsparcia-przedszkoli/

zamieszczamy stanowisko o treści:

Szanowny Panie: Prezesie Rady Ministrów. Szanowny Panie Ministrze Edukacji Narodowej.
Do wiadomości: Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie. Samorządowcy. Rodzice. Media.

W obliczu kryzysowej sytuacji edukacji przedszkolnej, zagrożenia brakiem kadry pedagogicznej i administracyjnej, zwracamy się z apelem o pilne zmiany postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Rekomendujemy:

  •  Wprowadzenie bezpiecznych limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w świetlicach szkolnych. Aktualny stan rzeczy całkowicie przeczy zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego.
  • Z ww. powodu należy wprowadzić zasadę pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie rodziców pracujących poza domem.
  • Pilne zapewnienie sprzętu do transmisji zajęć: komputerów, kamer. Nadchodzi czas zamykania przedszkoli, odnosimy mimo to wrażenie niefrasobliwości systemu edukacji wobec tego zjawiska. Dzieci przedszkolne zostaną pozbawione kontaktu z nauczycielkami, ponieważ przedszkola w tym zakresie zlekceważono.
  • Pilny powrót do prac nad nowoczesną i wydajną platformą edukacji zdalnej, potrzebnej także szkołom. Padały takie obietnice – nie pozostało po nich nic.
  • Zapewnienie środków finansowych na na zastępstwa za wykluczonych pandemią nauczycieli. Zgadzamy się z potrzebą uczęszczania dzieci do przedszkoli, ale w takim razie musimy mieć pracowników. Nawet spodziewane zamknięcie wszystkich placówek oświatowych kiedyś się skończy i nadal ten problem pozostanie nierozwiązanym.
  • Zaangażowanie studentów kierunków pedagogicznych do pomocy w opiece i kształceniu w przedszkolach, w ramach praktyk i wolontariatu.
  • Zapewnienie środków ochrony osób – np. brakuje rękawiczek jednorazowych, maseczek.  
  • Objęcie kadry przedszkoli, pracującej bezpośrednio z dziećmi, testami na zakażenie wirusem COVID-19.
  • Zapewnienie dzieciom z oddziałów przedszkolnych w szkołach świetlicy. Zapomniano o potrzebach oddziałów przedszkolnych w szkołach. Przede wszystkim dzieci te potrzebują możliwości skorzystania ze świetlicy, co jest dziś prawnie niemożliwe.


Apelujemy o pilne odniesienie się do ww. listy potrzeb.

Pozostajemy do dyspozycji, z poważaniem: Ponad 6500 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 


post został zmieniony: 10-11-2020 09:13:27
aza09-11-2020 22:54:59   [#02]

:)

Ala10-11-2020 11:22:26   [#03]

super :)

Grazzza10-11-2020 19:26:08   [#04]

:-)

Skimir11-11-2020 23:23:00   [#05]

Ja to bym się się tak mocno nie prosił o to aby zrobili „nowoczesną” platformę edukacyjną, bo jeszcze zrobią i będziemy musieli z tym walczyć.

Marek Pleśniar11-11-2020 23:29:24   [#06]

:-)

coś w tym jest

to jak z podstawą programową

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]