Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciele zatrudnieni w oparciu o ustawe o systemie oświaty
strony: [ 1 ]
krisko 6321-01-2013 14:30:58   [#01]

 Jak są subwencjonowaniu nauczyciele zatrudnieni w oparciu o art.7 ustawy o systemie oświaty skoro nie uwzglednia ich subwencja oświatowa.Wykołam dziś kilka tel w tej sprawie do MEN nie uzyskując odpowiedzi.Pilnie proszę wsparcie.

rzewa21-01-2013 16:42:06   [#02]

JST otrzymuje subwencję wg uczniów, a właściwie wg zadań -> czyli płaci z tego n-lom wynagrodzenie. Jak uczy n-l zatrudniony z UoSO to nie uczy na tych godzinach n-l zatrudniony z KN -> zatem "jedno wchodzi w drugie"

JST nie musi tym osobom płacić tak wysokich pensji jak n-lom z KN -> a do średnich wynagrodzeń nie liczy się ani tych osób ani wynagrodzeń im wypłacanych

AnJa21-01-2013 16:54:34   [#03]

chyba chodziło krisko o to uwzglednianie w algorytmie naliczania subwencji stopnia awansu?

bo co do reszty to uważam podobnie

 

krisko 6321-01-2013 18:14:11   [#04]

Zgadzam się, że najważniejszą wagą przy naliczaniu subwencji dla JST jest ilość uczniów.Ale nie jest to jedyny  wskażnik brany pod uwagę.Ilość etatów nauczycielskich oraz ich stopień awansu jest też istotny. W rozporządzeniu w sprawie zasad podziału subwencji brakuje tej kategorii nauczycieli. Wg. mnie to luka prawna która powoduje zaniżenie subwencji.Mowi się tam o etatach nauczycieli  zatrudnionych jedynie w oparciu o KN. Ilość etatów nauczycieli oraz ich stopień awansu w JST ma  przecież wpływ na wysokość subwencji jaką otrzymują.Przecież tych nauczycieli uwzględniamy w SIO wg.kategorii zatrudnieniu w oparciu o ustawę o systemie oświaty.Dlaczego ich nie ma w rozporządzeniu w sprawie subwencji.W mojej szkole zatrudniam 5 nauczycieli inżynierów teoretycznych przedmiotów zawodowych m.in. geodete. inżyniera od mechaniki pojazdów samochodowych czy drogownictwa wg. stawek  dyplomowanego bo inaczej się nie udało zatrudnić. Dziś usłyszałam że organ prowadzący nie dostaje na nich subwencji. Pytam więć ponownie czy i jak są subwencjonowani ci nauczyciele?

AnJa21-01-2013 19:00:12   [#05]

kilka lat temu ostatnio się interesowałem subwencją- możliwe wiec, że nie pamiętam (bo zasady jakoś mocno nie zmieniły się)

nauczyciele są we wskaźniku korygującym - i tam mowa jest faktycznie tylko o nauczycielach na stopniu awansu- czyli z KN zatrudnionych

tych z KP nie liczy się - ale zarówno do wskaźników z licznika jak i mianownika - ich wpływ na wysokośc wskaxnika korygującego jest wiec niewielki a i wpływ samego wskaźnika na wysokośc subwencji też wielkiego znaczenia nie ma, zwłaszcza jeśłi struktura zatrudnienia w jst znaczaco nie odbiega od struktury w kraju

niestety- nie pamiętam juz jakie kwoty mi kilka lat temu z tego wskaźnika wynikały - ale nie porażało to

krisko 6321-01-2013 19:10:09   [#06]

Czy rzeczywiście to jest mało istotne?Nie jestem przeknana.Może ktoś bardziej konkrtnie?Poprosze

AnJa21-01-2013 19:37:21   [#07]

najprostsze rozwiążanie to podstawienie do wzoru danych z konkretnej JST

kiedyś mialem jakiś arkusik excelowski, który to liczył- ale nie znajdę go

 składniki subwencji wyliczone dla konkretnych jst są metryczce towarzyszacej informacji o przewidywanej wysokości subwencji

poszperałem trochę w archiwalnych plikach- myśmy ten wskaźnik w którym roku mieli na poziomie 1,02 - czyli naliczona subwencja wyniku tego wskaźnika zwiększyła sie o 2 % (ok.120 tys przy subwencji ok.6 mln)

to oczywiście dużo - ale o ile pamiętam przesuniecie kilku nauczycieli (na ok.250) miedzy stopniami awansu nic w nim nie zmienialo- a tutaj mówimy nie o przesunięciu (zmianie licznika) a o nieiwzględnieniu i w liczniku i mianowniku

ale życzę powodzenia w dociekaniu - moze gdzieś uda sie znaleźć kalkulator? jst pewnie takie mają

 


post został zmieniony: 21-01-2013 19:39:21
krisko 6321-01-2013 19:49:54   [#08]

Dzięki.Będę wdzięczna za dalsze wsparcie w dociekaniu:)

krisko 6321-01-2013 19:51:55   [#09]

Moja JST nie jest zainteresowana ujawnianiem metryczek które by wiele wyjaśniły.Więc nie mogę liczyć na te dane

rzewa22-01-2013 03:37:55   [#10]

ma obowiązek ujawnić jeśli zwrócisz się o nie w trybie inf. publicznej

:-)

stoner22-01-2013 08:19:31   [#11]

Dziś usłyszałam że organ prowadzący nie dostaje na nich subwencji. Pytam więć ponownie czy i jak są subwencjonowani ci nauczyciele?

Subwencja przychodzi nie na nauczyciela tylko na ucznia, a tak naprawdę na wagi (zadania) przypisane każdemu uczniowi.

Natomiast wskaźnik Di określony w algorytmie  subwencji koryguje wysokość standardu A pokreślonego przez ministra dla wagi =1.

We wskaźniku Di (w liczniku)  zawarta jest struktura kadry nauczycielskiej w stosunku do struktury w całym państwie.

Każdy etat nauczyciela stażysty i kontraktowego zatrudnionych na KN obniża standard A na wagę uczniowską, a każdy etat nauczyciela dyplomowanego podwyższa standard A (5.171  powyżej tego co napisał minister.

 

Z moich wyliczeń wynika że z punktu widzenia algorytmu subwencji, oraz JDU każdy etat nauczyciela (bez godzin ponadwymiarowych)  dla JST tak samo kosztowny i w roku 2012 ta kosztowność wynosiła 63.000 zł (z ZUS i ZFFŚ).

Jeśli uda się zatrudnić nauczyciela na KP i jego wynagrodzenie + ZFFŚ+ ZUS <  63.000 zł rocznie to to się opłaca JST.


post został zmieniony: 22-01-2013 08:33:17
krisko 6322-01-2013 14:10:10   [#12]

Zaczęłam drążyć i mam kolejne wątpliwości.

1. Czy pracownikom tym należy się ekwiwalent urlopowy naliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela, czy w oparciu o kodeks pracy?
2. Czy  świadczenie urlopowe z Karty Nauczyciela czy w oparciu o przepisy ogólne?
3. Jaki przysługuje im urlop wypoczynkowy, czy zgodny z Kartą Nauczyciela czy z kodeksem pracy, jeżeli z kodeksem pracy, to czy pracowników tych ujmować w rocznym planie wykorzystania urlopów wypoczynkowych i czy korzystają na zasadach określonych w k.p. (urlop na żądanie, termin wykorzystania urlopu zgodnie z rokiem kalendarzowym, niewykorzystany urlop wypoczynkowy)?
4. Wg jakich zasad dokonywać odpisów na ZFŚS (czy zgodnie z KN czy przepisami ogólnymi?
5. Czy wynagrodzenie dla tych pracowników winno być wypłacane z góry czy z dołu?
 
W szkole zatrudniamy 5 pracowników tej kategorii i nie wiem czy własciwie ich ,,traktuje,,
Proszę zorientowanych o pomoc bo lakoniczność zapisu art.7 UoSO sprawia, że mam nerwy na to wszystko.
Dziękuję z góry za pomoc

 

AnJa22-01-2013 14:48:40   [#13]

7.1b.1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się  odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Tu chyba odpowiedzi na wszystkie pytania są - KN obowiazuje ich tylko w zakresie pensum.

krisko 6322-01-2013 15:23:25   [#14]

Tak by logicznie wypadało. Spotkałam się jednak z interpretacją, że jeśli tygodniowy wymiar czasu pracy czyli pensum   dla tych osób obowiązuje w myśl zapisu art. 7 UoSO, tak samo jak nauczycieli zatrudnionych z KN to on jakby narzuca konsekwentnie czas i wymiar urlopu(nie jako rodzaj pracy determinuje  rodzaj urlopu ).Pracują w charakterze nauczycieli więc dlaczego urlop jak pracownicy niepedagogiczny. Takie stanowisko tez ma sens.

Prosiłabym o komentarz dyrektorów , którzy zatrudniają takich nauczycieli.Jak w praktyce to u nich wygląda.Nawiasem mówiąc kocham ustawowodawcę za takie zapisy bez przepisów wykonawczych do nich.

AnJa22-01-2013 15:35:28   [#15]

jakiś czas temu było o tym sporo na forum

niestety- zreformowaną wyszukiwarką to ja posługiwac się nie umiem- więc nie podpowiem gdzie konkretnie

krisko 6322-01-2013 15:57:52   [#16]

Ja też niestety nie:-)

Bardziej biegłych proszę o wsparcie

rzewa23-01-2013 04:09:12   [#17]

do #12 -> to są pracownicy samorządowi zatem:

1. należy się urlop w wymiarze określonym w k.p. tj. max 26 dni roboczych - i ew. ekwiwalent liczony na zasadach określonych w k.p.

2. nie należy sie świadczenie urlopowe -> ci pracownicy otrzymują pomoc z ZFŚS tak samo jak pracownicy AiO

3. należy ich urlop wykazywać w planie urlopów odpowiednio w czasie ferii zimowych, a przysługującą resztę wypłacać w postaci ekwiwalentu -> są to pracownicy zatrudnieni najdłużej do 30.06

4. odpis z ZFŚS na tych samych zasadach jak od pracowników AiO

5. zasady wypłaty wynagrodzenia takie same jak dla AiO - z dołu

bosia23-01-2013 13:28:05   [#18]

Tak, jak Rzewa z wyjątkiem częściowo 3.

Urlop w ferie, jednak nie ma nigdzie zapisu, że muszą być zatrudnieni nie dłużej niż do 30 czerwca.Doliczałam do umowy dni urlopu. Pracownik powinien dostawać ekwiwalent tylko w wyjątkowych sytuacjach, urlop należy przyznawać jako urlop.

 

 

rzewa23-01-2013 16:03:22   [#19]

tak, ale przedłużenie umowy na lipiec powoduje zwiększenie przysługującego urlopu o 3 dni i dla tego pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy o urlop i ma prawo wypłacić ekwiwalent

a dyrektor szkoły nawet może się spotkać z zarzutem poniesienia nieuzasadnionego wydatku -> i dyscyplina finansów publicznych gotowa

krisko 6328-01-2013 21:33:28   [#20]

Czy ktoś przeżył kontrole w zakresie prawidłowości zatrudniania ,,zawodowców,, z ustawy ?Pamiętam naszą konferencje w Miętnym gdy pojawiła sie nowela ustawy (art. 7a-d)pytaliśmy rozgorączkowani Panią  wiceminister Szumlas o szczególy dotyczące statusu  osób zatrudnionych z ustawy.Uspokajała,że będą przepisy wykonawcze .Pamiętam że pytaliśmy co będzie robił taki pół-nauczyciel gdy przyjdzie do pracy w dni robocze np.w okresie przerwy świątecznej gdy nie będzie zajęć dydaktycz?Parzył kawę dyrektorowi?Przepisów wykonawczych brak, orzecznictwa też.Cały czas  mama wątpliwości co do ich urlopu  jak nie ,,nienauczycieli,, bo w praktyce to nie jest takie oczywiste

bosia29-01-2013 16:34:20   [#21]

przecież ten zapis był i wcześniej w uoso,

wtedy zmienił się tylko w zakresie występowania o zgodę do odpowiednich organów, wcześniej jeszcze do ko, teraz tylko do op

no i w zakresie pensji, bo teraz można płacić nawet jak dyplomowanemu

zmiany były korzystne dla szkół zawodowych

ja zatrudniałam, miałam kontrolę i wszystko było OK

krisko 6301-02-2013 15:13:45   [#22]

Kiedy dawać im urlop? W naturze, w okresie ferii zimowych i w dni wolnych od zajęć dydaktycznych?np.w dni robocze podczas przerw świątecznych.Czy wypłacać ekwiwalent za cały urlop niewykorzystany gdy umowa kończy się wraz z zajęciami dydaktycznymi  w czerwcu?Czy maja prawo do godzin ponadwymiarowych jak nauczyciele?Bo art.7 mówi tylko o pensum jak dla nauczyciela.Przepis może stary ale brak przepisów wykonawczych sprawia że ta grupa zawodowa jest niewystarczająco umocowana prawnie i to generuje wątpliwości przy szczegółowych zasadach wynagradzania.Byłabym wdzięczna za wzór czy przykładową umowę z takim nauczycielem/nienauczycielem  

rzewa03-02-2013 01:49:29   [#23]

taka sama umowa jak dla pracownika AiO, ale ze szczególnymi uwarunkowaniami co do pensum dydaktycznego i terminu urlopu

taka osoba nie może mieć godzin ponadwymiarowych, gdyż nie dotyczy jej art 35 KN

krisko 6308-02-2013 13:24:49   [#24]

Drążę dalej.

Czy  tym osobom można przydzielać godziny ponadymiarowe?Niektórzy twierdza ,że nie bo nadliczbowe to zapis z KN a nie z KP.Inni że jeśli za zgodą kuratora i jst to można?Mam pytanie -Jeśli nie -to co ma zrobić dyrektor jeśli ma vacat 26 godz. np.dla diagnostyka pojazdów samochodowych i 1 chętnego do pracy bez kwalifikacji pedagogicznych? 8 godzin nierealizować?Komu powierzyć ?Jakiś uczony w piśmie ostatnio interpretował że powinno się z tym ,,fachowcem niepedagogiem,, zawrzeć druga umowę na realizacje kolejnych 8 godzin. Jest to całkowicie sprzeczne z KP. Więc jak to ugryźć nie wiem.Następne wątpliwości jaki jest status tych  pracowników z akt 7 ust.1 a?Nie  są nauczycielami, nie są pracownikami samorządowymi bo definicje pracownika samorządowego ich nie uwzględnia choć pracują w jednostce organizacyjnej jst.Otrzymałam opinie prawną , że jst nie może kreować ich wynagrodzeń bo to niejest w ich kompetencji( nie są pracownikami samorządowymi)

rzewa08-02-2013 13:30:34   [#25]

są pracownikami samorządowymi

podlegają pod wszelkie zapisy dotyczące prac. samorządowych z wyjątkiem regulaminu wynagradzania w zakresie ustalenia pensji zasadniczej

mogą realizować dodatkowe godziny dydaktyczne, z tym że muszą one być wtedy traktowane jako godziny nadliczbowe z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z k.p. (czyli np. nie mogą być to godziny planowe ale zastępstwa jak najbardziej)

zastępstwa są płatne tak jak godziny nadliczbowe z k.p. a nie tak jak zastępstwa doraźne z KN

jeśli masz dodatkowo 8 godz./tydz. to zatrudniasz drugą taką osobę, a dopóki kogoś nie znajdziesz możesz dać te godziny n-lom jako zastępstwo doraźne lub tej osobie jako godziny nadliczbowe (pamiętaj o limicie wynikającym z k.p.)

krisko 6308-02-2013 14:57:49   [#26]

Otrzymałam opinie prawną,że ta kategoria pracowników nie mieści się w definicji pracownika samorządowego(nie ma takich stanowisk w wykazach zatrudnianych w jst i ich jednostkach organizacyjnych). Kształtowanie wynagrodzeń tej grupy pracowników nie leży w kompetencjach jst. Więc co z ich stażowym, ewentualnie jubilatkami etc.?

rzewa08-02-2013 15:27:21   [#27]

ustawa o pracownikach samorządowych:

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

wyłączenie zawarte w art 3 nie dotyczy tych osób, gdyż żadne odrębne przepisy nie określają ich statusu prawnego -> zatem są to pracownicy samorządowi,
natomiast na tej właśnie podstawie wyłączeniu podlegają wszyscy nauczyciele (z dyrektorem-nauczycielem włącznie)

nie jest potrzebne, aby taką osobę umieszczać w wykazie stanowisk, gdyż wymagania kwalifikacyjne oraz wysokość stawki wynagrodzenia
określa się na podstawie art 7 ust 1a-1d UoSO


post został zmieniony: 08-02-2013 15:28:06
gronostaj23-03-2015 09:11:06   [#28]

Ja dalej nie bardzo rozumiem sposób wyliczania urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w oparciu o UOSO. Mam zatrudnionego tak nauczyciela na 12 godzin - 3 dni w tygodniu. Umowa trwa do 26.06.br. I pytanie jak mu policzyc urlop? W Op dowiedzialam sie ze nalezy przeliczac jego godziny dydyaktyczne na tzw godziny zwykłe....i udzielac mu urlopu w ciagu całego tygodnia. Udzieliłam wiec mu 10 dni urlopu w czasie ferii, a co z przerwami miedzy śiwtami? Tez wtedy mu udzielać? zawile to takie, ze szok.

rzewa23-03-2015 12:57:02   [#29]

12 godz/tydz, to 12/18 etatu czyli jest on zatrudniony na 2/3 etatu, zatem ma prawo do 26*2/3 urlopu co daje 18 dni urlopu a to odpowiada 63 godzinom dydaktycznym urlopu

z czego w czasie ferii wykorzysta 24 godziny, w czasie przerw świątecznych od 12 do 36 godz (w zależności od rozkładu czasu pracy) a za pozostałe 3-27 godz czyli 1-8 dni należy wypłacić ekwiwalent

gdyby wziął dzień urlopu na żądanie odliczasz mu z tego urlopu tyle godzin ile nie zrealizuje w tym dniu

gronostaj23-03-2015 13:35:10   [#30]

no to jeszcze tylko jednego nie rozumiem - skąd wzieło się 63 godziny dydaktyczne?

rzewa23-03-2015 16:44:20   [#31]

26*2/3*3,6=~63, bo 18 godz(pensum)/5 dni(tydzień)=3,6 godz/dziennie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]