Forum OSKKO - wątek

TEMAT: powrót do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
Katka18-02-2010 13:07:36   [#01]
Czy nauczyciel po powrocie z urlopu musi być zatrudniony na pełen etat, czy może wrócić na mniejszy, jeśli nie ma innej możliwości? Szukam tego w przepisach, ale albo nie potrafię znaleźć, albo tego nie ma.
ulaw18-02-2010 14:07:30   [#02]
a jaki ma stopień awansu?
Katka18-02-2010 14:19:23   [#03]
mianowany
EwaBe18-02-2010 14:53:29   [#04]

Tak.

Dyrek wklejał kilkakrotnie:

03. Wypowiedź w wątku: urlop zdrowotny a wypowiedzenie

DYREK18-02-2010 17:36:29   [#05]

stosunek pracy na podstawie mianowania (nie stopień awansu)

kiedy nauczyciel wraca z udpz ?

 

basias18-02-2010 19:39:13   [#06]

Roczny urlop dla poratowania zdrowia kończy się nauczycielowi 3 kwietnia 2010.

1) Około 2 tygodnie wcześniej dbam o to, aby nauczyciel dostał skierowanie na kontrolne badania lekarskie. Czy wystarczy, że w rubryce "powód skierowania" wpiszę badanie kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku?

2) Czy należy się urlop uzupełniający za wakacje 2009 i ferie zimowe 2010?

 

 


post został zmieniony: 18-02-2010 19:40:16
ReniaB19-02-2010 10:31:01   [#07]

1. Tak

2. Nie

basias19-02-2010 14:24:46   [#08]
Dziękuję!!!!
basias08-04-2010 21:27:21   [#09]

nauczyciel po urlopie dla poratowania zdrowia wraca do pracy, jeśli dostarczy od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o zdolności do pracy

a co jeśli w dniu rozpoczęcia pracy n-l stawi się do pracy bez zaświadczenia?

Oczywiście nie dopuszczam do pracy, ale co dalej? Ile czasu ma n-l na dostarczenie zaświadczenia? Czy wtedy powinien mieć urlop bezpłatny?

 

Elżbieta St09-04-2010 09:43:53   [#10]
Ma zastosowanie Art. 23.4.2) Karty Nauczyciela
basias09-04-2010 11:19:36   [#11]

Dziękuję.

Dobrze.

Nadal mam wątpliwości dotyczące terminów.

Załóżmy, że nauczyciel ma rozpocząć poracę 12 kwietnia. Nie przynosi zaświadczenia tego dnia. dostarcza je natomiast tydzień później - 19 kwietnia. Jak traktować ten czas (np. tydzień), kiedy nie mogę nauczyciela dopuścić do pracy?

Rozwiązanie stosunku pracy z art. 23.4.2) jest wtedy, gdy nauczyciel tego zaświadczenia nie dostarczy do końca miesiąca?

DYREK09-04-2010 15:29:31   [#12]

-  utrata prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania z tego powodu pracy,

-  dyrektor może za takie zachowanie ukarać nauczyciela karą porządkową.

basias09-04-2010 18:22:15   [#13]

Jeszcze raz bardzo dziękuję!!!

mała re19-05-2010 16:51:25   [#14]
Mam pytanie związane z powrotem nauczyciela z dłuższego  zwolnienia lub urlopu dpz. Czy zaświadczenie , które powinien okazać przed powrotem do pracy powinno być od lekarza z medycyny pracy, czy może być od rodzinnego?
ddorota19-05-2010 17:57:31   [#15]
od lekarza medycyny pracy, z którym masz podpisaną umowę
LiAn19-05-2010 20:46:36   [#16]
Czy zaświadczenie takie potrzebne jest po powrocie z urlopu bezpłatnego - 4 miesiące
DYREK20-05-2010 19:27:18   [#17]

Jeżeli pracownik był na urlopie bezpłatnym  (powraca na to samo stanowisko pracy) i wcześniejsze badania okresowe ma ważne, to nie musi ich wykonać.

Czy przed urlopem bezpłatnym pracownik był na długoterminowym (dłużej niż 30 dni)  zwolnieniu lekarskim, udpz ..... ?

Jeżeli tak, to należy skierować go na badania (o ile badań nie wykonał przed udzieleniem urlopu).

 

i może się przyda:

28.07.2008

Rewolucyjny wyrok SN: urlop po długiej chorobie - bez badań kontrolnych!


Do niedawna przyjmowano, że pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie może udać się na wcześniej zaplanowany urlop wypoczynkowy tylko wtedy, gdy uprzednio przedstawi zaświadczenie z kontrolnych badań lekarskich potwierdzające jego zdolność do pracy. Okazuje się, że interpretacja przepisów uległa zmianie…

1. Po trwającej dłużej nieobecności z powodu choroby - najpierw badania, później urlop
Dotychczas sprawa wydawała się jasna: jeśli pracownik choruje ponad 30 dni to - aby po takiej nieobecności w pracy mógł udać się na urlop - musiał najpierw poddać się badaniom kontrolnym i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy na danym stanowisku. Z taką interpretacją zgadzało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uzasadnienia takiego podejścia doszukiwano się w obowiązujących przepisach, które stnowią, że pracownik w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
2. Dotychczasowa interpretacja legła w gruzach
Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. orzekł, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku (sygn. akt II PK 214/07). Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.
Sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.
Przykład:
Pracownik z powodu przedłużającej się choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 31 dni. Po tym okresie zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów powinien udać się na 2-tygodniowy wypoczynek.
W takiej sytuacji na kontrolne badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy tego pracownika pracodawca może skierować go po powrocie z tego urlopu. Nieodbycie badań bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie może być przez pracodawcę potraktowane jako przyczyna odmowy udzielenia zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego lub tez stać się podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.

Podstawa prawna
» art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.).
 

 

jolik120-05-2010 20:23:12   [#18]
Nauczyciel zapowiedział, że o urlop zdrowotny będzie się ubiegał od 1 września do 30 czerwca, w wakacje będzie miał operację, później rehabilitację. Czy na taki okres można?
DYREK21-05-2010 07:55:18   [#19]

tak, można

mariz06-05-2013 12:12:16   [#20]

Witam!

Nauczyciel jest 3 tygodnie na urlopie dla poratowania zdrowia celem odbycia leczenia sanatoryjnego.

Czy w tym wypadku ( nieobecność krótsza niż miesiąc) też na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu muszę go skierować na badania kontrolne?

ReniaB06-05-2013 12:14:56   [#21]

Nie

mariz06-05-2013 17:30:02   [#22]

Dlaczego?

W KN nic nie ma na temat zależności badania kontrolnego od czasu trwania urlopu. Czy KP jest tu rozstrzygnieciem decydującym- tam jest mowa o  zwolnieniu lekarskim?

 

rzewa06-05-2013 17:33:56   [#23]

musisz go wysłac na badania kontrolne: art. 73 ust 6 KN

szi12-08-2013 14:50:03   [#24]

Czy nauczyciel może przerwać udpz i wrócić do pracy wcześniej?


post został zmieniony: 12-08-2013 14:51:17
dyrlo12-08-2013 15:39:23   [#25]

za zgodą lekarza, chyba może

szi12-08-2013 15:51:42   [#26]

Ale musi to uzgodnić z dyrektorem chyba? Kiedy, itp.

krystyna12-08-2013 16:35:04   [#27]

badania kontrolne - to wiem, ale jednocześnie powinnam zrobić okresowe.

Czy brać skierowanie na jedne i drugie ?

(pytam, bo gdzieś wyczytałam, że się nie musi, bo jedne wchodzą w drugie i się dublują)

elrym12-08-2013 18:12:54   [#28]

robisz badania kontrolne

jeżeli wszytko jest o.k. lekarz zapisuje- badania okresowe zgodnie z terminem kolejnych badań 

krystyna12-08-2013 18:39:42   [#29]

podwójne dzięki !

kulka03-03-2015 19:38:24   [#30]

Zaplątałam się.

Czy zgodnie z #17 nauczyciela powracającego po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia można  wysłać na badania medycyny pracy przed i po urlopie wypoczynkowym, na który ten nauczyciel idzie bezpośrednio po tym rocznym?

A jeśli wysłałam nauczyciela na badania przed urlopem wypoczynkowym (trwającym ponad 30 dni) to już nie muszę go ponownie wysyłać przed faktycznym przystąpieniem do pracy?

rzewa04-03-2015 05:10:25   [#31]

skierowanie na badania musi być wydane n-lowi nie później jak 2 tygodnie przed zakończeniem udpz

natomiast to kiedy te badania n-l wykona to jego sprawa -> musi je dostarczyć najpóźniej w dniu powrotu do pracy bez względu na to czy powrót ten następuje bezpośrednio po udpz czy dopiero po urlopie wypoczynkowym

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]