Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dofinansowanie wypoczynku urlopowego osób uprawnionych w ZFŚS
strony: [ 1 ]
Maja1910-04-2015 14:16:19   [#01]

Pytanie brzmi:

Czy oprócz świadczenia urlopowego nauczycieli w regulaminie musi być też dofinansowanie wypoczynku urlopowego uprawnionych (wczasy pod gruszą)?

Czy można to dofinansowanie wypoczynku urlopowego uprawnionych pominąć w Regulaminie?

Najlepiej chciałabym zostawić tylko:

- dofinansowanie wypoczynku dzieci uprawnionych do lat 18

- świadczenia urlopowe n-li z KN

- pomoc finansowa + losowa

- udzielanie pożyczek mieszkaniowych

 

dyrlo10-04-2015 16:41:48   [#02]

A co z dofinansowaniem wypoczynku dla pracowników obsługi?

A co z emerytami?

Regulamin jest dla wszystkich. Poza tym świadczenie urlopowe nie wyklucza dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS.

Jednym słowem moim zdaniem nie możesz tego w regulaminie pominąć.

elrym10-04-2015 17:12:36   [#03]

na pewno nie można pominąć żadnej grupy pracowników

ale wczasów pod gruszą być nie musi

 

Maja19, świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest z KN, więc nic tutaj nie mamy do gadania :-))


post został zmieniony: 10-04-2015 17:13:37
dyrlo10-04-2015 17:19:40   [#04]

Ale jak nie będzie w regulaminie to obsługa i administracja też nie dostanie :-(

Maja1910-04-2015 18:49:07   [#05]

Skoro n-le dostają świadczenia urlopowe z KN, to czy można zatem ograniczyć dofinansowanie urlopu wypoczynkowego tylko dla pracowników obsługi i administracji?

Emeryci urlopów raczej nie mają....


post został zmieniony: 10-04-2015 18:50:58
elrym10-04-2015 21:33:01   [#06]

absolutnie, nie można

to świadczenie jest z KN wrzucone do funduszu

 

jeżeli wprowadzisz wczasy pod gruszą to dla wszystkich, nie możesz wyłączyć nauczycieli

Maja1911-04-2015 09:01:07   [#07]

ok, wyrzucę wczasy pod gruszą - zostawiając tylko dofinansowanie:

krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów (organizowanych przez biura podróży), leczenia sanatoryjnego - zakupionych  indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu.

+ dofinansowanie wypoczynku dzieci do lat 18

+ oczywiście ujęte w Regulaminie świadczenie urlopowe n-li z KN

 

Jakie dokumenty uprawnieni powinny przedłożyć razem z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku?


post został zmieniony: 11-04-2015 09:04:09
dyrlo11-04-2015 13:49:27   [#08]

Jak już to wszystko wyrzucisz i wrzucisz to daj znać co na to ZZ, bo muszą Ci podpisać ten powrzucany i powyrzucany regulamin :-(

Składając wniosek o dofinansowanie u nas dołącza się oświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy. Mamy druk na to.

elrym11-04-2015 13:56:31   [#09]

jeżeli wczasy zorganizowane- to rachunek poniesionych kosztów

 

 

Ala11-04-2015 15:49:04   [#11]

nie można ograniczać dofinansowania do wypoczynku jedynie do tych zakupionych przez biura podróży

ludzie organizują sobie wypoczynek samodzielnie, bo taniej, i nie można z tego powodu ograniczać im prawa do dofinansowania

Maja1911-04-2015 15:49:05   [#12]

norma,

a jak masz rozdzielone, że n-le dostają tylko świadczenie urlopowe z KN a reszta dofinansowanie do urlopu?

Maja1911-04-2015 16:09:13   [#15]

było tak w regulaminie, ale nikt nie składał na ten cel... jakoś tak się właśnie utarło, ze dostają w czerwcu zapomogę finansową  (wszyscy n-le-emeryci-obsługa) i n-le dodatkowo świadczenie urlopowe z KN

Teraz kiedy "modernizujemy" regulamin chciałabym po prostu aby mówił on o tym co się u nas dzieje. Nie chciałabym wpisywać czegoś -z  czego mógłby wyniknąć jakiś problem...

 

do Ali

a jak poświadczają uprawnieni wczasy pod gruszą (wypoczynek organizowany samodzielnie)?

Wystarczy, że po prostu napisze że je sobie zorganizuje we własnym zakresie? Musi jakieś dokumenty przedłożyć?

dyrlo11-04-2015 18:06:21   [#17]

Wymazałam :-(  Bo nie można tego skomentować. 

Niech wreszcie zlikwidują ten ZFŚS !!!


post został zmieniony: 11-04-2015 18:08:17
Maja1911-04-2015 18:31:41   [#18]

ale o co chodzi?

Pokazujemy właśnie, że niektóre uregulowania nie mają sensu "socjalnego". No, bo dlaczego nauczyciel dostając świadczenie urlopowe może jeszcze dodatkowo złożyć wniosek o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego?

Dla mnie nie ma to sensu. Jak najbardziej dofinansowanie urlopu w ZFŚS może byc,  ale tylko dla pracowników obsługi i administracji. Natomiast emeryci urlopu nie mają - więc jak mam ich traktowac? Dlaczego wrzucać wszystkich do jednego worka?

Nie można tego w regulaminie określić?

- świadczenia urlopowe dla n-li z KN

- dofinansowanie urlopu tylko  dla pracowników administracji i obsługi

- dofinansowanie wypoczynku dzieci - wszystkich uprawnionych (n-li, administracji, obsługi)

-

 

elrym11-04-2015 19:39:07   [#19]

norma, nie ma że nauczyciel 2 razy bierze urlopowe

urlopowe z KN wrzucono do funduszu, ale nie jest to świadczenie socjalne, bo przecież jest jednakowe dla każdego nauczyciela i dotyczy tylko nauczycieli

W 2015  świadczenie urlopowe w pełnej wysokości (przysługujące nauczycielowi pełnozatrudnionemu, pozostającemu w stosunku pracy przez cały rok szkolny) wyniesie 1093,93 zł.

natomiast przyznanie i wysokość świadczenia z funduszu socjalnego zależą od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, dlatego nie każdy dostaje po równo

Jeżeli przewidujesz wczasy pod gruszą czy inne formy wypoczynku, muszą się on odnosić do każdej z osób zatrudnionych nawet na 1/18 etatu

oczywiście, fundusz nie jest roszczeniowy, świadczenie pracownik, emeryt czy rencista dostaje na pisemny wniosek

jeżeli nauczyciele zechcieliby zainteresować zz tym, że do tej pory byli pozbawieni takiego prawa jak urlopowe(wczasy pod gruszą) przegrana w każdym sądzie

 

poczytaj tutaj:

http://www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/3-zasady-wyplacania-8222wczasow-pod-grusza8221-297946

 

dyrlo11-04-2015 20:22:20   [#20]

Mnie po prostu powaliło "Emeryci urlopu nie mają"

To jak są na emeryturze to już nie mogą wyjechać nad morze albo w góry, czy według Was mają siedzieć w domu i krzyżóweczki, druciki, szydełko....

Przez 13 lat byłam dyrektorem i przez 13 lat miałam może z tydzień pełny wakacji. Jak nie remonty to inne .....same wiecie co. Teraz jestem na emeryturze, czuję się bardzo dobrze i wreszcie mogę pojeździć po kraju (na zagranicę mnie nie stać - taka ta emerytura). Na całe szczęście mój następca nie robi "porządków" w regulaminie i mogę skorzystać z dofinansowania wypoczynku (czytaj wyjazdu z domu). Nie składam wniosku o dofinansowanie wypoczynku co roku. Jestem na emeryturze czwarty rok i dopiero raz skorzystałam z dofinansowania. 

Życzę Wam więc spokojnej emerytury w przyszłości z krzyżówkami itp.... będzie to "urlop cały czas".


post został zmieniony: 11-04-2015 20:23:37
Maja1911-04-2015 21:35:48   [#21]

czy wczasy pod gruszą trzeba jakoś udowodnić, czy wystarczy sam wniosek ?

 

do dyrlo

nikt nie broni nikomu wyjeżdżać na wczasy - chodzi mi tylko, że nazewnictwo dofinansowanie urlopu wypoczynkowego jest zbyt wąskie - dlatego budzi tyle niejasności

 

Ala11-04-2015 22:37:17   [#22]

nie trzeba nic udowadniać

pracownicy AiO muszę mieć zapewnione co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego w całości

nauczyciele urlop mają - czy chcą czy nie ;)

wystarczy złożyć wniosek

jeśli mnie pamięć nie myli to chyba były takie czasy, że trzeba było potwierdzenie z miejsca, w którym się wypoczywało ale to głupota była do kwadratu ;)))

Edit12-04-2015 11:21:39   [#23]

Właśnie otrzymałam od ZZ "uzgodniony "regulamin, u nas jest to tak:

w regulaminie ZFŚS nie uwzględniam świadczenia urlopowego dla nauczycieli, bo jest ono obligatoryjne, czyli przyznawane "z urzędu", nie na wniosek zainteresowanego, czyli: po wyliczeniu wysokości środków na dany rok, obliczam środki na świadczenie urlopowe i odejmuję od całości  - to co zostało dzielimy w preliminarzu zgodnie z regulaminem. Jest w nim m.in. punkt:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników i  emerytów  do (...)% środków, 

zainteresowane osoby (nauczyciele, pracownicy, i emeryci) składają wniosek (druk jest załącznikiem do reg.) do końca czerwca, pracownicy OiA piszą w tym wniosku w jakim terminie mają zaplanowany 2 tygodniowy urlop, przeznaczona na ten rodzaj działalności kwota jest dzielona przez liczbę chętnych z uwzględnieniem kryterium socjalnego na podstawie oświadczeń o wysokości dochodu.

nie wymagamy żadnych rachunków, oświadczeń czy zaświadczeń co do samej organizacji wypoczynku


post został zmieniony: 12-04-2015 11:24:04
Maja1912-04-2015 12:26:49   [#24]

Dziękuję Edit :)

elrym12-04-2015 12:27:12   [#25]

dyrlo, spokojnie, wszak obecni dyrkowie tez później będą emerytami, mam nadzieję, jak Kuba Bogu .... itd. :-)))

 

2 tyg. nie jest obligatoryjne, co z tymi pracownikami, którzy nie mają 2 tyg. bo są zatrudnieni na cząstkę etatu? Nie można ich pominąć, bo to byłaby czysta dyskryminacja

 

3. Nie zawsze trzeba wykorzystać urlop, by otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.
Mitem jest stwierdzenie, że aby otrzymać dofinansowanie należy wykorzystać m.in. 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Art. 162 Kodeksu pracy, który wskazuje na konieczność takiego zaplanowania urlopu, by co najmniej jedna jego część obejmowała min. 14 dni kalendarzowych wypoczynku, nie ma żadnego związku ze świadczeniem urlopowym wypłacanym ze środków ZFŚS. Regulamin ZFŚS może przywidywać prawo do wczasów pod gruszą np. w przypadku korzystania z co najmniej 7 dni wypoczynku lub w ogóle nie stawiać wymogu wykorzystania określonej liczby dni urlopu do otrzymania tego świadczenia.
Zapamiętaj
O tym, czy i w jakim wymiarze należy wykorzystać urlop wypoczynkowy, by otrzymać dofinansowanie zależy od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej szkole. Nie musi być to 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.
Wnioski dla Twojej szkoły
Edit12-04-2015 18:25:40   [#26]

Nikogo nie pomijamy, tak się składa, że nie mamy takich pracowników OiA na mniej niż etat zatrudnionych i chyba dlatego nie zwróciliśmy dotąd na to uwagi - ani my, ani ZZ, które przecież dostały cały regulamin, włącznie z załączonymi wnioskami;)

dyrlo12-04-2015 19:06:04   [#27]

Edit - myślę, że ZZ się "nie czepnęły" bo te dwa tygodnie to chyba nie chodzi tak dosłownie o urlop, tylko żeby 14 dni wolnego. Pracownik pracuje np. w poniedziałki i czwartki no to bierze wolne dwa kolejne poniedziałki i dwa kolejne czwartki ma więc 14 dni wolnego.

Pracownicy zatrudnieni na pełny etat biorą 10 dni urlopu a mają 14 dni wolnego.

Ala12-04-2015 22:33:53   [#28]

dokładnie tak :)

pracownikom zatrudnionym na część etatu udziela się urlopu w dniach w których powinni pracować 

rzewa13-04-2015 06:28:10   [#29]

można przewidzieć w regulaminie, że dofinansowanie wypoczynku jest możliwe np raz na 2 lata, ale raczej nie wiązać tego bezpośrednio z urlopem czy jego długością

ten 2 minimalny tygodniowy urlop (w praktyce 10 dniowy), bierze się stąd, że ustawa o ZFŚS przewiduje konieczność wypłacenia pracownikom świadczenia urlopowego, jeśli pracodawca nie tworzy funduszu i wówczas wiąże to prawo z min. 2 tygodniowym wolnym -> to oczywiście nie dotyczy szkół i placówek samorządowych i rządowych, gdyż one mają obowiązek tworzenia funduszu

oczywiście, powinno być tak jak u Edit - w regulaminie nie określamy świadczenia urlopowego n-li, gdyż nie jest to świadczenie uznaniowe, a obligatoryjne -> ono po prostu zmniejsza wysokość środków jakimi w ramach funduszu gospodarujemy

DYREK13-04-2015 09:48:15   [#30]

Nauczyciel może otrzymać w danym roku szkolnym dwa świadczenia - świadczenie urlopowe na podstawie przepisów KN oraz dopłatę do wypoczynku zgodnie z przepisami ustawy o zfśs.

Obydwa świadczenia są od siebie niezależne, są regulowane przez dwa rożne akty prawne:

- świadczenie urlopowe nauczycieli - zapisy KN.

- dofinansowanie do wypoczynku - zapisy ustawy o zfśs.

W regulaminie świadczeń socjalnych nie regulujemy spraw dotyczących świadczenia urlopowego nauczycieli (są uregulowane w KN). Regulamin zfśs opracowujemy natomiast na podstawie ustawy o zfśs.

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz.

Zapisy ustawy o zfśs odnoszące się do szkół rządowych i samorządowych mówią o rożnych formach wypoczynku -> nie należy wiązać wypoczynku z urlopem (może to być np. wypoczynek świąteczny, wczasy emeryta, obóz zimowy dziecka, wycieczka do Wiednia w dniach 1-3 maja itp.)

Ustawa o zfśs -> Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2015r. poz. 111).

DYREK13-04-2015 10:17:23   [#31]

"Wczasy pod gruszą" czyli dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (nie jest to świadczenie urlopowe w rozumieniu KN lub zapisów ustawy o zfśs) powinien określać  opracowany regulamin zfśs. Prawo do tak określonego świadczenia mają wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.). Świadczenie to nie może być powiązane jedynie z urlopem, raczej powinno być powiązane z wypoczynkiem. Emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, dziecko lub małżonek osoby uprawnionej nie zawsze ma  formalne prawo do urlopu. Ma natomiast prawo do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku np. organizowanego we własnym zakresie.

Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i zdrowotnej.
Nie ma znaczenia wymiar lub długość trwania zatrudnienia.

Dochód na jednego członka w rodzinie jest tylko jednym z elementów oceny sytuacji osoby uprawnionej.

link12329-04-2015 19:01:54   [#32]

witam Was. Podnoszę wątek, podpowiedzcie mi jak rozwiązujecie w swoich szkołach problem ustalania harmonogramu urlopów wypoczynkowych, które pojawiają się podczas wakacji - dotyczą pracowników AiO. Czy to wy jako dyrektorzy ustalacie taki harmonogram? Są takie sytuacje, kiedy wszyscy chcą w tym samym terminie….

Jacek29-04-2015 19:27:27   [#33]

zasadniczo plan urlopu ustala pracodawca, choć może powierzyć innej osobie ustalenie planu urlopów i podpisuje

http://www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/273986,Jak-nalezy-ustalac-plan-urlopow.html 

elrym29-04-2015 19:56:03   [#34]

pracownicy wybierają terminy, sprawdzam czy nie pokrywają się, tzn. czy każdego dnia ktoś jest w pracy?

weryfikujemy, jeżeli jest inaczej

 

link12329-04-2015 20:06:21   [#35]

macie jakieś terminy na tego typu ustalenia, procedury? Czy zwyczajnie po "ludzku" z kartką papieru

elrym29-04-2015 20:09:40   [#36]

u mnie zwyczajnie, po ludzku....plan urlopu robimy do końca stycznia, jeden urlop co najmniej 14 dniowy

 

 


post został zmieniony: 29-04-2015 20:13:02
Ania Sz30-04-2015 22:34:35   [#37]

U nas jak u elrym, każda wypisuje propozycję i szukamy porozumienia. W małych szkołach może być tak, że czasem będzie ona zamknięta bo pracownik odpocząć musi.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]