Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 24 ][ 25 ]
Leszek25-11-2020 17:42:03   [#1201]

25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2087 rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2087

pozdrawiam

Leszek28-11-2020 15:35:25   [#1202]

27 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2111 rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111

pozdrawiam

Leszek02-12-2020 18:13:18   [#1203]

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2138 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2138

pozdrawiam

Leszek02-12-2020 18:13:41   [#1204]

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2143 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2143

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 14:51:31   [#1205]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2170 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowe,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2170

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 16:58:13   [#1206]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2181 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2181

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 16:59:03   [#1207]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2182 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020 r. 

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2182

pozdrawiam

Leszek09-12-2020 18:18:42   [#1208]

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2198 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2198

pozdrawiam

Leszek09-12-2020 18:19:00   [#1209]

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2200 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2200

pozdrawiam

Leszek21-12-2020 19:31:19   [#1210]

21 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314

pozdrawiam

MKJ23-12-2020 12:54:18   [#1211]

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – weszło w życie 23 grudnia 2020 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2332

Dotyczy programu owoce, warzywa i mleko w szkołach podstawowych.

MKJ23-12-2020 12:58:56   [#1212]

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2334

Od 1.01.2021 r. mamy Ministerstwo Edukacji i Nauki zamiast Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MKJ29-12-2020 12:37:44   [#1213]

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2366 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2366

Nowe rozporządzenie jest skutkiem zmiany przepisu delegującego przez jedną z ustaw covidowych. Prawdopodobnie druki zusowskie i kody pozostały takie same, ale dobrze, żeby kadry były na bieżąco.

 


post został zmieniony: 29-12-2020 12:39:56
Leszek29-12-2020 14:19:51   [#1214]

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2382 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – weszło w życie (poza wyjątkami) z dniem 1 stycznia 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2382

pozdrawiam

Leszek29-12-2020 20:31:05   [#1215]

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2384 rozporządzenie MEiN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2384

pozdrawiam

Leszek29-12-2020 20:31:36   [#1216]

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2400 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

Zmienia ustawę o finansowaniu zadań oświatowych,

Oświaty dotyczą art. 1 – 4 i art. 89

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2400

pozdrawiam

Leszek04-01-2021 13:47:58   [#1217]

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 4 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi, za wyjątkiem art. 5, w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/4

pozdrawiam

rzewa04-01-2021 14:05:45   [#1218]

podświetlam:

 https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/4

malmar1504-01-2021 22:52:42   [#1219]

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U.- poz. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- wchodzi w życie 5 stycznia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/12


post został zmieniony: 04-01-2021 22:54:06
MKJ14-01-2021 16:06:43   [#1220]

14 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 88 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – wchodzi w życie 15 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/88

 

Leszek15-01-2021 18:22:58   [#1221]

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 92 rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/92

pozdrawiam

Leszek15-01-2021 18:23:29   [#1222]

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 98 rozporządzenie MKDNiS z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/98

pozdrawiam

Leszek21-01-2021 17:34:03   [#1223]

jeszcze jeden ważny urzędnik w oświacie

21 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 142 rozporządzenie RM z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/D2021000014201.pdf

pozdrawiam

Leszek22-01-2021 18:04:39   [#1224]

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 150 rozporządzenie MEiN z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/150

pozdrawiam

Leszek23-01-2021 12:31:05   [#1225]

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 153 rozporządzenie RM z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 22 stycznia 2021 r. - art. 1 pkt 3b dotyczy oświaty i ustala, że w § 28 rozporządzenia w ust. 13 dodano pkt 15 i 16 określające, że zakaz zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju nie obejmuje organizacji:

15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/153

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:09:55   [#1226]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 190 ustawę z dnia 20 stycznia 2021  r. ustawa budżetowa na rok 2021 – weszła generalnie w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. - nauczyciele - art. 9 ust. 2 i ust. 3 pkt 3,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/190

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:10:31   [#1227]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 202 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/202

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:11:13   [#1228]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie RM z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi (z wyjątkami) w życie z dniem 1 lutego 2021 r. - ,

- oświaty dot. zmiany w § 28 ust. 13 pkt 16 i 17 rozporządzenia

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/207

pozdrawiam

MKJ01-02-2021 17:17:17   [#1229]

1 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 211 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/211

 

Leszek02-02-2021 08:07:18   [#1230]

1 lutego 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 122 obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000012201.pdf

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 02-02-2021 08:07:31
Leszek10-02-2021 12:10:07   [#1231]

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 242 rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 253 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

- zmieniono brzmienie  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień nauczycieli,

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 254 rozporządzenie MEiN z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

pozdrawiam

Leszek12-02-2021 16:58:32   [#1232]

12 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 283 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/283

pozdrawiam

Leszek23-02-2021 08:27:43   [#1233]

7. 22 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 336 rozporządzenie RM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

- kolejna zmieniana brzmienia  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień już nie tylko nauczycieli ale pracowników systemu oświaty:

NOWOŚCI WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM

10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa wart.15 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/336

pozdrawiam

malmar1526-02-2021 21:59:57   [#1234]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 370 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- weszło z dniem ogłoszenia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/370


post został zmieniony: 26-02-2021 22:01:50
malmar1526-02-2021 22:02:49   [#1235]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 366 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wchodzi 1 marca 2021

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/366

Leszek27-02-2021 12:39:05   [#1236]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. o tym samym tytule

pozdrawiam

malmar1527-02-2021 14:02:35   [#1237]

Leszku, muszę okulary przetrzeć :) przegapiłam 367 

Leszek27-02-2021 14:08:42   [#1238]

:-)))

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 24 ][ 25 ]