Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 25 ][ 26 ][ 27 ] - - [ 29 ][ 30 ]
Marcin18-03-2021 12:49:56   [#1251]

AnJa ok ale ja potrzebuję dokładnego zapisu do zacytowania dlatego pytam... no chyba że się nic nie zmienia w stosunku do obowiązujących do jutra przepisów

AnJa18-03-2021 13:08:36   [#1252]

Jak będzie trzeba to będzie - do soboty kawał czasu.

Się Pan nie gorączkuje. No chyba, ze po szczepionce- to mozna... :-)

bobi36719-03-2021 13:47:23   [#1253]

konsultacje dla 8 bez zmian?

MKJ19-03-2021 13:56:31   [#1254]

Jest taka prośba: zakładajmy nowy wątek pod kreską, jeśli chcemy komentować i interpretować akty prawne.

Ten wątek niech już służy jako zbiór aktualnie opublikowanych przepisów.

Leszek19-03-2021 15:38:58   [#1255]

POPIERAM MARCINA

 

19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 502 rozporządzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 22 marca 2021 r.,


https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/502

pozdrawiam

 

Leszek19-03-2021 18:00:09   [#1256]

19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 512 rozporządzenie RM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512

pozdrawiam

Leszek24-03-2021 18:09:32   [#1257]

24 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 532 rozporządzenie MEiN z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/532

pozdrawiam

Marcin26-03-2021 08:15:22   [#1258]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000054601.pdf

 

 


post został zmieniony: 26-03-2021 08:16:55
Marcin26-03-2021 17:48:57   [#1259]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/559

 

Leszek27-03-2021 08:25:31   [#1260]

26 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 561 rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

 

UWAGA - b. poważna zmiana § 2 ust. 4 w stosunku do projektu

pozdrawiam


post został zmieniony: 27-03-2021 08:28:40
Leszek30-03-2021 17:16:26   [#1261]

30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 577 rozporządzenie MEiN z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/577

pozdrawiam

MKJ02-04-2021 13:10:24   [#1262]

30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/584

 

MKJ02-04-2021 13:27:08   [#1263]

2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 kwietnia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/619

Zmiany dotyczą monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i obejmują m.in.:

1) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

3) Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Leszek09-04-2021 07:53:59   [#1264]

8 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/651

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 09-04-2021 07:54:14
Leszek09-04-2021 17:17:42   [#1265]

9 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 662 rozporządzenie MKDNiS z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r.  – wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/662

pozdrawiam

Leszek13-04-2021 17:28:20   [#1266]

13 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 681 rozporządzenie MEiN z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/681

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 13-04-2021 17:29:38
Leszek15-04-2021 17:29:01   [#1267]

15 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 701 rozporządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/701

pozdrawiam


post został zmieniony: 15-04-2021 17:29:35
Leszek21-04-2021 09:43:12   [#1268]

20 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 729 rozporządzenie RM z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/729

pozdrawiam

Leszek22-04-2021 18:05:43   [#1269]

22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 739 rozporządzenie MEiN z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.  – wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/739

pozdrawiam

Leszek23-04-2021 07:51:40   [#1270]

10. 22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 748 rozporządzenie RM z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie (z wyjątkami) z dniem 23 kwietnia 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/748

pozdrawiam

Leszek23-04-2021 14:42:58   [#1271]

23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 752 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/752

pozdrawiam

Leszek23-04-2021 17:51:04   [#1272]

23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 762 ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - zmiany dotyczą tzw. edukacji domowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/762

pozdrawiam

Leszek28-04-2021 20:49:55   [#1273]

28 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 787 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy weszło w życie z dniem 13 maja 2021 r., BEZ PRAKTYCZNEGO ZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/787

pozdrawiam

Leszek30-04-2021 11:20:04   [#1274]

29 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 814 rozporządzenie RM z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie (z wyjątkami) z dniem 3 maja 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/814

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 30-04-2021 11:20:18
MKJ30-04-2021 17:09:56   [#1275]

30 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 824 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 3 maja 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/824

 

Leszek07-05-2021 09:38:30   [#1276]

6 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 861 rozporządzenie RM z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 8 maja 2021 r. 

NOWE

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/861

 

Pozdrawiam


post został zmieniony: 07-05-2021 09:38:46
Leszek18-05-2021 17:21:21   [#1277]

18 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 911 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/911

pozdrawiam

Leszek22-05-2021 12:51:14   [#1278]

21 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 938 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/938

pozdrawiam

Leszek26-05-2021 10:34:39   [#1279]

25 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 957 rozporządzenie RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 26 maja 2021 r.,

dla bibliotek nowy ust. 38a w § 9 i zajęć szkoleniowych pkt 42 w § 26 ust. 17

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 26-05-2021 10:34:51
Roman Langhammer26-05-2021 17:12:09   [#1280]

I co najważniejsze, mecz z Rosją i Islandią...😁

Leszek27-05-2021 07:50:17   [#1281]

Romanie,

to nie ten wątek

pozdrawiam

Leszek27-05-2021 09:36:23   [#1282]

26 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 961 rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 27 maja 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/961

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 27-05-2021 09:36:30
Leszek28-05-2021 17:21:58   [#1283]

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 981 ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 29 maja 2021 r.,

Art. 1 - dotyczy zwiększenia o 187 mln zł w 2021 r. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/981

pozdrawiam

Leszek28-05-2021 20:23:13   [#1284]

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 982 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/982

NOWE

pozdrawiam

Leszek28-05-2021 20:30:43   [#1285]

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 983 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 29 maja 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/983

pozdrawiam

Leszek01-06-2021 18:09:19   [#1286]

1 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 995 rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

  https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/995

pozdrawiam


post został zmieniony: 01-06-2021 18:09:57
Leszek08-06-2021 12:30:07   [#1287]

7 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1016 obwieszczenie MKDNiS z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1016

pozdrawiam

Leszek09-06-2021 15:20:29   [#1288]

8 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 rozporządzenie MEiN z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1036

pozdrawiam

Leszek19-06-2021 13:53:52   [#1289]

17 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1082 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1082

pozdrawiam

Leszek19-06-2021 13:54:28   [#1290]

18 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1087

pozdrawiam

Leszek02-07-2021 15:50:54   [#1291]

2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkami

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1203

pozdrawiam

 

Leszek02-07-2021 15:51:45   [#1292]

2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1207 rozporządzenie MEiN z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących – wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1207

pozdrawiam

Leszek07-07-2021 18:39:09   [#1293]

7 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1237 ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – weszło w życie z dniem 22 lipca 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1237

pozdrawiam

Leszek23-07-2021 09:46:26   [#1294]

22 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1343 rozporządzenie MEiN z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 –
weszło w życie z dniem 23 lipca 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1343

 

pozdrawiam urlopowo

 


post został zmieniony: 23-07-2021 09:49:33
MKJ17-08-2021 16:43:28   [#1295]

6 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1427 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie 9 sierpnia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1427

Dotyczy egzaminu maturalnego dla klas po gimnazjum.

MKJ17-08-2021 16:45:26   [#1296]

9 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1428 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1428

 

MKJ17-08-2021 16:50:13   [#1297]

10 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1449 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1449

 

Leszek17-08-2021 19:48:06   [#1298]

17 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1502 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1502

pozdrawiam

Leszek19-08-2021 20:29:57   [#1299]

19 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1519 rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1519

pozdrawiam

Leszek19-08-2021 20:30:30   [#1300]

19 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1525 rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1525

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 25 ][ 26 ][ 27 ] - - [ 29 ][ 30 ]