Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Prowadzenie zajęć na kwarantannie i w izolacji
strony: [ 1 ]
DICK31-10-2020 16:48:04   [#01]

W jakim przypadku nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne; 

1, na kwarantannie

2, w izolacji

3, mając L4 w związku z Covidem

alis31-10-2020 17:22:54   [#02]

1 tak

2 wydaje mi się, że tak

3 na pewno nie

 

gosiak31-10-2020 17:32:41   [#03]

Ostatnio otrzymaliśmy telefoniczną informację z ZUSu, że podczas izolacji, nauczyciel nie może świadczyć pracy. Niestety nie mam tego na piśmie, w związku z czym nie jest to informacja potwierdzona w 100%.

Grazzza31-10-2020 18:22:21   [#04]

Izolacja jest dla osoby zakażonej, której lekarz poz wypisuje zwolnienie. Pracować więc nie może. Tylko na kwarantannie dozwolona jest praca. Czymś innym jest samoizolacja, wówczas jakiś urlop, albo zlecenie od szefa praca zdalna, ale tym nie zajmuje się ani Sanepid, ani ZUS

 

rzewa01-11-2020 10:13:53   [#05]

na-l jak chce i się czuje dobrze może pracować zdalnie zarówno na kwarantannie i w izolacji, a nawet mając L4 w związku z Covidem (tylko po co brał wówczas L4?) ale... nie ma wtedy prawa ani do wynagrodzenia chorobowego ani do zasiłku chorobowego - otrzymuje po prostu normalne wynagrodzenie


post został zmieniony: 01-11-2020 10:14:12
Marcin02-11-2020 11:01:34   [#06]

rzewa, czy na pewno może pracować jak ma L4?

ergo02-11-2020 11:12:22   [#07]

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/497924,Czy-pracodawca-moze-wymagac-od-pracownika-swiadczenia-pracy-podczas-zwolnienia-lekarskiego.html

 

Pracownik, wobec którego lekarz orzekł niezdolność do pracy, nie może być przez pracodawcę zobowiązany do świadczenia pracy – nawet wówczas, gdyby faktycznie powierzone mu zadania nie kolidowały z przyczyną niezdolności. Osoba świadcząca pracę zarobkową podczas zwolnienia lekarskiego traci prawo do zasiłku chorobowego.

KaPi02-11-2020 11:17:26   [#08]

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która została narażona na zakażenie – od 2 września 2020 r. trwa ona 10 dni (wcześniej obowiązywała przez 14 dni). Osoba objęta kwarantanną nie może opuszczać miejsca zamieszkania, wychodzić do sklepu, lekarza czy spacerować z psem. Jeżeli osoba na kwarantannie nie ma objawów, nie wykonuje się testów na koronawirusa – również ta zasada obowiązuje od 2 września 2020 r.

Inaczej niż kwarantanna wygląda za to nadzór epidemiologiczny, który ma zastosowanie, gdy dana osoba miała ograniczony kontakt z osobą zakażoną (np. przebywała w tym samym budynku, nie wystąpił kontakt bezpośredni). Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym nie są izolowane, a jeśli nie występują u nich objawy, nie kieruje się ich na badania w kierunku COVID-19.

Warto tu zauważyć, że izolacja jest oddzielnym pojęciem – jest to odosobnienie osoby, u której stwierdzono dodatni wynik pierwszego testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa.

 

czyli osoby pod nadzorem i na kwarantannie (jeżeli nie ma L4) mogą pracować...


post został zmieniony: 02-11-2020 11:18:37
rzewa02-11-2020 15:11:35   [#09]

WSZYSCY mogą pracować jeśli chcą a pracodawca im pracę da!!! i ta praca nie narusza warunków kwarantanny czy izolacji

z tym, że jeśli pracują nie mają prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego ale... mają prawo do normalnego wynagrodzenia

Natalia3903-11-2020 07:58:28   [#10]

A jak prowadzić kwarantannę lub izolację - w SIO - przyczyna nieobecności? (Już nie ma obowiązku wystawiania zwolnień L4 na izolację lub kwarantannę)

rzewa03-11-2020 08:07:41   [#11]

inna

Natalia3903-11-2020 09:21:58   [#12]

Dziękuję Rzewo :D

Krzysztof U03-11-2020 09:31:04   [#13]

Poproszę o podstawę prawną, w sytuacji jeśli nauczyciel jest objęty kwarantanną (informacja na ZUS PUE), a jest w stanie wykonywać pracę zdalną (Informacja przesłana do dyrektora mailem). Czy może otrzymać wynagrodzenie w pełnej wysokości czy jako zasiłek chorobowy?

barwi03-11-2020 10:48:46   [#14]

# 10 i # 11

nie ma pozycji "inna" w systemie przy nieobecnościach 

 

tego stanu nie wykazuje w SIO.

Nie jest to dana stale występująca w corocznych sprawozdaniach placówek edukacyjnych lecz stan "losowy"całego kraju.

barwi03-11-2020 10:50:25   [#15]

#13 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych. Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.
Ważne! Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Ważne ; wyjaśnienie powyższe ZUS-u nie oznacza, że praca na kwarantannie będzie możliwa, tylko że osoby na kwarantannie nie będą musiały starać się o zaświadczenie. Ponadto : jeśli ktoś z powodu kwarantanny czy izolacji nie może pracować a jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, to ma prawo do świadczeń zusowskich, czyli wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego

Ponadto : według mojej wiedzy nie ma aktualnie żadnego przepisu, który mówił by o tym, że praca zdalna ma być inaczej wynagradzana niż "stacjonarna", zatem jak pracownik pracuje - niezależnie czy zdalnie czy "normalnie", to mu się wynagrodzenie należy takie jak na umowie o pracę czy w akcie mianowania - jest za to przepis, który mówi, że jak nie może pracować z powodu izolacji czy kwarantanny, to mu się należy świadczenie chorobowe, o ile jest ubezpieczony - czyli jak nie pracuje (czytaj: nie zarabia), to należy mu się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy.

Krzysztof U03-11-2020 10:52:57   [#16]

Dziękuję.

Natalia3903-11-2020 11:36:12   [#17]

barwi do #14 ale właściwie może to ?

Art. 92. KP

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy

§ 1.
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1)
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
rzewa03-11-2020 14:33:54   [#18]

to dotyczy sytuacji, gdy pracownik nie pracuje

a jeśli świadczy pracę, to należy mu się normalne wynagrodzenie - art 80 k.p. i art 30 KN

barwi04-11-2020 19:36:16   [#19]

#17 ale uściślijmy - ja wyjaśniłem co do swojego wpisu #14 - do poprzedniej kwestii czyli : 

w SIO nie ma pozycji "inna" 

Zatem jeszcze raz :) w SIO NIE WYKAZUJEMY nieobecności nauczyciela z tytułu : kwarantanny lub izolacji. Po prostu nie ma tej :"danej" odnotowywanej w SIO . - jak na razie :)) ...

wemes04-11-2020 20:30:04   [#20]

 Opcja I

L - 4 rzecz jasna nie świadczę pracy.

kwarantanna - nie świadczę pracy, podobnie jak na L- 4, nie wiem co się stanie, mogę zasłabnąć etc.

w izolacji podobnie jak na L- 4 jestem odizolowany, nie mam internetu, laptopa etc.

 

opcja II 

L- 4 będę świadczył pracę, ponieważ bez mojej obecności świat się zawali.

kwarantanna - świadczę pracę , bo w szkole się wszystko wali.

w izolacji podobnie jak na L - 4,  jestem odizolowany, ale mam wszystko żeby świadczyć pracę.

 

Wybierz opcję I lub II - taki nas zastał czas.

 

wemes05-11-2020 08:55:26   [#21]

https://kuratorium.kielce.pl/46824/stanowisko-zus-w-sprawie-pracy-zdalnej-w-okresie-kwarantanny/

Ala05-11-2020 09:22:46   [#22]

https://kuratorium.kielce.pl/46824/stanowisko-zus-w-sprawie-pracy-zdalnej-w-okresie-kwarantanny/ 

podświetliłam :)


post został zmieniony: 05-11-2020 09:23:05
mika05-11-2020 09:38:24   [#23]

Ja tu czegoś nie rozumiem, chociaż to, że czegoś nie rozumiem nie oznacza, że jest niezrozumiałe dla innych. Czasy są wyjątkowo trudne, za mojej dorosłości okresu, w którym ludzie tak się bali, denerwowali, martwili nie przeżyłam. Uważam jednak, że dywagacje nauczyciela czy ma pracować, jeśli istnieje taka możliwość nie licują z naszym zawodem, składanym ślubowaniem. Wiem, że to górnolotnie mentorsko brzmi, ale mam głębokie przekonanie, że naszym obowiązkiem teraz jest trwanie, dawanie przykładu, wsparcia. Zgadzam się, iż warunki pracy nauczycieli zarówno finansowe jak i organizacyjne są złe. Zgadzam się, że nie powinno tak być, że nauczyciele pracują na swoim sprzęcie, korzystają ze swojego Internetu i prądu. Tak nie powinno być. Niemniej jednak na ten moment tak często jest i sytuacja musi ulec zmianie. Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci. Rozumiem L4, przebywanie w izolacji, opiekę nad własnym dzieckiem, pozostałych sytuacji nie. Ja naprawdę nie chcę nikogo oceniać, ale dyskusje toczne w sieci o tym czy prowadzić zajęcia są dla mnie niepojęte. Dla wielu dzieci szkoła jest jedyną szansą na zmianę życia, nawet, jeśli są to zajęcia on – line, kontakt z nauczycielem przez Internet, telefon itp. dają uczniom poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wie, że gdzieś tam z drugiej strony jest Jego Pani/Pan, którzy o Nim pamiętają. Tak, bez naszej obecności czasem świat dziecka się zawali.

Nie będę rozwodzić się nad drugą częścią moich przemyśleń, ale uważam także, że praca jest wartością. Możliwość wykonywania swoich zadań najlepiej umiem jest dla mnie budująca.

Dziękuję bardzo moim nauczycielom, którzy pracują mimo wszystko, dziękuję wszystkim innym nauczycielom, którzy się nie wahają, podziwiam nauczycieli przedszkoli i opiekunów w żłobkach.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]