Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jeszcze raz podręczniki
strony: [ 1 ]
laostic21-05-2013 11:08:14   [#01]

Gdzie w prawie jest zapis, że przez 3 lata nie wolno zmieniać podręcznika?

rzewa21-05-2013 19:47:14   [#02]

nigdzie

laostic21-05-2013 19:49:36   [#03]

To skąd taka myśl mi się pląta po głowie?

rzewa21-05-2013 19:58:17   [#04]

bo takie zalecenie wynika ze zdrowego rozsądku -> cykl edukacyjny trwa 3 lata więc trudno aby dzieci w klasie 4 uczyły się z podręcznika jednego autora a w klasie 5 miały podręcznik innego skoro rozkład treści pomiędzy lata szkolne zależy od programu nauczania a każdy podręcznik pisany jest do nieco innego programu nauczania

przy obecnej podstawie programowej zasada ta nie "działa" na I etapie edukacyjnym, gdyż w 1 klasie sp można realizować inny program niż w klasach 2 i 3

Adaa21-05-2013 20:04:51   [#05]

Chodzi Ci pewnie o zapis:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

§ 12.

5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego nowego wydania podręcznika wpisanego do wykazu podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego, zmienionego w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości, zawiera ponadto
szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, nie może być złożony przed upływem 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do
użytku szkolnego, chyba że nastąpiły zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach
rzewa21-05-2013 20:08:43   [#06]

Ooo!

dzięki Adaa, nie wiedziałam i nie znalazłam tego

:-)

AnJa21-05-2013 20:16:07   [#07]

"gdyż w 1 klasie sp można realizować inny program niż w klasach 2 i 3"?

jolko121-05-2013 22:40:04   [#08]

A  gdzie znajdę  "podkładkę "  dotyczącą podręcznika  do np. do informatyki? Nie chcemy obarczać  uczniów  koniecznością posiadania podręcznika, który  i tak nie  zostanie  wykorzystany na lekcjach. Stawiamy na  praktykę ;)

 

rzewa21-05-2013 22:53:35   [#09]

bardzo prosta "podkładka" - nie ma nigdzie nakazu stosowania podręcznika -> zatem możecie nie wybierać podręcznika do informatyki i nie nakazywać uczniom zaopatrywania się w niego

Jacek21-05-2013 23:53:06   [#10]

po raz kolejny napiszę... nie wymagamy w gimnazjum od uczniów już od lat podręczników do informatyki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, edukacji dla bezpieczeństwa.

To co najmniej 100-150 PLN pozostawione w kieszeni rodziców. 

Marek Pleśniar22-05-2013 00:01:56   [#11]

o, i tak trzymać:-)

Gaba22-05-2013 06:09:21   [#12]

Podpisuję się po tym, co napisał Jacek! Od lat nie wymagamy także w naszej szkole podręczników z ww. przedmiotów, dodam do listy Jacka - technikę.

To są przedmioty praktyczne! Jest mój zakaz (oczywiście nie groźny, ale w dyskusji wyłuszczyłam argumenty) korzystania z podręczników na tych przedmiotach.

A jeszcze nazbieraliśmy kupę innych, używanych. Są w bibliotece. 


post został zmieniony: 22-05-2013 06:11:38
annamaria07-06-2013 09:38:40   [#13]

dopuszczacie podręczniki decyzja czy zarządzeniem?

AnJa07-06-2013 09:44:08   [#14]

dyrektor nie ma kompetencji do dopuszczania podręczników

ogłasza je

Mentorek07-06-2013 10:40:44   [#15]

czyli co? wieszam na stronie www szkoly wykaz i tyle?

izael07-06-2013 10:56:48   [#16]

tak

grażka08-06-2013 06:09:50   [#17]

A kto w SP nie używa podręczników i ćwiczeniówek - określonych jako pakiety edukacyjne - w klasach I-III? Z uporem poszukuję takiej szkoły i nauczycieli.

gosiarad09-06-2013 01:05:11   [#18]

czy szkolny zestaw podręczników misi być zatwierdzony przez  RP?

rzewa09-06-2013 08:06:27   [#19]

NIE!!!

Edit09-06-2013 10:19:01   [#20]

A co z podręcznikami do religii?, powinny być w zestawie ogłoszonym przez dyrektora, czy nie?, nie mają dopuszczenia MEN, gdzie niby mam sprawdzić czy są odpowiednie, po ostatniej decyzji episkopatu?

DYREK09-06-2013 10:40:02   [#21]

Art. 12.  KN

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

Art. 22a.  UoSO

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

(...)

2e.  Dyrektor szkoły  podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw  podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 


post został zmieniony: 09-06-2013 10:40:42
Gaba09-06-2013 10:42:03   [#22]

1. za podręcznik do religii odpowiada tzw. biskup miejsca, a więc z jego polecenia katecheta z proboszczem, co oni podadzą to jest dobre.

2. na mocy konkordatu dyrektor szkoły nie wtrąca się w sprawy biskupa. 

 

co proboszcz poda z katechetą - to jest podręcznikiem.

DYREK09-06-2013 10:49:07   [#23]

Dyrektor szkoły nie ma prawa zatwierdzania, bądź odrzucania programów i podręczników do nauczania religii.

Nauczyciele religii tylko informują dyrektora o podręcznikach, które będą stosowane w szkole.

 

Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

§ 4.  

"Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".

DYREK09-06-2013 10:53:47   [#24]

w sprawie wyboru podręczników w szkołach publicznych -> RPO ->MEN -> KO

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/odpowied%C5%BA-men-na-wyst
%C4%85pienie-dot-kryteri%C3%B3w-wyboru-podr%C4%99cznik%C3%B3w

Edit09-06-2013 17:46:53   [#25]

Nie chciałam zatwierdzać, ani odrzucać, pytam tylko, czy w wykazie podręczników dla danej klasy, który ogłoszę do 15 czerwca powinien być podany podręcznik do religii?  

DYREK10-06-2013 19:09:05   [#26]

wg mnie tak > jest podręcznikiem, który obowiązuje w szkole

JarTul10-06-2013 19:24:35   [#27]

art. 22a USO: Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

Zatem???

 

DYREK10-06-2013 19:30:42   [#28]

zatwierdziły (jest dopuszczony przez) właściwe władze kościelne

wg mnie podać nigdy nie zawadzi:-)

JarTul10-06-2013 21:07:50   [#29]

art. 22a ust. 3 USO: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, [...], w drodze decyzji administracyjnej, dopuszcza do użytku szkolnego odpowiednio podręczniki [...].

Zatem??? :-)

janta11-06-2013 10:21:56   [#30]

Podręcznik do przyrody w liceum i do przedmiotów zawodowych w technikum przechodzi jeszcze procedurę w MEN. Nauczyciele chętnie by jej wybrali. Czy można uzupełnić wykaz podręczników w sierpniu (bądź wtedy, kiedy dostaną dopuszczenie), a teraz podać, że po dopuszczeniu będą dopisane do wykazu?

rzewa11-06-2013 11:58:07   [#31]

przewidzieć w wykazie drugą grupę podręczników - takie podręczniki, które będą stosowane o ile uzyskają dopuszczenie

będzie w ten sposób widać, że do danego przedmiotu szkoła przewiduje podręcznik, ale będzie on stosowany o ile uzyska dopuszczenie

można też wpisać podręcznik alternatywny tj. taki który już jest dopuszczony i będzie w szkole stosowany jeśli ten pierwszy nie zostanie dopuszczony przez ministra

djb16-05-2014 08:45:16   [#32]

Bardzo proszę o oświecenie: Czy i jeżeli to gdzie, jest zapisane, że jeden podręcznik powinien obowiązywać w szkole przez trzy lata? Tzn, że np. trzy kolejne klasy I mają korzystać z tego samego podręcznika, odkupując od wcześniejszego rocznika.

rzewa16-05-2014 08:57:25   [#33]

stan prawny podany w tym wątku nie zmienił się, zatem istnieje tylko zapis przytoczony w #05

olaszyma16-05-2014 11:24:18   [#34]

Co z terminem 15 czerwca , w którym nalezy podać do wiadomosci liste podręczników. OP przysłalo mi maila że juz nie obowiazuje, ale wydaje mi sie że dotyczy to tylko podręczników do klasy I SP. Pozostali podają jak dotychczas. Nie ma przecież "jedynie słusznego" podręcznika dla klas starszych ;-)))

Stefan Ruta16-05-2014 12:02:09   [#35]

ja podaję uczniom wykaz podręczników  w czerwcu bo przecież to powinni wiedzieć

gdyby realizować bezmyślnie przepisy to już dawno udałoby się zniszczyć resztke oświaty

cynamonowa16-05-2014 17:33:12   [#36]

http://men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1062-dyrektorzy-szkol-nie-musza-oglaszac-listy-podrecznikow-do-15-czerwca

 

cynamonowa19-05-2014 21:53:59   [#37]

Dziś odwiedził nas przedstawiciel Nowej Ery. Z torby wyciągnął nowiutki, pachnący i piękny boxik podręczników i ćwiczeń do klasy I SP. Zestaw ma kosztować 50zł...

( szkoda, ze kiedyś musiały kosztować 200zł)

Pytanie teoretyczne - czy szkoła musi wybrać darmowy podręcznik pisany przez p. Lorek czy też może wybrać box od innego wydawnictwa?

rzewa19-05-2014 21:57:27   [#38]

może wybrać płatny, ale wówczas musi uczniom go zafundować - o ile zostaną przyjęte projektowane przepisy

an19-05-2014 22:08:54   [#39]

Nie ma już obowiązku podawania listy podręczników do 15 czerwca. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z marca 2014

Edit19-05-2014 22:53:56   [#40]

Według mojej wiedzy szkoła może wybrać inny podręcznik niż men-owski, bo za podręcznik który ma kosztować 20 zł płaci wydawnictwu MEN, nie szkoła tj. organ prowadzący (pod warunkiem, że ten  spełni wymagania men i uzyska ponowne dopuszczenie - trzeba m.in usunąć z treści wszelkie odwołania do stron w ćwiczeniach, bo podręcznik ma być uniwersalny) - organ dostanie dotację - 50zł/dziecko na inne materiały w tym ćwiczenia - i to je właśnie proponują teraz wydawnictwa.  MEN nie zapewnia ćwiczen - tylko materiały do wydrukowania i na ten wydruk też można przeznaczyć owe 50 zł. 

Ala21-05-2014 13:33:21   [#41]

sądzę, że trzeba poczekać cierpliwie aż przejdzie lub nie przejdzie projekt nowelizacji ustawy i dopiero wtedy podejmować decyzje :)

w chwili obecnej, tak jak napisała rzewa, stan prawny się nie zmienił jeszcze

Caro16-04-2015 16:58:49   [#42]

Przepraszam, że odgrzebuję sprawę - ale wydaje mi się, że było kiedyś jakieś stanowisko, opinia albo wytyczne MEN-u (może KO), żeby nie zmieniać podręcznika częściej niż raz na 3 lata.

(Chodzi mi oczywiście o czasy - gdy szkoła nie zajmowała się kupowaniem podręczników)

Czy ktoś coś takiego pamięta - może podać jakiś link lub kopię "czegoś"?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]