Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 500 zł na zdalne nauczanie proj. rozp.
strony: [ 1 ]
Dante10-11-2020 22:46:27   [#01]

 Ukazał się projekt rozporządzenia, a w nim 500 zł na zakup akcesoriów do zdalnego nauczania.

Czy dyrektor nie realizujący w danym roku zajęć dydaktycznych ( ale mogący realizować zast. doraźne) może skorzystać z takiego dofinansowania ?

KahaM10-11-2020 23:04:28   [#02]

Rozmawiałam na tt z jedną panią byłą nauczycielką i pracownikiem organu prowadzącego... była bardzo oburzona, że jako dyrektor pytam czy się dyrektorom należy.. :/ 

Tak więc ja już nie pytam.

Skimir10-11-2020 23:04:42   [#03]

Skoro nie są wyłączeni nauczyciele świetlicy, pedagodzy, wspomagający... dyrektorzy też nie a są tacy, którzy mają zniżkę godzin równą wymiarowi pensum.

KaPi10-11-2020 23:05:32   [#04]

Dante jest wątek na samej górze ;)

ja też jestem takim dyr i też się zastanawiam... w projekcie nie ma nic o prowadzeniu zajęć, dyr składa bezpośrednio do organu, kwestia czy we wniosku nie będzie czegoś...


post został zmieniony: 10-11-2020 23:06:15
KaPi10-11-2020 23:06:50   [#05]

oooo wątek się rozwinął...

Fresco10-11-2020 23:19:37   [#06]

Dyrektor obserwuje zdalne lekcje, musi mieć do tego sprzęt.

Roman Langhammer11-11-2020 06:48:46   [#07]

Czytam i nie wiem.

Nauczyciel kupi dwa urządzenia (z tego jedno nie jest droższe niż 500zł). Czy dofinansowanie może być na 2 urządzenia na łączną kwotę maks. 500 zł? Tzn. sfinansuje jedno a dofinansuje drugie?

Dante11-11-2020 08:20:39   [#08]

Roman , tak nakazywałaby logika:

1. Jeśli  jeden lub kilka ,,zakupów" za kwotę mniejszą niż 500zł-wówczas zwrot w całości.

2. Jeśli zakup za 1 lub dwa urządzenia da kwotę np. 700 zł to nauczyciel otrzyma dofinansowanie w kwocie 500 zł.

Tak więc 500 zł dofinansowanie zawsze w przypadku zakupu (ów) za minimum 500 zł.

MagFi11-11-2020 08:26:43   [#09]

A ciekawe, czy można "się zrzucić" na droższy sprzęt. Na przykład na urządzenie wielofunkcyjne do użytku dla kilku nauczycieli (korzystaliby na terenie szkoły). Z tego co się orientuję, faktura może być wystawiona na kilku nabywców. Faktura wystawiona imiennie na czworo nauczycieli powiedzmy na  2 tysiące, z czego każdy z nich otrzyma zwrot na 500 zł. Hipotetycznie.

Dante11-11-2020 08:32:00   [#10]

MagFi

Idąc Twoim tokiem :

1. Jeśli faktura za 450zł byłaby wystawiona na 2 osoby, to  która dostałaby 200 zł a która 250 zł ?

2. Jeśli jedna osoba byłaby uwikłana w kilka faktur  to byłby armagedon księgowy.

Wg mnie musi być  jedno nazwisko na 1 fakturze.

DICK11-11-2020 09:30:15   [#11]

A co z małżeństwami nauczycielskimi czy mogą kupić za 1000 zł ?

ergo11-11-2020 11:10:03   [#12]

MagFi - to ma być dofinansowanie sprzętu zakupionego dla nauczyciela, a nie szkoły :)

Daniel120811-11-2020 11:12:56   [#13]

Dyrektor to też nauczyciel i należy się 500 zeta.

Choćby nawet po to, żeby obserwować lekcje on line.

MagFi11-11-2020 11:18:35   [#14]

Ergo - a jeśli nauczyciel chce korzystać z tego co kupi w szkole? Bo ma taką potrzebę?

Niestety takie mamy realia, że jak chcemy mieć w szkole sprzęt to sami sobie go musimy skombinować :( 


post został zmieniony: 11-11-2020 11:21:36
ergo11-11-2020 11:26:53   [#15]

Oczywiście, że może w szkole, w końcu kupuje jako narzędzie do pracy.

Ale jeśli kilku nauczycieli się "zrzuci", to sprzęt już pozostanie w szkole i będzie wyłącznie do użytku szkolnego.

Dan6711-11-2020 13:07:47   [#16]

Witam!

chcę się upewnić, u nas w Specjalnym Ośrodku Szkolno  Wychowawczym na wiosnę mieliśmy zdalne nauczanie, obecnie od września uczymy stacjonarnie, nam też należy się prawo otrzymania 500zł na sprzęt , chodzi oczywiście o nauczycieli, a wychowawcy w internacie?

Jot11-11-2020 13:50:46   [#17]

Dan67

Dan687

Fragmenty projektu rozporządzenia

" § 10b. 1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć."

"11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.

12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:

1)         nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;

2)     nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;

3)     nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)."

Prawo oświatowe

"Art. 2. System oświaty obejmuje:

1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
9) placówki doskonalenia nauczycieli;
10) biblioteki pedagogiczne;
11) kolegia pracowników służb społecznych.

post został zmieniony: 11-11-2020 13:54:31
Jot11-11-2020 14:00:06   [#18]

Ooo. Wysłałam to, ale chyba nie o to Ci chodzi. Wydaje się, że skoro chodzi o zdalne nauczanie, a Wy teraz  macie stacjonarne to chyba nie? Myślę, że gdyby dotyczyło też okresu wiosennej pandemii, to data byłaby inna  w pkt.11??

Skimir11-11-2020 15:22:14   [#19]

Tworzone u nas prawo jest pokrętne i mam wrażenie, że w efekcie większą moc prawną mają interpretacje niż samo prawo.

Z tego rozporządzenia wynika, że dofinansowanie należy się nauczycielowi zatrudnionemu 2 listopada w jednostce systemu oświaty wymienionej we wskazanych punktach PO. Dodatkowo jest dookreślone, że nie mogą to być nauczyciele oddzialów przedszkolnych w SP (nauczyciele przedszkoli nie są wymienieni w pkt. 2 - 11.

Następnie są podane wyłączenia...

Nie ma na tym etapie projektu rozporządzenia mowy o tym, czego to ma być nauczyciel, czy faktycznie ten nauczyciel uczył w danym okresie zdalnie czy nie. Jeśli spełnia warunki określone w rozporządzeniu to ma prawo skorzystać z dofinansowania.

Ja wiem, zaraz znajdą się OP-ki, KO itp itd. którzy zaczną dokładać interpretacje do prostego w sumie zapisu.

jmz11-11-2020 17:33:20   [#20]

Dzień dobry?

Kupiłam sprzęt używany. Nikt mi faktury nie wystawił i raczej nie wystawi. Wypadam z systemu dopłat? Myślę, że nie tylko ja . Pozdrawiam

Elżbieta 311-11-2020 18:25:15   [#21]

Wczoraj byłam w sklepach  Neonet i Media Expert. W obu wytłumaczono mi, że obecny czas nie jest dobrym momentem na zakup sprzętu komputerowego. Ostatnio większość laptopów podrożała, niektóre nawet o ponad tysiąc złotych. Podwyżki związane są z ogromnym popytem na wszelkiego rodzaju nośniki przydatne do zdalnego nauczania. Zatem, jeżeli nauczyciel w terminie do 7 grudnia zakupi laptopa, to nawet wykorzystując refundację w kwocie 500 zł, i tak straci, ponieważ po opanowaniu pandemii, ceny wrócą do normy.

Zastanawia, czy zakup Iphone, np. Apple, może być uznany jako zakup sprzętu komputerowego...,  wiele osób wykorzystuje oprogramowanie Microsoft Teams i inne usługi internetowe w swoim telefonie komórkowym.

Skimir11-11-2020 19:22:43   [#22]

W projekcie rozporządzenia jest, że może to być smartfon lub tablet.

Z pewnością Apple Iphone lub Ipad wyczerpują te definicje.

zemi14-11-2020 14:47:15   [#23]

Pomóżcie proszę 

Zespół Szkolno - Przedszkolny.

Nauczyciel ma pensum łączone: 21 godzin w przedszkolu i 4 godziny zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Czy należy mu się dofinansowanie 500 zł?

elrym14-11-2020 15:06:24   [#24]

Nigdzie nie jest zapisane od ilu godzin się należy, więc sądzę,że jak najbardziej kwalifikuje się do zakupu.

Chyba że we wniosku jakieś "szczególiki" zapiszą?

zemi14-11-2020 15:10:39   [#25]

Dziękuję :)

Ale kto we wniosku ma szczególiki zapiswać?

W projekcie jest zapisane co ma wniosek zawierać. Myślę, że nie będzie jakiegoś odgórnego  wzoru wniosku?

Chociaż .... kto to teraz może wiedzieć?


post został zmieniony: 14-11-2020 15:25:25
Skimir14-11-2020 22:25:14   [#26]

Minister właściwy ma wg. projektu rozporządzenia taki wniosek opublikować...

Melba15-11-2020 00:40:13   [#27]

No i super, zajrzałam do paragonu za laptop, który kupiłam , żeby sprawnie działać w tym roku szkolnym. Data na paragonie 28 sierpnia :(  No i dofinansowania nie dostanę :(  A co z nauczycielami, którzy np. musieli doposażyć się w sprzęt wiosną ? 

Marek Pleśniar15-11-2020 08:00:08   [#28]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63586&ux=10&pst=49#pst49

 

KaPi15-11-2020 20:45:31   [#29]

uważacie, że powerbank da się podciągnąć pod te zakupy?

 

Marcin16-11-2020 09:09:26   [#30]

Oczywiście że tak.

KaPi16-11-2020 09:22:47   [#31]

pytam, bo nie jest wymieniony, a jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach...

zemi16-11-2020 10:33:41   [#32]

Mogę podciągnąć wątek?

Myślę, że więcej dyrektorów Zespołów Szkolno - Przedszkolnych  może mieć ten problem co ja. Mam nauczyciela, który ma 21godz. w przedszkolu  i 4 w szkole, a drugi ma erat w przedszkolu i 2 ponadwymiarowe w szkole (oligo).

Obydwu się należy? Jednemu? Żadnemu?

Skąd mamy się tego dowiedzieć? Kiedy? Nauczyciele chcą już kupować.

 

KaPi16-11-2020 10:41:21   [#33]

tak, jak ktoś już pisał, w projekcie rozporządzenia nie ma wzmianki o ilości godzin, tylko o zatrudnieniu...

zemi16-11-2020 14:08:48   [#34]

Ale umowa jest na Zespół. Nie na szkołę, nie na przedszkole.

Nauczyciele pytają, a ja nie wiem co odpowiedzieć.

KaPi16-11-2020 14:23:56   [#35]

też mamy umowy na zespół i o ile dobrze pamiętam, to kiedyś były jakieś przepisy nakazujące zmianę umów na zespół, a nie osobne na szkołę i przedszkole, bo z jednym pracodawcą ma być jedna umowa...

myślę, że nie powinno to mieć znaczenia - umowa na zespół, ale praca w szkole

chociaż... może to jakoś doprecyzują...

rzewa16-11-2020 14:26:46   [#36]

w umowie "na zespół" musi być wpisane w jakiej/ich jednostce/kach zespołu n-l pracuje - czyt. ma przydzielone obowiązki

sońka16-11-2020 16:50:40   [#37]

Czy prawdą jest, że te 500zł będzie opodatkowane?

zemi16-11-2020 18:26:52   [#38]

rzewa, 

Czyli co, wystarczy,  że ten nauczyciel ma etat w przedszkolu, a 2 ponadwymiarowe w szkole i należy się to 500?

Ala16-11-2020 18:54:39   [#39]

zemi, moim zdaniem, tak :)

sońka, jest to przychód więc powinien być opodatkowany, chyba że będzie konkretny zapis o zwolnieniu 

Skimir16-11-2020 18:55:42   [#40]

Póki co, w projekcie nie ma ograniczeń do co ilości godzin zatrudnienia w szkole. Teoretycznie wystarczy jedna...

mstola16-11-2020 19:00:35   [#41]

Dołączam do pytania Rzewy.

KaPi16-11-2020 19:35:12   [#42]

właśnie nad tym podatkiem zastanawiałyśmy się dzisiaj z księgową...

Daniel120816-11-2020 20:25:45   [#43]

Można kupić jakiś dobry, pojemny dysk zewnętrzny. Przyda się :-)

Ed16-11-2020 22:05:57   [#44]

1) Czy wsparcie 500 zł będzie również przysługiwało "nienauczycielom" (tj. nauczycielom przedmiotów zawodowych zatrudnionym na podstawie KP) ?

2) Czy wsparcie będzie reż przysługiwało nauczycielom zatrudnionym na zastępstwo do 31.12 ?

kasiakasia18-11-2020 07:45:23   [#45]

To ja też się podpinam do pytania. Czy pedagog i bibliotekarz też może wnioskować o dofinansowanie? 

 

JarTul18-11-2020 10:29:48   [#46]

kasiakasia
patrz: bon dla nauczycieli - a oto konsultacja

a tam: #52-#53 :-)

Leszek19-11-2020 18:43:17   [#47]

patrz wymiana plików

pozdrawiam

pretor23-11-2020 20:43:40   [#48]

Jeśli kupuje  sprzęt małżeństwo i rozlicza się w odrębnych placówkach  na fakturze należy wpisać obydwu nabywców ?


post został zmieniony: 23-11-2020 20:50:09
Dante23-11-2020 21:10:33   [#49]

Pytania i odpowiedzi ze strony MEN:

Czy mogę rozliczyć koszty zakupu dokonane wspólnie z mężem/żoną jeśli oboje pracujemy w szkole i wykonywaliśmy kształcenie na odległość?

Tak. Wówczas nauczyciele składają wnioski do swoich dyrektorów załączając kopię lub oryginał dowodu wspólnego zakupu. Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na każdą osobę wynosi do 500 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć wydatkowanej kwoty, czyli np. jeśli wydatkowana za zakup kwota wyniosła 800 zł, to koszt należy rozłożyć na dwa wnioski. W takim przypadku dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących kwoty dofinansowania współmałżonka zatrudnionego w innej jednostce systemu oświaty.


post został zmieniony: 23-11-2020 21:10:55

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]