Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Lustracja dyrektorów praktycznie
strony: [ 1 ]
fredi03-04-2007 22:07:33   [#01]
Lubelskie.

1. Czy czekamy na wezwania KO ?
2. Czy dostarczamy osobiście, czy pocztą ?
Jacek03-04-2007 22:19:10   [#02]

nie dostałem i spokojnie czekam... jestem cierpliwy i długo mogę jeszcze czekać :-)

przyjdzie wezwanie nie gorączkuj się

ola 1304-04-2007 07:22:41   [#03]
O qrcze ale Wam dobrze, u nas się strasznie spieszyli :(
nn04-04-2007 08:56:16   [#04]

otrzymałem..

pocztą coś około 22 marca. Mam je odesłać w dwóch kopertach (ta z oświadczeniem w środku zaklejona, mojego kuratora nie interesuje co wysyłam, i dobrze) w terminie ustawowym. Czyli mam na to miesiąc.
veronika04-04-2007 21:06:35   [#05]
W lubelskim kurator oświaty ma przysłać dyrektorom, a nie OP? Czy ja dobrze czytam? No to troche potrwa, bo kurator złożył dymisję..., własnie przed chwila się dowiedziałam.
zgredek04-04-2007 21:26:00   [#06]
myślisz, że kurator to tak sam... te listy... wysyła... i pisze? a jak nie ma kuratora to wiatr hula po kątach?
Gaba04-04-2007 22:24:52   [#07]
 w Lublynie tak jest - wszytsko samiuteńki, dlatego go odwołują, bo sie chłopina zmęczył...
fredi05-04-2007 07:01:15   [#08]
miało być praktycznie
Gaba05-04-2007 07:07:17   [#09]

praktycznie... powiadasz, żeby było praktycznie (wpisz w szukaja - tam się wypowiedzili juz mędrcy forumowi)

czekasz na wezwanie - nawet tam-tamem, choć może być nawet i telegraficznie.

 

Zakładanie kolejny raz takiego samego wątku doprowadza do rekacji kabaretowych...

fredi05-04-2007 07:13:02   [#10]
gaba ty się uspokój.
załozyłem dla Ciebie wątek kabaretowy
Gaba05-04-2007 07:18:21   [#11]

niefajnie, ze to zrobiłeś - wystarczy, że w państwie się dzieje szoł.

Masz w ustawie oraz na pierwszym waku lustracyjnym, że się czeka na wezwanie. Wy macie szopke teraz pt. Nieoczkiwana zmiana miejsc, więc kto by sie tam i przejmował prawem, ktore sam ustanowił..

fredi05-04-2007 07:23:02   [#12]
Czytać to ja potrafię.
Tylko teraz to nikt nie wie co to jest "wezwanie".
fredi05-04-2007 07:23:16   [#13]
KO/2007-04-04
Do dyrektorów, w sprawie lustracji
Szanowni Państwo ...

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Dyrektorzy placówek publicznych i niepublicznych, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, centrum kształcenia praktycznego, mogą zostać powiadomieni o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w późniejszym terminie, po zajęciu stanowiska w tej sprawie przez Instytut Pamięci Narodowej.
fredi05-04-2007 07:24:55   [#14]
A czy to jest "wezwanie" ?

Poznań, 12 marca 2007 r.

Szanowni Państwo
                                       Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych
               województwa wielkopolskiego

   W związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2007 r. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, z 2007 r. Nr 25, poz.162), informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 45 osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy zobowiązanymi do złożenia oświadczenia lustracyjnego są dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych.
   Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracujących z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
   Zgodnie z art. 8 pkt 42 cyt. ustawy organem właściwym, któremu należy przedłożyć oświadczenie lustracyjne, jest  Wielkopolski  Kurator Oświaty.
   Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 cyt. ustawy osoby pełniące w.w. funkcję publiczną w dniu wejścia w życie ustawy mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o tym obowiązku, zawierającego informację o skutkach niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego.
Ponadto obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego obejmuje osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydujące na w.w. funkcję publiczną. W tym wypadku zgodnie z art. 7 ust. 2 cyt. ustawy oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. A zatem w wypadku kandydatów na dyrektorów szkół obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia dokumentacji i przystąpienia do konkursu.
   Zgodnie z dyspozycja art. 7 ust. 2 złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku powtórnego jego złożenia w wypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania  funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W tym wypadku osoba zobowiązana składa także na mocy cytowanych przepisów Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty informację o uprzednim złożeniu oświadczenia. (wzór do pobrania )
   Oświadczenie należy przysyłać wyłącznie pocztą na adres Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na kopercie należy podać znak sprawy: WAF-1122/1/2007

Z poważaniem
fredi05-04-2007 07:28:38   [#15]
15.03.07 - Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie oświadczeń lustracyjnych dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół województwa świętokrzyskiego

W związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2007 r. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218, poz. 1592, nr 249, z 2007 r. nr 25, poz.162), informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 45 osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy zobowiązanymi do złożenia oświadczenia lustracyjnego są dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych.

Art. 7 ust. 1 cyt. ustawy nakłada obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracujących z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Organem właściwym, któremu należy przedłożyć oświadczenie lustracyjne jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Osoby pełniące wyżej wymienioną funkcję publiczną w dniu wejścia w życie ustawy mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z pouczeniem o skutkach nie złożenia w terminie oświadczenia.

Ponadto informuję, iż obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego obejmuje również osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydujące na wyżej wymienioną funkcję publiczną.

Janusz Skibiński
Świętokrzyski Kurator Oświaty
fredi05-04-2007 07:30:19   [#16]
Dla składających forma wezwania jest ważna. (termin w Poznaniu do 12 kwietnia ?)
dyrlo05-04-2007 07:33:35   [#17]

fredi

Tak, to jest wezwanie, każdy dyrektor w dniu 15 marca był osobiście je odebrać i poświadczał podpisem z datą, że otrzymał.

Zamieszczone na stronie internetowej pismo poprzedzało tylko to co się potem działo tj. wręczanie wezwań.

dyrlo05-04-2007 07:36:21   [#18]

Nie wiem czy to ma być w wątku kabaretowym, czy dla gaduł, ale niech juz tu zostanie.

Termin mamy do 15 kwietnia.

fredi05-04-2007 07:42:12   [#19]
wrzuciłem to "dla Gaby", bo nie bardzo się zgadzam z jej oceną wątku.
Na stronie KO w Lublinie nie ma nawet takich komunikatów.
Stąd mój wątek.
dyrlo05-04-2007 07:48:32   [#20]
ok ;)
Gaba05-04-2007 08:09:41   [#21]

a ja się zgadzam z Twoją krytyka mojgeo zauważenia kabaretowości - nagorliwość jest gorsza od faszyzmu!

Załozyć taki wątek?

 

acha, zapomniałam - ;-)))))

bo bez tego nic by sie nie odbyło, jestem w nastroju nieprzysiadalnym, lecę do biblioteki...

Tadek05-04-2007 08:35:23   [#22]
np. 12 V TK uznaje, że lustracji nie podlegają dyrektorzy szkoł itd.., a zeznania zostały złożone w IV  co w takiej sprawie, czy złożone oswiadczenia zostana nam zwrócone , czy .... ?
Yxmo05-04-2007 12:38:40   [#23]

fredi

w lubelskim op wysłały do wojewody informacje o osobach piastujących funkcje dyrektorów placówek oświatowych (są tam informacje także o tobie tzn np dane adresowe, tel. kontaktowy itp.)

śpij spokojnie bo kolejny ruch należy do wojewody lubelskiego (czyli możesz dostać jakąś kopertę np razem z kartkami świątecznymi)

pozdrawiam

kasiek05-04-2007 14:46:27   [#24]

Do kuratorium po oświadczenia lustracyjne [GW]

http://miasta.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,4030356.html

. Do kuratorium po oświadczenia lustracyjne

ask 2007-04-01, ostatnia aktualizacja 2007-04-01 18:50

Ponad 2 tys. dyrektorów szkół z Podkarpacia będzie musiało poddać się lustracji. Od poniedziałku mogą odbierać formularze oświadczeń lustracyjnych.

var rTeraz = new Date(1175777061546); function klodka (ddo) { if (rTeraz.getTime()>=ddo.getTime()) document.write(''); }
0-->
Obowiązek ich dostarczenia ustawodawca nałożył na kuratorium oświaty. Przyjmujący formularz dyrektor musi potwierdzić jego odbiór własnoręcznym podpisem. Najprościej byłoby wysłać druki pocztą jako przesyłki polecone. - Po pierwsze, byłby to duży koszt, około 15 tys. zł, a to równowartość czterech laptopów dla kuratorium. Po drugie - nie mamy adresów prywatnych dyrektorów szkół, bo oni nie są naszymi pracownikami, zatrudniają ich samorządy - wyjaśnia Maciej Karasiński, podkarpacki kurator oświaty. Kuratorium wybrało więc inne rozwiązanie. Zaprosiło dyrektorów szkół po osobisty odbiór tych dokumentów w najbliższym dla szkoły kuratoryjnym punkcie: w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu lub Tarnobrzegu. Każdy powiat na obiór ma od jednego do pięciu dni.

Zaproszenie i harmonogram wydawania oświadczeń kuratorium umieściło na swojej stronie internetowej. - Przecież nie każdy z dyrektorów zagląda na nią systematycznie. Są i tacy, którzy nie posługują się na tyle sprawnie internetem, by znaleźć taką informację - uważa jeden z dyrektorów rzeszowskich szkół. O konieczności odbioru oświadczenia z kuratorium dowiedział się od nas. - Jestem z uczniami na wycieczce poza Rzeszowem, nie miałem czasu na odwiedzanie internetowych stron kuratorium. Poza tym zgodnie z literą prawa informacje przekazywane elektronicznie nie są obowiązujące - uważa nasz rozmówca.

Kurator Karasiński zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdy dyrektor przyjedzie po odbiór oświadczenia. Mimo że pod zaproszeniem znalazła się adnotacja: "Osobiste stawiennictwo we wskazanych powyżej miejscach i terminach proszę potraktować jako obowiązkowe". - Przewidzieliśmy, że nie wszyscy się stawią, mimo że przekazujemy oświadczenia w oddziałach, żeby było łatwiej dojechać. Będziemy wówczas szukać prywatnych adresów dyrektorów. Do szkoły nie możemy wysłać, bo jest duże zagrożenie, że będzie to nieskuteczne. Nie mamy przecież pewności, że ktoś przekaże pismo dyrektorowi - mówi Maciej Karasiński.

Kto zapłaci za delegacje dyrektorom? - Uważam, że mogą je rozliczyć w szkole. Przecież wyjazd wynika z pełnionego przez nich stanowiska służbowego - mówi kurator.

W piątek późnym popołudniem do komunikatu na stronie kuratoryjnej dołączono dopisek: "W przypadku niemożliwości odbioru powiadomienia we wskazanym wyżej terminie prosimy o niezwłoczny telefoniczny kontakt celem ustalenia skutecznego sposobu przekazania pisma". - Nie chcemy mieć na sumieniu czegoś co skutkowałoby utratą stanowiska - mówi Jerzy Cypryś, wicekurator oświaty. Zgodnie z przepisami z powodu niezłożenia oświadczenia w przewidzianym terminie można stracić pracę.

Kto w szkole się lustruje?

Wszyscy dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, także specjalnych, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Ustawa nie dotyczy wicedyrektorów szkół.
dorotagm05-04-2007 19:26:21   [#25]

lustracja kandydatów

jako kandydat na dyrektora też powinnam się zlustrować, tylko kto mi powie, w jakim terminie i do kogo, bo na razie nawet wicekurator nie chce mojego oświadczenia.

Ofertę konkursową złożyłam 28 marca, a 2 kwietnia przeczytałam na stronie mojego KO:

http://www.ko-gorzow.edu.pl/images/stories/pliki/pismo_do_organw_prowadzcych_w_sprawie_lustracji.pdf

kandydaci na dyrektorów też mają złożyć oświadczenie lustracyjne najpóźniej w chwili złożenia oferty.

No i       co??
Marek Pleśniar05-04-2007 19:37:03   [#26]

ad#24 - udaj sie sam po wezwanie

zostaniesz fundatorem laptopa;-)

veronika05-04-2007 20:47:53   [#27]
  Jeśli ludzie o cos pytają, to znaczy, że nie wiedzą, mają wątpliwości, albo chcą się upewnić. Nie każdy forumowicz ma ochotę na żarty w chwili pisania.
Gaba05-04-2007 20:54:21   [#28]

2 tys. x 3,5 =  7 tys.

- kilka drobrych laptopów mozna za to kupić?

2 tys. x średnio 5 zł za dojazd = 14 tys. - tyle zapłacą dyrektorzy z biednych podkarpackich szkół... to przerzucenie kosztów...

kasiek05-04-2007 21:09:38   [#29]

Gabo...

Myślę, że na dojazd średnio można policzyć 30 zł, no chyba, że się weźmie znajomych dyrektorów do jednego auta, to można liczyć 5 zł za dojazd
Konto zapomniane05-04-2007 21:42:25   [#30]

Podkarpackie

Dyrektorzy zostali zobowiązani do osobistego stawienia się w ko z pieczatkami. Podpisać musieliśmy pismo o otrzymaniu zaswiadczenia lustracyjnego. A potem wróciliśmy do szkół samochodem OP. Za darmo .

fredi05-04-2007 21:50:42   [#31]

Propozycja dla Gaby

Jeśli ludzie o cos pytają, to znaczy, że nie wiedzą, mają wątpliwości, albo chcą się upewnić. Nie każdy forumowicz ma ochotę na żarty w chwili pisania.


Propozycja dla Gaby:
http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=21296&st=0
lub
Wpisz w szukaja
"Gaba" i zobacz co piszesz
bosia05-04-2007 22:01:47   [#32]

Łódzkie też już rozpoczęło.

We środę dostałam telefon, aby zgłosić się do KO. Pani wizytator ma druki, ale każdemu wypisuje imię i nazwisko ręcznie, później kwitowałam, że dostałam i data. Razem cztery druki.

Jedno połuczenie z datą, abym nie zapomniała o terminie, takie samo zostaje w kuratorium i dwa załączniki. Na jednym oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990. 

 Drugi załącznik informacja,że złożyłam oświadczenie. Termin to miesiąc od pobrania druków.

Oświadczenie to wpisanie swoich danych i podpis w części współpracy lub nie.

Adaa05-04-2007 22:14:11   [#33]

weśże fredi se zimny prysznic albo co, nie wiem...drzewa narąb do kominka, bo latasz dzis z tymi watkami, cos piszesz tylko,ze nie wiadomo o co ci konkretnie chodzi

niż masz?, czy niszę?;-)

dyrlo06-04-2007 12:33:42   [#34]

do #25

Wczytałam się w pismo i w Twój post, rozumiem, że OP nie zamieścił wymagania oświadczenia lustracyjnego. Na Twoim miejscu już dziś wysłałabym na adres Kuratora (powołując sie na pismo zamieszczone na stronie kuratorium) za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym oświadczenie lustracyjne i w dniu konkursu przedstawisz kwituszek z poczty, że wysłałaś czyli złozyłaś. Termin masz 30 dni od wezwania a pismo zamieścili 2 kwietnia.
DYREK07-04-2007 19:41:21   [#35]

http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=5195&idg=1&idp=2

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Dyrektorzy placówek publicznych i niepublicznych, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, centrum kształcenia praktycznego, mogą zostać powiadomieni o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w późniejszym terminie, po zajęciu stanowiska w tej sprawie przez Instytut Pamięci Narodowej.

jerzyk15-11-2007 11:53:09   [#36]

13.11.07 - Komunikat w sprawie obowiązku ponownego złożenia oświadczeń lustracyjnych według nowego wzoru

Szanowni Państwo
Dyrektorzy oraz kandydaci na dyrektorów szkół publicznych,
Organy prowadzące szkoły publiczne

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że dnia 14 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz.1171).

Z art. 5. wyżej wymienionej ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej wynika, że:

  1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej ubiegają się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej, w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przed objęciem tej funkcji.
  2. Osoby, które od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej wyrażają zgodę na kandydowanie na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub wyrażają zgodę na objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej, w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, a złożyły przed tą datą oświadczenie lustracyjne, mają obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody.
  3. Wobec osób, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie stosuje się art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej, chyba że złożyły one oświadczenia lustracyjne wg nowego wzoru po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej.

Wskazane w pkt. 1 i 2 osoby składają oświadczenie lustracyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do cytowanej ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach, osobiście w pokoju nr 609 lub przesyłają listem poleconym na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy lustracyjnej oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub w chwili wyrażenia zgody na objęcie funkcji.

Dyrektorzy szkół publicznych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., którzy w dniu wejścia w życie cytowanej ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej pełnili funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, zgodnie z art. 4 ust. 2. cytowanej ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej zostaną powiadomieni na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy o zmianie ustawy lustracyjnej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Janusz Skibiński

sońka06-03-2015 22:11:56   [#37]

jestem przed kolejnym konkursem, gdzie sprawdzić datę złożenia pierwszego oświadczenia lustracyjnego (nie mogę znaleźć takiego dokumentu) :(

wiwka06-03-2015 22:48:27   [#38]

W województwie śląskim wystarczy zapoznać się z Kartą Informacyjną nr 43 na stronie Kuratorium Oświaty. Wszystko opisano szczegółowo (też jestem przed konkursem).

sońka09-03-2015 10:47:18   [#39]

u nas taki zapis:
W przypadku kolejnego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia, należy - organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia - złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (art. 7 ust. 3a, zał. 2a do ustawy).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]