BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 październik 2015 r.


Już za nami – X
Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO - Wrocław, w dniach 23-25 września 2015 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

W jubileuszowym, dziesiątym Kongresie uczestniczyło w tym roku prawie 900 osób, w 11 salach i aulach, na wycieczkach...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55640&ux=148&pst=34#pst34

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55790&ux=148&pst=5#pst5

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55732&ux=148&pst=1#pst1

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

OSKKO uhonorowane certyfikatem Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych

http://www.oskko.edu.pl/certyfikat/

A nowy rok szkolny toczy się!

Pracownikom oświaty w Dniu Ich Święta spełnienia oczekiwań !

 

Leszek Zaleśny - Zarząd OSKKO
 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami także XV OZNI w dniach 3/4-7 czerwca 2015 r. w Sobótce, u podnóży Ślęży, ok. 35 km od centrum Wrocławia

http://www.oskko.edu.pl/ozni15/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55079&ux=148&pst=52#pst52

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55079&ux=148&pst=70#pst70

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Zarząd OSKKO przekazał do MEN zestaw zebranych tzw. absurdów oświatowych.

http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

ale jest ciąg dalszy, szykujemy kolejne do przekazania MEN

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53845&ux=148&pst=159#pst159

a tak było z absurdami przed 12 laty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4193&ux=148&pst=130#pst130

Dyrektor CKE pisze 11.09.2015 r. do członków i sympatyków OSKKO:

Szanowni Państwo, staraliśmy się zmienić Informacje o sprawdzianie i egzaminach (dawne "procedury"; nowy tytuł wskazuje uso) w taki sposób, aby z jednej strony zawierały wszystkie regulacje prawne zawarte w uso i w rozporządzeniu, a z drugiej - były dla Państwa jak najbardziej przydatne. Mam nadzieję, że - przy wsparciu m.in. przedstawicieli OSKKO, za które pięknie dziękuję! - nam się to udało. Dołożyliśmy również starań, aby uwzględnić większość postulatów, które zgłaszali Państwo w ubiegłym roku - i na forum, i podczas spotkania, w którym uczestniczyłem.

Jeżeli mieliby Państwo jakiej uwagi do dokumentów - proszę przesyłać je na moją skrzynkę tutaj lub na adres Sekretariatu CKE (sekretariat@cke.edu.pl).

Życzę spokojnego i udanego roku szkolnego i pozdrawiam

MS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54038&ux=148&pst=194#pst194

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty – uwaga – nowa edycja

http://www.oskko.edu.pl/ceo/splo.html

Uczestnicy forum ostrzegają:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55779&ux=148&pst=6#pst6

Projekty przepisów oświatowych:

Wrzesień 2015 r. – konsultowaliśmy:

1. projekt z 27 sierpnia 2015 r. rozporządzenia RM –w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276106/katalog/12306100#12306100

2. projekt z 1 września 2015 r. rozporządzenia MEN w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276356/katalog/12307111#12307111

3. projekt z 16 września 2015 r. rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276757/katalog/12308956#12308956

4. projekt z 21 września 2015 r. rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276954/katalog/12309884#12309884

5. projekt z 23 września 2015 r. rozporządzenia MEN w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277356/katalog/12311571#12311571

6. projekt z 23 września 2015 r. rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277357/katalog/12311604#12311604

Rekomendujemy projekty

„e-Tornister. Tablety pełne podręczników!”

http://www.oskko.edu.pl/etornister/

szafki szkolne

http://www.szafki-szkolne.com.pl/index.php

scrabble w szkole

http://www.oskko.edu.pl/scrabble_w_szkole/

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 12 stycznia 2015 r. liczyła 4692 osoby.

W styczniu 2015 r. do OSKKO przyjęto 14 członków, w lutym 27 członków, w marcu 16 członków, w kwietniu 9 członków,  w maju  37 członków, w czerwcu 9 członków, w lipcu 20 członków, a w sierpniu 9 członków, a we wrześniu znalazło się 15 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2015 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie danych do rachunku osób, które dokonały wpłaty, a nie otrzymały rachunku oraz tych, które chciałyby taki rachunek otrzymać.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=272#pst272

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

We wrześniu 2015 r. dominowały wątki nadal dotyczące „zdrowego jedzenia” w szkołach, zmian w statutach szkół, podręczników bezpłatnych, wszelkich zmian prawnych wdrażanych z nowym rokiem szkolnym 2015/16.

Toczy się nadal jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9217#pst9217

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Opiekun stażu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55595&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w sierpniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie - 10.09.2015 r., godz. 20.00-21.00 zawitało na forum 2.807 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 1488 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają do 2005 r. – po najstarszy wątek - beery - Interpretacje, pisma ministerstwa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=322#pst322

Na stronie forum OSKKO do końca września 2015 r. znajdowało się 54.499 wątków i 878.448 wypowiedzi.

Wrzesień 2015 r. przywitał na forum Jacek wątkiem – 1 września ... http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55549&ux=148&pst=38#pst38

Wrócił wątek  – dotacja na podręczniki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55139&ux=148&pst=102#pst102

i wczesne wspomaganie raz jeszcze

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18887&ux=148&pst=128#pst128

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2015 r. (od 20 wypowiedzi):

Dyrekprzyprawy w tornistrze - 104 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55680&ux=148&pst=104#pst104

Jacek1 września …. - 38 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55549&ux=148&pst=38#pst38

Marek PleśniarHARMONOGRAM KONGRESU i 83 tematy. - 34 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55640&ux=148&pst=34#pst34

ewitexposiłki w oddziale przedszkolnym - 31 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55564&ux=148&pst=31#pst31

kulkaocenianie w statucie - 25 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55772&ux=148&pst=25#pst25

gosiaes2Bezpieczna + - 23 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55579&ux=148&pst=23#pst23

katarzsOcena celująca - zapis w statucie - 21 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55765&ux=148&pst=21#pst21

BeataGiezwolnienie z wf a obecność na zajęciach - 20 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55604&ux=148&pst=20#pst20

bikoceny celujące - 20 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55743&ux=148&pst=20#pst20

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2015  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 9217 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9217#pst9217

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 545 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=545#pst545

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 442 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

Leszek – teksty ujednolicone – 421 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=421#pst421

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 322 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=322#pst322

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 272 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=272#pst272

Marek Pleśniar – Czy macie jeszcze uwagi ws procedur egzaminacyjnych? - 194 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54038&ux=148&pst=194#pst194

Stanisław – Darmowy podręcznik do klasy pierwszej - 164 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53236&ux=148&pst=164#pst164

Jacek – ABSURDY OŚWIATOWE cd. - wręczymy MEN na kongresie - 159 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53845&ux=148&pst=159#pst159

Adaa – Trybunał Konstytucyjny o ustawie emerytalnej - 150 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49760&ux=148&pst=150#pst150

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej czteroletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=322#pst322

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9216#pst9216

wisiak – wczesne wspomaganie jeszcze raz – założony 18.11.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18887&ux=148&pst=128#pst128

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=421#pst421

wisiak – do Rzewy, Marka i innych - urlop dyrektora – założony 11.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19243&ux=148&pst=23#pst23

jarber - Praca w gospodarstwie rolnym -dokumenty jakie należy przedstawić - założony 8.11.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26599&ux=148&pst=14#pst14

Marek Pleśniar - PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=272#pst272

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca września 2015 r. - 1461 plików.

We wrześniu zamieszczono 1 plik.

W wymianie plików znalazł się tylko tekst ujednolicony Karty Nauczyciela po zmianach przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2015 r. – według stanu pobrań na koniec września 2015 r.:

- styczeń 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka – ujednolicone ramowe plany nauczania  – dotąd 1696 pobrań,

- luty 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik dorotagm - procedura monitorowania podstawy programowej dla szkoły podstawowej, z tabelkami – dotąd 1140 pobrania,

- marzec 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicona uoso na dzień 31.03.2015 r. (+ 116 artykułów oraz 2 nowe rozdziały)- bez ujednolicenia koszmarek prawny – dotąd 1512 pobrań,

- kwiecień 2015 r. – zmiana - obecnie największym zainteresowaniem cieszy się plik Natki - Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniami – dotąd 797 pobrań,

- maj 2015 r. – 0 plików,

- czerwiec 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka - Kalendarz 2015-2016 gimnazjum, woj. lubelskie – dotąd 917 pobrań,

- lipiec 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone uoso na dzień 1.01.2016 r. - niby po drobiazgu z poz. 1045, ale warto poczytać – dotąd 768 pobrań,

- sierpień 2015 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka - Statut gimnazjum wg stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r. Uwagi do zapisów mile widziane :-) – dotąd 1655 pobrań.

Pliki zamieszczone w wymianie we wrześniu 2015 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.09.2015 r.

1.09.2015

Leszek

ujednolicona Karta Nauczyciela po wczorajszej (drobnej zmianie), która wchodzi w życie 2.01.2016 r.
Pobierz: USTAWA_KN-ze zm-2-01-2016.zip* (58 KB)

311

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na listopad i grudzień 2004 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Tak było 11 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 422 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Andrzej O – ZAPIS W SSO

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4612&ux=148&pst=108#pst108

2. Marek Pleśniar – Odpowiedź MENiS na nasze uwagi - ocenianie, klasyfikowanie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7599&ux=148&pst=103#pst103

3. aga2307 wuefiści jak to ma być?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7718&ux=148&pst=90#pst90

4. aga2307 – Dyrektor nie przychodzi na hospitację.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7874&ux=148&pst=86#pst86

5. gosienka – mydełko i ręczniczek

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7422&ux=148&pst=78#pst78

6-7. kuba awans na dyplomowanego po rozmowie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7749&ux=148&pst=72#pst72

6-7. OlaM – Dyrektorze nie oszelej!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7499&ux=148&pst=72#pst72

8. Majka – to prawda?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7514&ux=148&pst=60#pst60

9-10. IlDa – dzień bez........

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7737&ux=148&pst=59#pst59

9-10. Marek Pleśniar – Szatan a robi mi jakoś lepiej:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7498&ux=148&pst=59#pst59

W grudniu 2004 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 418 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar Co jest ważne dla dyrektorów przedszkoli? Czyli konferencja.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7345&ux=148&pst=102#pst102

2. lesiu Kochani pomóżcie!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7911&ux=148&pst=98#pst98

3. Maryna Egzaminy klasyfikacyjne-jeszcze raz rozp. sprawie oceniania...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7314&ux=148&pst=89#pst89

4. Gaba – co to jest etyka zawodowa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7576&ux=148&pst=78#pst78

5. zgredek – Adaa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4788&ux=148&pst=73#pst73

6. amrek – matura Kubusia Fatalisty?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8040&ux=148&pst=67#pst67

7. fredi  – egzamin dojrzałości

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7353&ux=148&pst=64#pst64

8-9. Tatiana – Co sądzimy o I KRAJ.KONF. DYR.P-LI

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8166&ux=148&pst=61#pst61

8-9. marlid  – znów fundusz socjalny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7910&ux=148&pst=61#pst61

10-11. MarcinPWSZWALBRZYCH  – Z uczniem jak z kolega??

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7777&ux=148&pst=58#pst58

10-11. Kucu  – Bardzo proszę o pomoc

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7977&ux=148&pst=58#pst58

Prawo:

We wrześniu 2015 r. ukazało się aż 287 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 133 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

We wrześniu 2015 r. ukazało się w sumie 8 przepisów, w tym 6 przepisów oświatowych i około oświatowych oraz 2 teksty jednolite.

1. 1 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1281 obwieszczenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,

2. 4 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1305 obwieszczenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji,

3. 7 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1321 ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych weszło w życie z dniem 22 września 2015 r. (częściowo w terminach późniejszych) – zawiera zapisy o uczniowskich klubach sportowych,

4. 8 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1326 ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym weszło w życie z dniem 23 września 2015 r. – w art. 83 dodaje się ust. 2a–2c, które zawierają zapisy o tym, że obecnie stację kontroli pojazdów mogą prowadzić podmioty niebędące przedsiębiorcami - szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów,

5. 8 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1330 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych weszło w życie z dniem 23 września 2015 r.,

6. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1353 rozporządzenie MKiDN z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych weszło w życie z dniem 25 września 2015 r.,

7. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1354 rozporządzenie MKiDN z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne weszło w życie z dniem 25 września 2015 r.,

8. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1356 rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych weszło w życie z dniem 10 września 2015 r.,

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny – Co byście odpisali:

- Drodzy koledzy i koleżanki.

Zastanawiam się co odpisać na pismo od nauczyciela, proszę o pomoc. "W oparciu o ustawą o informacji jawnej w związku o redukcję godzin wnoszę o udostępnienie siatki godzin na ten rok szkolny." Pozdrawiam

- a o jaką siatkę chodzi? szkolny plan nauczania czy ilość godzin poszczególnych nauczycieli. Jeśli to pierwsze to nauczyciel winien wiedzieć ile godzin jest zaplanowane na cykl a jeśli o drugie toż plan lekcji wisi gdzieś.

- Uprzejmie informuję, iż plan lekcji czyli tzw. siatka godzin wisi w... (strona www, pokój nauczycielski, korytarz), jeśli chodzi o psychologa/pedagoga to... 

- Można również odpisać, że pojęcie "siatki godzin" nie występuje w przepisach prawa, zatem prośba jest niemożliwa do spełnienia, ale tygodniowy rozkład zajęć wisi w ..., a szkolny plan nauczania jest dostępny w ...

Oczywiście, również na poważnie. :-)

- Bardzo dziękuję, za pomoc. Ale mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś z Was słyszał o ustawie o informacji jawnej, czy warto pisać, że ten akt prawny nie obowiązuję przynajmniej w naszym kraju. Pozdrawiam

- Ten nauczyciel zdaje się, że wiedział, iż coś gdzieś piszczy, tylko nie jest zbyt zorientowany co oraz gdzie. Zapewne temu nauczycielowi chodziło o informację publiczną (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

 - No tak, ale jestem tylko dyrektorem, nie wróżką. Zresztą w informacji publicznej chodzi, o dobro społeczne, a gdzie tu takie, tu chodzi tylko o interes nauczyciela. Chyba????

- Art. 1. 1. „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie"

 a informacja o siatkach jest takową - bez względu na to czyj to interes. :)

- Ale to to jest informacja udzielona w trybie informacji publicznej, ale gdzie mamy do czynienia z ustawą o informacji jawnej???

Dodatkowo jak pisali wcześniej dyrektorzy plan lekcji wisi w każdej szkole, więc nie wiem, czy można udostępnić na piśmie info kto ile ma godzin, bo każdy może sobie policzyć. Pozdrawiam

- Nie możesz udostępnić kto ile ma godzin bo to sprawa każdego nauczyciela. Jedynie z opublikowanego (…) planu lekcji może sobie wydedukować jak chce...

U nas nawet zablokowany jest plan nauczycieli (…). Dlaczego cała Polska (i poza granicami) ma widzieć ile godzin, gdzie i kiedy uczy p. Kowalski. Zainteresowanych zapraszamy do szkoły;-)

- eee... Wy poważnie? u mnie wiadomo z planu (…) kto ile ma godzin, w której klasie i sali lekcyjnej.

Niech se wiom nawet ludki zielone :-)

- Na dobrą sprawę to plan pracy konkretnego nauczyciela, widać kiedy nie ma go w domu (taka była argumentacja wielu nauczycieli), ile ma godzin (ile może zarobić ), jakie klasy (kogo) uczy etc.

Ja się nad tym zastanowić to dużo tego. No ale przymusu niema...

- widać kiedy nie ma go w domu (taka była argumentacja wielu nauczycieli)

znaczy złodziei się boją czy co? urzędniczka pracująca w OP z reguły ma pracę w godzinach pracy urzędu i też ma się bać czy jak?

ile ma godzin (ile może zarobić )

ale to nie jest ujawnianie a jak ktoś se chce liczyć niech liczy, tyle że skąd wie jaki stopień awansu, dodatek motywacyjny, itp.

jakie klasy (kogo) uczy

a to źle?

- dla mnie to powinno być przezroczyste

nie widzę powodu, by ukrywać plan lekcji - i tak jest wywieszony na stronie i na korytarzach

- popieram, zaczynamy ocierać się o jakieś absurdy :(

   

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – tym razem rok szkolny rozpoczęty, oczywiście znalezione w Internecie:

1. Zadanie z matematyki

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie z matematyki?

- Tak, przed chwilą.

- A da pan spisać?

2. W szkole.

- Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?

- To trza było przeczytać?

- Tak, na dzisiaj.

- O rany, a ja przepisałem…

3. Jasiu wraca ze szkoły i mówi:

- Tato, dostałem pały z polskiego, matematyki i religii.

- Dlaczego dostałeś pałę z polskiego?

- Bo napisałem kurka przez o z kreską.

- A z matematyki?

- Bo nie wiedziałem ile to jest 2 x 2.

- No jak nie wiesz ile to jest 2 x 2?

- No odpowiedziałem 5.

- A tę ostatnią pałę dlaczego dostałeś?

- Bo ksiądz mówił, że Bóg jest wszędzie, a ja się zapytałem czy u Kowalskiego w piwnicy też jest.

- A on na to?

- Że jest, a ja mu odpowiedziałem: a guzik, bo Kowalski piwnicy nie ma.

4. Zrobiłeś zadanie?

- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w domu robić…

- Siadaj dwója! A ty Witku, zrobiłeś zadanie?

- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu…

- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, taka balanga była, że szkoda gadać!

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója.

Leszek Zaleśny