BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 luty 2017 r.


UWAGA - przed nami XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Krakowie, w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nabór:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/index.html

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57763&ux=148&pst=28#pst28

CZY JUŻ SIĘ ZAPISAŁEŚ ?
 

Szkolenia OSKKO dla kadry kierowniczej oświaty w lutym i marcu 2017 r. - Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego

Katowice – 1 lutego 2017 r.

Kraków  16 lutego 2017 r.

Łódź – 20 lutego 2017 r.

Poznań – 21 lutego 2017 r.

Toruń – 22 lutego 2017 r.

Gdańsk – 23 lutego 2017 r.

Ostrów Wlkp. – 6 marca 2017 r.

Gorzów Wlkp. – 7 marca 2017 r.

Szczecin – 8 marca 2017 r.

Koszalin – 9 marca 2017 r.

Piła – 10 marca 2017 r.

http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/
 

Dyrektor w Szkole - dodatek OSKKO do Biblioteki w Szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57789&ux=148&pst=7#pst7

Luty – … znowu zmiany, a przy tym niektórzy wypoczywają na feriach…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

Materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmy zostały umieszczane na stronie kongresu:

http://oskko.edu.pl/kongres/index.html
 

Za nami XVI Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów Oblasy koło Kazimierza Dolnego, 25/26-29 maja 2016 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=381#pst381

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2457#pst2457
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Tu zajrzyjcie: Dyrektorzy zaczynają otrzymywać od Związku Nauczycielstwa Polskiego pisma z żądaniami. Ku użytkowi Koleżanek i Kolegów dyrektorów, zamieszczamy zestaw dokumentów potrzebnych im w związku ze składanymi aktualnie pismami ZNP ws. żądań pracowniczych - prowadzących do sporu zbiorowego, dotyczącego zmian ustroju szkolnego

http://www.oskko.edu.pl/niezbednik-OSKKO/etap2.html
 

Projekty przepisów oświatowych:

W styczniu 2017 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  – projekt z 10.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294050/12405658/12405659/dokument267685.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57894&ux=148&pst=1#pst1

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – projekt z 18.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294300/12407202/12407203/dokument268719.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57939&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  – projekt z 20.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294412/12408222/12408223/dokument269603.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57956&ux=148&pst=60#pst60

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  – projekt z 20.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294461

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57966&ux=148&pst=77#pst77

5. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum – projekt z 19.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294451

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57965&ux=148&pst=1#pst1

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek – projekt z 19.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294452

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57964&ux=148&pst=1#pst1

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – projekt z 19.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294500

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57973&ux=148&pst=2#pst2

8. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – projekt z 25.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294653

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57995&ux=148&pst=14#pst14

9. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – projekt z 25.01.2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294655/12410373/12410374/dokument270696.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57997&ux=148&pst=1#pst1
 

Rekomendujemy projekty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

http://www.oskko.edu.pl/ceo/splo.html

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Akademia TiK – języki obce 2,0. Jak rozwijać szkołę?

https://lerni.us/akademiatik/zaproszenie

Centrum Edukacji Obywatelskich zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w nowym projekcie pt. "Rozmawiajmy o uchodźcach".

http://www.oskko.edu.pl/ceo/rozmawiajmy_o_uchodzcach/
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 21 listopada 2016 r. liczyła 4978 osoby.

W styczniu 2016 r. przyjęto 9 osób, w lutym 23 osoby, w marcu 18 osób, w kwietniu 44  osoby, w maju 0 osób,  w czerwcu 11 osób, w lipcu 7 osób, w sierpniu 15 osób, we wrześniu 14 osób, w październiku 0 osób, w listopadzie 36  osób, w grudniu do OSKKO przyjęto 22  osoby, w sumie w roku 2016 do OSKKO przyjęto 199 osób.

W styczniu 2017 r. przyjęto 19  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2016 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie (zebranie walne utrzymało wysokość składki na dotychczasowym poziomie).

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie danych do rachunku osób, które dokonały wpłaty, a nie otrzymały rachunku oraz tych, które chciałyby taki rachunek otrzymać.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W styczniu 2017 r. ciągle dominują wątki dotyczące uchwalonych zmian w systemie oświaty po upublicznieniu projektów dwóch nowych ustaw oświatowych.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków (przekroczył w październiku ubr. granicę 10000 wypowiedzi)  hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10148#pst10148

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – eleonora – zasiłek na zagospodarowanie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57849&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w grudniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 3.01.2017 r., godz. 12.00-13.00 zawitało na forum 2712 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2298 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2004 r. - Jolanta Szuchta - Wątek zupełnie nieoświatowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5194&ux=148&pst=74#pst74

Na stronie forum OSKKO do końca stycznia 2017 r. znajdowało się 56.522 wątki i 902.330 wypowiedzi.

Styczeń 2017 r. przywitała na forum norma wątkiem – Rada Rodziców

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57845&ux=148&pst=6#pst6

powrócił wątek 2katarzyna – gdzie na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=194#pst194

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek:

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=152#pst152

rychoorychoo – STAŁO SIĘ…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57804&ux=148&pst=106#pst106

kinia2820 – Język angielski w oddziale przedszkolnym

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52939&ux=148&pst=125#pst125
 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w styczniu 2017 r. (od 20 wypowiedzi):

Marek Pleśniar Konsultacja-Rozp.MEN. ws. organizacji publ. szkół i przedszkoli - 77 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57966&ux=148&pst=77#pst77

Marek Pleśniar Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1 i 2 (nowa) - 64 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=64#pst64

Toska siec szkół - 63 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57886&ux=148&pst=63#pst63

Jacek Konsultacja-rozp. MEN- ramowe plany nauczania szkół publicznych - 60 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57956&ux=148&pst=60#pst60

katsik Spór ZNP z dyrektorami szkół - 42 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57863&ux=148&pst=42#pst42

AnO Rodzice żądają informacji o wykształceniu nauczyciela - 37 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57931&ux=148&pst=37#pst37

katsik wskazówki do arkusza organizacji 2017/2018 - 33 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57932&ux=148&pst=33#pst33

eleonora Zmiany ustroju szkolnego - 30 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57862&ux=148&pst=30#pst30

DICK Czy 1.09. 2017 roku istnieją gimnazja jako typ szkoły - 28 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57979&ux=148&pst=28#pst28

BeaBor Jak ma wyglądać nowy statut szkoły podstawowej - 21 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57910&ux=148&pst=21#pst21
 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w styczniu 2017 r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10148 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10148#pst10148

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 676 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=676#pst676

Leszek – teksty ujednolicone – 476 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=476#pst476

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 447 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 390 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=390#pst390

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

2katarzyna – gdzie na wakacje – 194 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=194#pst194

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 152 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=152#pst152
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Jolanta Szuchta - Wątek zupełnie nieoświatowy – założony 26.03.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5194&ux=148&pst=74#pst74

Karolina - Dowóz niepełnosprawnego ucznia – założony 26.07.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6360&ux=148&pst=16#pst16

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=389#pst389

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

2katarzyna – gdzie na wakacje – założony 16.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=194#pst194

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10148#pst10148

MorskaKrystyna – spełnianie obowiązku poza szkołą – założony 11.10.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18299&ux=148&pst=21#pst21

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=476#pst476

beera – kontynuacja stażu w drugiej szkole - założony 11.09.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25156&ux=148&pst=110#pst110

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

zara – naliczenie stażu dla nauczyciela - założony 30.04.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37061&ux=148&pst=16#pst16

magden – kolor ścian w salach lekcyjnych - założony 14.07.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38557&ux=148&pst=111#pst111

gosiaes2 żeby o niczym nie zapomnieć;-) - założony 14.01.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41628&ux=148&pst=26#pst26

moncys40 – nagana dla ucznia – założony 25.05.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42793&ux=148&pst=14#pst14

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=672#pst672

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=152#pst152

KAMA12 – Wynajem sali gimnastycznej. - założony 23.08.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46647&ux=148&pst=16#pst16

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca stycznia 2017 r. – 1519 plików.

W styczniu br. zamieszczono 3 pliki.

W wymianie plików znalazły się ujednolicenia przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2016 r. – według stanu pobrań na koniec stycznia 2017 r.:

- styczeń 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka – Uchwała klasyfikacyjna śródroczna  dotąd 905 pobrań,

- luty 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Władysława Ścianka – Zmiana ustawy o systemie oświaty stworzyła potrzebę opracowania wzoru wniosku, którym posłużą się rodzice wybranych uczniów klas I - II. Przesyłam moją propozycję, co nie umniejsza wartości wzorów zaproponowanych przez kinię 2820 - dotąd 828 pobrań,

- marzec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik graviola - Art. 188 Kodeksu Pracy "po nowemu" – dotąd 679 pobrań,

- kwiecień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone rozp. w spr. świadectw i dyplomów z projektem zm. z 6.04.2016 r. (bez wzorów) – dotąd 417 pobrań,

- maj 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone uoso na dzień 31.05.2016 r. - pokłosie dużej zm. KN – dotąd 396 pobrań.

- czerwiec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone świadectwa i inne dokumenty szkolne na dzień 7.06.2016 r.dotąd 700 pobrań,

- lipiec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka - Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2016/2017 dla gimnazjum – Lubelskie – dotąd 1074 pobrania,

- sierpień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone ocenianie uczniów po zmianie na dzień 1.09.2016 r. – dotąd 3252 pobrania,

- wrzesień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicona dokumentacja przebiegu nauczania po zmianie na dzień 1.09.2016 r.  – dotąd 618 pobrań,

- październik 2016 r. – jedyny plik w tym miesiącu - plik DYRKA - Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – dotąd 296 pobrań,

- listopad 2016 r. – jedyny plik w tym miesiącu - plik Jacka - Propozycje ramówek do SP i LO opublikowane przez MEN 7 października 2016 r. – dotąd 628 pobrań,

- grudzień 2016 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicona UoSO na dzień 17 grudnia 2016 r. – dotąd 298 pobrań.

Pliki zamieszczone w wymianie w styczniu 2017 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.01.2017 r.

11.01.2017

Marek Pleśniar

Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO
Pobierz: 
NiezbednikOSKKO.zip* (11 KB)

1933

12.01.2017

Leszek

ujednolicona KN na dzień 15.01.2017 r. (ze zm. z uPwu-Prawo oświatowe) Pobierz: USTAWA_KN-15.01.17.zip* (77 KB)

325

12.01.2017

Marek Pleśniar

Materiały OSKKO: część II kompletu dokumentów ws. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dn 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO
Pobierz: NiezbednikOSKKO-cz2-rokowania,mediacje.zip* (189 KB)

898

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na lipiec i sierpień 2007 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Niecałe 10 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2007 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 432 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. nikola    – Minister o Systemie Oświaty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23626&ux=148&pst=123#pst123

2. zuas23  – czy skracacie czas pracy obsłudze podczas wakacji?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23256&ux=148&pst=103#pst103

3. Lizzy1  wygrałam konkurs na dyrektora i...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23488&ux=148&pst=90#pst90

4. elak – palenie papierosów przez n-li

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4715&ux=148&pst=86#pst86

5. Aka  – Wyrównywanie szans edukacyjnych - aktywizacja gmin

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22840&ux=148&pst=84#pst84

6-7. martek – jestem przed konkursem

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23663&ux=148&pst=82#pst82

6-7. DYREK – wyniki sprawdzianu i egzaminu 2007

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23759&ux=148&pst=82#pst82

8-9. dorotacho przygotowania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23659&ux=148&pst=76#pst76

8-9. eny – Dlaczego po awansie zanika motywacja u nauczycieli?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23697&ux=148&pst=76#pst76

10. beera   – nadzór- gdzie jeszcze tak jest?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23358&ux=148&pst=73#pst73

W sierpniu 2007 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto aż 775 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. agata381  Priorytety

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24017&ux=148&pst=160#pst160

2. cynamonowa  nowy minister?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24019&ux=148&pst=143#pst143

3. Leszek  dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22504&ux=148&pst=102#pst102

4. wiesia – Bardzo pilne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21373&ux=148&pst=95#pst95

5. Magosia  – Wątek niepoprawny politycznie, czyli będzie , nie będzie... ;-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24012&ux=148&pst=93#pst93

6. John – Plan pracy, plan nadzoru

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23849&ux=148&pst=91#pst91

7. wiolka1 – Jakie będą plany nadzoru w kuratoriach?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24052&ux=148&pst=90#pst90

8. krisko 63 – Spadek po poprzedniku czyli co z wice

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17236&ux=148&pst=85#pst85

9. beera  – czas na listę zameldowań?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=1126&ux=148&pst=79#pst79

10. PawełR  – Początek awansu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17399&ux=148&pst=74#pst74
 

Prawo:

W styczniu 2017 r. ukazało się 199 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 123 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W styczniu 2017 r. ukazało się 9 tekstów ustaw i rozporządzeń dotykających spraw oświatowych.

1. 3 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 11 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne – weszło w życie 4 stycznia 2017 r. z mocą od 1 stycznia 2017 r.

2. 3 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 12 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych – weszło w życie 4 stycznia 2017 r. z mocą od 1 stycznia 2017 r.

3. 11 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 59 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowewchodzi w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem:

1) rozdz. 6 (o rekrutacji) oraz art. 18 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 – 26 stycznia 2017 r.,

2) art. 47 ust. 1 pkt 1c, 1d, 1g oraz pkt 4 (podst. program. w szk. ponadpod.) – 1 września 2018 r. ,

4. 11 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowewchodzi w życie 1 września 2017 r. za wieloma wyjątkami, które wchodzą w życie pomiędzy 15 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2022 r.

5. 13 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 89 rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – weszło w życie 15 stycznia 2017 r.,

6. 17 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Ustawa Budżetowa NA ROK 2017 – wchodzi w życie 1 września 2017 r.

- art. 9 ust. 2 - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2752,92 zł (w 2016 r. = 2717,59 zł).

7. 20 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 132 ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie 21 kwietnia 2017 r.

8. 20 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 133 rozporządzenie MEN z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.  – weszło w życie 21 stycznia 2017 r.,

9. 27 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 170 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych weszło w życie 28 stycznia 2017 r.
 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Podstawa prawna - pomocy:

(1) Jaka podstawa prawna do podjęcia uchwały RP w sprawie  przyjęcia poniższych dokumentów:

„Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych”

 „Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia obowiązującymi w …………”

 Szef podjął uchwały w/w sprawie, ale nie podał podstawy prawnej. W kompetencjach stanowiących nie widzę takiego paragrafu…. Zatem co i gdzie. Na moje oko to chyba mogło być zarządzenie Szefa w w/w sprawie. Może się mylę. tak czy siak głosowanie było, hasło - uchwała rzucone i co dalej???

Oceńcie , pomóżcie. 

 P.S. A protokół gotowy mam przynieść na jutro do szkoły.

Ratujcie J    Pomóżcie J

 (2) dokument pierwszy moim zdaniem niepotrzebny bo jest to dokładnie opisane w Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Rozdział 4

dokument drugi - zarządzenie dyrektora,

podstawą prawną jest § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(3) Par 137 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Absurdu z dnia 30 lutego 2010 w sprawie zasad tworzenia procedur na wszystko.

Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :-)

A przy okazji, moim zdaniem te procedury nie wymagają podejmowania uchwał. Wystarczy zarządzenie dyrektora.

(4) My mamy wszystkie "normalne" procedury w teczce z kontrolą zarządczą. Polecenie odgórne.  Bez zarządzeń i pp.

(5) Piękne! Podstawa prawna - polecenie odgórne. :-)

(6) Zapytano nas o przepisy w szkole w zakresie korzystania z ubikacji w trakcie trwania zajęć. Dotyczy szkoły i internatu. Na podstawie czego ma to być tworzone?

(7) I czy istnieje pp która nakłada na nas obowiązek tworzenia procedur?

(8) No to do roboty!

Na początek:

1. Zapukać do kabiny w celu sprawdzenia jej dostępności.

2. Po upewnieniu się, że kabina jest dostępna wejść spokojnym i miarowym krokiem.

3. Sprawdzić, czy papier w kabinie jest w ilości adekwatnej do potrzeby.

4. Podnieść klapę (jedną lub dwie, w zależności od uwarunkowań i potrzeb), jeśli była opuszczona.

5. ...

Dalej sobie poradzisz.

Zawsze można skonsultować z pytającym, czy o to chodziło. ;)

 (9) nie ma żadnej pp na tworzenie procedur

jedyne co musi być to instrukcja przeciwpożarowa

reszta to według potrzeb i uznania

ale zasady postępowania w sytuacjach trudnych trzeba znać bo stres i panika robią swoje.

(10) Policja pyta stąd to pytanie.

Dla mnie, tak jak (8):)

(11) W archiwach szkoły znalazłem kiedyś procedurę rozpalania i palenia w piecach w salach lekcyjnych :-)

(12) Dzięki:)

(13) U koleżanki był NIK i na każdy zdiagnozowany problem  prosił o procedurę, no więc tworzyli

(14) W sensie, że nie kopie się z koniem; chociaż ta procedura z ubikacją to sama bym poczytała (8) przerwałeś w najciekawszym momencie w zasadzie jak opisać korzystanie z toalety...?!

(15) poniższe można wykorzystać jako ciąg dalszy procedury;-)

http://www.teksty.jeja.pl/542,instrukcja-uzywania-toalety.html 

(16) :))))))))))) zanim klikniesz w ten link połknij to co masz w ustach a unikniesz oplucia monitora ;)))

(17) :):):):):):))))))))))))))))))))))))))))))) i to na podsumowanie procedury do procedury jest genialne;)
 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – czas na WALENTYNKI (oczywiście znalezione w internecie):

- Jak single nazywają Walentynki?
- Dzień Niepodległości.

Walentynki. Apteka:
- Dzień dobry.
- Skończyły się!

- Wiesz, w Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i okazało się, że jestem najbardziej pożądanym facetem w robocie.
- No to powinieneś się cieszyć!
- Ni cholery, u nas pracują sami mężczyźni...

Wszedł facet do kwiaciarni i mówi, że chce kupić jakieś kwiaty.
Ekspedientka:
- Oczywiście, a jakie ma pan na myśli?
- No sam nie wiem...
- Hmmm... no to pozwoli pan, że pomogę. Co konkretnie pan przeskrobał?

- Jak mężczyźni definiują podział obowiązków "pół na pół"?
- Ona gotuje - on je, ona sprząta - on brudzi, ona prasuje - on gniecie...

Leszek Zaleśny