Forum OSKKO - wątek

TEMAT: siec szkół
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Bona Fide26-01-2017 11:22:09   [#51]

Czy uchwałę odnośnie projektu sieci szkół należy wysłać jedynie do reprezentatywnych związków zawodowych,  zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, którymi są:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” (NSZZ “Solidarność”),

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

Forum Związków Zawodowych (FZZ)

art. 19 ust. 1 uoz, brzmi:

1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o Radzie Dialogu Społecznego", ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.

befana29-01-2017 12:37:33   [#52]

Czy projekt tej ustawy powinny otrzymać również zainteresowane strony, tzn. szkoły? 

Jak można się od tej uchwały odwołać/ zaskarżyć ją? Czy są jakieś terminy odwołania?

Sorry,że pytam, ale nie mam czasu przeryć wszystkich ustaw i projektów, a sprawa pewnie będzie dotyczyć wielu szkół.

rzewa29-01-2017 19:27:18   [#53]

ta uchwała (podjęta na podstawie art 206 u.p.w.u.P.o.) jest projektem sieci i ma być upubliczniona w sposób zwyczajowy w danej gminie oraz na BIP

do treści tej uchwały ma się w ciągu 21 dni odnieść kurator i tylko do niego można zgłaszać ew. uwagi - jeśli uzna rację zgłaszającego to zamieści je w swojej opinii i organ stanowiący JST będzie musiał je uwzględni w uchwale podejmowanej na podstawie art 210 tej samej ustawy, jeśli nie będzie chciał by mu wojewoda te uchwałę uchylił

rzewa30-01-2017 13:47:40   [#55]

można włączyć sp do zespołu w trybie art 62 ust 5 u.s.o. i można to zrobić od 1.09.2017

ale można w tej sprawie uchwałę podjąć później, gdyż nie będzie to miało wpływu na treść uchwały w sprawie projektu sieci

w tej uchwale będzie szkoła podstawowa (nie ma znaczenia czy w zespole czy samodzielna) będzie miała obwód = teren gminy

będzie napisane, że gimnazjum zostaje wygaszone lub nie będzie nic napisane co do gimnazjum, co wychodzi na jedno

będzie określony obwód gimnazjum tak samo jak dla sp

tyle

po podjęciu uchwały w sprawie włączenia sp do zespołu należy z tego powodu odwołać dyrektora sp z dniem 31.08.2017, dyrektor zespołu jest nadal dyrektorem zespołu aż do końca swojej kadencji

mstola31-01-2017 00:24:54   [#56]

Czy gmina bez zgody rodziców może przenieść klasę VII do innego budynku szkolnego?

rzewa31-01-2017 06:34:00   [#57]

może, o ile:

1. ten budynek jest drugim budynkiem w którym funkcjonuje ta szkoła podstawowa i był wpisany w uchwałę o jakiej mowa w art 210 u.p.w.u.P.o.

albo

2. w tym budynku funkcjonuje szkoła podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum

rzewa31-01-2017 10:54:06   [#59]

wszystko zależy od tego czy to wariant 1 czy 2 -> jeśli 1 to może tak być, ale ma to być wpisane w uchwałę

zapolska31-01-2017 14:43:01   [#60]

Czy w związku z reformą można nagle przekształcić 6 klasowa szkołę podstawową w zespół szkolno -przedszkolny?

rzewa31-01-2017 16:38:44   [#61]

Nie

Można jedynie utworzyć/zlikwidować oddziały przedszkolne przy sp

peter31-01-2017 18:12:50   [#62]

Czy można włączyć gm do sp i jednocześnie przenieść siedzibę sp do budynku włączonego gm?

Marek Pleśniar31-01-2017 19:23:35   [#63]

Historia magistra vitae czy jakoś tak;-)

pamiętam jak w pewnym niedużym wojewódzkim mieście na północy kraju nagle ogłoszono, że prawie już się wali budynek szkoły zawodowej i trzeba pilnie ją przenieść. I zlikwidować postanowiono naszą szkołę i tu przenieść tę szkołę średnią.

Bez warsztatów, niczego. Wszystko od nowa. Istny kosmos
W końcu po awanturach zlikwidowano inną szkołę i tam wprowadzono do równie mało nadającego się budynku ów przybytek zdobywania zawodu, a... "walący się" budynek po nim do dziś stoi i służy niepaństwowej uczelni;-)

A teraz najlepsze. Okoliczności przyrody.
Stało się to jakoś w czasie gdy miała wkrótce wejść... reforma edukacji 17 ponad lat temu (1997r)

peter01-02-2017 08:03:13   [#64]

Podnoszę:

Czy można włączyć gm do sp i jednocześnie przenieść siedzibę sp do budynku włączonego gm?

ReniaB01-02-2017 08:13:18   [#65]

Sadzę , że jak najbardziej. Szkoła ma być, a gdzie decydują władze samorządowe uchwałą

peter01-02-2017 08:21:53   [#66]

A podstawa prawna żeby nie stosować art. 59 ustawy o systemie oświaty?

elgon01-02-2017 12:19:19   [#67]

nasze stowarzyszenie prowadzi zespół szkół(gimnazjum, sp i punkt przedszkolny), wszystkie publiczne, czy jako organ prowadzący musimy podejmować jakieś decyzje w tej chwili, bo czytam te zmiany , ale  mam chaos w głowie, a nie chcę niczego przegapić, proszę o pomoc, druga sprawa- czy możemy w tej sytuacji zostawić gim. do wygaszenia czy trzeba je włączyć do sp

rzewa01-02-2017 14:36:50   [#68]

możecie zostawić gim do wygaszenia -> art 127 u.p.w.u.P.o.

co do szkoły podstawowej to musicie złożyć dokumenty o jakich mowa w art 120 ust 1 u.p.w.u.P.o. do gminy, która wydała zezwolenie na założenie szkoły w terminie do 30.06.2017 (gmina może ten termin przesunąć do 10.08.2017 r.)

niezłożenie tych dokumentów w terminie skutkuje likwidacją szkoły z mocy ustawy z dniem 31.08.2018r.

zapolska02-02-2017 07:01:01   [#69]

Kiedy ZZ opiniuje siatkę szkół?czy wówczas gdy rada uchwali projekt?wysyła go do KO i do  ZZ?czy wcześniej ?Czy ZZ mają na to 21 dni?

peter02-02-2017 08:13:26   [#70]
Art.  209. [Opinia związków zawodowych]

Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 206 ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

peter02-02-2017 11:53:49   [#71]

Podnoszę:

Czy można włączyć gm do sp i jednocześnie przenieść siedzibę sp do budynku włączonego gm?

Może ktoś pomoże.

 

Leszek02-02-2017 12:47:12   [#72]

w upwu-Po nie ma zakazu

zatem można

pozdrawiam

befana02-02-2017 13:39:17   [#73]

Właśnie się dowiedziałam,że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu sieci szkół. Zamiaru podjęcia uchwały nie podano w oficjalnym porządku obrad rady, ogłoszonym na stronie internetowej gminy.

O projekcie poinformował burmistrz na zebraniach wiejskich, na które oficjalnie ani nauczycieli, ani dyrektorów nie zaproszono.

Nie muszę dodawać,że uchwała jest dla nas niekorzystna. "Nasze" klasy VII i VII mają być przeniesione do szkoły podstawowej, która dotychczas funkcjonowała w zespole z gimnazjum, 10 km od nas. 

Równocześnie zlikwidowano nam szkołę filialną (odrębną uchwała), a obwód szkolny zmniejszono o obwód tej szkoły filialnej i włączono go do obwodu tej drugiej (do na z filii jest 3 km, do nowej szkoły obwodowej - 7 km.)

Jak się odwoływać?

Podpowiedzcie konkretne procedury.

AnJa02-02-2017 14:23:10   [#74]

Wiążąca jest opinia KO.

mstola02-02-2017 23:45:21   [#75]

Gimnazjum włącza się do SP ( nowo tworzonej) czy można utworzyć nowy obwód dla klas I-VII i przenieść je do nowo utworzonej SP?

rzewa03-02-2017 06:12:47   [#76]

to zależy czy gimnazjum włącza się do sp czy przekształca w sp (czyli tworzy sp na bazie gimnazjum) -> jeśli to drugie to można do tej szkoły przenieść klasy VII do roku szk 2022/2023

do takiej sp można też przenieść klasę IV o ile w obecnym roku (i kolejnych) w szkole, z której uczniowie są przenoszeni jest co najmniej 2 oddziały klasy III

pozostałe klasy muszą zostać utworzone w tej szkole i do nich stosuje się obwód jaki zostanie utworzony teraz

befana: patrz zdanie wyżej -> TYLKO w takiej sytuacji można przenieść klasy VII do innej szkoły

befana03-02-2017 08:54:32   [#77]

Dzięki, rzewo, też tak myślę.

mstola03-02-2017 10:04:25   [#78]

Dzięki rzewo :)

Dante06-02-2017 12:58:11   [#79]

Czy możliwe jest, aby sześcioletnią sp przekształcić na ośmioletnią sp, ale jednocześnie dzieci z klasy siódmej przekazać do innej pełnej (1-8) szkoły podstawowej nie utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum ? Powodem jest brak miejsca w szkole, co wymuszałoby naukę na zmiany.

rzewa06-02-2017 13:58:55   [#80]

nie

ale można tak zmienić obwód tej szkoły by w przyszłym roku było mniej oddziałów klasy I, a jeśli to nie pomoże, to będą zmiany i w przyszłości trzeba będzie coś z tym zrobić (powiększyć szkołę lub obniżyć jej stopień organizacji)

darfrei07-02-2017 09:20:39   [#81]

U nas jest Zespół Gimnazjalno Szkolno Przedszkolny proszę powiedzieć jak najsensowniej przekształcić go w zespół szkolno przedszkolny. No i jeszcze kadencja dyrektora zespołu kończy się w tym roku jak to rozwiązać, powołać konkurs na dyrektora  jakiego zespołu.

rzewa07-02-2017 15:09:21   [#82]

włączyć gimnazjum do sp

przeprowadzić konkurs na dyrektora normalnie na podstawie art 36a u.s.o. lub przedłużyć powierzenie obecnemu dyrektorowi na 2 lata (do 31.08.2019) na podstawie przepisów przejściowych (bez pytania kuratora)

Dante15-02-2017 16:33:53   [#83]

Sp jest teraz w odległości 4 km od gimnazjum. Czy takie gimnazjum można włączyć do szkoły podstawowej przy zagwarantowaniu dowozu uczniów? W przypadku, kiedy jest dopuszczalne takie połączenie, jaki podział klas między tymi budynkami jest możliwy  : 1-3 i 4-8, 1-4 i 5-8, 1-5 i 6-8, 1-6 i 7-8?


post został zmieniony: 15-02-2017 16:37:45
mstola15-02-2017 16:42:47   [#84]

Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową, zamiarem OP jest przeniesienie wszystkich klas od 0 do VII ( z jednego dużego obwodu tworzy się dwa mniejsze). W uchwale zmieniającej sieć szkół jest informacja o dniu rozpoczęcia działalności szkoły i o klasie I, że rozpocznie naukę w r. szk. 2017/18, zzłącznik stanowi nowy plan obwodów. Podstawa prawna uchwały taka jak w przykładowej na stronie MEN.

Czy na podstawie tejże uchwały mogą rozpocząć naukę klasy II-VII?

Marla16-02-2017 09:50:39   [#85]

do 81#

w innym wątku była mowa o tym, że przy Zespole o jakim mowa w 81# trzeba zrobić konkurs, nie można powierzyć, bo przepisy przejściowe nie przewidują powierzenia do 31 sierpnia 2019r dla dyrektora takiego Zespołu (trzy placówki wchodzące w skład zespołu)

mam nadzieję, że nic nie pomyliłam

zaraz poszukam wątek o którym wyżej wspominam

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57954&ux=328&pst=43#pst43

to ten wątek


post został zmieniony: 16-02-2017 09:54:18
Dante17-02-2017 07:06:07   [#86]

Szkoła podstawowa  jest w miejscowości A,  zaś gimnazjum w  miejscowości B. Odległość wynosi około  4 km, typowe w naszych podkarpackich realiach. Czy takie gimnazjum można włączyć do szkoły podstawowej przy zagwarantowaniu dowozu uczniów? W przypadku, kiedy takie połączenie byłoby dopuszczalne , jaki podział klas czyli uczniów  między tymi budynkami jest możliwy  : A: 1-3 i B: 4-8, 1-4 i 5-8, 1-5 i 6-8, 1-6 i 7-8?post został zmieniony: 17-02-2017 07:12:11
zinka17-02-2017 10:52:52   [#87]

Projekt uchwały OP zakładał, iż sześcioklasowa szkoła podstawowa z punktem filialnym stanie się ośmioklasową szkołą z ośmioklasowym punktem filialnym, a gimnazjum zostanie włączone do tejże szkoły. Obecnie tworzymy zespół (P+SPzF+G), i nadal zespół miałby zostać. OP nie podjął jeszcze decyzji bo nie wiedzą co zrobić z filią (obecnie jest tam 17 dzieci uczących się w klasach II-VI). Rodzice walczą o filię, udali się do KO i tam im powiedziano, iż nie można filii zrobić ośmioklasowej, może zostać sześcioklasowa (a na to nie godzą się rodzice) lub należy utworzyć samodzielną ośmioklasową placówkę. Czy faktycznie KO nie może podpisać takiego rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich? Czy oddzielenie filii od SP, to jedyne rozwiązanie? Czy w świetle nowych przepisów można jeszcze zrobić coś innego ?

rzewa18-02-2017 08:57:15   [#88]

nie może być szkoła filialna mająca osiem klas -> art 95 ust 3 u.P.o. - filia może mieć jedynie strukturę I-III lub I-IV

szkoła filialna w waszym wypadku może też być sześcioklasowa -> art 358 specustawy, bo teraz taka jest

zatem, jeśli ma być filia to musi być albo 3-klasowa albo 4-klasowa albo mieć tyle klas ile ma obecnie

jeśli ma mieć strukturę pełną - 8 klas - to musi być samodzielną szkołą

czyli należy powiedzieć rodzicom, że albo będzie to filia o niepełnej strukturze albo będzie pełna ale zostanie przekazana w prywatne ręce

Dante18-02-2017 09:21:11   [#89]

rzewo, pomóż proszę:

Obecna 6-letnia szkoła podstawowa  jest w miejscowości A,  zaś gimnazjum w  miejscowości B. Odległość wynosi około  4 km, typowe w naszych podkarpackich realiach. Czy takie gimnazjum można włączyć do szkoły podstawowej przy zagwarantowaniu dowozu uczniów po to, by część dzieci uczyło się w drugim budynku czyli B , w odległości 4 km od siedziby szkoły w miejscowości A ?

  W przypadku, kiedy takie połączenie byłoby dopuszczalne , jaki podział klas czyli uczniów  między tymi budynkami jest możliwy  : A: 1-3 i B: 4-8, 1-4 i 5-8, 1-5 i 6-8, 1-6 i 7-8?


post został zmieniony: 18-02-2017 09:21:26
zinka18-02-2017 10:32:15   [#90]

dzięki rzewo

do OP wpłynął wniosek o utworzenie samodzielnej SP, prywatna raczej nie wchodzi w grę, a OP, pod naciskiem niektórych radnych i rodziców, możliwe, że przychyli się do wniosku...

Dante19-02-2017 09:13:02   [#91]

Pomóżcie proszę

Obecna 6-letnia szkoła podstawowa  jest w miejscowości A,  zaś gimnazjum w  miejscowości B. Odległość wynosi około  4 km, typowe w naszych podkarpackich realiach. Czy takie gimnazjum można włączyć do szkoły podstawowej przy założeniu dowozu uczniów po to, by część dzieci uczyło się w drugim budynku czyli B , w odległości 4 km od siedziby szkoły w miejscowości A ? Jak się to ma do art.  206, że  szkoła ma  w funkcjonować  w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

  W przypadku, kiedy takie połączenie byłoby dopuszczalne , jaki podział klas czyli uczniów  między tymi budynkami jest możliwy  : A: 1-3 i B: 4-8, 1-4 i 5-8, 1-5 i 6-8, 1-6 i 7-8?

 

 

 


post został zmieniony: 19-02-2017 09:13:38
rzewa19-02-2017 14:40:25   [#92]

hm... raczej nasze KO nie da zgody na te dwa budynki -> albo trzeba będzie zrobić 2 sp albo jedną (nie wiem ile dzieci jest, ale przy tej odległości to raczej 2 sp powinny być i tak pewnie napisze KO)

jeśli zostanie jedna sp w 2 budynkach to podział pomiędzy te budynki będzie dowolny i będzie wyłączna sprawą dyrektora szkoły

Dante19-02-2017 15:23:22   [#93]

dziękuję za pomoc rzewo

No to jeśli nasze KO nie pozwoli na dwa budynki odległe o 4 km no to mamy problem.

noe1920-02-2017 12:49:37   [#95]

#Dante

zapis

5. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:

  1. 1)  o pełnej strukturze organizacyjnej;

  2. 2)  funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji

 

chyba wykluczy Twoje rozwiązanie. Bliska lokalizacja wyklucza dowóz w rozumieniu MEN

AnJa20-02-2017 13:09:57   [#96]

jeśli KO będą dogmatycznie to tych odległości podchodziły (domniemanych zresztą) to w warmińsko-mazurskim, podlaskich i podkarpackim może być problem z siecią

w wielu gminach w tych województwach optymalnym rozwiązaniem jest 1 pełna podstawówka i kilka filii z klasami np. I-IV

rzewa20-02-2017 13:49:17   [#97]

ale nie można na podstawie specustawy przekształcić obecną sześcioklasową sp w filię o 3 czy 4 klasach

można natomiast przekształcić ją w filię na podstawie art 59 u.s.o. ale jest już bardzo mało czasu na to, co nie znaczy że niemożliwe

Dante20-02-2017 16:46:47   [#98]

Jedna szkoła podstawowa będzie mogła mieć najwyżej dwie filie- Prawo oświatowe Art. 95.5

Do 28 lutego OP ma czas na podjęcie działań w związku z zamiarem obniżenia stopnia organizacji szkoły z 6-letniej do np. 4- letniej. Szkoda, że gdy okaże się, że Kuratorium wyda opinię negatywną, odpadnie z braku terminów jedna szansa na sensowne przebudowanie sieci szkół w gminie.

 


post został zmieniony: 20-02-2017 16:51:07
zinka20-02-2017 22:51:45   [#99]

dzisiaj byłam na szkoleniu dla dyrektorów, zadałam pytanie, czy można przekształcić 6-letnią filię SP w 8-letnią filię SP, a prowadząca odpowiada, że nie ma przepisów zabraniających. Podała przykład, że tak zrobiono w podlaskim.

...

Dante20-02-2017 23:04:09   [#100]

... ale w Art.95 ustawy Prawo oświatowe jest napisane, że filie od 1 września 2017 r. mogą zawierać klasy I-III lub IV.

Jeśli do tej pory filie były w innym wymiarze poziomów, to takie mogą pozostać- ustawa o sys. oświaty art. 61

Ustawa wprowadzająca :

Art. 358. Przepisów art. 95 ust. 2–5 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.


post został zmieniony: 20-02-2017 23:08:23
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]