Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - dotacja celowa na poręczniki i materiały
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar18-01-2017 14:23:43   [#01]

Zapraszamy do zgłaszania uwag nam:

Warszawa, 2017-01-17

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
128/M1/2016

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979), uprzejmie przekazuję projekt: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" skierowany przez Ministra Edukacji Narodowej do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 2017-02-07 16:30:00.

Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Załącznik nr 7 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_fba960b756913ae6b12027bb0c296071_pdf_3
Załącznik nr 9 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_4b6c7796b244a8239b71eca84b5aecf0_pdf_3
Załącznik nr 8 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_279c1f52bc5fcd2725bf00685b5d8586_pdf_3
Załącznik nr 3 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_3933e58b5a276ca55b08c7ea9f799393_pdf_3
Załącznik nr 2 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_a21113818160f280d1c28420e3dc674b_pdf_3
Załącznik nr 4 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_4174c2cffb3a3a55812a9639dd3b89ce_pdf_3
Załącznik nr 5 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_e920eb9c000f869532561314391d45bd_pdf_3
Załącznik nr 6 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_1be1e678e2c7a925ad130bd851ff8d50_pdf_3
Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_729a0a7c73b7a1a07b825539ce46b384_pdf_3
Załącznik nr 1 do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_2e7e77e688a7569081747f7d79a56351_pdf_3
OSR do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_c5a1f4abe305da6e784c8328d0c58404_pdf_3
Pismo! przewodn! ie do partnerów społecznych.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_7fde3233dbaa8e0df85afc2488ccdce7_pdf_3
Uzasadnienie do rozporządzenia.pdf: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_cf6c525eeb45db0924bf2db26e34432d_a26cb9dbfc9030e1cf51b81cd6d133dd_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Projekty aktów prawnych”.

________________________

Podstawa prawna:

§ 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979):

1. Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione w ust. 1.

§ 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979):

1. Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.
2. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]