Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak ma wyglądać nowy statut szkoły podstawowej.
strony: [ 1 ]
BeaBor13-01-2017 13:40:41   [#01]

Czytam i czytam nowe akta prawne i .... rozmyślam nad statutem dobrej zmiany. Czy ktoś ma już jaskieś przemyślenia odnośnie statutu Sp-8-letnie i ZSZ I stopnia branżowej??

OLGIE13-01-2017 13:41:52   [#02]

To zgryz organu prowadzącego.

AnJa13-01-2017 14:04:25   [#03]

Statut zgryzem OP? A dlaczego?

BeaBor13-01-2017 14:32:46   [#04]

Może i zgryz OP ale realizacja zapisów statutu leży po stronie szkoły

OLGIE13-01-2017 16:51:48   [#05]

jak nowa szkoła, to nadaje organ prowadzący -

AnJa13-01-2017 17:09:56   [#06]

No tak- zapomniałem, że i takie będą.

rzewa13-01-2017 19:07:31   [#07]

Wszystkie takie będą... :-)

Jedyny wyjątek to przedszkole

malgala13-01-2017 19:38:04   [#08]

Zastanawiam się jak będzie ze świadectwami uczniów, którzy będą kończyli gimnazjum w szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi.

Tam już gimnazjum nie będzie funkcjonowało jako odrębna szkoła.

W samodzielnych nie ma problemu, bo one jeszcze będą istniały, ale w zespołach przekształconych w szkoły podstawowe chyba będzie.

AnJa13-01-2017 22:55:15   [#09]

Na dzisiaj -pięcżatki gimnazjum

Ale mądre to nie jest- więc poczekajmy na przepisy wykonawcze.Jest czas.

 

malgala13-01-2017 23:38:10   [#10]

Pieczątka gimnazjum, którego w rzeczywistości już tam nie będzie.

Ciekawie to będzie wyglądać.

Zgodnie ze  stanem faktycznym powinno to być wtedy świadectwo ukończenia klasy III gimnazjum w szkole podstawowej w ... i pieczątka szkoły podstawowej.

Też jestem tych przepisów ciekawa, ale czy będą one mądre ...

rzewa14-01-2017 06:53:20   [#11]

Hm... moim zdaniem z ustawy wynika, że otrzymają takie samo świadectwo jak absolwenci samodzielnych (wygaszanych) gimnazjów

Z perspektywy ucznia nadal będzie on uczniem takiego to a takiego gimnazjum -> nadal będzie on figurował w księdze uczniów gimnazjum

A co do mądrości - to w tym tempie wprowadzanie TAKICH zmian w oświacie mądre na pewno nie jest...


post został zmieniony: 14-01-2017 06:54:27
BeaBor27-01-2017 11:39:44   [#12]

Statut chyba piszą szkoły same! a nie OP?!?!

STATUTY:

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.

3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

4. W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1–3, przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

 Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

Statuty: Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:

1) uchwala statut szkoły lub placówki

 Art. 82. 1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

 

Leszek27-01-2017 12:20:06   [#13]

322.4 odnosi się do dotychczasowych statutów,

natomiast "nowe" szkoły to akty założycielskie i statuty z rąk OP

pozdrawiam

cynamonowa30-01-2017 22:22:49   [#14]

Czyli dla szkoły podstawowej do której dołączy się klasy gimnazjalne ( obecnie to zespół) - statut nada OP czy szkoła opracuje go sama ?

bazyl31-01-2017 05:47:31   [#15]

  Podnoszę  :-)  Czyli dla szkoły podstawowej do której dołączy się klasy gimnazjalne ( obecnie samodzielne szkoły) - statut nada OP czy szkoła opracuje go sama ?

rzewa31-01-2017 06:31:05   [#16]

w obu przypadkach statut nadaje OP, ale to nie znaczy, że szkoła nie może go opracować

aby nie było zamieszania, to raczej powinna to zrobić...

:-)

cynamonowa31-01-2017 06:56:40   [#17]

Rzewo....nadaje OP, powinniśmy zrobić.....nie kumam :)

AnJa31-01-2017 09:10:55   [#18]

 Jak nie kumasz to zaczniesz kumać jak zobaczysz zapisy takiego  statutu nadanego przez OP.

I jak wówczas skumasz, to zaczniesz go ciupasem nowelizować.

To nie lepiej kumać teraz i przesłać OP propozycję czegoś, co nowelizacji natychmiastowej wymagać nie będzie?

cynamonowa31-01-2017 10:33:27   [#19]

....to, ze nowelizację trzeba będzie zrobić w tydzień - to ja wiem

chodziło mi jednak o pp - kto pierwszy: oni czy my :)

AnJa31-01-2017 10:40:47   [#20]

my

czyli oni

czyli zależy z czyjego punktu widzenia się patrzy

BeaBor31-01-2017 13:45:04   [#21]

Wysłałam zapytanie do MEN  w sprawie statutu i kto go pisze. Czekam na odpowiedź bo spotkałam się z różnymi interpretacjami ze strony różnych OP.

aligatorka01-02-2017 15:20:30   [#22]

W jednym z miast OP kazał dyrektorom przygotować projekty nowych statutów. Pomysł radnych, którzy chyba chcą oprzeć na nich akty założycielskie - można i tak ... Jako doskonalenie, pracuję już nad przykładowym statutem, jeśli mi się uda w lutym wrzucę do wymiany plików - dla ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

bosia01-02-2017 19:12:01   [#23]

oj, chyba się radnym kolejność pomyliła;-)

Jacek01-02-2017 20:18:18   [#24]

to raczej pomysł OP, który chce by to dyrki napisały sobie statuty, bo jak OP napisze to będzie kłopot o czym AnJa w  [#18] pisał.

rzewa01-02-2017 20:30:01   [#25]

patrz także #16

:-))

Jacek01-02-2017 20:36:15   [#26]

no :-)

Roman Langhammer15-09-2017 07:48:47   [#27]

Może ktoś już ma gotowy nowy statut dla ośmioletniej SP na podstawie aktualnych przepisów? Może ktoś coś do wymiany plików wrzuci? :) Myślę, że wiele osób chętnie by zerknęło... podzielcie się...:)

rzewa15-09-2017 07:54:05   [#28]

będzie

w materiałach pokongresowych

Roman Langhammer15-09-2017 08:06:43   [#29]

Super... to by się bardzo przydało... bo samemu się przez wszystko przekopywać... masakra jakaś...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]