BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - styczeń 2022 r.
 

UWAGA ZAPISY - XVIII KONFERENCJA OSKKO adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych - Kraków  - UJ, 4-6 marca 2022 r.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

PROJEKTOWANE ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA.

MEiN obiecuje, że zobaczymy w styczniu 2022 r. projekt zmian w Karcie Nauczyciela i innych ustawach.

Złożyliśmy w biurach poselskich wszystkich posłów apel o odrzucenie rządowych zmian w Prawie Oświatowym:

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-zmian-prawa-oswiatowego/index.html

Marek Pleśniar – Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=23#pst23

Marek Pleśniar – Stanowisko samorządowców - ZMP, UMP.. ws. centralizacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64753&ux=148&pst=2#pst2

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Styczeń 2022 – Czekaliśmy niecierpliwie aż się zjawi – wreszcie przyszedł… Nowy Rok, co przyniósł?

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.,

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354103/katalog/12835573#12835573

2. projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354358

3. projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354558

4. projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354559

5. projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354654

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2021 r. przyjęto 0, w lutym 24 i w marcu także 24, w kwietniu 0, w maju 23, w czerwcu 18,  w lipcu 0, w sierpniu 33, we wrześniu 36, w październiku 0, w listopadzie 34, a  w grudniu 0 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Trochę statystyki

W grudniu 2021 r. rozmowy dotyczyły zdalnej edukacji i innych sytuacji związanych z narastającą falą epidemiczną.

Pozostaje wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20575#pst20575

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Świadczenie rehabilitacyjne a urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64751&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6943 osób, które polubiły i 7448 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w grudniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 14.12.2021 r., od godz. 9.00 do 10.00 zawitało na forum 1328 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=551#pst551

Na stronie forum OSKKO do końca grudnia 2021 r. znalazło się 63.057 wątków i 967.207 wypowiedzi.

Grudzień 2021 r. przywitała na forum zapolska wątkiem - Dane osobowe uczniów kierowanych na kwarantannę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64733&ux=148&pst=3#pst3

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

Dante – Zgłaszanie zachorowań Covid-19 na www.gov/pl/web koronawirus

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64570&ux=148&pst=117#pst117

olaszyma Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=100#pst100

izael – Kto zastępuje dyrektora?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=85#pst85

Jolasara – Dokumentacja tworzona w szkołach i placówkach niewymagana prawem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64705&ux=148&pst=63#pst63

wemes – kwarantanna w warunkach szkolnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64711&ux=148&pst=59#pst59

noe19 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64463&ux=148&pst=50#pst50

AliMir – arkusze ocen 2021

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&ux=148&pst=47#pst47

osw – uczeń z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63182&ux=148&pst=43#pst43

mychase – sygnalista

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64613&ux=148&pst=42#pst42

BeataGie – opieka w czasie ferii świątecznych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61439&ux=148&pst=38#pst38

Nula – szkoła branżowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62186&ux=148&pst=26#pst26

Marek Pleśniar – Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=23#pst23

ela2409 – nauczanie zdalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64669&ux=148&pst=21#pst21

Agnieszka Ch – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63913&ux=148&pst=20#pst20

Daniel1208 – Czy są szkoły w Polsce pracujące normalnie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64730&ux=148&pst=20#pst20

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=91#pst91

UWAGA NOWOŚĆ - Najnowsze orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

Dnia 15.06.2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał racje Rady Miasta w sprawie niżej wymienionych zapisów - kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli (orzeczenie prawomocne).

„Rada Miasta G. podjęła [...] grudnia 2019 r. uchwałę nr [...], zmieniającą uchwałę nr XXXIV/351/2017 z [...] lutego 2017 r., w której wprowadzono następujące zmiany:

- § 1 pkt 6 otrzymał brzmienie: "6) kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 3 pkt". - § 1 pkt 1 uchwały zmieniającej;

- § 2 pkt 6 otrzymał brzmienie: "6) zaświadczenie lekarskie, że kandydat, został poddany obowiązkowym szczepieniom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych." - § 1 pkt 2 uchwały zmieniającej.”

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B32E2FBB97

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w grudniu 2021   r. :

Nati – zdalne nauczanie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64739&ux=148&pst=81#pst81

KaPi – częsta nieobecność nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64750&ux=148&pst=29#pst29

annamaria – ulga dla klasy średniej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64776&ux=148&pst=26#pst26

gronostaj – zasiłek od 20.12

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64759&ux=148&pst=17#pst17

Marek Pleśniar Konsultacja HIT - ale pewnie nie macie czasu w święta, prawda?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64767&ux=148&pst=16#pst16

Barbara ppp – wynagrodzenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64746&ux=148&pst=15#pst15

NQla Prośba o pomoc- zatrudnienie po zastępstwie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64756&ux=148&pst=15#pst15

MKJ – Zajęcia wspomagające w szkole - projekt rozporządzenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64758&ux=148&pst=15#pst15

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w grudniu 2021  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 – 20575 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20575#pst20575

hania - oświatowy przegląd prasy – 11659 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11659#pst11659

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1349 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1349#pst1349

Leszek – teksty ujednolicone – 611 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=611#pst611

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 551 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=551#pst551

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 337 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=337#pst337

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 273 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=273#pst273

atena – świadectwa szkolne – 192 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62977&ux=148&pst=192#pst192

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=551#pst551

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11659#pst11659

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=611#pst611

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 –założony 19.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20575#pst20575

izael – Kto zastępuje dyrektora? założony 9.04.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=85#pst85

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1349#pst1349

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=337#pst337

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca grudnia 2021 r. – 1729 plików.

W grudniu br. zamieszczono 3 pliki, wzór dokumentu oraz tekst ujednolicony rozporządzenia.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec grudnia 2021   r.:

- w styczniu 2021 r. – Dorota Z - regulamin PZP – 433 pobrania,

- w lutym 2021 r. Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r. – 284 pobrania,

- w marcu 2021 r. malmar15 - roczna ewidencja czasu pracy – 302 pobrania,

- w kwietniu 2021 r. Leszek - tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021 – 233 pobrania,

- w maju 2021 r. bialy1967 - Arkusz excela do obliczania godzin ponadwymiarowych – 541 pobrań,

- w czerwcu 2021 r. malmar15 - PRZYKŁADOWA DEKLARACJA RODZICA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – 746 pobrań,

- w lipcu 2021 r. - malmar15 - zajęcia wspomagające- rozporządzenie MEiN- stan na 23.07.2021 - 303 pobrania,

- w sierpniu 2021 r. – Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – 665 pobrań,

- we wrześniu 2021 r. – Jacek - Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 września 2021 r.  – 568 pobrań,

- w październiku 2021 r. – 0 plików.

- listopadzie 2021 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 11.11.2021 r. – 218 pobrań

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w grudniu 2021 r.:

 

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.12.2021 r.

14.12.2021

Leszek

DZIŚ PUBLIKOWANE - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 1.01.2022 r.
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-1-01-22.7z* (103 KB)

162

27.12.2021

wemes

Polski Ład wzór wniosku
Pobierz: 
wzor_wniosku_o_niestosowanie_ulgi_dla_klasy_sredniej.7z* (0 KB)

77

28.12.2021

wemes

Wzór wniosku o niestosowanie ulgi
Pobierz: 
wzor_wniosku_o_niestosowanie_ulgi_dla_klasy_sredniej.zip* (50 KB)

69

Powroty na forum - teraz pora na maj i czerwiec 2017 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… zaledwie 4,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 174 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar  WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

2. jareczek111 Wytyczne do opiniowania arkusza

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58364&ux=148&pst=88#pst88

3. Danusia Czy to jest "wypoczynek"? (ferie)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54389&ux=148&pst=75#pst75

4. stoner – Ekwiwalent za urlop

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49977&ux=148&pst=63#pst63

5. gronostaj  – brak godzin - niepełny etat- kontraktowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42245&ux=148&pst=57#pst57

6. JarTul – Zatrudnienie w ZS (G+LO) a zatrudnienie w G według uwuPO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58007&ux=148&pst=54#pst54

7. robson – Arkusz opinia KO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58606&ux=148&pst=51#pst51

8-9. gosiaes2 podręczniki - dotacja - klasa IV

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54771&ux=148&pst=39#pst39

8-9. zss – Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - bez ferii i wakacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56456&ux=148&pst=39#pst39

10. kulka – Wicedyrektor w arkuszu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57991&ux=148&pst=31#pst31

W czerwcu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 171 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Olesia  – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34180&ux=148&pst=129#pst129

2. mbyks61 – Dotacja na podręczniki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55139&ux=148&pst=126#pst126

3. Zola  – mam ostatnio sporo głupich pytań

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27192&ux=148&pst=78#pst78

4. MMM Świadectwa i arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58810&ux=148&pst=57#pst57

5-6. kazdun – klasyfikacja śródroczna - uczeń nieklasyfikowany

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41249&ux=148&pst=48#pst48

5-6. aleksandra2008 – Czy takie cudo dostaliście? [Informacja publiczna]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58383&ux=148&pst=48#pst48

7-8. Maja19 – Nauczanie indywidualne po nowemu?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56106&ux=148&pst=46#pst46

7-8.  drops Zbiór inf. dot. spraw związanych z końcem roku.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55125&ux=148&pst=46#pst46

9.  DYREK wyszukiwanie komentarzy - "szukaj"

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27206&ux=148&pst=41#pst41

10.  Momi –  Ocena z religii i etyki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56897&ux=148&pst=35#pst35

Prawo:

W grudniu 2021 r. ukazało się 312 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 111 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W grudniu 2021 r. ukazało się 12 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 3 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2238 obwieszczenie MZ dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

2. 6 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2253 rozporządzenie MZ dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – weszło w życie z dniem 7 grudnia 2021 r.

3. 10 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2083 rozporządzenie MON z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

4. 13 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2294 rozporządzenie MEiN z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych weszło w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.

5. 14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2301 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

6. 14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2302 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

7. 16 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2321 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru weszło w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

8. 22 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2394 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

9. 28 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2445 ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Art. 1 – 4 dotyczą Karty Nauczyciela, art. 54 – dot. zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, art. 64 – dot. zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

10. 29 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2453 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

11. 29 grudnia 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 1197 obwieszczenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

12. 29 grudnia 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 1198 obwieszczenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny zindywidualizowana ścieżka kształcenia:

(1) Jak przydzielić zśk uczniowi klasy 5. Mam tylko do podziału 6 h.

 (2) a co napisała poradnia w opinii?

powinni podać zakres

(3)  Zakres z opinii: ze względu na stan zdrowia i wynikające stąd trudności w funkcjonowaniu: problemy z koncentracją uwagi, formułowaniem wypowiedzi ustnych, pisaniem i czytaniem uczeń nie może brać udziału w zajęciach z klasą, wymagających większej ilości samodzielnego czytania i pisania oraz logicznego myślenia.

(4) dałabym j.polski - 3, matematykę - 3, reszta z klasą

tak naprawdę to wszystko zależy od tego jak uczeń radzi sobie na poszczególnych przedmiotach i trzeba dać mu indywidualnie te, z którymi jest największy problem i które mają największy wpływ na radzenie sobie na innych lekcjach

a to Wy wiecie najlepiej :)

zindywidualizowana ścieżka nie musi obejmować wszystkich zajęć edukacyjnych ale powinna dać szansę na poprawę funkcjonowania ucznia w ogóle co oczywiście wcale nie jest takie proste

no i dostosowanie wymagań edukacyjnych na wszystkich przedmiotach

(5) polski rozumiem - faktycznie jest tam czytanie
ale matematyka dlaczego?

(6) logiczne myślenie :)

(7) My daliśmy j. polski 3, j. angielski 2, matematyka 1 - czyli jak ma 5 h polskiego to 3 indywidualnie, a 2 z klasą, angielski 2 indywidualnie, a1 z klasą matematyka 1 indywidualnie z 3 z klasą.

Czym można przydzielić mu np. polski indywidualnie jak w tym czasie ma matematykę?

 (8) nie można

(9) Czyli ten uczeń ma chodzić na wszystkie zajęcia z klasą plus te 6h z przydziału na Zśk?

(10) Nie. Jego jednak też ramówka obowiązuje. Także ze względu na obciążenia.

Jeśli wiec pytanie z #07 brzmiało: Czy można mu przydzielić polski indywidulanie podczas gdy oddział ma matematykę inną niż puli tych 3 co realizuje z klasą? - to moim zdaniem tak.

(11) nie, nie może mieć więcej godzin niż miałby bez ścieżki

ale tak mu trzeba ułożyć plan, żeby nie tracił lekcji, na których powinien być z klasą

(12) Dziękuję bardzo.

(13) Proszę o potwierdzenie/zaprzeczenie mojej interpretacji:

·         uczeń klasy 7 ma ZŚK z j. polskiego i matematyki po 2 godziny. Ma te 4 godziny z nauczycielem i nie chodzi na 5 godzin j. polskiego i matematyki z klasą.

·         uczeń klasy 3 ma ZŚK nauczanie zintegr. 2 godziny i j. angielski 1 godzina. Nie chodzi na 2 godziny z klasą i w ogóle na j. angielski??

(14) 7 klasa- uczeń chodzi na 2 godziny j.polskiego i 2 godziny matematyki z nauczycielem, pozostałe godziny z klasą zgodnie z ramówką, czyli 3 z klasą

3 klasa-jeżeli z j. angielskiego 1 godzina, to tylko indywidualnie, jak więcej, to o ile więcej tyle z klasą, 2 zintegrowanego z nauczycielem indywidualnie, pozostałe z klasą zgodnie z ramówką

(15) klasa 7: jeśli chodzi na 2 godziny matematyki i 2 godziny polskiego indywidualnie, to już z klasą może na te przedmioty nie chodzić w ogóle, a jeśli chodzi to nie jest na nich oceniany

klasa 3: powinien mieć zajęcia indywidualne wtedy gdy zmęczy go praca w grupie i nie po to by realizować podstawę programową tylko by umożliwić uczniowi wyciszenie się

(16) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - poradnia wskazuje przedmioty i należy przydzielić ilość godzin zgodnie z ramówką, 5 polskich, 4 matematyki itd.

(17) w żadnym razie NIC takiego nie wynika z jakichkolwiek przepisów -> czy możesz podać pp tego co twierdzisz w #10?

(18) Na poziomie 4 i 5 klasy mam zindyw. ścieżki w wymiarze ,,15 godz. tyg.", co wynika z opinii PPP.

Jak dziecko będzie w klasie 7 to z pewnością wg nowej opinii będzie miało ponad 20h tyg. zajęć indywidualnych + pozostałe przedmioty ze swoim oddziałem.

Jeśli do tego porównam zindyw. ściekę w wymiarze 15 godz. w klasie 5 do nauczania indywidualnego ucznia  klasy 8

w wymiarze 10 godz. tyg., gdzie należy realizować wszystkie przedmioty (w tym 3 egzaminacyjne), to nie dostrzegam

tutaj spójności.

(19) bo ZŚK powinna mieć mniejszy wymiar niż NI ale... jak OP daje, to ma tyle ile OP daje...

kto bogatemu zabroni?

a potem OP lamentuje, że oświata za dużo kosztuje i nie ma z czego dokładać...

(20) Mamy w szkole już kilkanaścioro dzieci objętych zśk. W różnym wymiarze godzin, bo różne są potrzeby dzieci.

Wnioskujemy do poradni o określoną liczbę godzin i taka  zostaje zalecona w opinii. OP najczęściej się przychyla,

czasem prosi o dodatkowe uzasadnienie. Bywa, że po roku zmniejsza się liczbę godzin, bo uczeń lepiej funkcjonuje w

grupie. Ta forma pomocy bardzo się sprawdza i na tym skupiłabym się najbardziej.

Korzystamy z tego, co jest dostępne, ale żeby skutecznie pomóc dziecku, to musi kosztować.

Szkoła nie zastąpi psychiatry, czy psychoterapeuty, ale zśk bardzo pomaga dzieciom z zaburzeniami zachowania,

problemami  emocjonalnymi, zaburzeniami koncentracji, trudną sytuacją rodzinną. Długo można o tym pisać.

Może to nie godzin ZŚK jest za dużo, ale NI jest na mało?

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – kontynuujemy o nauczycielach różnych branż – dawno już nie mieliśmy żartów o Jasiu (oczywiście znalezione w Internecie – teksty bez zmian):

Pani do Jasia na języku niemieckim:
- Jak jest tak po niemiecku?
Jasiu rozgląda się po klasie
- Ja?
- Brawo! Szóstka!

Lekcja polskiego. Jasiu się śmiertelnie nudzi i nie słucha nauczycielki. Niespodziewanie ta go pyta:
- ... Jasiu, i co wtedy zrobił Ikar?
- Eeee... Ikar zabił Dedala, tak?
- Co?! Skąd w ogóle ten pomysł?!
- No przecież była "Zbrodnia Ikara", no nie?

- Mamo, a wiesz, że Jasiu tak się dogadał z rodzicami, że płacą mu za naukę? Np. za piątkę dostaje 10zł, za szóstkę 20zł, za czwórkę 5zł... Ale już za dwóję odejmują mu 5zł, za pałę 10zł.
- No i ile już Jasiu tak zarobił?
- W tej chwili dorabia w myjni w weekendy, żeby długi rodzicom spłacić...

Jasiu pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i mówi:
- Nie mogę odczytać, co mi pan tutaj napisał.
- Napisałem: Pisz wyraźniej.

Jasiu wraca z zakończenia roku.
- Tato mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok.

Leszek Zaleśny