Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dotacja na podręczniki
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Farys16-09-2015 09:49:46   [#101]

*oczywiście chodziło o klasę IV ;-)

Ćwiczenia są jednoroczne ale Muzyka podręcznik do klas IV-VI i j. angielski podręcznik wieloletni.


post został zmieniony: 16-09-2015 09:51:49
AnJa16-09-2015 09:55:45   [#102]

Ćwiczenia jednoroczne nie mogą być finansowane z części dotacji przeznaczonej na podręczniki.

malchow09-11-2015 18:32:06   [#103]

Mam pytanie,

zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Prawie w wypadku każdego ucznia, pozostały drobne kwoty niewydatkowane.

 

Czy za resztę mogę zakupić materiały edukacyjne -kwota ok 250 zł?

 

Bo jak rozumiem rozliczam to indywidualnie dla każdego ucznia

a nie globalnie dla wszystkich uczniów.

Ala09-11-2015 22:39:41   [#104]

moim zdaniem globalnie dla wszystkich 

 

malchow10-11-2015 07:09:03   [#105]

Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Nie korzystaliśmy do tej pory z dotacji. W tym roku zakupiliśmy podręczniki i ćw. dla uczniów lekko upośledzonych

oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów up. umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Dl 30a uczniów materiały edukacyjne są różne, dobrane

dla każdego indywidualnie i w zasadzie nie powtarzają się. Mamy ok. 300 pozycji.

Moje pytania:

1. Czy rozliczam dotację indywidualnie dla każdego ucznia -ćwiczenia + materiały edukacyjne

do kwot które zostały przyznane. (mój OP poprosił o przygotowanie zestawienia co dla każdego ucznia zostało

zakupione i za jaka kwotę - z tej kilkunastostronicowej faktury muszę wyszukać pozycje i podać nazwę oraz cenę)

2. Nie można przenosić kwoty z ćwiczeń na materiały edukacyjne i odwrotnie. Tak?

3. Jeżeli z materiałów edukacyjnych u każdego ucznia pozostała mi niewielka część do wykorzystania

razem jest to ok. 250 zł to czy mogę dokonać zakupu kilku sztuk materiałów edukacyjnych (układanek, książeczek, itd.)

4. Jeżeli tak, to w jaki sposób mam to wykazać, biorąc pod uwagę konieczność rozbicia rozliczenia na poszczególnych uczniów.

5. Jeżeli do klasy były zakupione dodatkowe komplety materiałów edukacyjnych, to można je wypożyczyć z biblioteki dla uczniów, którzy nie byli objęci dotacją lub na zajęcia np. z logoterapii lub inne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów objętych dotacją. Czy muszą one tam czekać na ucznia. 

Bardzo proszę o odpowiedź:)

Ala10-11-2015 10:11:05   [#106]

1. rozliczenie globalne, nie na ucznia

2. tak

3.tak

4. jak w 1.

5. moim zdaniem można

 

mała re16-11-2015 10:39:08   [#107]

W połowie listopada przyjęłam do mojej szkoły dwoje dzieci do II i IV klasy. Podręczniki mam dla nich z rezerwy. Ale co z ćwiczeniami skoro rezerwa została wykorzystana w poprzedniej szkole.

Dzieci mają ćwiczenia z zupełnie innych wydawnictw niż my. Formalnie nie mogę żądać od rodzica żadnych finansów na zakup ćwiczeń. Więc co mam zrobić? Kserować? W kształceniu zintegrowanym ćwiczenia są w kolorach...

Może ktoś miał taka sytuację ...

 

rzewa16-11-2015 13:25:57   [#108]

masz zakupić dla tych dzieci podręczniki i ćwiczenia ze środków własnych a w następnym roku doliczyć ten wydatek do potrzeb roku następnego - art 22ae ust 10 u.s.o.

alis16-11-2015 21:09:02   [#109]

Ja zrobiłam jak pisze rzewa, zakupiłam ćwiczenia, natomiast podręczniki z rezerwy.

BeataGie09-06-2016 12:16:34   [#110]

Mam dylemat...Z dotacji podręcznikowej w roku szkolnym 2015/2016  zakupiłam dla klasy I gimnazjum  podręczniki na określony poziom umiejętności uczniów (przy podziale na grupy). W przyszłorocznych klasach I ten podział może być znacząco inny. Czy mogę wnioskować o zakup podręczników do klasy I dla wyższego poziomu zaawansowania?

noe1909-06-2016 12:33:09   [#111]

myślę, że nie. Z założenia podręcznik ma być używny przez 3 lata

Dodatkowe podręczniki dla klasy pierwszej tylko w wypadku zwiększenia liczby uczniów

Marla13-06-2016 19:03:19   [#112]

mam duży problem i nadzieję, że pomożecie znaleźć mi rozwiązanie

w roku 2016/2017 do klasy I gimnazjum przyjdzie grupa uczniów (12) którzy w szkole podstawowej mieli język niemiecki

w klasie I w tym roku  2015/2016 mieliśmy uczniów tylko z językiem angielskim i takie zakupiliśmy podręczniki

czy jest jakaś możliwość - oprócz zakupu z budżetu -  aby móc zakupić podręczniki do klasy I do j. niemieckiego

pozdrawiam

Ala14-06-2016 09:19:03   [#113]

też szukam odpowiedzi na to pytanie :)

miros15-06-2016 09:36:23   [#114]

Jest nadzieja.

Wklejam list, który otrzymałem z MEN.

Szanowna Pani,
I. Zgodnie z art. 22ac ustawy o systemie oświaty uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów maja prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego. Oznacza to, że uczniowie rozpoczynając naukę 1 września 2017
roku muszą mieć zapewnione podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Jest to
zadanie organu prowadzącego szkołę. W przywołanym przypadku sposób
wykonania tego zadania jest kwestią wewnętrznych ustaleń pomiędzy
jednostką samorządu terytorialnego, a fundacją.

II. Zgodnie z art. 22ae ust. 6 ustawy o systemie oświaty dotacja
celowa na zakup podręczników jest udzielana pod warunkiem że zakupione
przez szkołę podręczniki będą zapewniały możliwość używania ich przez
uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna
dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych
latach szkolnych. Co do zasady zatem, z podręczników do nauki języka
obcego zakupionych przez szkołę dla uczniów klasy pierwszej w roku
szkolnym 2015/2016 powinny korzystać jeszcze dwa kolejne roczniki
uczniów tej klasy, a kolejna dotacja celowa na zakup podręczników do
nauki języka obcego dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum będzie
przysługiwać na rok szkolny 2018/2019.
Zmiany w tym zakresie polegające na możliwości dokupienia części
podręczników w kolejnym roku przewiduje skierowany do konsultacji
publicznych w dniu 16 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dostępny na stronie
internetowej MEN).
Projekt ten przewiduje (zmiana art. 22ae ust. 10b i 10c – art. 1 pkt 21
lit. a projektu ustawy), że jeżeli w latach szkolnych następujących po
roku, w którym udzielono dotacji celowej, na wszystkich uczniów danej
klasy, na wyposażenie:
1) klas IV–VI szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VI szkoły
podstawowej,
2) gimnazjum oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie
ogólne w zakresie gimnazjum
istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień
zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego uczniów
kolejnych roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych
do danego języka obcego nowożytnego innych pod względem poziomu
zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, koszt zakupu
tych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych jest
refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok
szkolny. Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do
danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania
znajomości danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do
wysokości 25 zł na ucznia, uwzględniając koszty obsługi zadania.
Po przyjęciu ww. projektu ustawy przez Radę Ministrów, uchwaleniu jej
przez Sejm, co zgodnie z założonym harmonogramem powinno nastąpić do
końca czerwca br., dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli
możliwość dokupienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki
danego języka obcego nowożytnego, dostosowanych do stopnia zaawansowania
znajomości tego języka, w przypadku gdy w kolejnym roku lub latach
szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już
dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka.
Z poważaniem
Iwona Kurzępa


Iwona Kurzępa
Główny Specjalista

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Podręczników, Programów i Innowacji
BeataGie04-08-2016 11:50:50   [#115]

W czerwcu złożyłam wniosek o dotację na 140 ćwiczeń dla kl. I gimnazjum i tak mam przydzielone w budżecie Teraz okazuje się, że będę miała 4 dzieci więcej (zmiana miejsca zamieszkania). Co powinnam zrobić? Wnioskować do OP o podwyższenie dotacji? Nie mogę zamówić więcej, bo mi nie wystarczy środków. Podobnie mam z II klasą - 1 uczeń więcej już po przydzieleniu dotacji.

rzewa04-08-2016 13:03:14   [#116]

art 22af ust 4, 5 i 6 u.s.o.


post został zmieniony: 04-08-2016 13:03:44
BeataGie04-08-2016 18:35:40   [#117]

Dzięki rzewo...trochę mi wstyd....

rzewa04-08-2016 18:38:50   [#118]

nie przejmuj się -> ta ustawa jest już nieczytelna całkiem

:-)

kulka17-08-2016 06:15:28   [#119]

Czy wiecie,  które wydawnictwo ma w ofercie podręczniki dostosowane dla uczniów autystycznych? 

BeataGie19-09-2016 11:38:05   [#120]

Podręczniki, ćwiczenia zakupione, na podręcznikach została niemała kwota.Pytanie: czy można z dotacji zakupić teksty źródłowe w postaci lektur lub innych książek z literatury?

AnJa19-09-2016 19:53:10   [#121]

Do wieloletniego użytku-tak.

Dan6707-06-2017 05:27:38   [#122]

Witam!

Jakie wskaźniki obowiązują przy dotacji na podręczniki i ćwiczenia dla kl. I SP i kl. VII SP dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością. wiem, że:

kl. I SP uczniowie umiarkowani - podręczniki - 74,25 zł + wskaźnik ???

                                               ćwiczenia - 49,50 zł + wskaźnik ???

 

kl. VII uczniowie umiarkowani - podręczniki - 247,52 zł + wskaźnik ???

                                               ćwiczenia - 24,75 zł + wskaźnik ???

proszę o pomoc

dariuszn707-06-2017 07:52:41   [#123]

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

tam są wskaźniki przez które trzeba pomnożyć kwotę dotacji

w marcu tego roku wyszła nowelizacja ale tam tylko dodane 2 punkty

mstola07-06-2017 10:43:45   [#124]

Czy do Op składamy tylko Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2017 r. czy też Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wniosek chyba tylko dla innych niż prowadzona przez jednostkę sam. terytorialnego?

rzewa07-06-2017 11:48:12   [#125]

tak, wniosek tylko dla niesamorządowych

mstola08-06-2017 09:06:15   [#126]

Dzięki

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]