Forum OSKKO - wątek

TEMAT: szkoła branżowa
strony: [ 1 ]
Nula27-09-2019 16:46:59   [#01]

Witam, koleżanka ma kilka lekcji w szkole branżowej, w I klasie po gimnazjum. Klasa liczy 40 uczniów. Żadnej możliwości prowadzenia zajęć, trudno zapanować nad uczniami, przekazać jakąś wiedzę. Dla nauczyciela walka o przetrwanie.  Do kogo się zwrócić o pomoc? Organ prowadzący klasy nie podzieli na dwie, kuratorium też umywa ręce.

an30-09-2019 07:50:46   [#02]

A kto przyjął tylu uczniów? Skoro przyjął - znaczy uważał, że da radę!

rzewa30-09-2019 22:43:07   [#03]

cóż... nie ma przepisu, który by to uniemożliwiał

jak chodziłam do szkoły, to moja klasa liczyła 42 uczniów, a będąc nauczycielem miałam klasę liczącą 54 uczniów (w roku szk. 1987/1988)

Nula01-10-2019 20:50:22   [#04]

Przyjmuje dyrektor, komisja rekrutacyjna. A uczą nauczyciele.

AnJa01-10-2019 21:18:38   [#05]

W komisji rekrutacyjnej to nie nauczyciele aby?

Nula02-10-2019 17:09:17   [#06]

Nauczyciel działa na polecenie dyrektora, realizuje zapisy zaleceń rekrutacyjnych.

 

AnJa02-10-2019 18:28:45   [#07]

Jednak dopytam- co to takiego te zalecenia? 

Bo ja kojarze limit miejsc w klasach I - i łącznie i, ewentualnie, w profilach.

Komisja dokonuje przeliczenia punktów i ogłasza listę przyjętych nie większa niż limit oraz min. liczbę punktów potrzebnych do przyjęcia.

Potem dyrektor może z tym zrobić różne rzeczy- w tym, za zgodą OP, zwiększyć liczbę miejsc i od 1 września przyjąć uczniów- niezależnie od rekrutacji.

Może być też druga rekrutacja- ale tylko jeśłi po pierwszej pozostały wolne miejsca (bo nie było chętnych, nie potwierdzili woli podjęcia nauki lub zwiększono limity)

Co się tu stało, że aż takie klasy? Dyrek sam zdecydował o zwiększonej rekrutacji?

A może doświadczenie, co do odsiewu w klasach I już do Świat?

 

didu03-10-2019 13:24:38   [#08]

czy to co tu piszecie oznacza, że nie ma obowiązku podziału na grupy? jakoś mi chyba coś musiało umknąć, przecież 25 osoba dzieli angielski, 27 wf, a 34 biol,chem itp., chyba że koleżanka uczy matematyki

AnJa03-10-2019 17:16:48   [#09]

Przyrodnicze i edb przy więcej niż 30 osobach.
Pewnie chodzi o przedmioty bez obligatoryjnego podziału.

an04-10-2019 07:39:30   [#10]

Podziały oczywiście: na językach (powyżej 24 uczniów), wf (powyżej 26), informatyka (powyżej 24 ale zależy to też od ilości komputerów) i edb (powyżej 30)

rzewa04-10-2019 09:02:26   [#11]

na wf są inne zasady podziału: w grupie nie może być więcej niż 26 uczniów

ale to NIE to samo co podział oddziału na grupy, gdy jest w nim więcej jak 26 uczniów

ponadto podział oddziału powyżej 30 uczniów na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących, w ramach których są ćwiczenia dotyczy nie więcej jak połowy godzin,

na zajęciach z zakresu kształcenia zawodowego, jeśli jest konieczność wykonywania ćwiczeń podział takich oddziałów jest możliwy na wszystkich godzinach

 

Dan6715-10-2019 10:40:40   [#12]

Witam

1. czy szkoła branżowa I st po szkole podstawowej - to III etap edukacyjny?

2. czy szkoła branżowa I st po gimnazjum - to IV etap edukacyjny?

Dan6716-10-2019 06:09:55   [#13]

proszę [#12]

Ed13-11-2019 17:46:47   [#14]

Właśnie rozpoczynamy pracę nad statutem szkoły branżowej II stopnia. Czy w szkole tej muszą być zorganizowane zarówno zajęcia praktyczne, jak i praktyki zawodowe ?

rzewa13-11-2019 20:55:16   [#15]

nie

w takiej szkole kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) = kwalifikacyjny kurs zawodowy - art 109 ust 2a u.P.o.

natomiast we wszystkich ponadpodstawowych szkołach zawodowych praktyczne kształcenie zawodowe = zajęcia praktyczne = praktyczna nauka zawodu - co stwierdza właściwy ramowy plan nauczania

a o tym czy praktyki zawodowe są czy nie i w jakim wymiarze określa podstawa programowa danego zawodu

Ed14-11-2019 19:32:03   [#16]

Dzięki, Rzewo !

I jeszcze jedna wątpliwość. czy dobrze wnioskuję, że w BS 2. stopnia nie tworzy się programu wych. - prof. ?

bosia15-11-2019 03:40:38   [#17]

w szkołach nowego typu nie ma już kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego, jest kształcenie zawodowe, a ramówka określa jaka część kształcenia zawodowego stanowią zajęcia praktyczne

praktyczna nauka zawodu =zajecia praktyczne w branżowej szkole I stopnia

praktyczna nauka zawodu = zajecia praktyczne+praktyki zawodowe w pozostałych szkołach

podstawa programowa określa tylko czas ich trwania

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu:

§ 4. 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum, branżowej szkole
II stopnia i szkole policealnej – także w formie praktyk zawodowych.

----

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.

Ed16-11-2019 22:35:49   [#18]

Dziękuję, bosiu !

Dan6711-06-2021 18:06:54   [#19]

Witam

Szkoła branżowa specjalna  w SOSW: czy uczeń po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia w zawodzie  "kucharz" może ponownie zapisać się do tej samej szkoły, realizując zawód "pomoc w gastronomii"? czy są przepisy zabraniające?

Bardzo proszę o radę!

bosia16-06-2021 09:39:32   [#20]

przepisy nie ograniczają ucznia w tym zakresie. Jedynie w tym przypadku wiek - nie więcej niż 24 lata.

Moim zdaniem możesz ucznia przyjąć do szkoły w innym zawodzie

Dan6715-12-2021 19:58:15   [#21]

Witam!

Potrzebuję rady: uczeń branżowej szkoły I stopnia w SOSW dostarczył zwolnienie z zajęć praktycznych do końca półrocza, od początku roku bardzo rzadko był na zajęciach, nie ma podstaw do wystawienia oceny, jak się odnieść do tego zwolnienia, czy ono nas do czegoś obliguje? co z tym uczniem zrobić, chce chodzić do szkoły, ale nie chce chodzić na zajęcia praktyczne.

bosia16-12-2021 12:21:58   [#22]

kto wystawił zwolnienie z zajęć praktycznych? 

nie ma możliwości zwalniania z uczestniczenia w zajęciach, z wyjątkiem tych wskazanych w przepisach, ale wówczas zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły

może przyczyna nieuczestniczenia w zajęciach praktycznych tkwi np. nie takim zawodzie jakiego uczeń chciałby się uczyć

proponuję najpierw zorientować się w przyczynie niechęci do zajęć praktycznych, które przecież stanowią 60% wszystkich zajęć 

Możesz także skierować powtórnie ucznia na badania do lekarza medycyny pracy w zakresie sprawdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

laostic16-12-2021 17:44:14   [#23]

Chyba nie ma podstawy prawnej, by kierować powtórnie na badania.

bosia17-12-2021 08:36:52   [#24]

rozporządzenie mówi tylko o tym, że lekarz przeprowadza badanie na podstawie skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczna - nie ma nic o tym, że nie można wystawić takiego skierowania powtórnie nawet jeśli poprzednie zaświadczenie nie straciło ważności

jeśli obserwujesz coś niepokojącego u ucznia lub uczeń był poważnie chory, uległ wypadkowi, ma uraz itd., to względy bezpieczeństwa przemawiają za tym, żeby skierować ucznia na badania - zaświadczenie czasami jest wydawanie na okres nauki w szkole, a to jest długo i różnie może się zdarzyć

jednym z obowiązków dyrektora i nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

nie ma przeciwwskazań do wystawienia skierowania na badania w trakcie nauki w szkole - podstawą jest  § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

 

 

laostic19-12-2021 17:22:51   [#25]

No właśnie, to są badania dla kandydatów, a nie uczniów. Odbiliśmy się od ściany.

bosia19-12-2021 17:36:22   [#26]

przeczytaj dokładnie tytuł i treść tego rozporządzenia

oprócz tego stosowałam, to co napisałam wyżej

a  ponadto lekarze nie zawsze wystawią zaświadczenie na cały okres kształcenia w szkole

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifiakcyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifiakcyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]