Forum OSKKO - wątek

TEMAT: podręczniki - dotacja - klasa IV
strony: [ 1 ]
gosiaes215-04-2015 13:46:48   [#01]

Pytanie dotyczy wyboru podręczników dla klasy IV na rok szkolny 2015/2016.

 

Informacja I -

należy wybrać podręczniki do wszystkich przedmiotów w klasie IV z JEDNEGO wydawnictwa.

Informacja II - 

Można dokonać wyboru podręczników do klasy IV z RÓŻNYCH wydawnictw - jednak należy pamiętać o kwotach dotacji ( będzie to zapewne trudniejsze w rozliczeniu dotacji)

AnJa15-04-2015 13:55:38   [#02]

A gdzie pytanie?

Bo informacja jest taka:

1. Zestaw podręczników ustala szkoła, przy czym podręcznik do konkretnego przedmiotu jest wspólnym wyborem nauczycieli tego przedmiotu.

2. Cena tak ustalonego zestawu podręczników nie może przekroczyć kwoty dotacji.

noe1915-04-2015 17:21:37   [#03]

na pewno nie trzeba wybierać pakietu jednego wydawnictwa.

U mojej żony w SP konsultant tak sugerował - niestety nie zawsze jest uczciwa konkurencja.

gosiaes215-04-2015 18:18:22   [#04]

ojej - z tego wszystkiego zapomniałam o pytaniu...

Miało być - "czy trzeba wybrać do klasy IV podręczniki z jednego wydawnictwa"?

Firmy przekazują szkołom pakiety pokazowe i w nawiązaniu do takiej paczki - nauczycielka zadała mi pytanie, jak to z tym wyborem będzie???

bosia15-04-2015 18:23:15   [#05]

Odpowiedź taka jak w #02

A  firmom warto przypomnieć o zapisie w uso

Art. 22d. 1. Zakazane jest:

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

gosiaz15-04-2015 22:28:19   [#06]

Skąd podręczniki dla nauczycieli? - nie pytam, jak sobie radzić, tylko o strone prawną i finansową. Gdzie głos związków w tej sprawie?

Co z opinią rady rodziców w sprawie wyboru podręczników? Czy mamy udawać, że nie ma problemu i znowu robić jakąś fikcję. Pomijając kwestie merytoryczne - skądinąd najistotniejsze - to jak opiniować coś, czego nie można pokazać nawet.

Czy na pewno rodzice marzą o opiniowaniu podręczników?

Rozumiem, że rada może (?) zrezygnować z opiniowania, bo ... np. nie czuje się kompetentna, bo nie może opiniować, czegoś czego nie może zobaczyć.... itd.

 

Jacek15-04-2015 22:49:46   [#07]

Art. 29. 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w odniesieniu do szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań i programów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność realizacji przez szkoły zadań statutowych oraz realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)
bosia15-04-2015 23:15:09   [#08]

Na podstawie rozporządzenia, które Jacek podał trzeba kupić podręczniki do biblioteki dla nauczycieli

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

1) podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego;

2) programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;

3) podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;

4) czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

----

opinie muszą być obie, w tym roku kl. I, II i IV sp, I gimnazjum i I ponadgimnazjalna

żaden z tych organów nie może zrezygnować z opinii

to już było kiedyś, więc ten absurd nowy nie jest:-(

Jacek15-04-2015 23:27:23   [#09]

zawsze rada może wyrazić opinię, że nie wyraża opinii :-)

jest opinia? jest :-)

bosia15-04-2015 23:35:55   [#10]

nie może wyrazić opinii, że nie wyraża opinii, bo w ten sposób wyraża opinię

sam napisałeś

więc musi opinię jakąś wyrazić

Jacek15-04-2015 23:52:17   [#11]

skoro wyraża opinię, że nie wyraża opinii to w ten sposób wyraża opinię :-)

i staje się zadość wyrażenie opinii zgodnie z ustawą, bo opinia to opinia.. nie wstrzymuje niczego..

a jakby napisali w opinii, że się nie znają to co?


post został zmieniony: 15-04-2015 23:53:04
zemi16-04-2015 11:13:19   [#12]

Po co opinia do podręczników dla kl. I i II sp skoro one są narzucone?

AnJa16-04-2015 11:52:32   [#13]

Formalnie nie są. Możesz nie realizować żadnego, może OP sfinansować zakup innych.

gosiaz16-04-2015 17:08:54   [#14]

Rozporządzenie z 2010 to ja znam, ale nigdy nie dostajemy z tego tytułu środków.

A jak u Was?

Tutaj aż prosi się o większą aktywność związków.

dariuszn706-05-2015 08:43:40   [#15]

Może ktoś podać podstawę prawną opiniowania podręczników z dotacji przez Radę Rodziców bo nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Dobra już znalazłem przepraszam za kłopot


post został zmieniony: 06-05-2015 08:50:37
gosiaes206-05-2015 10:14:41   [#16]

dariuszn7 - to mógłbyś już podać, jak znalazłeś;-)))

dariuszn706-05-2015 10:21:49   [#17]

Art. 22ab p. 4 Ustawy o systemie oświaty

gosiaes206-05-2015 11:04:58   [#18]

ooo i dziękuję ;-)

 

Bas08-05-2015 11:18:40   [#19]

Dręczą mnie wątpliwości. W czwartej klasie (przyszłej) nauczyciele muzyki, plastyki, techniki i zaj.komp. chcą uczyć bez podręczników. Co zrobię, jeżeli za rok z różnych przyczyn będą te podręczniki potrzebne (np. zmiana nauczyciela). Dotacja jest raz na 3 lata. Czy będą mogła zamówić, jeżeli nie zamawiałam w tym roku? Domawiać można (brakujące ilości), ale co z nowym zamówieniem?

noe1908-05-2015 11:30:14   [#20]

w przyszłym roku będzie dotacja tylko dla klasy piątek :(

ps.

super że chcą bez podręczników :)

Bas08-05-2015 11:40:59   [#21]

No właśnie, tylko dla piątych. Też się cieszę, że bezpodręcznikowo, bo nie mam ani centymetra na gromadzenie książek. Tylko co z moimi rozterkami? Chyba po prostu zakomunikuję ewentualnemu następcy (n-lowi), że u nas bez...

gosiaes208-05-2015 12:27:31   [#22]

dotacja obejmuje język obcy np. angielski. 

A co z językiem dodatkowym??? 

Bas08-05-2015 12:29:33   [#23]

Dodatkowy nie jest obowiązkowy i podręczniki kupuje OP (tak jak dla religii i wdż). Na stronie MEN są odpowiedzi na to pytanie.

gosiaes208-05-2015 13:34:49   [#24]

dzięki ;-))

cynamonowa08-05-2015 18:22:38   [#25]

matematycy, językowcy i przyrodnicy od lat uczą z ćwieczeniami.....Rozmawiamy, dyskutujemy, oni podają przekonujące argumenty "za", niestety nie mieścimy się w kwocie 25zł.....

Jak to ugryźć....:(

rzewa08-05-2015 18:41:13   [#26]

hm... jestem i matematykiem i przyrodnikiem z dłuuuugim stażem -> nie korzystałam nigdy z ćwiczeń i mam szereg argumentów przeciw (a tylko jeden za -> ułatwiają pracę nauczycielowi, POZORNIE!!!)

baa... uważam, że mi psują uczniów ćwiczenia wykorzystywane w EW...

cynamonowa08-05-2015 19:15:10   [#27]

Rzewuś....Ci moi to bardzo dobrzy nauczyciele, z dobrymi wynikami końcowymi dzieci. Mi nie chodzi tu o argumenty "za" czy "przeciw"....Oni proszą o ćwiczenia a ja wiem, ze 25zł to zbyt mało. Przecież mają do tego prawo. Rada Rodziców skłonna dokupić.....ale to wydaje mi się lekkim absurdem.

Bas08-05-2015 20:33:16   [#28]

Zrezygnuj z ćwiczeń do plastyki muzyki, techniki, zaj.komp (naprawdę ich nie trzeba), a nawet z historii i uskrobiesz na resztę.

cynamonowa08-05-2015 21:06:24   [#29]

Bas...My do wymienionych przez Ciebie nie zamawiamy, my chcemy tylko do języka, matematyki i przyrody...i tu już 25zł to mało.

Bas13-05-2015 12:36:12   [#30]

No to z innej beczki, ale o podręcznikach. Nie mam fizycznie miejsca na przechowanie wszystkich darmowych (chociaż wiem, że trzeba je rozdać i niby miejsce się znajdzie, np. na podłodze w bibliotece). Natrafiłam na rozumne rozwiązanie, aby kupić tylko jeden komplet (np. 30 szt.) i przechowywać go w szkole. Książki będą udostępniane uczniom na lekcjach. Nie ogranicza to przecież dostępu do darmowego podręcznika, prawda? Mam na myśli muzykę, plastykę, zaj.tech., komp. Boję się w ogóle ich nie zamawiać, bo nie wiadomo, co stanie się za rok...

gosiaz18-05-2015 16:22:24   [#31]

Jeżeli nie zakupujemy ćwiczeń z jednego wydawnictwa, to nie ma szans na zmieszczenie się w dotacji nawet przy wnioskach nauczycieli do matematyki, angielskiego i np. przyrody.

Pomijając sprawę naszych opinii, czy ćwiczenia są naprawdę konieczne, pomocne itp. Wątpliwość dotyczy aspektu prawnego.

Dyrektor ma tylko delegację ustawową do podjęcia decyzji w przypadku braku zgodnej decyzji zespołu nauczycieli w sprawie wyboru podręcznika. A czy i na jakiej podstawie może odmówić zaopatrzenie w materiały ćwiczeniowe, gdy są wnioski, a brak środków z dotacji.

Czy rodzice mogą dokupić materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne? Jeśli nie, to dlaczego?

Druga kwestia

Zamawiając cokolwiek z rabatami, a wszystkie wydawnictwa takowe proponują, zawsze narażam się na posądzenie o przyjmowanie korzyści nieprzestrzeganie zapisów ustawy.

Dlaczego w ogóle jesteśmy stawiani w takiej sytuacji?

 

 

bosia18-05-2015 17:09:25   [#32]

Rodzice nie mogą dokupić żadnych podręczników, mat. edukacyjnych czy ćwiczeniowych do zajęć obowiązkowych:

uso

Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

czesiak20-05-2015 15:21:30   [#33]

1. W jednej z klas czwartych nie będzie techniki, będzie w klasie  piątej 2 godziny jak sobie z tym poradzić ?

2. Czy można zaopatrzyć się w podręczniki do plastyki i techniki dla jednej klasy a korzystać będą cztery ( zajęcia prowadzi ten sam nauczycieli w jednej sali lekcyjnej ) ?

3. Czy zbiór zadań z matematyki może być uznany jako podręcznik ?

AnJa20-05-2015 15:37:48   [#34]

1. kupiłbym

2. moim zdaniem tak

1 i 2. tu chyba jest sprzeczność - opisano 2 różne rozwiązanie ad. podręcznika do techniki
3. jeśli jest na liście MEN- tak. ale raczej go tam nie ma. Można go jednak uznac za materiał- a wtedy można z tej samej procedury co podręczniki kupić

cynamonowa20-05-2015 19:08:24   [#35]

Dopytam Państwo o kwestię dofinansowania tych podręczników.

Zgodnie z sugestią mojego OP wypełniłam załączniki 2 i 2a dotyczące dofinansowania podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych. Moje pytanie dotyczy uczniów z orzeczeniami dla których to zwiększony jest wskaźnik dotacji.

I tak, uczeń z autyzmem dla którego wskaźnik ten zwiększony jest prawie 3krotnie. Uczeń w normie, wiec i podręczniki standardowe. czy zatem kwotę powiększoną poprzez owy wskaźnik mogę przeznaczyć na: zakup tradycyjnych podręczników i ćwiczeń a "nadwyżkę" wykorzystać na zakup ćwiczeń, podręczników , materiałów związanych z jego dysfunkcją? ( do wykorzystania np. na rewalidacji)

dariuszn719-05-2017 08:59:34   [#36]

Mam pytanie odnośnie zakupów podręczników z dotacji, wiadomo jak oblicza się kwotę dotacji. Chciałbym wiedzieć czy mogę kupić więcej podręczników niż suma uczniów plus liczba oddziałów. Oczywiście mieszcząc się w dotacji, nie zamawiamy podręczników do wszystkich przedmiotów, natomiast do innych chciałbym więcej. Chodzi mi głównie o podręczniki do języków obcych, mam 38 uczniów w dwóch oddziałach, a podręczniki zamawiam dla 2 poziomów czyli teoretycznie 20 poziom A2 i 20 poziom B1. Jednak we wrześniu sytuacja może wyglądać trochę inaczej, i będę potrzebował np 22 i 18, większych różnic pewnie nie będzie. Czy mogę kupić 44 podręczniki (po 22 na każdy poziom) czy nie.

AnJa19-05-2017 09:10:22   [#37]

moim zdaniem- w obecnym stanie prawnym nie. tzn. kupić możesz- ale nie z dotacji

dariuszn719-05-2017 09:51:43   [#38]

No że nie z dotacji to wiem, tylko z dotacji kasa mi zostaje i muszę ją zwrócić.

ola 1319-05-2017 11:06:42   [#39]

to kup zbiory zadań, atlasy i takie tam różne.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]