Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Stanowisko samorządowców - ZMP, UMP.. ws. centralizacji
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar11-12-2021 11:30:38   [#01]

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich

Sytuacja polskiej szkoły, dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców jest niezwykle trudna. Bardzo niestabilna sytuacja związana z  pandemią,  ogromne niedobory kadrowe oraz brak realnego wsparcia dla nauczycieli i uczniów to tylko najważniejsze problemy polskiej edukacji.

W takiej sytuacji Ministerstwo Edukacji i Nauki próbuje wprowadzić odgórnie zmiany, tzw. Lex Czarnek, które nie zawierają żadnego programu pomocowego, a wyłącznie narzędzia kontroli i wymuszania posłuszeństwa oraz partyjnego zarządzania.

Stoimy na stanowisku, że prowadzenie w tej sytuacji jakichkolwiek rozmów ze stroną rządową w kwestiach organizacji systemu oświaty bez udziału strony społecznej – związków i stowarzyszeń zawodowych, organizacji pozarządowych czy samorządów rodzicielskich jest niedopuszczalne.

Proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozwiązana są szkodliwe dla całego procesu edukacji młodego pokolenia i będziemy przeciwko nim głośno protestować. 

Jakiekolwiek zmiany, dotyczące sposobu wyboru i oceny dyrektorów, podstawy programowej, organizacji sieci szkół czy zasad wynagradzania nauczycieli wymagają szerokiej debaty publicznej i dążenia do osiągnięcia konsensusu wszystkich środowisk.

 

Zygmunt Frankiewicz                                       Jacek Karnowski

 

Senator RP                                                     Prezydent Miasta Sopotu

Prezes Zarządu ZMP                                      Członek Zarządu ZMP

                                                                       Członek Komisji Wspólnej Rządu 

                                                                      i Samorządu Terytorialnego

Marek Pleśniar11-12-2021 11:32:56   [#02]

Unia Metropolii Polskich:

https://metropolie.pl/artykul/strona-samorzadowa-po-spotkaniu-z-ministrem-edukacji-i-nauki

W środę, 8 grudnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie ministra Przemysława Czarnka z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Unię Metropoli Polskich reprezentuje w tym gronie pani Anna Korfel-Jasińska, wiceprezydent Krakowa.

Informujemy, że Strona Samorządowa nie wyraziła oficjalnej opinii na temat przedstawionych przez Ministerstwo propozycji nowych rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, statusu zawodowego nauczyciela, pensum czy awansu zawodowego. Wszyscy wciąż czekamy na projekt ustawy w tym zakresie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]