Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Ania Sz13-04-2015 12:40:17   [#101]
KN
Art.73.
7.W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
DYREK13-04-2015 13:33:39   [#102]

Z przepisu art. 73 Karty Nauczyciela wyraźnie wynika, że nie jest możliwe przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia i jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej.

i

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 7 lipca 2005 r. (sygn. akt II PZP 5/05) -> podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu.

 

kwiapa13-04-2015 14:18:47   [#103]

czyli wychodzi na to, że działalność (sklep) powinna zostać zawieszona na czas urlopu pomimo, że fizycznie pracuje w nim żona nauczyciela prawda? 

Teraz czy nie wyrazić zgody na urlop czy odwołać n-la z urlopu po stwierdzeniu, że nadal prowadzi sklep? 

Tylko czy takie działanie nie bedzie odebrane jako "czepianie się" dyrka? Może przymknąć oko i udawać, że się nie widzi niektórych rzeczy...

Jacek13-04-2015 14:21:34   [#104]

poinformuj nauczyciela, że nie może prowadzić działalności podczas przebywania na updz i niech wybiera, bo będziesz po udzieleniu mu urlopu odwołać go z niego.

sądzisz, że ktoś przymknie oko, na Twoją bezczynność, jeśli Ty przymkniesz?

AnJa13-04-2015 15:11:54   [#105]

Proszę Szanownego Koleżeństwa,

Jeśli ja posiadam mieszkanie - i je wynajmuję komuś, opłacając jak najbardziej legalnie wszystkie podatki- to zarobkuję.

Czy to jest podstawa do nieudzielenia mi urlopu dpz?

A jeśli posiadam z małżonką moją  ziemię rolną l i zasuwa na niej moja rodzina (albo zalesioną, na której zasuwać nie trzeba) dodatkowo otrzymując dopłaty bezpośrednie - też nie mogę mieć udpz?

A jesli posiadam lokatę w banku  i  z odsetek mam 1 tys. zł  netto miesięcznie?

Jaka jest Wasza opinia?

 

 


post został zmieniony: 13-04-2015 15:12:59
Jacek13-04-2015 16:20:06   [#106]

http://prawo.rp.pl/artykul/1086368.html 

MKJ13-04-2015 18:32:17   [#107]

AnJa, wygląda na to, że jeśli chcesz iść na udpz, to musisz pozbyć się mieszkania (albo przynajmniej przestać je wynajmować) i zostawić ziemię odłogiem. Ale konto w banku możesz zachować. :)

AnJa13-04-2015 21:08:30   [#108]

No, masz. Akurat mieszkanie i ziemie mam. A konta nie. Biednemu zawsze wiatr w oczy.

Na szczęście prawa do udpz nie mam...

kwiapa14-04-2015 10:42:34   [#109]

w świetle przywołanego artykułu odpowiedzi na pyt AnJa są 3 x na TAK

a lokata? no cóż zdecydowanie większym problemem jest jej brak :)

rzewa14-04-2015 12:57:44   [#110]

AnJa: wszystkie trzy sytuacje nie stanowią przeszkody do otrzymania udpz -> nie wymagają od Ciebie byś im poświęcał swój czas, wobec czego nie wykonujesz pracy a KN zabrania wykonywania pracy na udpz, a nie uzyskiwania dochodu

jest też inna sytuacja, która tak naprawdę podpada pod odwołanie z udpz, ale konia z rzędem temu dyrkowi, który skutecznie to zrobi; mianowicie; jeśli na udpz będziesz pisał np. książkę czy artykuły, a kasę za nie otrzymasz dopiero po urlopie ;-))

noe1914-04-2015 13:17:06   [#111]

...ale 

KN 
Art.73.
7.W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.
czy wynajmowanie mieszkania jest działalnością zarobkową? moim zdaniem tak. 
Więc nie ma przeszkody do otrzymania urlopu, ale moim zdaniem potem jest powód aby odwołać z urlopu ;)
AnJa14-04-2015 13:32:23   [#112]

czy bycie właścicielem sklepu wymaga wykonywania pracy? moim zdaniem nie

kulka01-08-2016 13:28:50   [#113]

Czy osobie urodzonej w 1958 można udzielić upz? Czy jej dotyczą przepisy dot.wczesniejszej emerytury wg których osoba mająca w  1999 r. 20 lat stażu pracy i w tym 15 jako nauczyciel może przejść na emeryturę?  Pogubiłam się w tych przepisach 

 

Leszek01-08-2016 20:43:27   [#114]

Patrz # 51

Pozdrawiam 

kulka09-08-2016 18:36:54   [#115]

Powracam.

Nauczycielka urodzona w1958 r. W 1999r.ma staż pracy w szkole 10 lat, wcześniej pracowała jako nauczyciel. akademicki .

Od 1 września udzielam urlopu.  Jest dobrze?  Proszę o upewnienie mnie w decyzji.  Dziękuję... :-) 

rzewa09-08-2016 18:56:05   [#116]

dobrze

kryśka210-08-2016 11:20:20   [#117]

Czy urlop rozpoczynający się np. od 20.10 może trwać do 19.10 kolejnego roku szkolnego? nauczycielka chciałaby wykorzystać cały należny jej roczny urlop dla poratowania (po zakończeniu urlopu macierzyńskiego)

eny10-08-2016 12:45:09   [#118]

A jaka zasadność udpz  po macierzyńskim? Chyba nie choroba zawodowa. W obecnej chwili to bardzo dokładnie sprawdzane.

kryśka210-08-2016 13:03:50   [#119]

Czy mogę więc nie udzielić takiego urlopu, kiedy nauczycielka przyniesie mi orzeczenie lekarskie?

ddorota10-08-2016 13:26:15   [#120]

Możesz odwołać się od orzeczenia lekarza lub udzielić urlopu, jeśli nauczycielka spełnia warunki

kryśka210-08-2016 13:46:13   [#121]

Dzięki

ergo10-08-2016 15:34:13   [#122]

eny

o zasadności udzielenia urlopu decyduje lekarz i nie musi to być wyłącznie z powodu choroby zawodowej

eny10-08-2016 16:23:52   [#123]

Udpz może być udzielony:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Dyrektor może (u nas to norma, że się wysyła do zaopiniowania) odwołać się od orzeczenia lekarskiego zlecającego nauczycielowi udpz do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy i do  czasu rozstrzygnięcia wstrzymać się z decyzją. Dyrektor ma 14 dni od złożenia przez nauczyciela wniosku na wniesienie odwołania od orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop.

Faktem jest, że po wprowadzeniu takiej procedury zdecydowanie zmalała liczba wniosków o udpz i jest on udzielany w uzasadnionych przypadkach.

ergo10-08-2016 23:02:07   [#124]

Podaj, proszę, żródło tego tekstu, bo w obowiązującej wersji KN tego nie ma .

"Udpz może być udzielony:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową."

post został zmieniony: 10-08-2016 23:04:25
DYREK11-08-2016 17:33:37   [#125]

Procedury nie mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Z przepisów KN i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wynika, że:

  • o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela,
  • nie ma znaczenia, jakiego schorzenia dotyczy orzeczenie (nie musi być związane z chorobą zawodową),
  • orzeczenie może otrzymać nauczyciel, który wcześniej nie leczył się w ogóle (nie ma warunku wcześniejszego korzystania z leczenia szpitalnego lub zwolnienia lekarskiego albo otrzymania skierowania na leczenie sanatoryjne),
  • od orzeczenia może się odwołać zarówno dyrektor jak i nauczyciel.
Ed12-08-2016 13:50:04   [#126]

Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie udpz.Zamierzam się odwołać od tej decyzji (zgodnie z odpowiednimi procedurami). Załóżmy, że moje orzeczenie zostanie jednak odrzucone i lekarz zadecyduje, że n-owi przysługuje urlop np. od 15 września. Czy w tej sytuacji data 15 września jest dla mnie wiążąca ? Czy mogę z przyczyn organizacyjnych (poszukiwanie n-la na zastępstwo) wysłać chorego nauczyciela na urlop dopiero od 1 października ?

rzewa12-08-2016 14:00:30   [#127]

ta data już jest dla Ciebie wiążąca

nie będziesz musiał tego urlopu udzielić (nie tylko w tej dacie ale i w ogóle) jeśli Twoje odwołanie od tego orzeczenia zostanie uznane -> póki to się nie stanie urlopu musisz udzielić od 15.09.2016 na czas określony w orzeczeniu lekarza

kulka18-06-2017 17:13:34   [#128]

Nauczyciel dostarczy jutro orzeczenie o potrzebie przejścia na udpz od 1 września 2017. Czy lekarz może wydać orzeczenie z tak odległą datą rozpoczęcia urlopu.  Ja nie mam nic przeciwko, nawet dla nas dobrze,  miałabym czas na zorganizowanie zastępstwa przez wakacje.  Ale czy wszystko w porządku jeśli chodzi o formalności? 

Ala18-06-2017 17:43:10   [#129]

W porządku 😀

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]