Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zdalne nauczanie
strony: [ 1 ][ 2 ]
klagor14-12-2021 18:45:49   [#51]

W dniach 20.12-10.01 nauczyciele pracuje u was ze szkoły, czy z domu? Proszę o propozycje rozwiązań.

dorotagm14-12-2021 18:51:33   [#52]

U mnie do wyboru, ale będę ustawiać dyżury ze szkoły.

 

KaPi14-12-2021 19:06:16   [#53]

u nas ze szkoły

 

podpowiedzcie, gdzie była informacja i czy jest aktualna i czy faktycznie była w jakimś rozporządzeniu o tym, że lekcje on-line mogą trwać 30 minut

Dante14-12-2021 19:13:54   [#54]

Poz. 1539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

„§ 1a. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 


post został zmieniony: 14-12-2021 19:14:06
KaPi14-12-2021 19:15:26   [#55]

dzięki

178814-12-2021 20:42:49   [#56]

#50 podnoszę. Czy w szkole tylko dzieci z klas I-III, gdy rodzice są niewydolni/się uprą. Czy można tez przyjąć wyjątkowo uczniów IV-VIII bez orzeczeń (w ograniczonej liczbie).

KaPi14-12-2021 20:51:58   [#57]

opiekę - tak i umożliwić nauczanie zdalne

a umożliwienie zdalnego jest szeeerokim pojęciem

koala14-12-2021 21:01:53   [#58]

4. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

Czyli uczniowie mogą na te zajęcia przychodzić do szkoły?

KaPi14-12-2021 21:13:04   [#59]

a no mogą...

a już widzicie, jak przychodzą?

matyldaa14-12-2021 21:45:40   [#60]

A zajęcia rewalidacyjne/korekcyjno kompensacyjne/logopedyczne, cała ppp? Można stacjonarnie?

Nauczanie indywidualne w domu, chyba, ze na wniosek rodziców, to zdalnie?

graszka8214-12-2021 21:49:39   [#61]

Na wniosek rodziców można stacjonarnie

 

Zwojka15-12-2021 08:17:44   [#62]

Co piszecie/ mówicie rodzicom z klas I-III? Ma ktoś już przygotowaną informację i może się nią podzielić?

edithael15-12-2021 09:41:53   [#63]

#58

Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym:

Zajęcia wspomagające

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły mogły organizować zajęcia wspomagające od września do 22 grudnia br. W związku z planowanym wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaproponowano pozostawienie możliwości organizacji w szkole w dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęć wspomagających. 

W rozp. z dnia 13 grudnia 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230101.pdf 

§ 2, 4. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

W rozp. z dnia 28 maja 2021 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000983 

§ 10g, 2. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z tego rozumiem, że wspomagające wyłącznie stacjonarnie...?
Mimo tego, co w opisówce rozporządzenia na www MEiN...

Paweł3215-12-2021 09:55:13   [#64]

"W szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, uwzględniając możliwości danej jednostki systemu oświaty oraz zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Decyzja powinna także uwzględniać m.in. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia o charakterze terapeutycznym, których nie można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

Czy mógłby ktoś podpowiedzieć , czego dotyczy ta dobrowolność?

NQla15-12-2021 10:08:26   [#65]

To ja jeszcze raz , bo toczy się wewnętrzna walka między logiką a prawem. Dzieci z klas I-III, część rodziców/ wszyscy np. chce opieki świetlicowej w czasie zajęć: wszyscy, czy Ci, co byli zapisani na świetlicę? A jeśli nawet Ci zapisani to jak zdalnie mają być te zajęcia ze szkoły? Część w domu? Część w szkole? Nauczyciel ed.wcz. na Alasce czy w szkole?  Zaczyna się ruch rodziców w tej sprawie.

 

Zwojka15-12-2021 10:12:25   [#66]

NQla a pytasz rodziców, czy czekasz aż sami "zadeklarują chęć" posłania pociechy do przybytku wiedzy?

AnJa15-12-2021 10:19:14   [#67]

Na pewno wszyscy, niezależnie od wczesniejszych zapisów na świetlicę.

Co do reszty - to sensu to nie ma, ale ja robiłbym zdalnie dla wszystkich.

W tej sytuacji miejsce pobytu nauczyciela jest bez znaczenia, przy pewnym natężeniu dobrej woli potrafiłbym udowodnić, ze nauczyciel będący w sali lekcyjnej (nazywanej na potrzeby zdarzenia świetlicą) prowadzi dla klasy IA (nazwanej na potrzeby zdarzenia grupą swietlicową) i przebywającej w tej samej świetlicy - prowadzi zajęcia zdalnie. A jakby on jeszcze wyświetlam się na zamontownym w świetlicy monitorze- to nawet bez dobrej woli udowodniłbym.

W zasadzie nawet w przypadku zakażenia dałoby się to jakoś wytłumaczyć- ot, media by napisały, że na populacji 25 uczniów stwierdzono, ze Omikron przenosi sie także zdalnie.

NQla15-12-2021 11:32:09   [#68]

AnJa, tego potrzebowałam, poczucia humoru :-), które nam tylko pozostaje. Zwojka- nie wyrywam się , prowadzę dyplomatyczny zwiad, to w końcu rodzice zwracają się z wnioskiem o takie zajęcia, na razie oficjalnie takiego nie mam, tylko informacje zakulisowe :-).

Jot15-12-2021 14:04:10   [#69]

AnJa jest tu chyba ekspertem od komentarzy z poczuciem humoru:-) Na początku nie mogłam się połapać, o co chodzi, ale teraz już wiem MNIEJ WIĘCEJ, kiedy żartuje, a kiedy na poważnie:-)))

AnJa15-12-2021 14:16:39   [#70]

Ja jestem człowiekiem na stanowisku urzędniczym i w stosownych do tego stanowiska wieku oraz wadze.

Tym samym uwłacza mi imputowanie, iż mam poczucie humoru.

Albowiem ja nie mam prawa mieć  poczucia humoru. Mogę mieć jedynie refleksję wynikająca z doświadczenia 33 lat pracy w oświacie, odebranego w czasach Gierka i Jaruzelskiego wykształcenia oraz pamięci długotrwałej.

I tą refleksją się dzielę - niezależnie od tego, czy ktoś tego dzielenia potrzebuje. Jak każdy ramol czy inny dziad borowy.

zaq15-12-2021 14:17:20   [#71]

Jak realizować nauczanie indywidualne z dzieckiem niepełnoprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie może uczyć się zdalnie. Czy mogę wysłać nauczycieli do domu dziecka?

AnJa15-12-2021 14:23:21   [#72]

Moim zdaniem nawet trzeba.

Jot19-12-2021 17:09:45   [#73]

Upewnijcie mnie proszę:-)

Czy uczniom z opiniami możemy organizować zajęcia specjalistyczne zdalnie? chodzi mi np o logopedię, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Tzn czy musimy te zajęcia zorganizować im stacjonarnie?

Czy rodzic ucznia z orzeczeniem może wystąpić z wnioskiem o rewalidację zdalnie?

Jot20-12-2021 09:25:40   [#74]

ponawiam prośbę,:-)

Jot20-12-2021 14:37:54   [#75]

Czy w Waszych szkołach obowiązują na lekcjach cały czas włączone kamerki podczas zajęć zdalnych? Czy gdzieś jest to już w prawie uregulowane w sensie wolno, nie wolno? Niektórzy rodzice domagają się aby były włączone.

AnJa20-12-2021 14:44:25   [#76]

Tego się na poziomie innym niż lokalny zadekretować nie da (łącza, dostępność sprzętu)

Na marginesie: ja rozumiem, ze rodzic może żądać wyłaczenia kamerek (mir domowy, ochrona wizerunku)- ale włączanie? Chce, żeby było włączone- to włącza.

KaPi20-12-2021 14:46:34   [#77]

mamy w zarządzeniu, że mają być włączone - to dyrektor organizuje naukę zdalną, a że kamerki wszyscy mają, bo potwierdzili...

mówienie do pustego ekranu...

dziad do obrazu też mówił...


post został zmieniony: 20-12-2021 14:47:45
AnJa20-12-2021 15:09:23   [#78]

Obraz dzisiaj często interaktywny...

Jest zarządzenie dyrektora - jest podstawa. Lokalna.

Jot20-12-2021 19:31:24   [#79]

Dziękuję Wam za odpowiedzi:-) Gdzieś czytałam, że takie zarządzenie dyrektora jest niezgodne z prawem tj, że nie mamy prawa nakazać włączenia kamerek, ale prawda jest taka, że" zdarza się "gadać do obrazu"...


post został zmieniony: 20-12-2021 19:32:24
AnJa20-12-2021 19:53:14   [#80]

Masz prawo nakazać właczenie kamerek.

Ba, uważam nawet, ze masz prawo ten nakaz egzekwować- w stosunku do nauczycieli i uczniów pracujących w szkole i korzystających ze szkolnych łączi sprzetu.

Pójdę dalej- od nauczycieli nawet w przypdku pracy w domu- w przypadku, gdy realizują na swój wniosek i własciwie sformułowno zasady.

Jot20-12-2021 20:26:55   [#81]

Dzięki

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]