Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy takie cudo dostaliście? [Informacja publiczna]
strony: [ 1 ]
aleksandra200804-04-2017 09:06:15   [#01]

Szanowni Państwo!

W związku z korespondencją Prezesa NIK skierowaną do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów ws. kontroli wykorzystania monitoringu w szkołach, kopia pisma: https://fundacjapb.pl/nik_zaleca_kontrole_szkol_urzedom/

na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

1) Czy po dniu 1.01.2015 r. w zakresie ochrony danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności korzystano z usług firm zewnętrznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2) Jeżeli w pkt. 1 korzystano z usług podmiotów zewnętrznych to proszę o podanie:

a) dat zawarcia umów;

b) nazw i adresów siedziby podmiotów;

c) zakresu zleconych prac w poszczególnych miesiącach oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach;

d) informacji czy prace zostały w całości poprawnie wykonane czy nałożono na wykonawców kary umowne, jeśli tak to w jakiej wysokości.

3) Proszę o podanie dat powołania i ewentualnego odwołania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art. 36a. ust. 1 Ustawy, ich stanowiska, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu służbowego, ewentualnie o podanie miejsca publikacji na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) i ewentualnych zmian osób pełniących funkcję ABI.

4) Czy po dniu 1.01.2015 r. opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą przepisami art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) [zwanej dalej Ustawą] w postaci:

a) polityki bezpieczeństwa danych osobowych;

b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

5) Jeżeli opracowano dokumentację wskazaną w pkt. 4 powyżej to proszę o podanie daty zatwierdzenia i podanie miejsca publikacji zarządzenia wdrażającego ww. dokumentację na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) lub w wypadku nie opublikowania na stronie internetowej proszę o przesłanie kopii elektronicznej ww. zarządzenia.

6) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował rejestr zbiorów danych osobowych określony w art. 36a. ust. 2 pkt 2 Ustawy.

7) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował za rok 2015 i rok 2016 plany sprawdzeń.

8) Czy został zgłoszony do rejestracji w GIODO zbiór Monitoring?

9) Proszę o podanie nazw zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji w GIODO po 01.01.2015r. i dat wysłania ww. zgłoszeń.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie odpowiedzi na niniejszy wniosek wyłącznie na podany adres email: wniosek_DDIP@fundacjapb.pl

Pozostajemy z poważaniem,
Fundacja Promocji Bezpieczeństwa
ul. Sienna 55, lok. 9
00-820 Warszawa
biuro@fundacjapb.pl 
http://www.fundacjapb.pl

dariuszn704-04-2017 09:18:20   [#02]

Następni którzy chcą coś sprzedać, ja na razie nie widzę u siebie, ale znając życie to mogę za jakiś czas zobaczyć.

aleksandra200804-04-2017 09:26:09   [#03]

Ale powołując się na dostęp do informacji publicznej, powinnam informacje przekazać?

Wertykal04-04-2017 11:05:13   [#04]

Ja to "olałem".
Zawsze można powiedzieć, że trafiło do spamu.
Niech napiszą list polecony, z potwierdzeniem odbioru.
Jak policzą koszty listów do wszystkich szkół, to sobie dadzą spokój.

A jak nie dadzą, to wyznacz im cenę za czas przeznaczony na przygotowanie informacji oraz za materiały.

Jak wszyscy to zrobią, to pójdą z torbami albo dadzą spokój z tym idiotyzmem.

alis04-04-2017 11:16:34   [#05]

Też dostałam to ,,cudo", pytanie co z tym teraz zrobić???


post został zmieniony: 04-04-2017 11:16:49
gona04-04-2017 20:52:11   [#06]

Chcąc ustosunkować się do pkt 1 sięgnęłam do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i poległam. 

Może ktoś mi wyjaśni o co chodzi?

Marek Pleśniar04-04-2017 22:30:12   [#07]

zapytałem naszego eksperta - Tomasza Paprockiego z ABI FUSION 24

może poratuje

aleksandra200805-04-2017 09:29:52   [#08]

Dziękuję

Marek Pleśniar06-04-2017 14:46:53   [#09]

Czy pismo zostało podpisane przez jakąś osobę?

====

Nasz ekspert (Tomasz Paprocki z ABI FUSION 24 http://abifusion24.pl/ ) skomentował pismo, dodając swoje uwagi wprost do niego (oraz sugestie w razie odpowiedzi)

TO NIE JEST PISMO - tylko pomoc naukowa - z niej sobie wyciągnijcie wnioski jak odpowiedzieć.
Radzimy odpowiadać z użyciem tekstu pytającej nas firmy - niech się troszkę pomęczą.

 

„Szanowni Państwo!

W związku z korespondencją Prezesa NIK skierowaną do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów ws. kontroli wykorzystania monitoringu w szkołach, kopia pisma: https://fundacjapb.pl/nik_zaleca_kontrole_szkol_urzedom/

na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji”: JAKI OBYWATEL ?

w art. 61 Konstytucji RP widzimy:

 1. 1.       Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Proszę o odpowiedz czy Fundacja równa się Obywatel ?

Odpowiedz na zadane przez Fundację pytania a nie przez Obywatela ponieważ nigdzie nie widnieje żaden podpis  Obywatela ani jego dane teleadresowe ?  

 

=====

Przykłady uczynienia odpowiedzi

1) Czy po dniu 1.01.2015 r. w zakresie ochrony danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności korzystano z usług firm zewnętrznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

ODP: TAK

2) Jeżeli w pkt. 1 korzystano z usług podmiotów zewnętrznych to proszę o podanie:

a) dat zawarcia umów;

b) nazw i adresów siedziby podmiotów;

c) zakresu zleconych prac w poszczególnych miesiącach oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach;

d) informacji czy prace zostały w całości poprawnie wykonane (TAK ) czy nałożono na wykonawców kary umowne(NIE), jeśli tak to w jakiej wysokości.

ODP (gdy w pkt 1 było TAK) : W oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  I OSK 511/13 - Wyrok NSA dotyczącego „Tajemnicy przedsiębiorstwa i łączącej strony umowy” nie mogę udzielić odpowiedzi  ponieważ obowiązuje mnie tajemnica. 

3) Proszę o podanie dat powołania i ewentualnego odwołania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art. 36a. ust. 1 Ustawy, ich stanowiska, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu służbowego, ewentualnie o podanie miejsca publikacji na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) i ewentualnych zmian osób pełniących funkcję ABI.

ODP: Odsyłam do zakładki na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Rejestr ABI  wystarczy wpisać dane Administratora Danych Osobowych : https://egiodo.giodo.gov.pl/search_advanced_abi.dhtml

4) Czy po dniu 1.01.2015 r. opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą przepisami art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) [zwanej dalej Ustawą] w postaci:

 ODP: TAK

a) polityki bezpieczeństwa danych osobowych;

b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

5) Jeżeli opracowano dokumentację wskazaną w pkt. 4 powyżej to proszę o podanie daty zatwierdzenia i podanie miejsca publikacji zarządzenia wdrażającego ww. dokumentację na stronie internetowej (dokładnego odnośnika URL) lub w wypadku nie opublikowania na stronie internetowej proszę o przesłanie kopii elektronicznej ww. zarządzenia.

ODP: Dokumentacja jest zgodna z  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024 i prowadzona jest w wersji papierowej .

6) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował rejestr zbiorów danych osobowych określony w art. 36a. ust. 2 pkt 2 Ustawy.

ODP: TAK na postawie : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

 

7) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował za rok 2015 i rok 2016 plany sprawdzeń.

ODP: TAK

8) Czy został zgłoszony do rejestracji w GIODO zbiór Monitoring?

ODP: TAK

9) Proszę o podanie nazw zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji w GIODO po 01.01.2015r. i dat wysłania ww. zgłoszeń.

ODP: Odsyłam do zakładki na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Informacja O Zarejestrowanych  Zbiorach  tam znajdują się informacje  :

https://egiodo.giodo.gov.pl/personal_data_register.dhtml

 

itd itp itd

AsiaJ06-04-2017 15:01:05   [#10]

a ja dostałam takie coś:

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 14 marca 2017 roku od Najwyższej Izby Kontroli do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych przedstawiamy Państwu opcję kompleksowego załatwienia sprawy związanej z rejestracją zbioru danych osobowych „MONITORING”. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację pokontrolną zwracając uwagę na fakt, iż większość placówek nie wykonuje czynności ustawowych związanych z prowadzeniem zbioru o nazwie „MONITORING”.

 

Czynnościami takimi są:

 • wprowadzenie regulaminu monitoringu wizyjnego,
 • wykonanie czynności rejestracyjnej do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (instrukcja rejestracji),
 • wykonanie karty rejestrowej Jawnego Rejestru Zbiorów,
 • wprowadzenie ewidencji osób upoważnionych do obsługi systemu monitoringu.

 

Wymienione czynności z racji wieloletniej współpracy naszej instytucji z jednostkami o podobnym profilu jak Państwa wykonujemy zbiorczo mając na uwadze specyfikę państwa placówki.

 

POWYŻSZE CZYNNOŚCI WYKONUJEMY ZBIORCZO W KWOCIE JEDNORAZOWEJ OPŁATY, TJ.

350 zł brutto

 

Poniżej przytaczamy treść pisma z dnia 14 marca 2017 roku:

 

 

Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę i opublikowała informację o wynikach kontroli Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią informacji, która jest dostępna na stronie internetowej NIK: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/076/

 

Równocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedno z istotnych ustaleń tej kontroli, polegające na nierealizowaniu przez dyrektorów szkół prowadzących szkolne systemy monitoringu obowiązku zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych - w celu rejestracji - zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego. Jako przyczynę niewykonania obowiązku zgłoszenia rejestracji, dyrektorzy wskazywali najczęściej brak jasnych przepisów nakazujących traktowanie zbioru z monitoringu wizyjnego, jako zbioru danych osobowych.

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, a regulacje przetwarzania danych osobowych w zbiorach określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiorem danych jest każdy zestaw danych o charakterze osobowym, posiadający określoną strukturę i dostępny według określonych kryteriów. Pojęcie danych osobowych obejmuje wszelkie informacje dostępne w jakiejkolwiek formie, dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub umożliwiające jej identyfikację. Zbiór danych osobowych mogą zatem tworzyć informacje utrwalone różnymi sposobami, np. pismem, dźwiękiem lub poprzez rejestrację obrazu przez kamery. Jeżeli więc system monitoringu utrwala obrazy, umożliwiające identyfikację nagranych osób, to dochodzi do powstania zbioru, w którym dostęp do danych osobowych możliwy jest poprzez zastosowanie kryterium czasu (data, godzina) i miejsca zdarzenia.

 

Informując o powyższym, gorąco zachęcam Państwa do sprawdzenia, czy dyrektorzy podlegających Państwu szkół, w których prowadzony jest szkolny system monitoringu wypełnili obowiązki nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych, szczególnie w zakresie zgłoszenia do rejestracji GIODO zbioru danych osobowych z monitoringu oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z art. 36 i 40 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PREZES

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

 

 

bobi36707-04-2017 10:25:58   [#11]

#[09]

Czy ktoś już próbował korespondować z Fundacją? Bo ja wysłałam zapytanie dot. powołania się na art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji: Jaki obywatel?

i otrzymałam od prokurenta Fundacji taką odp.:

W odpowiedzi na Państwa wezwanie informuję, że jest ono pozbawione podstaw prawnych.

Wnioskodawca został wezwany do sprecyzowania wniosku, czyli zastosowano instytucję uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). Tymczasem ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1764) w art. 16 ust. 2 wskazuje, że kodeks postępowania administracyjnego stosuje się wyłącznie do decyzji o których mowa w ust. 1 a więc do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i o umorzeniu postępowania.

W pozostałym zakresie kpa do ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania, w tym więc także w kwestii podań o których mowa w jego art. 63 i wezwań do usunięcia braków formalnych o których mowa w art. 64 ust. 2 kpa!  

W związku z powyższym wzywamy Państwa do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek w ustawowym terminie i w zakresie zgodnym z jego pierwotną treścią. 

W przeciwnym razie Wnioskodawca złoży skargę na bezczynność organu.

 

 Pozostaję z poważaniem,

 Robert Gadzinowski

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa

ul. Sienna 55, lok. 9

00-820 Warszawa

http://www.fundacjapb.pl

Marek Pleśniar07-04-2017 11:06:44   [#12]

i dlatego jest ciąg dalszy porady - gdy jednak się im odpisze :-)

bobi36707-04-2017 11:13:41   [#13]

:))))

w takim razie wysyłam ciąg dalszy

Dziękuję

bobi36707-04-2017 12:35:30   [#14]

Wysłałam ciąg dalszy i otrzymałam taką odpowiedź:

W związku z udzieloną przez Państwa odpowiedzią na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że nie jest ona zgodna z prawem, gdyż nie zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) „udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem”.

Dlatego też wnosimy o udzielenie informacji publicznej na złożony wniosek obejmującej pełną odpowiedź na zawarte w nim pytania i bez pomijania odpowiedzi na którekolwiek z nich, tak aby urząd wypełnił zobowiązanie dla niego płynące z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym wzywamy Państwa do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek w ustawowym terminie i w zakresie zgodnym z jego treścią. 

W przeciwnym razie Wnioskodawca złoży skargę na bezczynność organu.

  

Pozostaję z poważaniem

 

i co teraz, mam odpowiedzieć w formie zgodnej z wnioskiem?

Marek Pleśniar07-04-2017 14:18:11   [#15]

a czemu w ogóle tak galopem? Niezwłoczność niezwłocznością, ale szkoła ma inne pilniejsze zadania obok czynienia przysługi uzupełniania baz danych firmom

macie 14 dni

izael07-04-2017 16:13:43   [#16]

toż samo mi przyszło do głowy:)

niezwłocznie, tak by nie przekroczyć 14 dni, odpowiadamy:)

 

aza07-04-2017 17:29:51   [#17]

ale -

czy musimy odpowiadać na coś, co przyszlo mailem? a jak poszło do spamu to co? nie powinno być poleconym?? normalną pocztą?

 

aza07-04-2017 17:30:31   [#18]

nawet nie było opcji potwierdzenia przeczytania wiadomości

 

Marek Pleśniar07-04-2017 20:58:19   [#19]

1. jak już przyszło - odpowiedzieć w terminie do 14 dni, jak najlakoniczniej (albo, jak kto woli - jak najobszerniej;-)

2. jak poszło do spamu, trudno - ja rady  nie mam - widocznie miało cechy spamu...

-------

3. ponieważ tego typu akcja może mieć znamiona działań na rzecz zbierania danych do bazy o charakterze handlowym (na stronie nadawcy jest sklep internetowy), można się zastanowić nad zgłoszeniem niewłaściwych praktyk do UOKiK

https://uokik.gov.pl/kontakt.php

dorotagm11-04-2017 17:01:48   [#20]

Też dostałam, jakby nie było teraz co robić!

BBS5811-04-2017 19:05:07   [#21]

Takich jest wielu :)

Marek Pleśniar19-04-2017 10:51:43   [#22]

Dziękujemy p. T. Paprockiemu z ABI FUSION 24 http://abifusion24.pl/ ) za kolejne info:

http://www.giodo.gov.pl/222/id_art/9906/j/pl/

Przypadki żądania udostępnienia Polityki bezpieczeństwa na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej były przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych. W wyroku z 8 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/WA 1539/05, publik. LexPolonica, „Rzeczpospolita” 2005, nr 289, s. C5.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że biorąc pod uwagę wymaganą przepisami prawa zawartość polityki bezpieczeństwa nie powinna być ona udostępniana publicznie. W ocenie WSA, elementy polityki bezpieczeństwa mają charakter informacji niejawnych i w związku z tym ich udostępnienie podlega ograniczeniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W wyroku z 26 października 2015 r. (sygn. akt II SA/Wa 1135/15) w odniesieniu do innego wniosku o udostępnienie informacji publicznej Sąd wskazał, że „dokument Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego PESEL-SAD wersja [...] podlega szczególnej ochronie, jako że jego ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań m.in. w zakresie właśnie bezpieczeństwa publicznego, czy wymiaru sprawiedliwości. (…) nieuprawniony dostęp do żądanego dokumentu, mógłby nieść ze sobą zagrożenie dla praw i wolności obywateli, ich bowiem dane osobowe w tym systemie, którego dotyczy dokument, są przetwarzane w ramach wykonywania ustawowych zadań”.

mstola24-04-2017 21:32:16   [#23]

Jeśli nie powołano ABI w szkole na pytania:

6) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował rejestr zbiorów danych osobowych określony w art. 36a. ust. 2 pkt 2 Ustawy.

 

 

7) Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracował za rok 2015 i rok 2016 plany sprawdzeń.

 

8) Czy został zgłoszony do rejestracji w GIODO zbiór Monitoring?

 

odpowiedzieć NIE

?????

izael25-04-2017 08:26:24   [#24]

http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9929/j/pl/

 

Marek Pleśniar26-04-2017 10:06:14   [#25]

w tym co Iza wkleja czytamy:

W ostatnich dniach Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) otrzymuje wiele sygnałów od szkół podstawowych w sprawie natarczywych działań mailingowych prowadzonych przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie. Przedstawiciele szkół skarżą się, że Fundacja kieruje propozycję zakupu ,,Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych dla szkoły”, zaś w przypadku zignorowania tej oferty przesyła wniosek o udostępnienie wielu danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmiot ten zwraca się więc m.in. o wskazanie:

  • czy w zakresie ochrony danych osobowych szkoła korzystała z usług firm zewnętrznych, a jeśli tak, to których, i jakie wynagrodzenie zostało im wypłacone,
  • czy szkoła ma opracowaną po 1 stycznia 2015 r. politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a jeśli tak, to w którym miejscu na stronie internetowej zostało opublikowane zarządzenie wdrażające ww. dokumentację, a w przypadku jego nieopublikowania fundacja wnioskuje o przesłanie jego kopii elektronicznej,
  • czy do rejestracji w GIODO został zgłoszony zbiór dotyczący monitoringu.

Nie negując prawa fundacji do skorzystania z ustawowego uprawnienia dostępu do informacji publicznej, zaznaczyć należy, że wysyłanie oferty handlowej przed złożeniem wniosku o dostęp do informacji publicznej może świadczyć o komercyjnym podłożu takiego wniosku. Działania fundacji mogą również doprowadzić do sytuacji, w której dyrektorzy szkół, działając pod presją czasu, zmuszeni są do podejmowania szybkich działań w sferze nie w pełni uregulowanej przepisami prawa, jak to ma miejsce np. w przypadku monitoringu wizyjnego.

W związku z wyżej opisanymi działaniami oraz licznymi sygnałami ze strony szkół, GIODO rekomenduje zachowanie ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa. Radzi, by przed udzieleniem odpowiedzi przeanalizować wszystkie przepisy dotyczące zarówno dostępu do informacji publicznej, jak i ochrony danych osobowych. Ponadto zachęca do zapoznania się z poniższymi, dostępnymi na stronie www.giodo.gov.pl, materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu właściwej odpowiedzi.

AsiaJ26-04-2017 11:13:21   [#26]

do   [#17]

aza, jak przyszło mailem, to odpowiadasz mailem

należy pamiętać, że zapytanie o dostęp do informacji publicznej może kierować osoba prywatna, a jeżeli fundacja, to imiennie osoba ją reprezentująca

 

Leszek27-04-2017 20:06:26   [#27]

to się nieco GIODO "wyp..."

analizuj dyrektorze

pozdrawiam

Marek Pleśniar28-04-2017 12:15:05   [#28]

wypięli się że? No owszem;-)

eleonora01-05-2017 21:56:17   [#29]

Ja też dostałam to wredne pismo. Koszmar!!! Dziękuję, że zamieściliście podpowiedź. 

Jolka N29-05-2017 14:20:44   [#30]

A ja dziś dostałam takie coś (dodam, że poprzedniego wniosku nie otrzymałam):

W związku z brakiem odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 03.04.2017 o udzielenie informacji publicznej, niniejszym wzywam Państwa do usunięcia naruszenia prawa poprzez udzielenie wnioskowanej informacji w formie i w zakresie zgodnym ze wskazanym wnioskiem w dodatkowym terminie 14 dni liczonymi od chwili otrzymania wezwania.  

W przeciwnym razie Wnioskodawca złoży skargę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu, w której dodatkowo zażąda ukarania organu grzywną zgodnie z treścią art. 149 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Mamy świadomość, że wielu z Państwa zostało wprowadzonych w bład czytając zmanipulowany z komunikat GIODO opublikowany w dniu 24.04.2017r., w serwisie internetowym http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9929/j/pl, który zawierał niesprawiedliwy wobec Fundacji negatywny kontekst oraz rekomendację bliżej nieokreślonej ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa. Żeby rozwiać wątpliwości jakie pojawiły się u adresatów czy mają obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek naszej Fundacji, w dniu 25.04.2017r., skierowaliśmy podobny wniosek do GIODO. Treść wniosku wysłanego do GIODO dostepna jest pod adresem: https://fundacjapb.pl/giodo-udzielil-odpowiedzi-na-wniosek-fundacji-promocji-bezpieczenstwa/.

 

Dowodem poprawności skonstruowania wniosku przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa oraz potwierdzeniem obowiązku udzielenia informacji na wniosek jest odpowiedź Biura GIODO udzielona na wniosek Fundacji w dniu 9 maja 2017r., kopię odpowiedzi prezentujemy na naszej stronie: https://fundacjapb.pl/giodo-udzielil-odpowiedzi-na-wniosek-fundacji-promocji-bezpieczenstwa/ .

 

Mamy świadomość, że pomimo, iż staraliśmy się zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej przygotować zestaw kilku pytań, który przy minimalnym nakładzie pracy ze strony adresata pozwoli mu zweryfikować rzetelność informacji jakie wcześniej uzyskiwaliście Państwo czy to od swojego ABI czy innych osób nt. stanu ochrony danych osobowych a nam da podstawę do weryfikacji czy w praktyce powołanie ABI w jednostkach organizacyjnych jest prawidłowym rozwiązaniem, niektórym adresatom ze względu na słabą znajomość problematyki dostępu do informacji publicznej udzielenie odpowiedzi przysporzyło pewnych problemów.

 Informujemy, że już ok. 5 000 adminisratorów bezpieczeństwa informacji zostało wyrejestrowanych z rejestru ABI.

Dotychczas udzielone odpowiedzi pokazują, że w publicznych placówkach oświatowych:

 • w 47% jednostek powołano ABI;
 • w 28% jednostek powołany ABI nie dostosował procedur do aktualnego stanu prawnego;
 • w 40% jednostrek powołany ABI nie opracował rejestru zbiorów danych osobowych;
 • w 71% jednostek powołany ABI po 01.01.2015r. nie zgłosił ani jednego zbioru danych osobowych do rejestracji w GIODO.

Należy pamiętać, że to kierownik jednostki a nie powołany ABI jest odpowiedzialny za zgodne z prawem zorganizowanie procesu przetwarzania danych osobowych i to kierownik jednostki może ponieść odpowiedzialność gdy powołany ABI nie realizuje swoich obowiazków. Komunikat GIODO w tej sprawie: http://www.giodo.gov.pl/1520228/id_art/8522/j/pl/.

 

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.  Udzielenie informacji  na złożony wniosek powinno obejmować wyłącznie odpowiedź na zawarte w nim pytania i bez pomijania  którekolwiek z nich, tak aby adresat wypełnił zobowiązanie dla niego płynące z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie należy w żadnym wypadku przesyłać dokumentów o które nie wnioskowaliśmy (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym czy sprawozdań ze sprawdzeń), stratą czasu jest też przedrukowywanie komentarzy czy różnych opinii nie stanowiących odpowiedzi na pytanie.

 

 

 

Pozostajemy z poważaniem, 
Fundacja Promocji Bezpieczeństwa
ul. Sienna 55, lok. 9
00-820 Warszawa

biuro@fundacjapb.pl 

http://www.fundacjapb.pl

 

I co ja mam teraz zrobić? Wniosku nie widziałam, czy muszę coś robić, czy pisać do nich, czy dać sobie spokój? Doradźcie.

Doska30-05-2017 08:27:02   [#31]

Ponawiam prośbę, też wczoraj dostałam takie pismo. Jak Państwo poradziliście sobie z tym problemem?

Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi

Kajko30-05-2017 11:37:36   [#32]

Ja też wczoraj dostałem takie cudo, choć wniosku nie było.

viola1130-05-2017 15:55:55   [#33]

I u mnie takie cudo i też wniosku wcześniej nie było.

Co z tym zrobić?

sońka30-05-2017 18:40:31   [#34]

to jak u mnie :(

eleonora30-05-2017 18:56:54   [#35]

Też dostałam takie pismo. Trzynastego dnia odpowiedziałam, że BIP -ie mojej szkoły jest regulamin udzielania informacji i wniosek. Poprosiłam, aby zapytanie złożono na wniosku (zamieszczonym na BIP) i ...cisza, już się nie odezwali. Oby tak zostało. 

 

cynamonowa31-05-2017 00:13:13   [#36]

u nas to plus ( dzień póxniej) :

Przypominamy o szkoleniu "Przygotowanie do kontroli prowadzonych przez GIODO / Urząd Ochrony Danych Osobowych (Instytucja, która oficjalnie od 25.05.2018 zastąpi obecne GIODO). Kurs ma na celu przygotowanie Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w sposób nienarażający go na kary do 20 mln EUR, które Urząd Ochrony Danych będzie nakładał.

UWAGA: szczegóły szkolenia zawarte są w załączniku tego maila.

To wyjątkowe szkolenie, ponieważ jednym z prowadzących jest praktyk, znawca technik prowadzenia kontroli, w tym przez GIODO.

Szkolenie pozwala zapoznać się z nową procedurą kontrolną GIODO, które będzie obowiązywac od 25 maja 2018 w momencie obowiązywania RODO.
Na kursie uczymy uczestników:
* skutecznego przygotowania się do ewentualnej kontroli GIODO / UODO
* samodzielnego prowadzenia kontroli wewnętrznych przez ABI (tzw. sprawdzenia) zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Na kursie zostanie przedstawiona procedura kontroli przeprowadzonych przez GIODO i przez ABI obejmująca:
* Sprawdzenie wymagań prawnych UODO
* Sprawdzenie Polityki i Instrukcji (pokaz przykładów)
* Sprawdzenie zabezpieczeń wymaganych rozporządzeniem MSWiA
* Sprawdzenie prowadzenia Rejestru zbiorów przez ABI, realizacji Sprawdzeń i sprawozdawania przez ABI
* NOWOŚĆ – planowane obszary kontroli GIODO wymagane przez Rozporządzenie UE

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
* CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI TECHNIK KONTROLI GIODO
* 100 oryginalnych nigdzie nie publikowanych pytań kontrolnych, które zadawane są na kontrolach GIODO
*HIT! - 5 pełnych profesjonalnych „ściąg” -  SPRAWOZDAŃ ZE SPRAWDZEŃ wykonywanych przez ABI na zlecenie GIODO (zbiór Pracownicy, zbiór Klienci banku, zbiór marketingowy, ewidencje Urzędu Gminy)
*HIT! - uniwersalny szablon sprawozdania po sprawdzeniu, przedkładany do ADO, gdy wykonuje go ABI w ramach rutynowego rocznego/kwartalnego planu sprawdzeń
* protokoły pokontrolne z autentycznych kontroli GIODO
* wzory upoważnień do reprezentowania ADO
* listę podmiotów kontrolowanych w latach 2014, 2015

Miejsce warsztatów: Szczecin, Al. 3 Maja 31, Hotel Novotel
Data: 05.06.2017, g 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa 1 osoby: 600 PLN+23%VAT = (kwota do przelewu 738,00 PLN)

Z poważaniem,
Dyrektor Sprzedaży

bb197531-05-2017 07:45:27   [#37]

No to ja podobnie dostałem takie coś mimo iż wcześniej wniosku nie było

Mam zamiar zrobić tak jak #35 - też mam procedurę i niech zapytanie realizują zgodnie z procedurą

Jacek W31-05-2017 19:48:36   [#38]

#35 - a jaka podstawa prawna do takiej procedury?

Prawo do informacji publicznej nie może być ograniczane, na przykład przez żądanie złożenia wniosku wyłącznie wg określonego przez kogokolwiek wzoru. Dwa "dowody rzeczowe":

1. Wyrok WSA w Opolu, II SAB/Op 3/12, "Zarówno zakres podmiotowy jak i przedmiotowy, a także procedurę oraz tryb udostępniania informacji publicznej, reguluje u.d.i.p."

2. Publikacja Fundacji Batorego "Dostęp do informacji publicznej" (http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/Dost%C4%99p-do-infomacji-publicznej.pdf, str. 9) "Nie jest też prawidłowe ustalanie wewnętrznych przepisów przez podmioty zobowiązane, które ustanawiają jak ma wyglądać dostęp do informacji – w praktyce ograniczających uregulowania ustawowe".

bb197501-06-2017 08:21:17   [#39]

To już sam nie wiem co robić - wniosku nie dostałem, teraz dostałem takie ponaglenie.

Zignorować, odpisać że nie dostałem wniosku, sam już nie wiem.

Wypracujmy wspólnie jakiś tryb postępowania

ola 1301-06-2017 10:00:19   [#40]

Ludzie nie twórzmy procedur do procedur, bo polegniemy. Odpisz na maila normalnie. Poinformuj, że nie otrzymałeś wniosku i dlatego nie udzieliłeś informacji. Jeżeli wnioskodawce oczekuje odpowiedzi, to prosisz o powtórne przesłanie wniosku. Tyle. 

Wykazujesz, że Twój urząd nie pozostał bezczynny wobec klienta. ;-)

Lenna1206-06-2017 11:06:31   [#41]

Dotyczy #9

Jeżeli nie korzystałam z usług firm zewnętrznych pkt 1 wniosku) czy powinnam odpowiedzieć, że korzystałam????

Wertykal07-06-2017 23:02:44   [#42]

No tragedia!
Co Wy tu wypisujecie?
Nie macie ważniejszych spraw na głowie, niż te głupoty?

Goście zarzucili szeroką sieć licząc na takie właśnie Wasze zachowanie.
A ich po prostu trzeba olewać.
Każdy może przesłać e-maila na dowolny temat, żadna ustawa tego nie zakazuje.

Ale od dyrektora szkoły można wymagać trochę więcej.
Do mnie codziennie trafia ze 40 e-maili.
W wiekszości spamu.
I tak traktuję takie durne żądania. Jako spam.
Wrzucam do katalogu Spam (albo Wiadomości śmieci) i umieszczam tam nadawcę.
Jeśli wszyscy tak zrobią, to nadawca trafi szybciutko na czarną listę waszego operatora pocztowego i będzie z nimi spokój.

Dla wszystkich.

 

AnJa08-06-2017 08:44:59   [#43]

Jeśi jednak skutecznie dotarło to do odbiorcy- obowiązuje tryb ustalony dla informacji publicznej.

Wertykal09-06-2017 18:11:28   [#44]

A kiedy można uznać, że e-mail skutecznie dotarł do odbiorcy?

Czy ma zastosowanie art. 61 K.c.  ?

„§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

Jacek W11-06-2017 11:56:00   [#45]

I dlatego dobrze jest nie klikać w "Wyślij potwierdzenie przeczytania" itp.

ola 1311-06-2017 13:03:58   [#46]

Wybacz, jako Adam Nowak możesz tak zrobić,  ale jako dyrektor masz obowiązki - jednym z nich jest odpowiadanie na wnioski o dostęp do informacji. Nawet gdyby ten wniosek dotyczył ile skrzatów "znosi" pieniądze w kącie. 

Dlatego nie róbcie sobie tutaj podśmiewajek, to źle o nas-dyrektorach świadczy.

Skimir14-06-2017 22:26:13   [#47]

Nikt tu podśmiewajek nie robi. Prawda jest taka, że większość tych wniosków o dostęp do informacji publicznej ma charakter komercyjny i tyle... ot taki wytrych aby zmusić dyrektora do działania "bo ma obowiązki".

Skoro, ustawodawca nie przewidział, jakiejkolwiek weryfikacji tych wniosków to caemu nie przewidział dodatkowego stanowiska pracy w szkole - odpowiedzialny za odpowiadanie na wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Omega16-06-2017 22:20:37   [#48]

#4

SPAM to kiepska wymówka:)

I OSK 1968/15 - Postanowienie NSA

W niniejszej sprawie organ nie zaprzecza temu, że otrzymał drogą mailową wniosek skarżącego z dnia 6 stycznia 2014 r., wskazał natomiast, że trafił on do spamu, przez co uległ "zagubieniu". Podkreślić w tym miejscu należy, że to do obowiązków organu administracji publicznej należy taka konfiguracja filtrów antyspamowych oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej organu, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przesyłanych na ten adres podań, wobec prawnej dopuszczalności ich wnoszenia także drogą elektroniczną. Zatem twierdzenia organu o zatrzymaniu przedmiotowego wniosku przez filtr antyspamowy jego poczty elektronicznej nie mogą znaleźć usprawiedliwienia. Wskazać przy tym trzeba, że filtr antyspamowy nie kasuje wybranych wiadomości, a jedynie przenosi je do folderu "spam" w skrzynce odbiorczej adresata. Oznacza to, że organ mógł zapoznać się z żądaniem wniosku, zwłaszcza, że w tytule wiadomości wskazano: "wniosek o udzielenie informacji publicznej".

Podobnie -  II SAB/Rz 9/17 - Wyrok WSA

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]