Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena z religii i etyki
strony: [ 1 ]
Momi03-06-2016 13:13:19   [#01]

Rozporządzenie z 10 czerwca 2015 r. w sprawie oceniania... w paragrafie 20 ust.3 jest napisane, że uczniowi liczy się średnią z obu przedmiotów (religia i etyka) jako jedną ocenę.

Czy jest gdzieś zapisane jaką ocenę wystawić na świadectwie?

Skoro rozporządzenie mówi tylko o tym jak policzyć średnią, to czy mam prze to rozumieć , że na świadectwie też wystawiam tę ocenę średnią, zaokrągloną do całości?

peter03-06-2016 13:23:44   [#02]

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jezeli-uczen-chodzi-na-religie-i-etyke-o-ocenie-na-swiadectwie-decyduje-srednia

Jeżeli uczeń jednocześnie uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, w dzienniku lekcyjnym muszą figurować dwie oceny klasyfikacyjne. Natomiast na świadectwie szkolnym w miejscu na wpisanie oceny z zajęć religia/etyka należy wpisać ocenę, która została ustalona, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z obu zajęć, a jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 

Momi03-06-2016 13:52:55   [#03]

Dziękuję za szybką odpowiedź ale...

to nie rozwiało moich wątpliwości.

Rozporządzenie mówi tylko, jak wyliczyć średnią z dwóch przedmiotów, nie mówi o tym, co wstawić na świadectwie.

Niby rozsądek mówi, że powinno być tak  jak w powyższej odpowiedzi.
Ale czy prawo szkolne to jakoś reguluje?

rzewa03-06-2016 21:46:06   [#04]

§20 ust. 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

zatem jest to sposób w jaki należy ustalić ocenę [łączną] z religii/etyki -> zatem właśnie taką ocenę należy wpisać na świadectwie

ponadto średnia o jakiej jest mowa w §20 ust 1 rozporządzenia musi przystawać do ocen wyszczególnionych na świadectwie szkolnym - gdyby tam wpisać cokolwiek innego mogłoby się okazać, że oceny wypisane na świadectwie wskazują na wyróżnienie a świadectwo jest bez paska lub na odwrót

DYREK06-06-2016 09:36:33   [#05]

a od 1. 09. 2016 r. (zmiana)

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiana-przepisow-w-zakresie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-drukow-szkolnych.html 

"Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

– poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

– ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,

– dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii."

-> Rozporządzenie MEN z dnia 1. 06. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12284155/12346546/dokument224011.pdf 

 

rzewa06-06-2016 12:44:19   [#06]

hm... a jak należy wpisać te 2 oceny?...

:-)

ola 1306-06-2016 12:48:14   [#07]

hm... a jak należy wpisać te 2 oceny?...

:-)

religia/etyka:  dobry celujący

:-)

 

rzewa06-06-2016 12:49:54   [#08]

hm... i będzie, że z religii dobry a z etyki celujący -> zgrzyta mi tu coś...

ola 1306-06-2016 12:57:53   [#09]

Rzewo to żart niczym "zły celujący" :-)

bo też tego nie widzę, ale radosna tfurczość trwa w najlepsze.

Jacek06-06-2016 13:08:05   [#10]

łoj tam wydziwiacie.. była już kiedyś klamra na świadectwie przecie :-)

rzewa06-06-2016 14:40:50   [#11]

Jacuś, klamra jest zdecydowanie lepsza od czegoś takiego...

:-(

tomaszek06-06-2016 16:29:36   [#12]

Cytuję właściwy fragment uzasadnienia do tego rozporządzenia:

"Wpisywanie dwoch ocen uczniowi, ktory uczęszczał na zarowno na zajęcia religii, jak i zajęcia etyki jest uzasadnione ze względu na konieczność zachowania konsekwencji oraz integralności w dokumentowaniu osiągnięć uczniow, a także ze względu na podtrzymanie zasady, że świadectwo szkolne jest odzwierciedleniem arkusza ocen i dokumentem potwierdzającym całość dokonań i osiągnięć ucznia."

rzewa06-06-2016 17:17:44   [#13]

hm... hm... hm...

Leszek06-06-2016 21:50:39   [#14]

zapis w rozporządzeniu sugeruje, że pierwszą będzie ocena z religii a drugą z etyki

pozdrawiam

MKJ06-06-2016 21:56:57   [#15]

Powstaje zatem pytanie, czy nie stoi to w sprzeczności z § 9 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia ws. organizowania nauki religii:

"W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał."

Jacek06-06-2016 22:06:34   [#16]

dlatego rzewa hm-kała m.in :-)

DYREK07-06-2016 08:29:28   [#17]

na świadectwie (przy obecnych drukach) będzie to wyglądało tak:

religia / etyka  ----------------------------------   bardzo dobry / dobry

albo ;-)

religia / etyka  ----------------------------------  niedostateczny / bardzo dobry


post został zmieniony: 07-06-2016 08:32:50
Ala07-06-2016 10:52:31   [#18]

no i to właśnie stoi w sprzeczności z tym, co MKJ przywołuje

rzewa07-06-2016 12:16:20   [#19]

nie wspominając już o KONSTYTUCJI...

:-(

AnJa07-06-2016 18:11:45   [#20]

a ta Konstytucja to takie coś, zgodność z czym badał jakiś taki sąd czy trybunał?

ten co to kazał poprzedniemu MENowi rozdąć UoSO?

cynamonowa07-06-2016 18:48:52   [#21]

..czyli do średniej ocen także doliczamy religię i etykę a tym samym sumę wszystkich ocen dzielimy przez przedmioty+ religia+ etyka...?

rzewa07-06-2016 19:18:23   [#22]

nie, w przypadku średniej należy najpierw obliczyć średnią z religii i etyki, w razie potrzeby zaokrąglić do całości w górę i tak wliczyć do średniej ocen obliczanej dla promocji z wyróznieniem

a te 2 oceny w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na religię i etykę będziemy dopiero wpisywać na przyszłorocznym świadectwie -> w tym roku jedna ocena (ta zaokrąglona średnia, oczywiście)

rzewa07-06-2016 19:21:09   [#23]

zapisy Konstytucji (poprzedniej, ale obecna w tym względzie takie same zapisy ma) spowodowały swego czasu (w 1992 roku bodajże) takie a nie inne zapisy rozporządzenia w sprawie nauki religii w szkole i tę religię/etykę na świadectwie, żeby nie można było wskazać czy ocena tamże widniejąca jest z religii czy z etyki

taki drobiazg wskazujący, że szkoła państwowa to jednak świecka jest... i teraz z tego listka nici się zrobiły... :-(


post został zmieniony: 07-06-2016 19:23:56
hania107-06-2016 20:52:38   [#24]

Okurka

A do średniej też liczymy obie?

Ala07-06-2016 21:12:57   [#25]

od przyszłego roku 

w tym roku po staremu

hania107-06-2016 21:26:05   [#26]

Ciekawe, jak będziemy to obliczać, bo mogą powstać różnice:

- czy najpierw średnia z przedmiotu religia/ etyka i potem średnia z wszystkich ocen

- czy od razu średnia ze wszystkich ocen pisanych na świadectwie

Jacek07-06-2016 21:32:09   [#27]

średnia ze wszystkich ocen pisanych na świadectwie

rzewa07-06-2016 22:26:16   [#28]

ale w tym roku to jeszcze tylko jedna ocena jest z religii/etyki

edithael13-06-2017 19:06:23   [#29]

No to mamy ten kolejny rok, w którym wpisujemy już dwie oceny:

religia/ etyka.......... celujący/ celujący

i obie liczymy do średniej, tak?

EElcia14-06-2017 20:19:31   [#30]

Jak wpisać dwie oceny w programie świadectwa Vulcan?

Jacek14-06-2017 21:03:55   [#31]

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/26 

malchow22-06-2017 17:12:38   [#32]

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym uczeń może nie brać udziału w zajęciach ani z religii ani z etyki?

Jeżeli tak to rozumiem, że wpisujemy na świadectwie– poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę, (zaczerpnięte z powyższych wpisów, ale jako coś co ma obowiązywać).

Jacek22-06-2017 17:17:57   [#33]

Może nie brać udziału, bo te zajęcia organizuje się na wniosek rodzica a nie jako oblig.

malchow22-06-2017 17:42:12   [#34]

Dziękuję.

Na świadectwie i w arkuszu należy wpisać poziomą kreskę?

Jacek22-06-2017 17:47:48   [#35]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]