Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie w ZS (G+LO) a zatrudnienie w G według uwuPO
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa08-04-2017 07:46:16   [#51]

nie wiem który zapis analizujesz ale w art 225 nie ma mowy o zatrudnianiu w gimnazjum jest mowa o nauczycielu gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie nie jest możliwe -> czyli niekoniecznie musi t być zatrudnienie w gimnazjum, zwłaszcza, że w roku. szk. 2019/2020 o zatrudnieniu w gimnazjum już nie może być mowy - patrz art 226 ust 1 specustawy

w art 225 ust. 1 specustawy nie jest mowa o n-lu zatrudnionym w gimnazjum a o n-lu gimnazjum (czyli pracującym na potrzeby uczniów gimnazjum)

Omega08-04-2017 14:37:11   [#52]

Analizuję art. 225 ust. 1

Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

tarek11-05-2017 08:40:58   [#53]

A jak odnieść się do takiej interpretacji (https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/najpierw-stan-nieczynny-potem-wypowiedzenie-poznaj-nowa-procedure-kadrowa-w-2017-r.-14081.html?cid=K0004A&nlid=7533&utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=portal_oswiatowy&uid=sXyu5&lin=e_410173)

"Największe wątpliwości wzbudza stosowanie nowych przepisów w zespołach szkół. W ocenie autora, bez względu na to, czy są to zespoły podlegające procedurze przekształcenia w samodzielną szkołę (zespół składający się wyłącznie z gimnazjum i jednej z następujących szkół szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) czy też zespoły w innych konfiguracjach, w roku szkolnym 2016/2017 należy stosować dotychczasowe przepisy. Ustawodawca wskazuje bowiem, że ilekroć w przepisach art. 220 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 222 ust. 1, 2 i 4, art. 223, art. 224 ust. 1 i 3, art. 225 ust. 7 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły. Wśród tych przepisów nie wymieniono jednak art. 225 ust. 1 i 12 przewidujących przeniesienie nauczycieli w stan nieczynny i wręczenie wypowiedzenia – co oznacza, że nowe regulacje dotyczą tylko samodzielnych gimnazjów. Interpretację tę potwierdzają również różnego rodzaju wytyczne publikowane na stronach internetowych kuratoriów oświaty."

rzewa11-05-2017 10:17:16   [#54]

pisałam już wyżej jakie jest moje zdanie na ten temat

i zdanie PM umieszczone na stronie dotyczącej reformy jest takie sam jak moje (sic!)

no i oczywiście nie takie jak autora wypowiedzi z #53

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]