Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - bez ferii i wakacji
strony: [ 1 ]
zss03-03-2016 21:04:47   [#01]

I znowu wracamy do tematu

http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/303029915-Zerowka-w-szkole-bez-ferii-i-wakacji.html

MKJ03-03-2016 21:06:10   [#02]

Podświetlę

http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/303029915-Zerowka-w-szkole-bez-ferii-i-wakacji.html

 

zss03-03-2016 21:11:01   [#03]

Dzięki, zapomniałam.

AnJa04-03-2016 08:38:55   [#04]

Czy także z konsekwencjami dla urlopu nauczycieli tych oddziałów?

malgala04-03-2016 10:15:55   [#05]

A jak to się ma do umowy tych nauczycieli, skoro są zatrudnieni w szkole?

ola 1304-03-2016 10:50:23   [#06]

Napiszę tak, czy mi się to podoba czy nie, w końcu jasno zostało napisane, że oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych pracują jak przedszkola. Nie ma znaczenia, kto ten oddział prowadzi. Jednak konsekwentnie za tym powinna iść regulacja dotycząca urlopu dyrektora, bo jako dyrektor bez zastępcy nie mam możliwości wykorzystania urlopu, skoro oddział przedszkolny pracuje cały rok - a ja z nim.

Tak na marginesie tym rozstrzygnięciem sądu wszystkie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi "przekształciły" się w zespoły szkolno-przedszkolne. 

Joasia Berdzik04-03-2016 10:54:51   [#07]

Zmiana w UoSO, która była projektowana na 1 wrzesnia 2016 miała te sprawę uregulować ostatecznie. Przesunięcie do 2019 zmieniło rzeczywistość,  ale teraz jest wyrok NSA, który daje wytyczne do działania.

Na Twoje pytanie Anja, można odpowiedzieć czytając sentencję wyroku:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/73164ECD19  

z tym, ze NSA tylko odrzuciło skargę na wyrok WSA, więc ten jest lepszym tekstem źródłowym:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E63CA8C43B


post został zmieniony: 04-03-2016 11:02:26
rzepek04-03-2016 15:27:45   [#08]

Jeżeli oddział przedszkolny w sp jest nieferyjny, a nauczyciel uczy i w przedszkolu i w szkole (ma etat uśredniony) -to co z jego wakacjami? W szkole mam mieć 8 tyg urlopu, w przedszkolu tylko  35 dni. Jak to pogodzić?

j2307-03-2016 08:50:16   [#09]

dobre pytanie, ale w ramach jednego stosunku pracy nie ma na to dobrej odpowiedzi

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-w-ramach-jednego-stosunku-pracy-nauczyciel-moze-wykonywac-obowiazki-w-szkole-feryjnej-i-w-szkole-nieferyjnej

dyrlo07-03-2016 08:51:15   [#10]

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-w-ramach-jednego-stosunku-pracy-nauczyciel-moze-wykonywac-obowiazki-w-szkole-feryjnej-i-w-szkole-nieferyjnej

 

Podświetliłam :-)

rzewa07-03-2016 12:41:31   [#11]

cóż, mam zupełnie inne zdanie...

ciekawe co na to PIP i sąd pracy...

j2307-03-2016 15:33:22   [#12]

rzewo czy PIP i SP nie dotyczą wyroki NSA?


post został zmieniony: 07-03-2016 15:33:39
rzepek07-03-2016 16:06:31   [#13]

rzewo - a jakie Ty masz zdanie na temat urlopu nauczyciela uczącego w  klasie I sp i  oddziale przedszkolnym równocześnie?

AnJa07-03-2016 16:33:17   [#14]

pewien nie jestem, ale wyroki NSA chyba nie mają mocy powszechnie obowiązującej

co nie znaczy, że nie korzysta się z nich

DYREK07-03-2016 17:40:25   [#15]
15.12.2009 Roman Przydatek Uzasadnienie do wyroku w sprawie urlopów nauczycieli oddziałów przedszkolnych
Pobierz: Uzasadnienie.zip* (350 KB)
822

i

http://docplayer.pl/7035110-Opinia-prawna-dotyczaca-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach.html 


post został zmieniony: 07-03-2016 17:55:12
j2307-03-2016 18:34:36   [#16]

Nawet gdyby przyjąć, że wyroki NSA nie są precedensem prawnym, to pozostaje tylko czekać na kontrolę NP, zalecenia, w przypadku ich niewykonania decyzję z art. 34 uoso, do WSA nie ma się co odwoływać, bo tu wynik przesądzony.

To co robić? 

DYREK07-03-2016 18:41:09   [#17]

wyrok sądu administracyjnego dotyczy wykonania zalecenia KO w tej konkretnej sprawie

zalecenie należy wykonać 

i podpowiedzieć nauczycielowi skierowanie pozwu do sądu pracy

http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002521_V_Pa_000074_2013_Uz_2013-10-30_001 


post został zmieniony: 07-03-2016 18:49:45
j2308-03-2016 12:11:07   [#18]

żyjemy w państwie prawa, prawa sądów administracyjnych, prawa sądów pracy i innych sądów, których tu nie wymienię. Prawa, które działa w ten sposób, że w gminie X są dwie szkoły, w jednej na skutek wykonania zaleceń KO (lub nawet wyroku NSA) oddziały przedszkolne działają nieferyjnie, a w drugiej feryjnie, oczywiście do czasu wydania zaleceń. Nauczycielka z "nieferyjnej" zerówki dostanie zasądzenie na jej rzecz wynagrodzenie przez SP, tylko co ma zrobić po takim wyroku dyrektor? 

A coś mi się wydaje (może się mylę), że te zalecenia się mogą posypać, bo MEN bardzo "zadba" o wychowanie przedszkolne. 

Caro08-03-2016 16:01:29   [#19]

Nauczyciel pracuje w Zespole Szkół (Przedszkole, SP i G)  -klasy 1-3 SP (od 20 lat - chociaż to nie ma pewnie większego znaczenia)

Od września ma mieć pół etatu w SP i pół w przedszkolu

Czy obowiązywać go będzie urlop "feryjny"? Czy ma prawo wyboru?

rzewa08-03-2016 17:29:11   [#20]

z tego co ma w szkole będzie miał urlop tak jak n-le jednostek feryjnych a z tego co będzie miał w przedszkolu tak jak pozostali n-le tego przedszkola (przedszkole jest jednostką, która może być feryjna lub nie w zależności od decyzji OP)

Caro08-03-2016 20:29:12   [#21]

Nie wiem gdzie (nie wiem czy jakiś portal samorządowy, czy inny), ale czytałem, że nauczyciel musi być w jeden "sposób" rozliczany z urlopu (jeśli jest jedna umowa - a czy można podpisać dwie z nauczycielem w zespole ?).

I to problem Dyrektora , że oddział przedszkolny w SP lub oddział w przedszkolu pracuje w wakacje - można zatrudnić na ten czas innego nauczyciela. Nauczyciel jeśli pracuje w Zespole to ma raczej (bo korzystniejsze dla pracownika) urlop feryjny - szczególnie gdy jest po pół etetu .

Różne problemy - przede wszystkim - jest w pracy czy na urlopie? (bo różne prawa i obowiązki  - tak myślę).

Chce jechać na pogrzeb kuzyna - nauczyciel przedszkola bierze urlop i jedzie. Nauczyciel SP bezpłatny. Czyli na jeden dzień ma brać dwa urlopy w jednej firmie?

 

 

rzewa08-03-2016 21:58:36   [#22]

bierze jeden urlop, ale...

jeśli tego dnia co jest pogrzeb ma zajęcia w jednostce feryjnej, to musi to być urlop bezpłatny, a jak ma wtedy zajęcia TYLKO w jednostce nieferyjnej to może to być urlop wypoczynkowy "na żądanie" lub urlop bezpłatny 

Caro08-03-2016 22:02:28   [#23]

Nauczyciel ma np. 2 godziny w SP i potem 3 godz. w przedszkolu - jednego dnia

rzewa09-03-2016 07:36:14   [#24]

czyli albo przychodzi na 2 godziny i potem bierze urlop na żądanie, albo wnosi o udzielenie urlopu bezpłatnego na jeden dzień (może jeszcze poprosić o zwolnienie z wykonywania pracy w tym dniu bez zachowania prawa do wynagrodzenia z powodu pogrzebu (finansowy skutek taki sam jak w przypadku urlopu bezpłatnego ale dzień ten będzie liczył się do stażu pracy)

jareczek11107-07-2016 11:13:17   [#25]

Kto ma 2 umowy z jednym nauczycielem na tą samą pracę? Np. 16/18 SP i 2/18 OP w nieferyjnym ? Jakiś pomysł?

rzepek07-07-2016 13:06:39   [#26]

A w OP nie powinien być etat 22 godz?

Joasia Berdzik08-07-2016 12:57:58   [#27]

to nie zalezy od OP, tylko od wieku dzieci

były pięciolatki - 25  godzin

były sześciolatki - 22

były mieszane - 22

rzewa08-07-2016 22:41:40   [#28]

hm... pensum w oddziale przedszkolnym to 22 lub 25 (ew. pośrednie jeśli tak zdecydował gdzieś OP)

ale raczej nie 18 jak to zostało napisane w poście #25

jareczek11111-07-2016 23:14:00   [#29]

religia w OP - uśrednione do 19/19

zosiaz114-07-2016 13:16:45   [#30]

czy wicedyrektorem przedszkola może być nauczyciel kontraktowy z uprawnieniami nauczania przedszkolnego?

 

zosiaz114-07-2016 17:30:08   [#31]

czy wicedyrektorem przedszkola może być nauczyciel kontraktowy z uprawnieniami nauczania przedszkolnego?

rzewa14-07-2016 20:02:32   [#32]

może, o ile ma co najmniej 4 letni staż pracy pedagogicznej oraz nie starszą jak 4 lata pozytywną ocenę pracy lub nie starszą jak rok pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526)

§ 7. ust. 1. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
2) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
    - przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;
3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 i 5-9.

ust. 2. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko wicedyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5-9.

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
[...]
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

basias22-05-2017 19:27:57   [#33]

Niewiele mam wspólnego z przedszkolem.

Potrzebuję informacji (najlepiej z podstawą prawną) jaki jest czas pracy przedszkola samorządowego.

1) Czy cały rok?

2) Czy jakieś wakacje?

3) Kto, kiedy i na jakiej podstawie decyduje o czasie zamknięcia przedszkola?

4) Czy dzieci mogą być kierowane na czas np. remontu do innego przedszkola?

 

aza22-05-2017 20:52:54   [#34]

1. Cały rok

2. Przerwa może być zaplanowana

3. Decyduje OP- planujemy to wstępnie w arkuszu

4. Dzieci mogą być kierowane na terenie gminy do przedszkoli dyżurujących.

 

Może też nie być przerwy i wszystkie przedszkola pracują caly tok tylko ze swoimi dziećmi.

 

Remonty wtedy- to niemożliwość...

basias23-05-2017 09:55:27   [#35]

poszukuję pp w uso i nie widzę...

pomocy

Joasia Berdzik23-05-2017 10:16:26   [#36]

Rozporządzenie w sprawie organizacji pracy szkół publicznych stanowi (§ 18) , ze przepisy dotyczące przedszkoli stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny. (§ 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 9 i § 12)

rzewa23-05-2017 12:05:38   [#37]

w szczególności §12 tego rozporządzenia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58639&pst=29#pst29

basias23-05-2017 13:23:51   [#38]

Asia i rzewa,

dziękuję.

malchow23-05-2017 13:47:33   [#39]

#28

może mieć 18 godzin w przedszkolu specjalnym

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]