Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja HIT - ale pewnie nie macie czasu w święta, prawda?
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar19-12-2021 14:57:25   [#01]

Święta, lockdown, a tu niespodzianka....
Wrzucono konsultację pp., w tym HIT:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354559/katalog/12839786?fbclid=IwAR3jTeEW8PCq6Tqcadlx3EsN_Ofl1tQTvZt1Ukv0s5tY1_7s5_CnWBkd6lk#12839786

"

VII.  Świat i Polska w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Uczeń:

1)     charakteryzuje główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie ekspansji ideologii „politycznej poprawności”, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci; potrafi umieścić te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej;

2)     potrafi wskazać na różnice między tolerowaniem a afirmowaniem zjawisk kulturowych i społecznych;

3)     przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych;

4)     wyjaśnia pojęcie komunikacji społecznej oraz „czwartej władzy”;

5)     potrafi wskazać na czym polega wartość swobodnej wymiany opinii oraz potrafi opisać nowe formy ograniczenia wolności słowa w epoce cyfrowej;

6)     charakteryzuje proces zmiany Unii Europejskiej w okresie po wstąpieniu Polski w jej struktury (wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z imigracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem, epidemią COVID-19; kontrowersje ideologiczne na forum instytucji unijnych);

7)     wyjaśnia pojęcie postkomunizmu jako trwałej bariery rozwojowej i potrafi wskazać najważniejsze przyczyny jego kryzysu w Polsce po 2001 roku;

8)     charakteryzuje różne wizje wyjścia Polski z postkomunizmu i wyjaśnia na czym polegało polityczne znaczenie 2005 roku w Polsce;

9)     wyjaśnia, dlaczego katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku należy traktować jako największą tragedię w powojennej historii Polski (według oświadczenia polskich parlamentarzystów przyjętego podczas Zgromadzenia Posłów i Senatorów w dniu 13 kwietnia 2010 roku poświęconego uczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem);

10)   charakteryzuje zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce w latach 2010–2015;

11)   potrafi wymienić największe skupiska Polaków na świecie, zna różnicę między pojęciem „Polonii” a „Polakami poza granicami kraju”;

12)   potrafi wymienić osiągnięcia Polski po 1989 roku w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej;

13)   potrafi wskazać i scharakteryzować najpoważniejsze wyzwania stojące przed Polską u progu trzeciej dekady XXI wieku (kryzys demograficzny, utrzymanie tożsamości kulturowej, koszty finansowe i społeczne „polityki klimatycznej”)."

 

Zapraszamy

Marek Pleśniar19-12-2021 22:21:56   [#02]

Bardzo piękne, myślę, że nauczyciele wiedzą jak to przeprowadzić:

" 6) wyjaśnia pojęcie „faszyzmu” i charakteryzuje jego różne konteksty znaczeniowe;

7)     analizuje zjawisko populizmu obecne we współczesnej polityce i jego konsekwencje;

8)         przedstawia cechy charakterystyczne państwa demokratycznego"

Gaba20-12-2021 06:36:26   [#03]

Tekst ten pokazuje dyletanckie podejście do poprawności językowej:

5)     potrafi wskazać PRZECINEK na czym polega wartość [...]

8)     charakteryzuje różne wizje wyjścia Polski z postkomunizmu i wyjaśnia PRZECINEK na czym polegało polityczne znaczenie 2005  [...]

11)   potrafi wymienić największe skupiska Polaków na świecie, zna różnicę między pojęciem TU MA BYĆ MIANOWNIK „Polonia” a „Polacy poza granicami kraju”;

 

Widać manipulację datami - raz jedna granica czasowa, raz druga. Skoro ma być teraźniejszość, to ona jest tu i teraz, a więc w roku 2021. 

Marek Pleśniar20-12-2021 07:52:09   [#04]

no dobrze, a co z tym zrobić?

pomysłem ministra

Marek Pleśniar20-12-2021 07:56:12   [#05]

aha - Gabo, a mogłabyś nam powiększyć tę litanię błędów i bezsensów?
Wszystkich o to proszę

Na początek wygląda na to, że całość to niepoważna amatorszczyzna

No i jeszcze wypiszmy ideologiczne zapędy, wyłapane

AnJa20-12-2021 09:47:02   [#06]

#02:
może i nauczyciele nie wiedza, ale od lat przeprowadzali wiec i przeprowadzą:-)

przescrollowałem - bez jakiegoś głebszego namysłu - i konkluzja jak w #5: amatorszczyzna i jeśli chodzi o przypadkowy dobór treści i realizację zamówienia indokracyjnego (bo takie było, ale zrealizowano je w tak prymitywnie nachalny sposób, ze ręce opadają)

Marek Pleśniar20-12-2021 12:17:41   [#07]
9)     wyjaśnia, dlaczego katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku należy traktować jako największą tragedię w powojennej historii Polski (według oświadczenia polskich parlamentarzystów przyjętego podczas Zgromadzenia Posłów i Senatorów w dniu 13 kwietnia 2010 roku poświęconego uczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem);
A dlaczego w p. Czarnkowym HIT nie np. to jest najstraszniejsza katastrofa po wojnie?
„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji…”.
[Józef Cyrankiewicz, 1956 (Poznański Czerwiec '56 - największa masakra w historii PRL; śmierć poniosło 79 osób, rannych było ponad 600)]
albo dlaczego nie jest to "Czarny czwartek" - 17 grudnia 1970. Najkrwawszy dzień robotniczego powstania na Wybrzeżu?
I dlaczego uczeń nie może sobie sam wybrać?

post został zmieniony: 20-12-2021 12:28:58
AnJa20-12-2021 13:13:28   [#08]

Tu akurat zgrabnie wpleciono źródło tego twierdzenia.

Gaba20-12-2021 18:05:46   [#09]

Za niepuszczalne uważam stosowanie w tym wypadku słownictwa ocennego - że jakieś wydarzenie jest najwazniejsze. Fakt skrajnie tragiczne. Zbyt mały jest dystans czasowy, mocno sprawa dzieli i jątrzy. 

Nazwanie  wydarzenia najważniejszym - nie powoduje, że wydarzenie takie się stanie, Polacy mają własny osąd sprawy. I brak tu tego pluralizmu. Należy domniemywać, że będzie to wykładnia obowiązująca - wszak napisano, skoro tak, to tak wg autrów i ministra jest. 

Z głebokim niepokojem czytam ww. zapisy i przypominam, że były w latach 50. w polskiej szkole instrukcje programowe, gdzie lektury czytano wg określonego klucza. Cytowane zapisy PP są wykładnią polityczną, a tego nie powinno być w żadnej szkole.


post został zmieniony: 20-12-2021 18:06:52
slos21-12-2021 08:13:14   [#10]

Gaba słusznie zauważa. Poza tym nauczyciele dadzą sobie radę, choć ten HiT to kit. ;-)

 

AnJa21-12-2021 08:59:06   [#11]

Ja zasadniczo mam duży dystans do treści programowych aktów prawnych- bo dobrze pamiętam, jak bardzo nieprzemakalni na nie są nauczyciele. CZyli- co do zasady- jak slos: nauczyciele poradzą, bo nawet nie przeczytają.

To coś jednak jest naprawdę bardzo słabe i na dodatek nawet na tle obecnej (i poprzednich, od 2012 roku dla ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych) wyróżnia się "paznokciowością", tu jeszcze z bardzo mocnym nagięciem ideolo.

A jak coś jest g.... a bicz z tego musi być ukręcony, bo to oczko w głowie ekipy z Gmachu - to będzie to przedmiot szczególnej troski i nawet jeśli do przeczytania podstawy nauczycieli zmusić sie nie da- to do zastosowania instrukcji (programów i podręczników) - już tak.

Leszek21-12-2021 15:43:20   [#12]

i jeszcze ramowe plany nauczania

projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354654

pozdrawiam

AnJa21-12-2021 15:58:17   [#13]

 "Przedmiot (Historia) jest realizowany w klasie IV, nie dłużej niż do końca stycznia w danym roku szkolnym, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w klasie IV"

W ramówce przewidziano 1 godzine rocznie- czyli w praktyce w okresie wrzesień-styczeń 2 godz. tygodniowo?

Czy liczba tygodni w okresie wrzesień-kwiecień klasy IV x 1 godzina i tyle godzin zaplanowanych na okres wrzesień- do końca stycznia"?

Aptekarstwo- ale przy ruchomym terminie ferii może mieć znaczenie- bo nie wiadomo z jaką intencją nadzór będzie zliczał;-)

katarzs22-12-2021 13:11:13   [#14]

W projekcie rozporządzenia, w zał. nr 1 (ramowy plan dla LO), w ust. 2., gdzie jest mowa o godz. na przedmioty w zakresie rozszerzonym, w pkt. 1 jest nadal WOS, a nie ma w ogóle HIT (a w tabeli w ramowym planie jest HIT, a nie ma WOS)...

AnJa22-12-2021 13:28:16   [#15]

HIT ma być tylko podstawowy - wymiar godzinowy konsumuje dotychczasowy wymiar podstawowego wos + 1 godzina podstawowej historii

WOS staje się wyłacznie przedmiotem nauczanym w zakresie rozszerzonym.

W tabeli podane łączną liczbę godzin na rozszerzone - bez wyszczególnienia przedmiotów.

katarzs22-12-2021 14:47:58   [#16]

Rozumiem, dziękuję...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]