Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kto zastępuje dyrektora?
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marek Pleśniar25-05-2017 11:29:07   [#51]

podnoszę jako godny uwagi

izael25-05-2017 12:49:31   [#52]

Godny owszem☺ i nie dotknięty ręką zmiany (na lepsze) od lat...

aza25-05-2017 13:09:51   [#53]

nooooo...

dobrze Marku, że odgrzebałeś ten wątek.

Dziękuję

izael25-05-2017 14:24:56   [#54]

i to jest ważne jednak

i może to wypisać do różnych takich dla MEN-u

juasia25-05-2017 14:46:15   [#55]

"odgrzanie" wątku dało mi do myślenia. W przypadku dwóch wicedyrektorów, w zakresie obowiązków tylko jednemu dajemy upowaznienie do zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności? Czy ktoś mógłby podzielić się zakresami obowiązków dla 2 wicków?

KeriMa25-05-2017 16:18:31   [#56]
U nas zapis w statucie:
"2. Dyrektor i wicedyrektor szkoły mają prawo powołania na czas swojej nieobecności na terenie placówki społecznego zastępcy dyrektora zespołu szkół, określając jednocześnie zakres jego kompetencji i odpowiedzialności. Funkcja ta pełniona jest społecznie." (co nie zabronione to jest dozwolone / prawo lokalne dopóki nadzór nie zakwestionuje posiada chyba domniemanie zgodności z prawem).
Zastępujący dyrektora nauczyciel  nie zwalnia dyrektora z jakiejkolwiek odpowiedzialności (ponosi tylko odpowiedzialność "zwykłą" nauczyciela). Jest wyznaczany na pojedyncze godziny nieobecności dyrekcji jako "primus inter pares" do podejmowania bieżących decyzji związanych z organizacją nauki i opieki nad uczniami.
Wydajemy zarządzenie  o następującej treści:

Zarządzenie nr 2/10/20….

 z dnia .................... 20…. roku

 w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora ……………….

 

            Na podstawie § 13 ust.1 i 4 Statutu ……………………. w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w …………..  zarządzam co następuje:

             W dniu ..................... 20…………….. roku społeczne obowiązki dyrektora ………………… pełnić będzie Pani ………………….

W tym czasie Pani ………………. odpowiada za zorganizowanie opieki i nauczania w szkole, w związku z powyższym otrzymuje prawo do wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom ………………… oraz podejmowania innych decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

 

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

rzewa25-05-2017 17:55:35   [#57]

niestety, takie rozwiązanie jest sprzeczne z prawem

w przypadku organów i instytucji publicznych obowiązuje zasada: co nie jest dopuszczone jest zabronione -> czyli jeśli w prawie nie ma umocowania dla takiego rozwiązania, to rozwiązanie to jest niedopuszczalne

taki "społeczny zastępca" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cokolwiek -> jak dyrek na pewno nie skorzystałabym z takiego rozwiązania

aza25-05-2017 18:43:13   [#58]

A z czego?

To podaj rzewo praktyczne zgodne z prawem rozwiązanie 

Tylko nie mów, że art. 39 ust 7.

Bo ja pytam o praktyczne rozwiązanie

;)))))


post został zmieniony: 25-05-2017 18:47:14
rzewa26-05-2017 06:41:45   [#59]

Hm... a niby dlaczego art 39 ust 7 jest niepraktyczny?

aza26-05-2017 09:10:47   [#60]

Rzewa

Nagła nieobecność dyrektora i wicedyrektora.

Na kilka dni, a nie na kadencję.

Trzeba wyznaczyć szybko kogoś, kto będzie zastępował w bieżących tylko sprawach.

Zanim złożę wniosek do OP, zanim to przejdzie na biurko burmistrza zanim on podpisze to 

I dyrektor i wice już wrócą po absencji

DYREK26-05-2017 10:05:30   [#61]

trzeba wyznaczyć szybko -> to problem i kompetencja OP a nie dyrektora

dyrektor informuje, OP działa

w dzisiejszych czasach sms, e-mail lub nagranie z dyktafonu mogą być dowodami w sądzie;-)

aza26-05-2017 11:12:19   [#62]

Teoretycznie - tak...

A praktyka - 

Sami wiecie...

 

gronostaj28-06-2017 19:08:26   [#63]

A ja mam taką sytuację - dyrektor chory od 2 tygodni - nikt choroby nie planuje. Wicedyrektor w zwoim zakresie obowiazków ma wpisane uprawnienia: w razie nieobecnosci dyrektora zastępuje Pan dyrektora . Czy to jest wystarczające? Czy muszą byc dodoatkowe upoważnienia, pełnomocnictwa it?

izael28-06-2017 20:29:38   [#64]

upoważnienie to to, co napisano w UoSO:)

czyli

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

DYREK29-06-2017 08:48:07   [#65]

Osoba zastępująca dyrektora ma takie same uprawnienia jak nieobecny dyrektor.

rzewa30-06-2017 10:56:25   [#66]

ale tylko wówczas gdy sprawa nie może poczekać na powrót dyrektora -> czyli jeśli wiadomo, że dyrektor wróci po terminie w jakim trzeba sprawę załatwić

AnJa30-06-2017 13:29:23   [#67]

Logiczne to jest. Ale pp jakas?

Bo w normalnym życiu- jesli zastępuję to pełną gębą.

rzewa01-07-2017 21:41:27   [#68]

cóż... jeśli tylko zastępuje, to dyrektorem jednak nie jest, więc... jakaś różnica być musi

a jak już chcesz formalnie, to wystarczy, że dyrek to temu ewentualnemu zastępcy wyraźnie na piśmie wyartykułuje i pp będzie :-)

AnJa02-07-2017 07:59:15   [#69]

Nie jestem pewien czy ma 

prawo artykulowac. Ale jesli ma to owszem.

 

Rzecz stanie sie wazna praktycznie po sformalixowaniu 35 dniowego urlopu dyrka.

link12303-07-2017 20:07:57   [#70]

czy OP może wymagać wskazania osoby zastępującej dyrektora podczas urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 66 KN -  OP podaje u mnie pp art.39 UoSO (wyznaczenie osoby odpowiedzialnej)

AnJa03-07-2017 21:39:26   [#71]

UoSO art.39.7 jest podstawą dla OP

czego wymaga OP od dyrka niezupełnie rozumiem

link12303-07-2017 21:50:30   [#72]

No takie coś mi OP napisał:

W związku z tym, że okres nieobecności dyrektora szkoły, w tym jego urlop wypoczynkowy nie może spowodować zakłóceń w funkcjonowaniu szkoły proszę o podanie terminu urlopu oraz wskazanie osoby, która w tym czasie będzie sprawować ogólny nadzór nad majątkiem szkoły zgodnie z art. 39 ust. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

Skimir04-07-2017 00:11:53   [#73]

Termin urlopu - placówka feryjna - wakacje.

Ogólny nadzór nad majątkiem: to może sekretarka, woźna, stróż? Ktoś, kto przypilnuje, a w razie "W" zawiadomi odpowiednie służby i dyrektora.

fitter4815-03-2021 19:07:57   [#74]

Przeczytałam cały wątek ale u mnie sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana, ja i dyr na l4 a tu za chwilę nadejdzie czas przyjęcie nowego pracownika my jeszcze będziemy na L4, kto podpisuje umowę o pracę. Dodam ,że OP wyznaczyło "społecznego nauczyciela", ale czy on ma kompetencje podpisać umowę z nowym pracownikiem??

Marek Pleśniar16-03-2021 04:58:57   [#75]

i oto mamy 11. urodziny wątku a sprawa jest:-)

elrym16-03-2021 06:10:24   [#76]

Wszystkiego najlepszego- w temacie urodzin :)))

 

Fitter48, OP nie może wyznaczyć "społecznego", bo nie ma takiego stanowiska jak "społeczny dyrektor". Zgodnie z regulaminem należy się dodatek i zapłata za "zastępowanie" dyrektora.

Osoba wyznaczona zarządzeniem OP ma wszelkie kompetencje, więc może również podpisać umowę o pracę. 


post został zmieniony: 16-03-2021 06:11:06
AnJa16-03-2021 08:31:33   [#77]

Zgoda, ze nie ma społecznego a ten wyznaczony ma wszelkie kompetencje.

Z tymi dodatkami to bywa róznie - może sie zdarzyć, ze ze wzgledu na zapisy regulaminu oraz konfigurację dni w tygodniu- funkcyjnego nie dostanie. 

ReniaB16-03-2021 08:32:51   [#78]

U nas w regulaminie zapisane jest 60% funkcyjnego osoby zastepowanej

AnJa16-03-2021 08:34:17   [#79]

Ciekawe dlaczego nie 100%:-)

aggra16-03-2021 09:42:58   [#80]

Sytuacja sprzed kilku lat: dyrektor zespołu szk.-przedszk. cały rok szkolny na urlopie dla poratowania zdrowia. OP do zastępowania dyrektora w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wyznacza jednego z wicedyrektorów. W międzyczasie OP podejmuje uchwałę o rozwiązaniu zespołu od nowego roku szk. i w maju wręcza dyrektorowi wypowiedzenie z funkcji z dniem otrzymania. Przed ponad trzy miesiące nieistniejącego dyrektora nadal zastępuje wicedyrektor, który nie otrzymuje p.o. To chyba dość dziwny twór prawny. Co o tym sądzicie?

gera27-08-2021 12:01:42   [#81]

Pomóżcie proszę, taka sytuacja: Dyrektor na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.

1. OP powołuje po. dyrektora, czy wskazuje w/z dyrektora?

2. Jakie oświadczenia (majątkowe, o niekaralności, lustracyjne, inne), pieczątkę, uprawnienia do banku, badania itp musi posiadać zastępujący dyrektora wicedyrektor (ten po lub wz)?

 

rzewa27-08-2021 16:18:43   [#82]

wicedyrektor jest wz mocą ustawy - OP nic robić nie musi

i żadne inne papiery potrzebne nie są

AnJa27-08-2021 20:19:01   [#83]

Pełnomocnictwa zwykle są.

mariz20-12-2021 17:20:06   [#84]

muszą być pełnomocnictwa?


post został zmieniony: 20-12-2021 17:21:04
AnJa20-12-2021 17:24:24   [#85]

Moim zdaniem tak.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]