BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - kwiecień 2022 r.
 

JAK POMAGAMY UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM? PRAKTYKA.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64919&ux=148&pst=31#pst31

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64956&ux=148&pst=4#pst4

Stanowisko OSKKO do MEiN – istotne problemy edukacji dzieci ukraińskich w Polsce. Pilne postulaty kadry kierowniczej oświaty.

https://www.oskko.edu.pl/ukraina/problemy-edukacji/index.html

Nauczyciele ukraińscy znający język polski, polscy znający język ukraiński. Dyrektorzy i społeczności szkolne, samorządowcy. OSKKO zaprasza poszukujących pracy i nauczycieli, potrzebnych w kształceniu przybyłych do Polski ukraińskich dzieci do wymiany informacji na naszej stronie.

https://oskko.edu.pl/ukraina/index.html

UWAGA – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

UWAGA – Jacek -  1% dla potrzebujących - z podatku za 2021 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64789&ux=148&pst=8#pst8

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

 

Kwiecień 2022 – Święta, oby już bez wojny.  

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358206

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358256

 

Rekomendujemy :

PROGRA - Wszystko czego twoja szkoła potrzebuje do realizacji doradztwa zawodowego

https://progra.pl/pomoce-dla-szkol-i-przedszkoli/

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych „uDOSTĘPniacze 2.0”

https://www.oskko.edu.pl/udostepniacze/

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://mws.pl/aktywna-tablica/

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, a w marcu 17 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 zostanie ustalona w kwietniu 2022 r.

Składka członkowska OSKKO do 2021 r. wynosiła:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64780&ux=148&pst=8#pst8

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W marcu 2022 r. rozmowy dotyczyły – przede wszystkim organizacji pracy z dziećmi uchodźców z Ukrainy i  arkusza organizacji szkoły 2022.

Pozostaje wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - hania – oświatowy przegląd prasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11692#pst11692

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – urlop na poratowanie zdrowia- dane w SIO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64930&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7167 osób, które polubiły i 7700 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w marcu 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 16.03.2022 r., od godz. 9.00 do 10.00 zawitało na forum 1338 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od prawie 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=564#pst564

Na stronie forum OSKKO do końca marca 2022 r. znalazło się 63.266 wątków i 969.362 wypowiedzi.

Marzec 2022 r. przywitała na forum KaPi – oddziały przygotowawcze …

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64922&ux=148&pst=104#pst104

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

Sekret – Pensum łączone

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60491&ux=148&pst=100#pst100

Jolasara – Dokumentacja tworzona w szkołach i placówkach niewymagana prawem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64705&ux=148&pst=81#pst81

aligatorka – Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59025&ux=148&pst=72#pst72

józefcm – Nowy polski ład

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64765&ux=148&pst=68#pst68

laostic – Arkusz 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64862&ux=148&pst=63#pst63

osw – uczeń z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63182&ux=148&pst=58#pst58

mychase – sygnalista

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64613&ux=148&pst=50#pst50

AliMir – Arkusze ocen 2021

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&ux=148&pst=50#pst50

Marek Pleśniar – Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=48#pst48

Dante – Wycieczki w ramach programu ,,Poznaj Polskę" od 1 marca 2022r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64908&ux=148&pst=33#pst33

tarek – Zajęcia indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 5 uczniów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63375&ux=148&pst=25#pst25

MB – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64907&ux=148&pst=25#pst25

mariz czy przysługuje 13-ka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63796&ux=148&pst=25#pst25

gronostaj co kandydat powinien wiedzieć przed konkursem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64866&ux=148&pst=25#pst25

Gaba – Ocenianie w szkole - przygotowywanie publikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64305&ux=148&pst=22#pst22

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=91#pst91

UWAGA NOWOŚĆ - Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

To pracodawca decyduje o tym, skąd nauczyciel prowadzi nauczanie online – sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach.

To, że zajęcia prowadzone są zdalnie, odnosi się wyłącznie do relacji szkoły z uczniami. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty nie wskazuje, gdzie swoją pracę mają wykonywać nauczyciele.

Kobieta w obawie przed pandemią prowadziła zdalne lekcje ze swojego domu. Zgodnie zaś z ustalonym przez dyrekcję szkoły harmonogramem powinna świadczyć pracę w szkolnej sali. Nauczycielka informowała e-mailowo przełożoną, że nie będzie dojeżdżać, bo to zagraża jej zdrowiu. Po kilku dniach świadczenia pracy z domu zdecydowała się zwrócić do dyrekcji o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć z miejsca zamieszkania z uwagi na sytuację rodzinną oraz epidemiczną w kraju. Ta jednak zgody nie udzieliła.

Sygnatura akt: VIII Pa 93/21

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w marcu 2022   r. :

KaPi – oddziały przygotowawcze …

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64922&ux=148&pst=104#pst104

Katarzyna30 – Uprawnienia do nauczania j. polskiego jako j. obcego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64941&ux=148&pst=41#pst41

Marek Pleśniar - JAK POMAGAMY UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM? PRAKTYKA.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64919&ux=148&pst=31#pst31

Afraniuk – Problem !

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64929&ux=148&pst=23#pst23

noe19 – No i mamy podwyżkę…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64973&ux=148&pst=22#pst22

ktosik – Oświadczenie o sumie lat nauki - Ukraina

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64946&ux=148&pst=21#pst21

noe19 – Specjaliści w szkole - dzieje się

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64966&ux=148&pst=21#pst21

nela2 - agresywny uczeń w klasie 2

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64958&ux=148&pst=20#pst20

barkuk - plan nadzoru uchwała - PILNE KONTROLA KO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64984&ux=148&pst=19#pst19

ejkej - Ósmoklasista z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64942&ux=148&pst=16#pst16

Gaba - UKRAINA

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64935&ux=148&pst=16#pst16

kaef – Egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=16#pst16

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w marcu 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11692 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11692#pst11692

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1383 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1383#pst1383

Leszek – teksty ujednolicone – 617 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=617#pst617

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 564 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=564#pst564

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 352 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=352#pst352

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 288 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=288#pst288

Roman Langhammer – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – 134 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64882&ux=148&pst=134#pst134

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły – 128 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=128#pst128

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=564#pst564

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11692#pst11692

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=617#pst617

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1383#pst1383

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=352#pst352

mychase – umowa na zastępstwo - założony 28.02.2013 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50379&ux=148&pst=19#pst19

DorotaN – skreślenie z listy uczniów-uchwała - założony 4.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57860&ux=148&pst=22#pst22

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły - założony 11.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=128#pst128

Sekret – umowa na zastępstwo – dylemat - założony 4.04.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58391&ux=148&pst=27#pst27

aligatorka – Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język - założony 18.08.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59025&ux=148&pst=72#pst72

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca marca 2022 r. – 1739 plikólw.

W marcu 2022 r. zamieszczono 7 plików - teksty ujednolicone rozporządzeń i dokumenty wewnątrzszkolne.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec marca 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z - 170 pobrań

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w marcu 2022 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.03.2022 r.

10.03.2022

Leszek

ujednolicone rozp. w spr. szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli publicznych - stan na 10.03.2022 r. - nowy art. 21a o liczebności oddziałów z dziećmi uchodźców z Ukrainy
- spakowane 7z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-organizacja szkół publicznych-10-03-22.7z* (27 KB)

201

10.03.2022

Rycho

umowa o wolontariat
Pobierz: 
wolontariat.doc* (27 KB)

61

10.03.2022

MMW

Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby.
Pobierz: 
System szkolny Polska Ukraina_.zip* (35 KB)

303

10.03.2022

malmar15

ujednolicone rozporządzenie- Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi- stan na 10 marca 2022
Pobierz: 
2022- ROZPORZĄDZENIE- KSZTAŁCENIE OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI- JEDNOLITE.zip* (23 KB)

140

11.03.2022

JP

Oświadczenie o latach nauki po ukraińsku
Pobierz: 
Oświadczenie szkoła - ukr..zip* (10 KB)

279

21.03.2022

AsiaJ

Ok zeszyt w świetlicy szkolnej
Pobierz: Rysunki do wklejek.docx.zip* (384 KB)

67

26.03.2022

AsiaJ

(dok. w j. pol. i ukraińskim) Rezygnacja z polskiego systemu kształcenia/Oświadczenie dot. korzystania z polskiego systemu edukacji
Pobierz: Rezygnacja z polskiego systemu kształcenia-Oświadczenie dot. korzystania z polskiego systemu edukacji w języku ukraińskim.zip* (12 KB)

55

Powroty na forum - teraz pora na listopad i grudzień 2017 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… niecałe 4,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 119 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Fakir2  SPECJA-ły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11264&ux=148&pst=4250#pst4250

2. BeataGie Sprawdziany do wglądu rodziców

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50291&ux=148&pst=131#pst131

3. Jar-Tul 2017/18 - statut i program wychowawczo-profilaktyczny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58790&ux=148&pst=121#pst121

4. kulka – zaświadczenie o niekaralności

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32750&ux=148&pst=40#pst40

5-6. eny – Dostosowanie wymagań

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59531&ux=148&pst=34#pst34

5-6. KaPi – Za zgodność z oryginałem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56490&ux=148&pst=34#pst34

7. Ama – Dyżury kadry kierowniczej w wakacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56929&ux=148&pst=31#pst31

8-9. gronostaj – plan urlopów dla dyrekcji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59533&ux=148&pst=27#pst27

8-9. JP – umiarkowani w szkole ogólnodostępnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58608&ux=148&pst=27#pst27

10. bożka – Szkoła bez zadań domowych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59566&ux=148&pst=25#pst25

W grudniu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 97 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. MKJ  – Statut po nowemu raz jeszcze

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59451&ux=148&pst=114#pst114

2. zemi – Pismo do n-li o" zmianie " miejsca pracy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58444&ux=148&pst=99#pst99

3. noe19  – No i sejm przegłosował zmianę KN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59528&ux=148&pst=85#pst85

4-5. DYREK Status dyrektora zmiany

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57127&ux=148&pst=44#pst44

4-5. kinia2820 – Zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42488&ux=148&pst=44#pst44

6. basja10 – emerytury

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47196&ux=148&pst=40#pst40

7. fiolka – studniówka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26307&ux=148&pst=39#pst39

8.  kinia2820 urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56594&ux=148&pst=32#pst32

9.  Ama UdPZ

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59614&ux=148&pst=31#pst31

10-11.  sulemar –  Nauczanie indywidualne w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59377&ux=148&pst=25#pst25

10-11. Jar-Tul  - Trudni rodzice…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2305&ux=148&pst=25#pst25

 

Prawo:

W marcu 2022 r. ukazało się 220 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 70 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W marcu 2022 r. ukazało się 14 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 563 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r.

2. 9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 566 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r.

3. 10 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 573 rozporządzenie MEiN z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw weszło w życie z dniem 11 marca 2022 r.

4. 12 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 583 ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

– w art. 75 zmiana ustawy o systemie oświaty (w art. 93g w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „pkt 1”),

5. 16 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 609 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej weszło w życie z dniem 31 marca 2022 r.

6. 17 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 622 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

7. 21 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszło w życie z dniem 21 marca 2022 r.

8. 21 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 645 rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy weszło w życie z dniem 21 marca 2022 r.

9. 23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 655 ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny generalnie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2022 r.

– w art. 763 zmiana ustawy – Prawo oświatowe (art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3),

10. 23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 656 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

11. 23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 658 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

12. 30 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

13. 31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 711 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.

14. 31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 716 rozporządzenie MEiN z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/716

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny umowa na zastępstwo:

(1) zatrudniłam nauczyciela mianowanego na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (urlop przyznany od 01.09 2012 do 30.06.2013) , pierwsza umowa od 01.09.2012 do 28.02.2013( ponieważ nauczyciel przebywał w stanie nieczynnym) i od jutra chce podpisać kolejna umowę i czy podpisać do 30.06 i wypłacić ekwiwalent czy do 31.08?

(2) do 31.08

(3)  A dlaczego do 31.08:

 - nauczyciel zastępowany jest nieobecny do końca czerwca (kogo on będzie zastępował od 1.07 - 31.08)

 - umowę do końca sierpnia podpisujemy w pierwszym dniu roku szkolnego.

(4) 1. Nie ma potrzeby podpisania 2 umowy, wystarczy aneks (porozumienie zmieniające do zawartej od 1.09)

2. Nauczyciel będzie zatrudniony na czas określony (w zastępstwie) przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym i nabędzie prawo do urlopu w pełnym wymiarze (tj. w wymiarze i w okresie ferii zimowych i letnich).

Dodatkowo w prawie pracy obowiązuje zasada pierwszeństwa wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w naturze przed ekwiwalentem.

W tym wypadku jest możliwość wykorzystania urlopu w naturze (ferie letnie) dlatego umowa powinna być zawarta do 31.08.

Przecież nauczyciel, który przebywał na udpz nie będzie świadczył pracy w okresie wakacji.

ale

Jest stosowana, wg mnie, niedobra praktyka wynikająca z oszczędności (?):

- umowa w zastępstwie za nauczyciela na udpz od 1.09 do 30.06

- wypłata ekwiwalentu: urlop 56 dni - 14 dni (ferie zimowe) = ekwiwalent za 42 dni urlopu

Wg mnie w takim przypadku nauczyciel powinien  np. w lipcu 2013 r. skierować sprawę do sądu pracy.

Warto żeby tym problemem zainteresowały się związki zawodowe.

(5) Ale czy nauczyciel zastępujący może mieć umowę dłuższą niż nieobecność nauczyciela zastępowanego?

(6) a jeśli masz n-la na urlopie wypoczynkowym (uzupełniającym) w czasie zajęć, to przecież zatrudniasz n-la zastępującego - jedne n-l ma urlop wypoczynkowy a drugi pracuje

n-l zastępowany będzie zatem nieobecny w pracy do 31.08 (do końca czerwca z powodu urlopu zdrowotnego, a potem z powodu urlopu wypoczynkowego) -> czyli umowa nie będzie dłuższa niż okres nieobecności nauczyciela zastępowanego :-)

(7) Co do zasady umowę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika zawiera się „na czas obejmujący tą nieobecność”.

W związku z powyższym stosunek pracy ulega rozwiązaniu automatycznie w momencie powrotu do pracy  zastępowanego pracownika.

Wątpliwość jaka tu się pojawia, to co należy rozumieć przez powrót do pracy.

Wg mnie jest to powrót nauczyciela do faktycznego wykonywania obowiązków.

W tym przypadku termin udpz mija 30.06 ale faktyczny powrót do pracy nastąpi 1.09 (wakacje - okres urlopu).

Czyli istnieje możliwość udzielenia zastępującemu urlopu w naturze.

Dlatego, wg mnie, należy przedłużyć umowę o okres wakacji.

Oczywiście interpretacja z rozwiązaniem umowy w dniu 30.06 i ekwiwalentem też nie jest w pełni pozbawiona sensu.

Wg mnie w takim przypadku nauczyciel powinien  np. w lipcu 2013 r. skierować sprawę do sądu pracy.

Warto żeby tym problemem zainteresowały się związki zawodowe.

I wtedy może będziemy mogli powiedzieć:

Jasność, widzę jasność, jasność widzę :-)

(8) A ja bym nie dała do 31.08., z takiego powodu, że mogę 1.07. wezwać nauczyciela po u. zdrowotnym do wykonywania czynności zgodnie z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela, czyli mimo, że go nie ma, to jest :) do dyspozycji, tak też myślę, że do 30.06. i ekwiwalent, chociażby się chciało do 31.08.

(9) Zosiu, pomimo że wzywasz go do szkoły to on jest nadal na urlopie... :-)

ale każdy dyrektor sam decyduje i bierze odpowiedzialność za te decyzje -- i tyle w temacie :-)

(10) Nauczyciel zatrudniony w zespole  szkół  na zastępstwo za panią X do końca stycznia .Od lutego może być zatrudniony na zastępstwo za paniąY. W jaki sposób? Druga umowa na zastępstwo czy porozumienie zmieniające?

(11) najlepiej zmiana obecnej umowy w drodze porozumienia, bo druga umowa to konieczność wypłacenia ekwiwalentu za urlop

(12) Nauczycielka X będzie bardzo długo nieobecna, może i do grudnia 2015. Chcę zatrudnić nauczyciela na zastępstwo, "dostałam" takiego nauczyciela z polecenia OP ( zostało mu w tym roku tylko parę godzin w innej gminnej szkole). Jednocześnie "polecenie " brzmi: zatrudnić, ale umowa na zastępstwo, nie dłużej niż do zakończenia zajęć w czerwcu. Nie wiadomo, czy ta nauczycielka X wróci za parę miesięcy. Jak wróci wcześniej, to z nauczycielem  zastępującym automatycznie rozwiązuje się umowa. Jak wróci dopiero za rok, to przez wakacje nie płacilibyśmy temu na zastępstwo, ewentualnie miałabym  go zatrudnić ponownie od 1 września, znów na zastępstwo. Czy takie karkołomne rozwiązania (nie pytam o wymiar moralny) są prawnie do zaakceptowania?

(13) Dać świadectwo pracy czy nie w takim przypadku (a właściwie w dwóch):

1. nauczyciel A zatrudniony na zastępstwo upz od XI 2013 do XI 2014 (urlop wykorzystany), zostaje u mnie na czas nieokreślony. Dać świadectwo pracy za pierwszą umowę, bo w drugiej zmienia się podstawa prawna. A co z urlopem za wrzesień-listopad? Wykorzysta go przecież.

2. nauczyciel B - stażysta, zatrudniony na zastępstwo upz od grudnia 2013 do grudnia 2014, zostaje na czas określony do końca roku szkolnego (+ dni za urlop), Pytanie o świadectwo jak wyżej 

Dzięki za podpowiedź

(14) u mnie tak:

jeśli pracownik sobie zażyczy, to wystawiam świadectwo pracy po pierwszej umowie czy każdej umowie (co w niektórych przypadkach głupie jest i robiące dodatkową pracę)

jeśli takich życzeń nie zgłasza, to na koniec "naszej wspólnej przygody" świadectwo, w którym umieszczam wszystkie informacje o przebiegu jego zatrudnienia :).

(15) Jak zatrudnić nauczycielkę na zastępstwo za naucz przebywająca na urlopie macierzyńskim? Od 10 marca do końca zajęć dydaktycznych tj 24 czerwca, czy można do końca czerwca? /Pasuje mi do końca czerwca w związku z podsumowującym rok zebraniem rady pedagogicznej w ostatnim tyg czerwca.

i jeszcze- czy zgodny z prawem jest zapis "na czas nieobecności nauczycielki będącej na urlopie macierzyńskim, ale nie dłużej, niż do 24 czerwca 2022".ewentualnie 30 czerwca/ ? Nie wiem jeszcze, czy będzie zatrudniona od września.

(16) a to jednostka feryjna czy nie?

jeśli feryjna to zatrudnienie powinno być do 17.07.2022, czyli w umowie powinno być: "ma czas nieobecności n-la XY nie dłużej niż do 17.07.2022

(17) Tak, feryjna. A czemu tak dziwnie, akurat do 17.07?

(18) bo wówczas wykorzysta cały przysługujący jej urlop wypoczynkowy (oczywiście w wymiarze minimalnym)

(19) Dziękuję

 

Leszek Zaleśny