Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pensum łączone
strony: [ 1 ][ 2 ]
Nassssy04-03-2019 08:34:58   [#51]

NAuczyciel 18/18 i świetlica 6/26.   Wychodzi dokładnie 19 i 1/2 (!!!)

Ja bym zaokrąglił (wg tego dziwnego ustawowego zapisu) do 19, iarkusz zaokrągla do 20.

Co myślicie?

MKJ04-03-2019 09:19:11   [#52]

iarkusz to tylko narzędzie, które w tym przypadku błędnie oblicza pensum i nie może być podstawą do jego ustalenia.

Nassssy06-03-2019 08:01:21   [#53]

Myślisz, że firma nie dostosowała programu do nowego zapisu ustawy? To trochę strzał w kolano. Inna rzecz, że mam dość rzadki przypadek pensum z ułamkiem równym dokładnie 1/2.

Moja księgowa długo walczyła ze mną  stosując zaokrąglenia do 1, 2, 3 miejsc po przecinku i za każdym razem uzyskując inny wynik.

bosia06-03-2019 09:41:24   [#54]

to nie kwestia firmy, ustawodawca nie wskazał jak zaokrąglić w przypadku, gdy wychodzi dokładnie 1/2

5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

 


post został zmieniony: 06-03-2019 09:43:25
noe1906-03-2019 09:58:09   [#55]

dla mnie jest to jasno określone, słowo "do pół" zawiera wielkość 0,5

słowo "powyżej" oznacza >0,5

a więc mamy przedział ciągły

 

czekam na osąd matematyków ;)


post został zmieniony: 06-03-2019 09:58:53
bosia06-03-2019 11:25:00   [#56]

ja napisałam właśnie też jako matematyk

do pół to <0,5 nie zawiera się w tym 0,5

powyżej pół to >0,5 nie zawiera się w tym pół

za tym idą pieniądze, bo jeśli 19,5 zaokrąglisz do 19, to dla nauczyciela jest to korzystne

jeśli 19,5 zaokrąglisz do 20, to dla nauczyciela nie jest korzystne, ale z punktu widzenia finansów szkolnych tak

 

AnJa06-03-2019 12:56:15   [#57]

dałbym 5 albo 7 świetlicy i po sprawie

bosia06-03-2019 13:02:15   [#58]

też tak myślę, że zamiast się z tym gimnastykować, lepiej tak podziałać, aby nie wyszło 1/2

rzewa06-03-2019 16:40:38   [#59]

owszem ale... jak ustawodawca nie sprecyzował w tym przepisie, to musimy do tego użyć innych przepisów -> i tak organowi nie wolno stosować interpretacji rozszerzającej, czyli uważać, że to co dotyczy sytuacji "powyżej pół" dotyczy także sytuacji kiedy jest równo pół

natomiast nauczyciel, jak każdy obywatel, korzysta ze swobody takiej interpretacji jaka jest dla niego korzystna, czyli w tym przypadku "do pół" określa także co trzeba zrobić, gdy wyjdzie dokładnie pół godziny

zatem, matematycznie jest prawidłowo to co napisała bosia ale prawnie 19 i pół godziny należy zaokrąglić do 19 - inaczej mogłoby być tylko wówczas gdyby wyraźnie w ustawie było napisane, co trzeba zrobić w takim wypadku

gregorz07-03-2019 11:48:33   [#60]

Nauczyciel ma 18/18 i 1/26 pensum 18, 1 godz. ponadwymiarowa. Jak powinien mieć płacone za tą 1 godz. świetlicy z pensum 18 czy 26?

Zbig6007-03-2019 12:06:49   [#61]

Z 18. Pensum łączone to 18,2963. Zaokrąglasz w dół czyli 18. Razem godz. 19, czyli 1 nadgodz.

rzewa07-03-2019 12:06:59   [#62]

wszystko z pensum 18 bo takie pensum ma

Nassssy08-03-2019 07:54:56   [#63]

Najbliżej mi do myślenia AnJi. Dlatego korci mnie aby zrobić katalog takich kombinacji, które dają dokładnie pół aby ich unikać. Matematycy! Może by jakąś funkcję wydumać?!

Na razie ostrzegam 18/18 + 6/26 NIE!

majaaaa08-03-2019 09:06:44   [#64]

Nauczyciel przedszkola miał 2 umowy od września jedna 25godz. kontraktowy, druga za zgodą kuratora bez kwalifikacji 3/23 wynagrodzenie jak stażysta. Obecnie uzyskał kwalifikacje czy uśredniam i zmieniam od nabycia kwalifikacji w dyplomie ?

rzewa08-03-2019 22:16:51   [#65]

tak

ale najpierw rozwiązujesz za porozumieniem tę umowę na 3/23

Dan6718-08-2019 11:49:25   [#66]

Witam!

Proszę o wskazanie prawidłowego wyliczenia pensum:

 

n-l X

27,54 godz. /11/22 – ped, 0,54/22 (20 godz/ na rok – doradztwo zaw./

a)  16/18+11/22+0,54/22

0,89+0,5+0,024=1,41

27,54 : 1,41=19,53~ 20

27,54 – 20 =  7,54 ponadwymiarowych

------- lub ?

b) 0,889+0,5+0,024=1,413

27,54:1,413=19,49~19

27,54 – 19=8,54 ponadw.

---------------------------------------------------------------------------------

n-l   Y

 27 godz. / w tym - 4/22- logopeda/

a)  23/18 +4/22

1,28+0,18=1,46

27:1,46=18,49 ~18

27-18=9 ponadwymiarowych

------------- lub ?

b)   1,278+0,181=1,459

27:1,459=18,506~19

27- 19=8 ponadw.

rzewa18-08-2019 22:16:01   [#67]

żadne

nie ma podstaw do jakiegokolwiek zaokrąglania "po drodze" -> zaokrąglać można dopiero wynik, zatem:

I. 27,54 : (16/18 + 11,54/22) = 19,484457 =~ 19

pensum 19 i 8,54 godz. ponadwym.

II. 27 : (23/18 + 4/22) = 18,4983 =~ 18

pensum 18 i 9 godz. ponadwymiarowych

matyldaa17-04-2020 13:31:28   [#68]

1. 17/18 i 1/22, ma nauczyciel pełen etat czy nie?

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego - liczymy z pensum 18  czy pensum specjalisty 22? Dodam, że oprócz doradztwa prowadzi matematykę.

3. Nauczyciel korzysta ze zniżki do 10 h (z 18). Przyznane ma 10/18 i 2/22. Czy pensum liczymy z 18 h czy z obniżonego etatu?


post został zmieniony: 17-04-2020 13:40:52
rzewa17-04-2020 16:44:05   [#69]

1. tak, ma - pensum nadal wynosi 18 godzin

2. czyli należy ustalić mu pensum łączone z godzin matematyki (pensum 18) i z godzin doradztwa (pensum 22)

3. nie wiem co to znaczy zniżka z 18 - zniżka to zniżka, rozumiem, ze wynosi ona 10 godzin

w takim razie: 10/18 i 2/22 zatem pensum wyniesie 12/(10/18+2/22) = 18,56 co zaokrąglamy do 19; wobec czego pensum nauczyciela wynosi 19 godzin

ma on 10 godzin obniżki zatem realizuje 22 godziny tygodniowo, czyli ma 3 godziny ponadwymiarowe z pensum 19 (oczywiście, ta zniżka jest zniżką kierowniczą i jest zgoda na realizowanie przez tego n-la godzin ponadwymiarowych?)

bobi36718-04-2020 11:37:21   [#70]

to jak ustalić pensum pedagoga który będzie miał "zbierany" etat?

pedagog zatrudniony 11/22 + 2 godz. rewalidacji + 8 godz.zaj.kor.-komp. + 3 wdż

i dla nauczyciela

16/18 + 8 rewalidacji

... bo już zaczynam się gubić z rewalidacją


post został zmieniony: 18-04-2020 11:47:21
rzewa18-04-2020 16:21:17   [#71]

nie trzeba nic ustalać

pedagog wszystko będzie miał z pensum 22 - czyli 2 ponadwymiarowe

ten n-l nadal będzie miał pensum 18 - czyli 6 ponadwymiarowych

MKJ18-04-2020 16:45:39   [#72]

Rzewo, przy pedagogu trzeba ustalić, bo WDŻ jest z pensum 18.

bobi36718-04-2020 17:12:08   [#73]

pomyliłam się u pedagoga z liczbą godzin zaj.kor.-komp.

pedagog zatrudniony 11/22 + 2 godz. rewalidacji + 6 godz.zaj.kor.-komp. + 3 wdż

1. czy mam najpierw wyliczyć pensum i dopiero wtedy dodać rewalidację

2. czy 19/22 + 3/18 = 21/21 i 1 ponadwymiarowa?

 

... chociaż pewnie wychodzi to samo ale chciałabym wiedzieć na przyszłość jak liczyć rewalidację 


post został zmieniony: 18-04-2020 17:16:00
matyldaa18-04-2020 17:21:23   [#74]

A zajęcia korekcyjno kompensacyjne? Pensum zależne od uchwały rady miasta/gminy? Max 22 h? 

rzewa18-04-2020 19:06:09   [#75]

wdżr oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jak i dydaktyczno-wyrównawcze nie mają także ustalonego pensum - prowadzone są z tego pensum jakie ma nauczyciel, któremu je przydzielono

wobec tego w tych sytuacjach, o jakich mowa w #70 nie trzeba żadnego pensum obliczać, każdy z tych n-li ma takie pensum jakie mu ustalono w umowie o pracę/akcie mianowania


post został zmieniony: 18-04-2020 19:08:37
bobi36718-04-2020 19:47:15   [#76]

Rzewo, czy dobrze rozumiem że najpierw trzeba (jeżeli jest taka potrzeba) uśrednić pensum (tam gdzie jest ono określone) a dopiero później dodawać rewalidację, zaj.kor.-komp., wdż?

chociaż nie wiem dlaczego uważasz że wdż nie jest z pensum 18?

rzewa18-04-2020 20:01:42   [#77]

tak

a dlaczego uważasz, że wdżr jest z pensum 18?

:-)

bobi36718-04-2020 20:09:26   [#78]

dobre pytanie, pewnie dla tego jak większość że wdż to z pensum nauczyciela

no i teraz będę musiała poprawić w arkuszu, bo przez wdż wstawiłam dla pedagoga uśrednienie 21 :(

 

... a jeżeli zatrudniałabym tylko do wdż albo tylko zaj.korekcyjno-kompensacyjnych czy tylko do rewalidacji to jakie pensum skoro nie jest określone?


post został zmieniony: 18-04-2020 20:13:33
matyldaa18-04-2020 22:50:50   [#79]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59973&ux=148&pst=39

Tu, w #03, jest odpowiedź. 

bobi36719-04-2020 10:24:17   [#80]

Matyldaa dziękuję ale tam nie ma nic o wdż,

czyli że żeby dać wdż też trzeba najpierw zatrudnić na jakimś stanowisku i dopiero później przydzielić wdż bez uśredniania pensum?

np.:

jeżeli n-owi to z 18

jeżeli pedagogowi to z 22

jeżeli bibliotekarzowi to z 30?

rzewa19-04-2020 17:08:34   [#81]

tak, ale...

jeśli zatrudniasz n-la tylko do wdżr, to nie da się zatrudnić go na innym stanowisku niż n-l przedmiotu, gdyż nie masz innego stanowiska w szkole, do którego pasują kwalifikacje, z powodu których go zatrudniasz

czyli musisz go zatrudnić na stanowisku z pensum 18

nie znaczy to jednak, że musisz przeliczyć pensum, jeśli przydzielasz te zajęcia np. pedagogowi czy wychowawcy świetlicy

inaczej będzie z nauczycielem, który ma prowadzić rewalidację - kwalifikacje, z powodu których zatrudniasz tego n-la pasują do stanowiska "nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniem", a często również do stanowiska terapeuty pedagogicznego czy pedagoga lub logopedy - wtedy zatrudniasz takiego n-la na jednym z tych stanowisk, kierując się zasadą nakazującą wybór tego wariantu, który jest najkorzystniejszy ekonomicznie

matyldaa19-04-2020 17:42:11   [#82]

 

1. W szkole od zawsze były zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Rozumiem, że one nie mogą być  przyznawane w ramach ppp. OP daje te godziny. I..., jakie jest pensum nauczyciela prowadzącego takie zajęcia? Na jakiej podstawie je ustalam?Oprócz gimnastyki korekcyjnej nauczyciel uczy wychowania fizycznego, przy czym te zajęcia (GK) ma w etacie, nie w ponadwymiarowych (czy tak w ogóle może być...?). Mogą być takie zajęcia w szkole czy nie?

2. Uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych ma tylko specjalista z zakresu terapii pedagogicznej? 

rzewa19-04-2020 19:14:06   [#83]

1. brak jest pp do prowadzenia takich zajęć w szkole, ale jeśli już są to po prostu przydzielasz je n-lowi w ramach jego pensum, czyli jeśli prowadzi te zajęcia n-l wf, to pensum 18 - nie da się określić które godziny przyznane n-lowi są "w etacie" a które to godziny ponadwymiarowe

2. niekoniecznie

matyldaa19-04-2020 19:45:12   [#84]

 #83

Dyrektor może uznać, ze nauczyciel po oligo może prowadzić zajęcia korekcyjno kompensacyjne z dyslektykiem? Mam takiego nauczyciela, który na studiach podyplomowych z oligo miał zajęcia z terapii pedagogicznej, inny po oligo już takich nie miał(ukończone w innych latach).

gimnazjum01-09-2020 10:20:19   [#85]

W ubiegłym roku n-l miał przydzielone 17/18 i 11/22 ( pedagog) - uśredniono pensum na 19 i 9 g. ponadwymiarowych. Aktualnie ma 18/18 i 11/22 i pensum 19 oraz 10 g. ponadwymiarowych. Czy poprawne jest moje rozumowanie bo n-l twierdzi, że ma etat i 11 g. ponadwymiarowych i mam mały dylemat kto ma rację?

rzewa01-09-2020 10:45:02   [#86]

Ty masz rację ale... ten n-l nie może mieć 10 godz ponadwymiarowych bo 10/19 to więcej niż pół etatu -> zatem taki przydział jest sprzeczny z art 35 ust 1 zd. drugie KN

Maro7714-09-2020 17:31:47   [#87]

Proszę o weryfikację obliczeń

Nauczyciel bibliotekarz  zatrudniony na 1/2 etatu (15 godz) w miesiącu wrześniu będzie również  uczył j. ang. w wymiarze 13 godz. (technikum). W tym czasie tj. miesiącu wrześniu żadna klasa, w której będzie uczył n-l nie idzie na praktykę.

Z nauczycielem zostanie zawarta umowa na 1 miesiąc (zastępstwo za nieobecnego n-la), z możliwością kontynuacji w kolejnym miesiącu (wtedy będzie kolejna umowa, itd...)

Obliczenie: 15/31 + 13/18= 0,5 + 0,722222 = 1,22222

28/1,22222= 22,909

Uśrednione pensum zaokrąglone tego nauczyciela we wrześniu to 23.

Ponadwymiarowe to 28-23=5

rzewa14-09-2020 19:45:16   [#88]

prawidłowo policzone

tylko nie podpisujesz odrębnej umowy a jedynie aneksujesz istniejącą -> aneks na okres od ... do .... na pełny etat z pensum 23 czyli na 23/23

Maro7714-09-2020 20:31:20   [#89]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak, zgadza się - aneksujemy istniejącą

Czy w tej sytuacji, gdy n- l łączy bibliotekę z j. angielskim i ma pełny etat może pracować 4 dni w tyg.?

rzewa14-09-2020 20:43:54   [#90]

nie powinien

ale art 42c ust 1 KN dopuszcza ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy nauczycielom wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy.

Maro7714-09-2020 20:53:38   [#91]

Dziękuję za pomoc.

Ania Sz30-03-2022 13:45:05   [#92]

Nauczyciel ma:

30/30 biblioteki + 10/18 języka angielskiego 

Pensum wyszło 26 godzin (30/30+10/18=1,00+0,56=1,56; 40/1,56=25,64 ~ 26)

Dochodzi mu od 4 kwietnia 1 godzina języka (0,34 uśredniona).

Który sposób obliczenia nowego pensum jest prawidłowy:

1) 30/30+11/18=1,00+0,61=1,61; 41/1,61 = 25,47 ~ 25 pensum

2) 30/30+10,34/18=1,00+0,57=1,57; 40,34/1,57=25,69 ~ 26 pensum.

Mój OP twierdzi, że mam policzyć wg sposobu 2 ponieważ "w arkuszu są godziny uśrednione". Nie ma żadnej uchwały OP o liczeniu godzin średniorocznych. Przecież nauczyciel będzie realizował od 4 kwietnia do 24 czerwca 1 godzinę a nie 0,34, prawda? 

Proszę o pomoc :)

Roman Langhammer30-03-2022 14:41:24   [#93]

Przy 30/30 i 10/18 pensum 26 i łącznie 40 godzin co daje 14 ponadwymiarowych, podczas gdy nie powinien przekroczyć 13 ponadwymiarowych (1,5 etatu). Jak kto zrobiłaś?

 

Od kwietnia:

30/30 i 11/18: pensum 25, ponadwymiarowych 16, co jeszcze bardziej przekracza półtora etatu. ;)

Ania Sz31-03-2022 08:50:27   [#94]

Wiem że przekracza, sytuacja jest wyjątkowa, OP się zgodzi. 

Mi chodziło o sposób obliczenia pensum. Czyli mam rację :)

AnJa31-03-2022 08:56:02   [#95]

Niezaleznie od Twoich racji - OP to sie może nawet zgodzić, byście wystąpili z NATO.

Tyle, ze ewentualne konsekwencje łamania prawa poniesie ten, kto je właśnie łamie- Dyrektor.

I dobrze mu tak!

Ania Sz31-03-2022 08:57:10   [#96]

Wiem :-)

Skimir31-03-2022 11:13:15   [#97]

#56, Bosia, zaintrygowało mnie to trochę... Czemu "do 0,5" nie zawiera "0,5"?

Powyżej 0,5, to rozumiem, że musi być więcej niż te 0,5...

Przecież w wielu przepisach, przyjętych zasadach stosuje się słowo "do" poprzedzające jakąś liczbę i ta liczba się w to wlicza. Przykład - kodeks karny - jeśli jakieś przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu, to przestępca może odsiedzieć te pięć lat a nie 4 lata i 11 miesięcy; jeśli w taryfikatorze wykroczeń drogowych stoi, że mandat za złamania zakazu [...] wynosi do 300zł - to policjant spokojnie może nałożyć karę w wysokości 300zł a nie 299,99zł itd, itp.

W cytowanym przepisie: "przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe". Jest słowo "do" a nie poniżej. Jeśli byłoby "że czas zajęć poniżej półgodziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę" to faktycznie - wynik dokładnie 0,5 byłby nieokreślony...

 


post został zmieniony: 31-03-2022 11:16:01
Jot31-03-2022 11:15:28   [#98]

Jak to jest z ta gimnastyką korekcyjna w szkole? Może być, czy nie może? może OP dać pieniądze na gimnastykę korekcyjna i mogą te godziny wchodzić do pensum?

DYREK31-03-2022 12:11:23   [#99]

od kilkunastu lat brak jest podstawy prawnej do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole/placówce

Jot31-03-2022 12:18:00   [#100]

Dzięki Dyrek. Pytam, bo wyżej przeczytałam, że gdzieś jest w szkołach, więc pomyślałam, że może my też powinniśmy się w OP postarać:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]