Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 2017/18 - statut i program wychowawczo-profilaktyczny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jacek20-09-2017 07:20:03   [#101]

do  [#100]

bez dziwoląga zrobiłbym tak. Na rp przedstawienie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego i ewentualne poprawki, a potem uchwała ws opinii o nim ale nie w formie pisanej. Podobnie jak w przypadku uchwały ws przyjęcia porządku zebrania rp. W protokole z zebrania będzie wpis, że rp się tym zajmowała i zaopiniowała jakby co.

gronostaj20-09-2017 10:35:30   [#102]

Czytam forum z ustawami w reku i proszę powiedzcie mi jak to jest z tym programem profilaktyczn- - wychowawczym - kto go w koncu uchwala- ? Rada rodziców? czy Rada pedagogiczna

izael20-09-2017 10:43:42   [#103]

UPO

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

 

gronostaj20-09-2017 10:52:00   [#104]

a co w takim razie oznacza - POROZUMIENIE- czy to porozumienie ma byc w formir uchwały?

rzewa22-09-2017 08:02:12   [#105]

owszem, gdyż rp to organ kolegialny więc niczego nie może stwierdzić inaczej jak uchwałą

do #99

  1. Jeśli szkoła została przekształcona na mocy uchwały, to statut na podstawie art. 88 ust. 7 UPO – nadany przez OP - TAK, ale jeśli OP tego nie zrobił przed 1.09.3017, to już nie może tego zrobić bo szkoła juz funkcjonuje -> statut szkoła uchwala sobie sama zgodnie z art 80 P.o.
  2. Jeśli szkoła została przekształcona ustawowo (art. 191 – 198 UPO), to statut
  • nadany przez OP na podstawie j. w. - NIE

czy

  • uchwalony  - TAK, ale tylko przez RP na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 UPO
aligatorka24-09-2017 13:13:39   [#106]

W tym wątku też powtórzę informację o statutach... Można nabyć wzorcowy statut i mieć 80 % pracy mniej. Pisanie nowego statutu wymaga wielu tygodni wnikliwej analizy i pracy and nowymi przepisami - w przypadku zespołów sprawa komplikuje się jeszcze bardziej... Tym bardziej, że tam gdzie są klasy gimnazjalne w szkole podstawowej mamy dualizm oceniania, zrównane dwoma różnymi rozporządzeniami prawa do określonych form p.p.p. , dualizm doradztwa zawodowego, które ma mieć obecnie dwie formy a w przedszkolach pkt. 12 art. 102 P.O.  wprawia niektórych w osłupienie... Ważne jest jeszcze uwzględnienie w statucie zadań i celów programu wychowawczo-profilaktycznego - nowego... taka krzyżówka :-)

rzewa24-09-2017 13:55:05   [#107]

hm... powtórzę za koleżanką z forum:

malmar1524-09-2017 13:31:49   [#41]

hm, można zakupić (czy za symboliczne, to bym się zastanawiała ;)

ale...

czy aby ten zakupiony jest właściwy?

na rynku funkcjonuje sporo tzw. gotowców, w których są takie błędy, że czasem głowa boli

pozdrawiam

i taka refleksja jeśli coś wymaga "wielu tygodni wnikliwej analizy i pracy", to nie da się tego zakupić za symboliczne pieniądze...

;-)


post został zmieniony: 24-09-2017 13:55:39
aligatorka24-09-2017 16:26:12   [#108]

:-))) Da się :-) Nie zawsze trzeba mieć do czynienia z bezwzględną komercją :-) 

rafhak25-09-2017 18:10:33   [#109]

Witam serdecznie. Mam pytanie, jeżeli program w-p został już stworzony, to Rada Pedagogiczna musi go zatwierdzić do 30 września? Rozumiem, że nie mogę tego zrobić na początku października.

rzewa25-09-2017 18:26:29   [#110]

rr ma go uchwalić

a jeśli rr tego nie zrobi do 1.10, to dyrektor ma zawiadomić o tym KO i w porozumieniu z KO ustalić ten program -> taki, ustalony przez dyrektora, program obowiązuje do chwili uchwalenia go przez rr

art 84 ust 3 u.P.o.

rafhak25-09-2017 18:48:17   [#111]

RR uchwali go w tym tygodniu (dokument już jest przygotowany). Zaplanowałem Radę Pedagogiczną na przyszły tydzień, ale czy mogę go wtedy zatwierdzić? Czy muszę zdążyć przed 30 września?

AnJa25-09-2017 19:05:41   [#112]

RP nie ma kompetencji do zatwierdzania tego programu.

an27-09-2017 08:40:27   [#113]

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Czy dobrze rozumiem: Skoro rozpoczęcie roku szkolnego było 4 września - to data porozumienia RR z RP to 4 października?

AnJa27-09-2017 10:10:03   [#114]

Rozpoczęcie roku szkolnego jest 1 września.

Roman Langhammer09-10-2017 10:31:35   [#115]

Mam pytanie odnośnie statutu.

W statut musi zawierać w sobie podstawy prawne, czyli spis ustaw, rozporządzeń itp.?

Spotkałem się z różnymi formami - część statutów ma wpisane podstawy: kilka ustaw i dziesiątki rozporządzeń, a część nie ma nic wpisane.

Moim zdaniem brak podstaw wpisanych w treść statutu jest korzystniejsze, bo dobrze wiemy, że one są zmieniają cały czas i właściwie jeśli w podstawy się wpisze kilkadziesiąt rozporządzeń, to na każdej RP chyba trzeba wprowadzać zmiany.

Jakie jest wasze zdanie i praktyka? 

Spotkałem się też z takim zapisem:

1.    Podstawą prawną niniejszego statutu są:

1)  ustawa z dnia ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2)  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

3)  rozporządzenia wydane na podstawie ww. ustaw.

izael09-10-2017 11:00:13   [#116]

Nie wpisujemy w treść statutu podstaw prawnych - taka jest nasza praktyka.

Nigdy nie było to kwestionowane, mimo wielu kontroli, podczas których badano także zapisy statutowe.

Przy dynamice zmian w prawie musielibyśmy ten fragment zmieniać non-stop;)

Roman Langhammer09-10-2017 11:05:09   [#117]

Czyli nic nie wpisujecie?

Właśnie o to mi chodzi. Teraz jest okazja zrobić porządek i wywalić to ze statut. 

Ala09-10-2017 11:06:04   [#118]

nie wpisujemy :)

Grazzza07-11-2017 13:08:01   [#119]

Jaka jest aktualnie pp do wydania przez RR opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w przedszkolu programu autorskiego

DYREK07-11-2017 22:00:59   [#120]

program autorski (inaczej własny) czyli taka sama procedura jak dopuszczenie innych programów

nadal obowiązuje art. 22a  ustawy o systemie oświaty

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1 

wątek: Programy nauczania - dopuszczenie...

Grazzza08-11-2017 09:46:30   [#121]

Dzięki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]