Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skreślenie z listy uczniów-uchwała
strony: [ 1 ]
DorotaN04-01-2017 10:55:13   [#01]

witam, czy ma ktoś może uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów? ( uczennica pełnoletnia, nie ma jej całe półrocze, "nie bo nie", matka podtrzymuje jej decyzję, sa poinformowane)

Jacek04-01-2017 11:15:10   [#02]

Uchwała Nr ………

Rady Pedagogicznej ……………………… w …………..

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie skreślenia z listy uczniów

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), rada pedagogiczna ……………………………..…… w ……………. uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Pedagogiczna stwierdza, że uczeń klasy 1B ………………… złamał postanowienia § 4 statutu gimnazjum, co zagrożone jest skreśleniem z listu uczniów i zasługuje na skreślenie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi gimnazjum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DorotaN05-01-2017 09:12:54   [#03]

Bardzo dziękuję

ola 1305-01-2017 10:32:54   [#04]

W pkt. 1 dopisałabym, że uczeń jest pełnoletni więc nie dotyczy go obowiązek szkolny, ani nauki czyli art. .... uoso, i dlatego można skreślić.


post został zmieniony: 05-01-2017 10:33:09
DorotaN05-01-2017 10:41:29   [#05]

dziękuję raz jeszcze

AndrzejW05-02-2017 13:32:39   [#06]

Czy naprawdę jest tak, że aby skreślić ucznia należy:

- poinformować zainteresowanego, że na radzie będzie rozpatrywany wniosek w jego sprawie (wysłać pismo i poczekać na zwrotkę ok 3 tyg)

- podjąć uchwałę rp

- wszcząć postępowanie adm (wysłać pismo i poczekać na zwrotkę ok 3 tyg)

- wydać decyzję i powiadomić (wysłać pismo i poczekać na zwrotkę ok 3 tyg)

- odczekać na ew odwołanie... i dopiero jest skreślony?

AnJa05-02-2017 13:45:30   [#07]

Nie. Wystarczy poinformować skutecznie.

A wcześniej dac szansę wysłuchania.

W sumie zaś - jeśli delikwent chodzi do szkoły- o formalności łatwiej.

Jeśli nie chodzi - czas nie ma znaczenia.


post został zmieniony: 05-02-2017 13:48:35
AndrzejW05-02-2017 13:58:33   [#08]

Jak delikwent chadza czasem do szkoły, to nie zawsze ma skończone 18 latek a wtedy trzeba rodzicieli utrafić.

sońka05-02-2017 21:42:34   [#09]

o ile pamiętam, pytałam jeszcze o opinię SU

edithael05-02-2017 22:20:25   [#10]

Koniecznie zasięgnięcie opinii SU - Ustawa Prawo Oświatowe (świeżutkie, z 14.12.2016, podpisane 9.01.2017):

art. 68, pkt. 2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Opinia nie jest wiążąca, ale ma być.

rzewa06-02-2017 08:03:10   [#11]

ten przepis będzie obowiązujący dopiero od 1.09.2017

na razie ma zastosowanie regulacja zawarta w u.s.o. - art 39 ust 2 (takiej samej treści :-))

Jot18-03-2022 17:11:39   [#12]

Pytanie od rodzica ucznia szkoły sredniej. Czy ucznia niepełnoletniego można skreślić z listy uczniów ? Średnia szkoła, w statucie jest zapis że można, są wymienione przesłanki. Nie można- chyba dobrze myślę?

rzewa18-03-2022 19:07:41   [#13]

można

zgodnie ze statutem

taki uczeń nie jest już w obowiązku szkolnym

Jot18-03-2022 20:16:51   [#14]

Mimo że nie ma 18 lat to już nie jest w obowiązku szkolnym?

Jot18-03-2022 20:28:24   [#15]

Aaa. Dzięki rzewo😊Art 35 prawo oświatowe. Chyba rozumiem...trwa do końca szkoły podstawowej nie dłużej, jak do ukończenia 18 roku życia..

Ala19-03-2022 10:02:06   [#16]

ale ma obowiązek nauki do ukończenia 18 lat

tyle, że niekoniecznie w tej szkole

halinah19-03-2022 12:06:34   [#17]

Realizację obowiązku nauki zapewniają w takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni.

Jot19-03-2022 13:37:09   [#18]

halinah, jak ma to w praktyce wyglądać?

rzewa19-03-2022 14:01:23   [#19]

?

muszą zadbać by dziecko do ukończenia 18 lat ten obowiązek realizowało w sposób opisany w ustawie i zawiadomić o tym wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

a jeśli tego nie zrobią, to narażają się na egzekucję przez wójta tego obowiązku tj. na karę grzywny

Jot19-03-2022 15:01:11   [#20]

Rzewo a co robić gdy tego ucznia wyrzuconego z innej szkoły nie chcą też przyjąć do innych? Teraz w ciągu roku to się zadziało. Sprawy wychowawcze.O szczegóły dopytam tego rodzica w poniedziałek.

Ala19-03-2022 17:26:42   [#21]

Generalnie jest to problem rodziców, to na nich spoczywa odpowiedzialność za realizowanie obowiązku nauki przez ich dziecko (do ukończenia 18 r.ż.)

Obowiązek nauki realizuje się poprzez:

  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej;
  • udział w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w akredytowanych placówkach (kwalifikacyjne kursy zawodowe)
  • odbywanie przygotowania zawodowego u pracodawcy;

są też szkoły dla dorosłych, które w określonych w rozporządzeniu przypadkach mogą przyjąć ucznia, który skończył 16 lat

Jot19-03-2022 18:09:06   [#22]

Dziękuję 🙂

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]