Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pismo do n-li o" zmianie " miejsca pracy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Ala05-05-2017 11:03:13   [#51]

jakim cudem ma powstać klasa I ?

Sekret05-05-2017 11:05:01   [#52]

u nas wraca rejonizacja i cześć dzieci idzie do nas a cześć pójdzie do obecnego gimnazjum( od 1 września też szkoła podstawowa)

Ala05-05-2017 11:59:47   [#53]

aaa to masz na myśli klasę pierwszą w sp?

Sekret05-05-2017 12:17:59   [#54]

tak :)

rzewa06-05-2017 08:22:10   [#55]

w takim razie niech dyrektor gimnazjum je przeniesie już to siebie aby wszyscy mieli pełna jasność w temacie

Zbigniew07-05-2017 22:30:01   [#56]

Rzewo

gimnazjum włącza się do SP, zatem nastąpi zmiana pracodawcy,

od 1.09.2017 nie będę już dyrektorem, więc nie mogę zawierać umów zmieniających, określających warunki pracy i płacy w nowej szkole (ośmioletnia SP), innej szkole niż jestem dyrektorem. Dotyczy to zarówno nauczycieli jak i pracowników aio. Obecnie nic mnie nie łączy ze SP (obecną sześcioletnią).

Zatem stosując art. 236 mogę tylko poinformować pracowników (w tym nauczycieli), że od 1 września 2017 stają się pracownikami ośmioletniej SP, nic ponad to.

Przywołany przez Ciebie art. 225 dotyczy wygaszania gimnazjum, czyli sytuacji, w której będąc dalej dyrektorem zarządzał bym szkołą (gimnazjum).

Myślę, że wszelkie zmiany umów może (musi) wykonać dyrektor ośmioletniej SP 1 września, bo wtedy obecnie moi pracownicy staną się na mocy specustawy, jego pracownikami.

Co o tym myślisz?

Tak przygotowałem

Informacja o zatrudnieniu w szkole od 1.09.2017 r.

    Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 236 ust. 1-3 ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z Uchwałą Rady Gminy .................. nr ... z dnia ....., od dnia 1 września 2017 r. staje się Pan/Pani pracownikiem ośmioletniej Szkoły Podstawowej .....  w ............

 

 

 


post został zmieniony: 07-05-2017 22:37:45
rzewa07-05-2017 23:18:57   [#57]

Zbigniew, nie tylko możesz te umowy zawierać i zmieniać ale nawet musisz -> nie możesz wszystkim n-lom wręczyć inf., że będą n-lami sp od 1.09 jeśli nie zostało to przesądzone w AO

nie możesz scedować na dyrektora sp problemu z godzinami dla Twoich n-li, jeśli tych godzin nie będzie, bo dyrektor sp już nic przez cały rok nie będzie mógł z tym zrobić

wobec tego każdemu n-lowi Twojego gimnazjum, któremu dyrektor sp nie będzie mógł zagwarantować przydzielenia tej liczby godzin, na której jest zatrudniony MUSISZ wręczyć przeniesienie w stan nieczynny albo uzyskać zgodę tego n-la na pracę w roku przyszłym w ograniczonym wymiarze

art 225 dotyczy wszystkich n-li gimnazjum, niezależnie od tego czy gimnazjum będzie włączone do sp czy nie będzie, tylko art 226 dotyczy gimnazjów wygaszanych i to tylko w 2019 roku

koala08-05-2017 09:55:43   [#58]

Mam Zespół Szkół SP+G, nauczycielka G mianowana nie będzie miała pełnego etatu tylko 7/18.

Muszę wręczyć jej pismo o propozycji nowego wymiaru zatrudnienia i stanie nieczynnym, proszę podpowiedzieć jak będzie podstawa prawna.

Ala08-05-2017 10:59:24   [#59]

art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

Zbigniew08-05-2017 14:56:42   [#60]

 

Rzewo

skąd masz wiedzę, że art 225 dotyczy wszystkich n-li gimnazjum, niezależnie od tego czy gimnazjum będzie włączone do sp czy nie będzie skoro brzmienie tego artykułu wyraźnie mówi o zmianach związanych z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum?

Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum ......., którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym

2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia

w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje

się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

2. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, ....

3. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia

15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o zmianach, o których mowa w ust. 1.

Ala08-05-2017 15:47:39   [#61]

bo kształcenie w gimnazjum ulega wygaszaniu we wszystkich gimnazjach bez względu na to w jakiej strukturze organizacyjnej ono występuje :)

kulka08-05-2017 15:49:56   [#62]

Michba,  mam podobny przypadek.  OP każe informować ZZ, bo inaczej podobno nauczyciel w sądzie pracy wygra na pewno.  I tu znowu moje pytanie z wątku Ruch kadrowy.  Jak się wyrobić z terminami,  jak michba dopiero ma informować ZZ, potem 7 dni czekać,  nauczycielowi wręczyć do 15 maja?  Jak to w czasie upchnąć? 

irdyr08-05-2017 16:02:14   [#63]

Czy wicedyrektorowi daję informację, że od 1.09.2017 staje się wicedyrektorem czy nauczycielem 8-letniej szkoły podstawowej? W związku z trwaniem mojej kadencji  będzie w przyszłym roku wicedyrektorem. A kto daje informacje dyrektorowi i jakiej treści?

Ala08-05-2017 20:30:36   [#64]

wicedyrektorowi, że będzie wicedyrektorem 

dyrektorowi powinien dać organ prowadzący

Zbigniew09-05-2017 00:59:12   [#65]

Ala,

wygaszanie polega tym, że nie robi się naboru do klasy 1, ale gimnazjum jako szkoła dalej istnieje i stosuje się do niego dotychczasowe przepisy. To nie to samo  co przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 129).

Art. 225 odnosi się do nauczycieli gimnazjum (które będzie wygaszane, ale będzie dalej istniało).

Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,......, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

Ust. 5 wyraźnie wskazuje gimnazjum:

5. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.

Jeśli OP włącza gimnazjum do SP to 1 września Gimnazjum już przestaje istnieć (art.129 ust. 16). Zresztą gdyby przyjąć, że art. 225 dotyczy n-li włączanego do SP gimnazjum, to literalnie, zgodnie z ust. 1 nikt nie miałby pracy w gimnazjum, bo go już nie będzie, czyli rozwiązanie umowy.

 

 

rzewa09-05-2017 06:25:56   [#66]

miałbyś rację gdyby nie art 225 ust 12 specustawy

Ala09-05-2017 08:57:23   [#67]

ale trzeba przyznać, że te przepisy są byle jak napisane

stąd tyle wątpliwości

Stan4609-05-2017 09:21:14   [#68]

No to teraz mój przypadek.

Gimnazjum włączane do Szkoły Podstawowej, pisma do nauczycieli w terminie do 15 V (i to jest sprawa jasna), ale trzech nauczycieli przechodzi do innych szkół (brak możliwości zatrudnienia w SP). Jakie pismo kieruję do nich i w jakim terminie?

Jacek09-05-2017 09:57:14   [#69]

przechodzą tzn są przenoszeni?

rzewa09-05-2017 09:59:33   [#70]

jeśli przed 15 maja będziesz miał dokumenty na to, że przechodzą (akty/dekrety przeniesienia wystawione przez przyjmujących ich dyrektorów lub ich pisma o rozwiązanie stosunku pracy) to nic nie wręczasz

a jeżeli pewności co do tego co wyżej mieć nie będziesz wręczasz pisma o przeniesieniu w stan nieczynny

Stan4609-05-2017 10:06:34   [#71]

Tak są przenoszeni, ale arkusze jeszcze nie zatwierdzone.

olaszyma09-05-2017 10:18:42   [#72]

Tak jak w powyższych dwóch postach. Nauczyciel mianowany, zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze (10/18)w gimnazjum, od września znajduje pracę w pełnym wymiarze w innej szkole. Co mu daję? wypowiedzenie? Informację o przeniesieniu? A co jeżeli przed 15 maja arkusze nie będą jeszcze zatwierdzone?


post został zmieniony: 09-05-2017 10:20:13
rzewa09-05-2017 10:24:24   [#73]

a skąd wiesz, że znajduje?

odpowiedź ta sama co w poście #70

Stan4609-05-2017 11:22:09   [#74]

Wiem rzewo bo są to ustalenia pomiędzy mną a dyrektorem innej Szkoły Podstawowej (nie tej do której będziemy włączani).

 

olaszyma09-05-2017 11:50:41   [#75]

Toż samo wiem i ja rzewo.

Ala09-05-2017 12:09:23   [#76]

i co z tego, że wiecie

papiery na to są?

jak nie ma to trzeba działać zgodnie z prawem


post został zmieniony: 09-05-2017 12:09:40
olaszyma09-05-2017 12:17:05   [#77]

No to w takim razie jakie pismo Alu ? Jeżeli nie mam dla tych nauczycieli ani godziny? A wiem  (bo widziałam JA I ZWIĄZKOWCY), że w  innej szkole te osoby są uwzględnione w pełnym wymiarze.

Pytanie do Rzewy: wzór pisma zamieszczony w "wymianie" zawiera takie stwierdzenie:

Informuję jednocześnie, że przypadku braku Pani/Pana zgody na ww. propozycję w terminie 7 dni tj. do dnia ……. r. zostanie Pani/Pan przeniesiona w stan nieczynny, a w przypadku odmowy przyjęcia stanu nieczynnego zostanie z Panią/Panem rozwiązany stosunek pracy.

Dlaczego ta data określona tak precyzyjnie? Czy chodzi o to, że w myśl specustawy stan nieczynny nie jest już decyzją i inicjatywą nauczyciela, na którą miał on czas do 30 czerwca, tylko wynika wprost z mocy prawa - jeżeli nie zgadza się na zmniejszenie wymiaru.

 

Jacek09-05-2017 12:21:24   [#78]

ad 1. pismo od dyrektora tej drugiej szkoły raz o Twoja zgodą na przeniesienie tego nauczyciela i potem drugie do Twojej wiadomości, że przenosi tego nauczyciela do siebie.

ad 2. tak

Ala09-05-2017 12:33:29   [#79]

no właśnie tak :)

widziałam ja i związkowcy  nie jest dokumentem potwierdzającym cokolwiek :)

olaszyma09-05-2017 12:33:45   [#80]

Dziękuję Jacku. Czy wzór pisma o przeniesieniu gdzieś w wymianie?

irdyr09-05-2017 13:57:10   [#81]

Mam Zespół szkolno-przedszkolny, w którego skład wchodzą szkoła podstawowa+gimnazjum+przedszkole. Czy daję pracownikom informację o przekształceniu do 15.05? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, bo ja tego nie mogę się dopatrzeć.

rzewa09-05-2017 17:24:02   [#82]

nie dajesz nic, bo nic się nie zmieni

wszyscy nadal będą zatrudnieni w zespole

AnJa09-05-2017 18:34:48   [#83]

w przypadku samodzielnej szkoły podstawowej też się nie zmienia - a jednak trzeba dawać pisemko.

po co? diabli wiedzą

dlaczego nie zapisano takiego obowiązku w przypadku takich zespołów jak wyże- diabli wiedza (acz domniemuję brak wyobraźni ustawodawcy)

 

rzewa09-05-2017 19:38:52   [#84]

w przypadku szkoły podstawowej się zmienia: sześcioletnia szkoła podstawowa zmienia się w ośmioletnia szkołę podstawową

;-)

ewa09-05-2017 19:40:27   [#85]

idąc tym tokiem myślenia rzewo, to w zespole będą klasy gim a nie gim. i dawać zgodnie ze specustawą wszystkim, którym każą dawać ;-)


post został zmieniony: 09-05-2017 19:41:23
AnJa09-05-2017 20:05:10   [#86]

gimnazjum może nawet będzie - wygasające

ale sp z 6.letniej jednak zmieni się w 8.letnią

a nauczyciele info nie dostaną- więc wiedzieć nie będą o tej zmianie

 

ewa09-05-2017 20:14:38   [#87]

gim się zmieni też na wygasające ;)

eh...

qwerty10-05-2017 07:18:06   [#88]

Czy w samodzielnym gimnazjum, które będzie wygaszane wręczam coś nauczycielom i AiO? W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy mają zapewnione godziny.

rzewa10-05-2017 10:57:16   [#89]

nie, nie ma potrzeby by cokolwiek wręczać

:-)

cynamonowa10-05-2017 13:03:05   [#90]

Czy w piśmie o którym mowa....podajemy informację dla wicedyrektora, że staje się nauczycielem czy wicedyrektorem w szkole podstawowej? ( w zasadzie, czy jest to istotne)


post został zmieniony: 10-05-2017 13:07:50
cynamonowa10-05-2017 14:21:45   [#91]

za późno edycję, więc dopytam jeszcze :)

Jak rozumiem takie pisma wręczam ( wysyłam także)  nauczycielom na urlopach bezpłatnych....?

rzewa10-05-2017 17:05:06   [#92]

ja bym napisała "wicedyrektorem" - niech porządek będzie :-)

owszem, trzeba je wręczyć (wysłać) wszystkim zatrudnionym n-lom

____________

a ja tylko czekam czy któryś n-l powie, że mu się to nie podoba i zażąda odprawy (bo np. znalazł sobie pracę gdzie indziej)

cynamonowa10-05-2017 18:37:49   [#93]

Tak przy okazji wątku....

Koleżanka z gimnazjum pokazuje mi dziś swoje pismo....Czy nowa SP, która powstaje na bazie gimnazjum+ tworzenie klas IV i VII - automatycznie przejmuje imię nadane gimnazjum?

Jacek10-05-2017 19:41:46   [#94]

tak. Rozporządzenie w sprawie organizacji szkół i przedszkoli.

§ 21. ust. 5. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu, zgodnie z art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 ustawy, o której mowa w ust. 1, szkoła ta zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum.

Ewi11-05-2017 12:38:24   [#95]

Ja mam w nazwie używanej Szkoła Podstawowa i Przedszkole - jak to ująć przy informowaniu pracowników o zmianie? 

airam08-08-2017 14:01:21   [#96]

Czy w tych pismach do 15 maja nie powinno się znaleźć także odniesienie do art. 23' KP?

rzewa10-08-2017 08:16:39   [#97]

#95 -> to jest zespół więc pisma zbędne

#96 -> nie, nie musi ale bez względu na to czy ten przepis będzie przywołany czy nie i tak ma zastosowanie :-)

airam12-12-2017 16:00:15   [#98]

Co w sytuacji, gdy dyrektor szkoły przekształcanej na podstawie art. 191 UPO nie dostał do 15 maja pisma od OP? 

mundi14-12-2017 21:29:09   [#99]

A co w sytuacji, gdy dyr. włączonego do sp gimnazjum, a obecnie wicek nie dostał pisma do 15 maja od OP?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]