Forum OSKKO - wątek

TEMAT: emerytury
strony: [ 1 ]
basja1018-12-2011 21:50:28   [#01]
kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę?/
Jacek18-12-2011 22:14:07   [#02]

jak nabierze lub już nabrał uprawnień :-)

basja..toć to zależy od indywidualnego przypadku

dyrlo19-12-2011 06:55:02   [#03]
Ja na ten przykład od 01.01.2012 :-)
DYREK19-12-2011 09:41:21   [#04]

a nie lepiej po (lub od..) 1.03.2012r. (będzie nowa kwota bazowa, wyższa emerytura) :-)

http://emerytury.wieszjak.pl/emerytury-2012/289067,Kwota-bazowa-w-2012-roku.html


post został zmieniony: 19-12-2011 09:42:21
basja1019-12-2011 13:07:11   [#05]
A jasniej spytam, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?? jest "coś takiego"?A jeśli chodzi o emerytury, to 20 lat z kredą przy tablicy i 30 lat pracy i 60 lat życia???
DYREK19-12-2011 14:26:55   [#06]

tak, jest

KN Rozdział 11  Uprawnienia emerytalne

i

http://www.zus.pl/default.asp?id=4&p=4&idk=

Macia19-12-2011 14:33:21   [#07]

a czy już ktoś korzysta z tych świadczeń i może zdradzi wysokość 

dyrlo19-12-2011 17:55:20   [#08]
DYREK - nie lepiej... rewaloryzacja mnie obejmie i na to samo wyjdzie ;-)
basias02-08-2012 07:46:26   [#09]

Nauczycielka złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Wniosek jest z 31 maja - data stempla pocztowego. Ma 56 lat i ze studiami ponad 35 lat pracy.

W związku z tym, ze jest to osoba, której kolejne kroki bardzo trudno przewidzieć, nie mam pewności, że np. 31 sierpnia nie wycofa tego wniosku.

Jak planować arkusz???

Zostawić dla niej godziny w wakacie?

Zatrudnić kogoś, rozdzielić?

Jeśli zatrudnię na jej miejsce podpisując umowę pod koniec sierpnia, a nauczycielka wycofa wniosek - to co dalej???

dyrlo02-08-2012 08:41:56   [#10]

Jeśli masz na piśmie wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę to tylko Ty możesz wyrazić zgodę na "zmianę zdania" przez nauczycielkę. Możecie zawrzeć porozumienie o wycofaniu inaczej "umarł w butach" i kropka.

Decyzja nieodwracalna :-)

basias02-08-2012 08:46:57   [#11]

Dziękuję... no to nie mam powodu, żeby się martwić...

basias17-08-2012 20:52:31   [#12]

Ta właśnie nauczycielka idzie na emeryturę na swój wniosek.

Jest to mój pierwszy nauczyciel, któremu muszę dać właściwe dokumenty.

Wiem, że musi być świadectwo pracy, druk do ZUS-u z z księgowości, moje pismo do księgowości - odprawa emerytalna.

Zaprzyjaźniona szkoła podesłała mi pismo, które daje nauczycielowi - rozwiązanie stosunku pracy podając podstawę:

"Na  podstawie  art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. 162/98 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)".

 

Jak powinno wyglądać takie pismo, jaka podstawa prawna?

A może ktoś posiada wzór świadectwa pracy?

Do 31. 12. 2008 - praca w szczególnym charakterze?

W ciągu ostatnich dwóch lat nauczycielka miała kilka godzin nauczania indywidualnego z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym z dodatkiem za warunki trudne - to też wpisać?

basias19-08-2012 17:47:56   [#13]

Może jutro w pracy ktoś znajdzie potrzebne mi wzory?

Jacek19-08-2012 18:26:17   [#14]

przecież wzór świadectwa pracy jest załącznikiem do rozporządzenia ale umieściłem w wymianie

19.08.2012 Jacek Świadectwo pracy - wzór Pobierz: Świadectwo pracy.zip* (8 KB)

 

basias19-08-2012 19:40:31   [#15]

Dziękuję za zamieszczenie wzoru, ale to właśnie on jest powodem moich rozważań:

pkt 1. w trakcie pracy nauczyciel był przeniesiony: wpisuję mu dwa miejsca pracy i daty zatrudnienia w tych szkołach?

pkt 2. wystarczy wpisać nauczyciel?

pkt 3. przejście na emeryturę to wygaśnięcie z art. 88 ust. 1 KN?

pkt 4. 2) urlopy bezpłatne z całego okresu zatrudnienia?

pkt 8. praca w szczególnym charakterze od 01.09.1981 (data podjęcia pracy w pierwszej szkole) do 31.08.1998?

pkt 10. co zalicza się do okresów nieskładkowych w okresie zatrudnienia?

To tyle, jeśli chodzi o świadectwo pracy.

 

Pismo dla nauczyciela może mieć w przybliżeniu treść:

"Informuję, że zgodnie z Pani wnioskiem dotyczącym przejścia na emeryturę z dnia 31. 05. 2012 r. , na podstawie art. 88 ust. 1 KN łączący nas stosunek pracy na podstawie mianowania wygasa w dniu 31. 08. 2012 r."

I dalej o trzymiesięcznej odprawie na podst. art. 88 ust. 2 KN.

Tak będzie prawidłowo?

 

Jacek19-08-2012 22:09:10   [#16]

pkt 1. w trakcie pracy nauczyciel był przeniesiony: wpisuję mu dwa miejsca pracy i daty zatrudnienia w tych szkołach?

 

pkt 2. wystarczy wpisać nauczyciel?

Tak

pkt 3. przejście na emeryturę to wygaśnięcie z art. 88 ust. 1 KN?

nie wygaśnięcie ale rozwiązanie stosunku pracy

pkt 4. 2) urlopy bezpłatne z całego okresu zatrudnienia?

Tak

pkt 8. praca w szczególnym charakterze od 01.09.1981 (data podjęcia pracy w pierwszej szkole) do 31.08.1998?

praca nauczycieli, którzy do 31 grudnia 2008 r. nabyli uprawnienia emerytalne na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nadal jest uważana za pracę w szczególnym charakterze, ale tylko w zakresie spełnienia wymogu uzyskania uprawnień wynikających z tego przepisu (m.in. 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze). Uznanie tej pracy za pracę o szczególnym charakterze dokonuje się na podstawie w art. 46 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)

pkt 10. co zalicza się do okresów nieskładkowych w okresie zatrudnienia?

Okresami nieskładkowymi są okresy kiedy pracownik nie pracuje i nie jest za niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), są to m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, opiekuńczego), świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku czy urlopu wychowawczego

Pismo dla nauczyciela może mieć w przybliżeniu treść:

Informuję, że zgodnie z Pani wnioskiem z dnia 31. 05. 2012 r. dotyczącym przejścia na emeryturę, na podstawie art. 88 ust. 1 KN informuję, że rozwiązuję z Panią stosunek pracy z dniem 31. 08. 2012 r.

 

basias19-08-2012 22:26:00   [#17]

Jacku, bardzo dziękuję i pozdrawiam

basias29-08-2012 13:49:40   [#18]

To znowu ja...

Dzisiaj nauczycielka złożyła pismo "oświdczam, że wycofuję swoje wypowiedzenie umowy o pracę..."

praca szkoły zaplanowana, jej godziny przydzielone

dyrlo pisze w #10, że nie może wycofać wniosku

jaką podać podstawę prawną w piśmie????

sprawa baaardzo pilna

Jacek29-08-2012 17:26:25   [#19]

Złożenie przez nauczyciela wniosku o rozwiązanie stosunku pracy jest oświadczeniem woli nauczyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Natomiast odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Mówiąc inaczej, odwołanie oświadczenia woli, które doszło już do adresata, może nastąpić tylko za zgodą adresata. Oznacza to, że odwołanie przez nauczyciela wniosku o rozwiązanie stosunku pracy, będzie skuteczne tylko wówczas, jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na odwołanie tego wniosku. A ty jako dyrektor nie zgadzasz się na wycofanie, tym bardziej że już wszystko zapięte na ostatni guzik i robisz to co do Ciebie należy czyli odprawy i do widzenia :-)


post został zmieniony: 29-08-2012 17:30:18
rzewa29-08-2012 17:27:47   [#20]

pp niepotrzebna - po prostu nie można wycofać się z wypowiedzenia bez zgody drugiej strony - czyli dyrektor pisze, że nie wyraża zgody na cofnięcie wypowiedzenia, gdyż organizacja pracy szkoły na to nie pozwala

tyle

basias29-08-2012 18:53:41   [#21]

Jacku, rzewo

jesteście wielcy!!!

dziękuję. Już piszę pismo.

A teraz kolejne pytanie

Księgowa w gminie przygotowała w imieniu tego nauczyciela stosowny wniosek do ZUS-u. Nauczyciel twierdzi, że nie podpisze tego wniosku (przyjdzie 3 września do pracy). Jakie są obowiązki dyrektora/księgowej w tym zakresie? Nauczyciel jest poinformowany, że świadectow pracy ma odebrać w piątek i udać się z nim do urzędu gminy, żeby dołożyć do wniosku 

Jeśli nie odbierze świadectwa, to wyślę je poleconym za zwrotnym poświadczeniem.

A co z tym wnioskiem do ZUS-u? Księgowa nie miała takiego przypadku. Zwykle emeryci bardzo pilnują tych spraw.

 

 

Jacek29-08-2012 19:14:44   [#22]

a co za problem ma księgowa? do złożenie wniosku jest potrzebne świadectwo pracy a jesli nauczyciel go nie odbierze to wyslesz go do niego pocztą i niech się dalej martwi co dalej, a księgowa spokojnie poczeka aż o mało co emerty się u niej pojawi. To problem o mało co emeryta a nie Twój i księgowej i piłka po jego stronie bo stosunek pracy zgodnie z jego życzeniem zostanie rozwiązany. Śpij spokojnie :-)

basias29-08-2012 19:31:06   [#23]

spokojny sen to będę miała, gdy sprawa się skończy

tak mi się wydawało, że w interesie prawie emeryta jest dopełnienie formalności, ale czasami działa zasada "na złość mamie..."

na razie dziękuję

nie jestem w stanie przewidzieć co będzie się działo dalej

na pewno to nie koniec moich pytań

Jacek29-08-2012 19:34:11   [#24]

wyluzuj.. i tak zostaniesz tą niedobrą więc spoko :-)

basias29-08-2012 20:05:54   [#25]

dzięki

dyrlo30-08-2012 09:48:54   [#26]

Ja to bym jakoś poprzez koleżanki poinformowała w/w Nauczyciela (specjalnie z dużej litery), że ZUS to się cackać nie będzie. Wypłata od dnia złożenia pełnej dokumentacji. Jak będzie się ociągać to we wrześniu ani wypłaty ani emerytury.

DYREK30-08-2012 13:33:28   [#27]

Co do zasady wniosek o emeryturę osobiście wypełnia i składa pracownik.

Pani księgowa nie ma prawa przygotowywać wniosku do ZUS bez zgody pracownika.

Pracodawca ma tylko obowiązek pomóc w skompletowania niezbędnej dokumentacji.

Pracodawca przygotowuje wniosek o emeryturę tylko za zgodą (na wniosek pracownika).

Tylko jeśli pracownik zechce, pracodawca będzie zobowiązany do złożenia wniosku do ZUS.

Jedyny obowiązek dyrektora, to wysłać (wręczyć) nauczycielce świadectwo pracy.

Czy nauczycielka złoży wniosek do ZUS o emeryturę, 

czy np. zacznie pracować od 1.09 w innej firmie, to jej prywatna sprawa.

 

 

basias30-08-2012 21:36:54   [#28]

dopiero teraz udało mi się dotrzeć do forum

dyrlo - pracowników w szkole sporo ale koleżanki żadnej...

podejrzewałam księgową o nadgorliwość, nie miałam jednak pewności

to mój pierwszy emeryt, a księgowa ma ponad 30-letni staż - pewnie robiła tak zawsze , bo zwykle ludzie dbają o swoje interesy

dziękuję

spokojnie (prawie) czekam na jutro...

lkk14-07-2015 17:44:00   [#29]

Pracownik obsługi wykorzystał w pełni urlop wypoczynkowy za rok 2015. Dziś złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem  24 sierpnia 2015 r. Rozumiem, że mogę rozwiązać na zasadzie porozumienia stron. Proszę o podstawę prawną.   W świadectwie pracy - wykorzystał 26 dni urlopu. Proszę o wyjaśnienia.

tardeli24-08-2017 08:37:27   [#30]

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może przejść na emeryturę z dniem 28 sierpnia, czy może dopiero 31 sierpnia - tak aby otrzymał odprawę emerytalną?

DYREK24-08-2017 09:37:19   [#31]

na zasadzie porozumienia stron (konieczna zgoda dyrektora), rozwiązanie stosunku pracy z dniem np. 28 sierpnia -> wynagrodzenie za 28 dni sierpnia, odprawa emerytalna, emerytura za sierpień

wypowiedzenie przez nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę, rozwiązanie stosunku pracy 31 sierpnia ->  odprawa emerytalna i emerytura za wrzesień

wypowiedzenie przez dyrektora w trybie art. 20 KN, rozwiązanie stosunku pracy 31 sierpnia -> odprawa emerytalna i odprawa przewidziana w art. 20 KN, emerytura za wrzesień

DYREK24-08-2017 09:48:03   [#32]

Podobnie w przypadku pracowników niepedagogicznych:

rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienie stron np. w dniu 25.08 i wtedy wynagrodzenie za 25 dni sierpnia i emerytura za cały sierpień. 

OP zaoszczędzi na wynagrodzeniu za pozostałe dni sierpnia, a pracownik/nauczyciel zyska emeryturę za cały sierpień.

Odprawa emerytalna się należy.


post został zmieniony: 24-08-2017 09:55:13
tardeli24-08-2017 09:57:57   [#33]

Dyrek

W takim razie wchodzi w rachubę I możliwość (rozwiązanie stosunku pracy 28 sierpnia - na mocy porozumienia stron). A jaka podstawa prawna wypłaty odprawy emerytalnej?

DYREK24-08-2017 10:06:39   [#34]

dla nauczyciela art. 87 KN " .... stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę ...."

przepis nie mówi jak rozwiązano stosunek pracy (wypowiedzenie, czy porozumienie stron) -> istotne jest, że w związku z przejściem na emeryturę

nauczyciel/pracownik pisze wniosek do dyrektora:

proszę o rozwiązanie stosunku pracy w dniu 28.08 na zasadzie porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na emeryturę

dyrektor wyraża zgodę i po problemie


post został zmieniony: 24-08-2017 10:07:17
DYREK24-08-2017 10:23:45   [#35]

przyjmuje się, że odprawę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub w najbliższym normalnym terminie wypłaty wynagrodzenia np. w przypadku nauczyciela to 1.09.2017 r. -> także wtedy, gdy decyzja przyznająca emeryturę została wydana później

można też spotkać opinię, że odprawę należy wypłacić z dniem przedstawienia pracodawcy dokumentów, potwierdzających prawo do emerytury -> jeżeli decyzja została wydana po terminie ustania stosunku pracy

przepisy tego nie precyzują, są tylko orzeczenia SN i rożne opinie


post został zmieniony: 24-08-2017 10:28:29
tardeli24-08-2017 10:27:34   [#36]

Dziękuję bardzo.

DYREK26-08-2017 13:28:30   [#37]

:-)

mała re11-12-2017 19:27:36   [#38]

Nauczycielka chce przejść na emeryturę w dn 28.12.2017 r. Katechetka

Pracuje na oddzielne umowy w dwóch szkołach. W jednej na cały etat, w drugiej , mojej na 1/2 etatu.

Czy dostaje odprawę emerytalną z obydwu szkół?

Czy macie wzór pisma z prośbą o wypłatę odprawy.  Podstawą prawną wypłaty  będzie art 87KN?

 

BogdanK12-12-2017 08:18:30   [#39]

Odprawę dostaje z każdej zawartej umowy - wszak rozwiązuje ją w związku z przejściem na emeryturę.

Podstawą do jej wypłaty jest, jak słusznie zauważyłaś, art.87 KN.

A jeśli chodzi o  pismo o wypłatę - czy ty się ZUSem sugerujesz? On wpadł ostanio na pomysł, że składając pismo o przejściu na emeryturę należy jeszcze złożyć pismo, że chce się ją otrzymywać :)
Nam póki co wystarcza samo pismo o przejściu na emeryturę - odprawę płacimy automatycznie.

rzewa18-12-2017 14:35:55   [#40]

Niestety tylko jedna szkoła ma obowiązek wypłacenia odprawy -> nauczyciel musi określić który z trwających stosunków pracy jest podstawowy i tylko w tej szkole ma prawo do odprawy - art 87 ust 1 KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]