Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop uzupełniający
strony: [ 1 ]
kinia282006-04-2016 21:08:36   [#01]

Nauczycielka od 14 lutego 2015 do 28 kwietnia 2016 była na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, rodzicielskim. Nie wykorzystała w ubiegłym roku ferii, bo już była na L-4. Czy muszę udzielić jej (na wniosek) 56 dni uzupełniającego  urlopu?


post został zmieniony: 06-04-2016 21:09:08
Ala06-04-2016 21:30:44   [#02]

tak

kinia282006-04-2016 21:39:28   [#03]

Alu, dziękuję.

Ala06-04-2016 21:53:53   [#04]

najlepiej zaraz po  tych macierzyńsko-rodzicielskich bo pewnie ktoś ją zastępuje i nie ma kłopotu z tym

albo na wniosek n-lki w terminie z tobą uzgodnionym

Andrzej z P08-04-2016 14:16:36   [#05]

Nauczycielka była 9 miesięcy na zwolnieniu lekarskim (w tym ferie zimowe i wakacje) a następnie 1 rok na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (w tym ferie zimowe i wakacje) to przysługuje jej urlop uzupełniający: 16 tygodni czy 8.

Ja uważam że 16 ale proszę o powiedzenie lub skorygowanie.

 

 

 

Ala08-04-2016 14:18:57   [#06]

16

musi wykorzystać wszystkie należne urlopy wypoczynkowe

nie można zrzec się urlopu

Andrzej z P08-04-2016 14:21:18   [#07]

Dziękuję !!!

alis11-04-2016 10:31:04   [#08]

Nauczycielka była na zwolnieniu lekarskim od 10.11.2014 r.do 13.04.2015r.

Poród był 14.04.2015 r

Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski trwał 52 tyg. od 14.04.2015r do 11.04.2016r., czyli do dzisiaj.

W trakcie zwolnienia lekarskiego i trwającego urlopu  nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w wymiarze 56 dni za 2015r.

Nie wykorzystała też urlopu w ferie zimowe w 2016r. w wymiarze 14 dni.

Czy udzielam jej urlopu uzupełniającego tylko w wymiarze 56 dni, wówczas do pracy wróciłaby 6.06.2016 czy też powinnam jeszcze doliczyć te 2 tyg zaległego urlopu z tego roku?

alis11-04-2016 12:48:53   [#09]

Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na powyższy temat i ewentualnie podzielić się wzorem wniosku o taki urlop?

dariuszn711-04-2016 13:23:35   [#10]

Należy się urlop za rok 2015 56 dni, za rok 2016 urlop wykorzysta w okresie wakacji. (wakacje trwaja dłużej niż 56 dni, a urlop uzupełniający przysługuje nauczyciel w roku ma mniej niż 56 dni)

alis11-04-2016 13:33:36   [#11]

Dziękuję dariuszn7 za upewnienie mnie w moim toku myślenia, czy na wniosek nauczyciela odpowiadam jakoś pisemnie w związku z udzielanym urlopem?

rzewa11-04-2016 13:36:16   [#12]

no... udzielasz urlopu uzupełniającego na piśmie, coby n-l wiedział do kiedy ten urlop ma

:-)

natomiast w czerwcu, jeśli n-l zechce może pójść na urlop wychowawczy -> wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek na miesiąc wcześniej i urlop ten jako trwający krócej niż miesiąc może zakończyć się w dniu zakończenia zajęć

alis11-04-2016 13:47:34   [#13]

:) Dziękuję rzewo, właśnie z tym czerwcem trzeba będzie jakoś pomyśleć, żeby nauczyciel zastępujący doprowadził klasy do tego zakończenia roku szkolnego.

majula04-12-2017 15:20:06   [#14]

Proszę o pomoc.

Nauczyciel  zatrudniony 2.01.17 na czas nieobecności  (macierzyński).  Od 13.02.17 długotrwałe L4, potem św. rehabilitacyjne. Zwolniony 15.11.17. Wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych.  Mam problem z naliczeniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wyszło mi 38 dni, jemu 48.  

izael06-12-2017 10:44:04   [#15]

a mnie wyszło 56-14=42:)

i tyle wypłaciłabym


post został zmieniony: 06-12-2017 10:44:22
mona06-12-2017 20:27:06   [#16]

nauczyciel był na urLipie na poratowanie zdrowia od 1.09. 16r do 31 sierpnia 17r. Nie wykorzystał urlopu wypocz. w czasie ferii i wakacji. Czy należy mu się urlop uzupełniający 8 tygodni?

elrym07-12-2017 00:52:11   [#17]

urlop dla porat. zdrowia to urlop na  wypoczynek

w związku z tym nie udziala się urlopu uzupełniającego

flisegi07-12-2017 07:37:19   [#18]

Są zmiany w tym obszarze. Na pewno w KN po zmianach po UDPZ tak jak opisała to mona będzie należał się urlop wypoczynkowy.

To wynik dyrektyw, czy wytycznych UE (nie umiem przytoczyć dokładnie, bo zapomniałam). Miałam w tym roku analogiczny przypadek i nie dałam wypoczynkowego, ale nie jestem pewna czy zrobiłam dobrze.

elrym07-12-2017 19:24:54   [#19]

raczej dyrektywy UE nie dotyczą nauczycieli w Polsce

nadal jednak obowiązuje KN

 

flisegi07-12-2017 19:43:08   [#20]

Gdyby nie obowiązywały, to myślę że nie wprowadzono by zmiany w KN.

 

AnJa07-12-2017 20:41:00   [#21]

Udpz i urlop wypoczynkowy mają różne cele- stad nauczyciel przebywający na udpz nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego (uzupełniającego)

Takie było w czerwcu 2016 rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE na pytanie polskiego sądu.

Wcześnie posługiwaliśmy się interpretacją MEN z 2012 - że cele są zbieżne, wiec się nie należy.

elrym07-12-2017 22:14:16   [#22]

a to już interpretacja MEN nie obowiązuje tylko UE?

poproszę pp

Joasia Berdzik08-12-2017 09:43:09   [#23]

to nie jest kwestia interpretacji  takich, czy innych tylko wyroku (więc rozstrzygnięcia)

poda Cię nauczyciel do sadu i wygra

- dla mnie jest oczywiste, ze od  co najmniej 2016 należało dawać uzupełniający po UDPZ

PP nie masz na to, zeby nie udzielać urlopu uzupełniającego po UDPZ - tak sobie to interpretowaliśmy (też bez pp)

MKJ08-12-2017 11:10:01   [#24]

Joasiu, pp musi być na udzielenie urlopu, a nie na nieudzielenie. PP do udzielenie urlopu uzupełniającego to art. 66 ust. 1 KN, a tam jest katalog zamknięty powodów, dla których takiego urlopu można udzielić. I nie ma nic o UdPZ.

Zatem, póki co, nie ma pp do udzielenia urlopu uzupełniającego po UdPZ, bo wyrok sądu nie stanowi pp.

Joasia Berdzik08-12-2017 11:22:00   [#25]

MKJ - ale masz pp na udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu choroby.  Jesli go nauczyciel nie wykorzystał, przysługuje mu urlop uzupełniający

czemu do tej pory go nie udzielałeś mimo takiego zapisu?
Bo uznałeś ( i takie były interpretacje), ze urlop DPZ konsumuje urlop wypoczynkowy.

Błędnie, co potwierdziło rozstrzygnięcie.

Można teraz doprecyzować przepisy, ale to nie zmienia faktu, jw.

W sumie - znamy dokładną sentencję wyroku?
Ktos ma?

 


post został zmieniony: 08-12-2017 11:25:15
Joasia Berdzik08-12-2017 11:33:36   [#26]

Poczytałam sentencję wyroku

 Jeżeli chodzi o cel urlopu dla poratowania zdrowia, takiego jak przewidziany w prawie polskim, należy przypomnieć, że art. 73 ust. 1 Karty nauczyciela stanowi, iż urlopu tego udziela się „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Zgodnie z jej art. 73 ust. 10 o „potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia”, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Ponadto art. 73 ust. 6 Karty nauczyciela przewiduje, że dwa tygodnie przed zakończeniem rzeczonego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien zgłosić się na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

30      Jak stwierdził sam sąd odsyłający we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, elementy przywołane w powyższym punkcie niniejszego wyroku mogą uzasadnić stanowisko, że sporny urlop dla poratowania zdrowia ma na celu poprawę stanu zdrowia pracowników, którym został zalecony i – w przeciwieństwie do corocznego urlopu wypoczynkowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 – nie służy zapewnieniu tym pracownikom okresu wytchnienia i wolnego czasu, skoro powinni oni poddać się leczeniu zaleconemu przez lekarza.

Na tej podstawie tym bardziej nalezy uznac, ze przepisy były OK, mielismy tylko ich intrerpretację taką, a nie inną.
OK, ze przepisy doprecyzowano, ale dla mnie od wyroku sprawa już jest jasna
cała treśc wyroku:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d64d65aaa0ca394f96a05ef6da897b93c5.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=181109&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1339260Czyli dla mnie przepis:
Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą

od wyroku jest jednoznaczny - UDPZ mieści się w kategorii "niezdolności do pracy wywołanej chorobą" i udzielam urlopu uzupełniającego


post został zmieniony: 08-12-2017 11:38:31
rzewa08-12-2017 11:53:28   [#27]

hm... niezdolność do pracy wywołana chorobą jest zdefiniowana w prawie pracy i nie mieści się w tym określeniu udpz

gdyby tak było nie byłaby potrzebna zmiana KN art 66 i wprowadzenie art 66a do KN od 1.01.2018

zatem, póki co, obowiązuje niezmieniony zapis art 66 KN a ten nie daje podstawy do udzielenia urlopu uzupełniającego z powodu przebywania n-la na udpz

1.01.2018 stan prawny ulegnie zmianie i będzie taki urlop przysługiwał -> ale także ulegają zmianie zasady udzielania udpz

Joasia Berdzik08-12-2017 12:00:09   [#28]

Nie zgadzam się z Tobą i nie zgadza się z Tobą wielu prawników w Polsce udzielających odpowiedzi  na pytanie o urlop uzupełniający.
(własnie przejrzałam rózne portale)

Urlop taki nauczycielowi się należy - w razie braku udzielenia zachęcałabym nauczycieli do występowania na drogę sądową.
Ktoś się chciałby założyć,  na czyją korzyść będzie rozstrzygnięcie sądu?

 


post został zmieniony: 08-12-2017 12:00:59
rzewa08-12-2017 12:13:33   [#29]

bardzo się ucieszę jeśli na korzyść n-la, ale jako dyrektor udzielając teraz tego urlopu bez wyroku sądu ryzykuję zarzut naruszenia dyscypliny finansowej praktycznie bez możliwości skutecznej obrony

Joasia Berdzik08-12-2017 12:24:27   [#30]

"Przekroczenie dyscypliny", to magiczne zaklęcie, które zawsze działa, choćby nawet nie miało podstaw.

A tak właśnie jest w tym przypadku.

AnJa08-12-2017 18:24:31   [#31]

Zazwyczaj nie ma podstaw. Ale fajnie brzmi - bo tajemniczo.

elrym08-12-2017 20:06:33   [#32]

Asiu,nie będę się zakładała

ale- nie udzieliłabym takiego urlopu na podstawie opinii prawników udzielających porad na portalach.

 

zapis w KN się nie zmienił, więc nie ma podstaw, jeżeli nauczyciel pójdzie do sądu i wygra, nie mam nic przeciwko

jak mawia Jacek:- Do sądu idzie się po wyrok a nie sprawiedliwość :-)))

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]