BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - grudzień 2022 r.
 

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 900 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Grudzień 2022 – Z nadziejami patrzymy w rok 2023.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

 

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

 

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366000

2. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366159

3. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366355

4. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366550

5. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366662

 

Rekomendujemy :

Karty wyboru PROFESKI

https://progra.pl/profeski-ua/

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

 

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

 

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, w marcu 17, w kwietniu 0, w maju 29, w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu 0, w październiku aż 169, a w listopadzie 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html


 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W listopadzie 2022 r. rozmowy dotyczyły różnorodnych sytuacji w oświacie.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11862 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11863#pst11863

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – BeataGie – praktyki na podyplomówce

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65546&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7757 osób, które polubiły i 8361 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

 

Statystyka odwiedzin w listopadzie 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 24.11.2022 r., od godz. 13.00 do 14.00 zawitało na forum 1327 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=571#pst571

Na stronie forum OSKKO do końca  listopada 2022 r. znalazły się 63.822 wątki i 974.412 wypowiedzi.

Listopad 2022 r. przywitała na forum Klarysa – Pomoc PPP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65519&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

laostic – Arkusz 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64862&ux=148&pst=98#pst98

kaef – Egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=58#pst58

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=45#pst45

Dorota Z – pomocy awans zawodowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65506&ux=148&pst=26#pst26

BeataGie – Rewalidacja w oddziale przedszkolnym

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65424&ux=148&pst=22#pst22

wojciechm – należy się ekwiwalent czy nie?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65509&ux=148&pst=21#pst21

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=95#pst95

 

Tym razem nie orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym a odpowiedź na interpelację poselską  nr 36151 z 21.10.2022 r. - w sprawie dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne w domu ucznia lub uczennicy:

W opinii MEiN, jeżeli nie jest możliwy dojazd nauczyciela do domu ucznia objętego indywidualnym nauczaniem środkami transportu zbiorowego, a nauczyciel nie wystąpi do dyrektora szkoły z wnioskiem o zgodę na przejazd w podróży służbowej własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, to dyrektor szkoły polecając nauczycielowi odbycie podróży służbowej powinien zapewnić mu środek transportu.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A6BE245773D5F17EC12588CA00455816

 

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2022   r. :

AnO – Marsz Godności

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65525&ux=148&pst=16#pst16

teta – badanie wyników nauczania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65540&ux=148&pst=16#pst16

matyldaa – Dzieci z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65550&ux=148&pst=13#pst13

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11863 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11863#pst11863

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1456 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1456#pst1456

Leszek – teksty ujednolicone – 623 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 571 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=571#pst571

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 360 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=360#pst360

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 216 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=216#pst216

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=571#pst571

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11863#pst11863

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

Gaba – szkolenie behape = pytania na wyrost - założony 24.03.2007 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21093&ux=148&pst=4#pst4

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1456#pst1456

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=360#pst360

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca listopada 2022 r. – 1747 plików.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec listopada 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z – 186 pobrań,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. - 391 pobrań,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 202 pobrania,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 184 pobrania.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 796 pobrań,

- w lipcu 2022 r. Jacek - Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne. – 628 pobrań.

- w sierpniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z – 259 pobrań.

- we wrześniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczniów wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z – 338 pobrań.

- w październiku 2022 r. Leszek - rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. spakowane 7z – 88 pobrań.

W listopadzie 2022 r. nie zamieszczono plików w wymianie.

 

Powroty na forum - teraz pora na marzec i kwiecień 2019 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 i pół roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 111 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. PiotrekM  arkusz 2018/2019

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59965&ux=148&pst=221#pst221

2. Marek Pleśniar – Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=193#pst193

3. zespół regulamin wynagradzania pr. niepedagogicznych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36579&ux=148&pst=126#pst126

4. Maja 19 – i co W na to? Projekt rozporządzenia o zastępczych komisjach na

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61340&ux=148&pst=86#pst86

5. j23 przedstawiciel rady pedagogicznej w konkursie na dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42597&ux=148&pst=73#pst73

6. Mada urlop dla poratowania zdrowia- proszę o pomoc

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59010&ux=148&pst=58#pst58

7. Daniel1208 – Szkolenie z pierwszej pomocy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61231&ux=148&pst=45#pst45

8. koala – kwalifikacje nauczyciela po nowemu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60687&ux=148&pst=39#pst39

9-10-11. Ala urlop bezpłatny nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52422&ux=148&pst=38#pst38

9-10-11. koala – Żądanie ZUS by pracodawca kontrolował zwolnienia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61146&ux=148&pst=38#pst38

9-10-11. irekm1 – Kwalifikacje do nauczania doradztwa zawodowego w sp

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58956&ux=148&pst=38#pst38

W kwietniu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 159 wątków, oto dwunastka najpopularniejszych:

1. Danusia – Dyrektorzy, łączmy się!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61469&ux=148&pst=147#pst147

2. mychase – arkusz 2019/2020

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61391&ux=148&pst=110#pst110

3. DICK   w sprawie strajku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61317&ux=148&pst=107#pst107

4. kudlatek w sprawie strajku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61437&ux=148&pst=86#pst86

5. kudlatek – komisje egzaminacyjne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61388&ux=148&pst=81#pst81

6. małga w. – czy dyrektor może strajkować

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30321&ux=148&pst=62#pst62

7-8. Jolanta 77 - Dodatkowe dni wolne z dyspozycji dyr. 2017/2018

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59081&ux=148&pst=50#pst50

7-8.  mychase stan nieczynny, kompensacyjne i odprawa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58532&ux=148&pst=50#pst50

9.  Gaba –  Okrągły stół w Warszawie 26.04.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61546&ux=148&pst=47#pst47

10-11-12.  MMM –  Egzamin ósmoklasisty-koperty do pakowania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61519&ux=148&pst=42#pst42

10-11-12.  joszka –  PODWIESK gmina CHEŁMNO-Popieram Panią Dyrektor!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61493&ux=148&pst=42#pst42

10-11-12.  Jacek –  Konsultacja-rozp. Ramowe plany nauczania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61324&ux=148&pst=42#pst42

 

Prawo:

W listopadzie 2022 r. ukazało się 236 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 107 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W listopadzie 2022 r. ukazały się 4 przepisy w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 2 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2230 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2230

2. 23 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2393 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2393

3. 25 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2431

4. 29 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2454 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2454

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny ocena pracy nauczyciela:

 (1) W dniu 30.08.22 nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Od 01.09.obowiązują nowe przepisy – rozporządzenie z 25.08.

Czy mogę rozpocząć ocenę pracy nauczycielowi z dniem 31.08 – żeby jeszcze było „po staremu”?

(2) Nauczyciel złożył wniosek, więc już się zaczął bieg oceny:)

art.6a

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

(3)  ale okres urlopu (wakacji) nauczyciela w to nie wchodzi, więc nie rozpoczyna się ocena.

(4) niekoniecznie

30 mógł być już w pracy ;)

(5) art. 6a ust. 2b KN

w feryjnych nie wlicza się okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego

nie jest istotne, czy był czy nie był w pracy

(6) A co wtedy, gdy w dniu 30.08.2022 roku nauczyciel placówki nieferyjnej złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy  a od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 roku przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Rozpocząć procedurę oceny pracy ? Czy poinformować o niemożności oceny ze względu na urlop ?

(7) a co gdy nauczyciel w czasie wakacji wyśle wniosek o ocenę pocztą tradycyjną?

będziesz czekała aż wróci z urlopu?

(8) tak, zgodnie z przepisami

ja tylko pokazuję jak to wygląda od strony prawnej, a dyrektor może zrobić jak uważa:-)

dyrektor może zrobić ocenę nawet następnego dnia po wpłynięciu wniosku

(9) Dyrektor nie ma obowiązku rozpoczynać dokonywania oceny pracy nauczyciela w wakacje, na wniosek, który wpłynął w wakacje

(10) może ;)

to do #8

byle by nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku

;)

dobrego dnia

(11) byle by nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku

a do tego okresu nie wlicza się wakacji.

(12) zgodnie z art 8 ust 1 ustawy z dnia 5.08.22 o zmianie KN n-lowi z postu #01 należy dokonać oceny na zasadach obowiązujących przed 1.09.22, gdyż postępowanie w sprawie dokonania oceny rozpoczęło się przed 1.09.22

(13) Czy według obecnie obowiązujących przepisów dyrektor musi opracować Regulamin dokonywania oceny nauczycielom?

(14) nie, przepisy nie wymagają takiego regulaminu

(15) Bardzo dziękuję za odpowiedź.

(16) Ocenę pracy wicedyrektora dokonujemy tylko jako nauczyciela?

(17) Czy jeśli jednak dyrektor opracuje taki regulamin to powinien go opiniować przed zz czy niekoniecznie?

(18) Niekoniecznie.

(19) Uczestniczyłam w szkoleniu, w którym szkoląca sugerowała tworzenie regulaminu wraz ze wskaźnikami przez członków rady pedagogicznej.

Wiem, że w/w regulamin  nie jest konieczny, ale czy tworzycie Państwo taki dokument, aby  mieć konkretne odniesienie

w razie odwołania od oceny?

(20) dla mnie ustalanie wskaźników to robota głupiego, choć nie neguję że powinny być. Tylko konia z rzędem temu, który mi wskaże różnicę w ocenie kryterium  np. "poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" mając skalę od 1-30, czyli wskaźnik co 1 punkt.

(21) Uważam, że wskaźniki powinny być, żeby nauczyciel wiedział, w jaki sposób dyrektor ocenia. Bo jak uzasadnisz, że jednemu dasz 25 a drugiemu 30? Mając wskaźniki można się do czegoś jednak odnieść.

(22) Napisałem, że też tak myślę, ale wskaż mi jak będziesz rozróżniał ocenę 15pkt. 16pkt i 17pkt. ;)

(23) może być np. 10 wskaźników i 3 pkt za każdy

Zgadzam się z #21 i myślę, że to dyrektor powinien opracować te wskaźniki bo rada to raczej niechętna

(24) idąc Twoim tokiem myślenia może być 5 wsk. po 6pkt każdy, 3 wskaźniki po 10 pkt. każdy ...

wiem, że to uproszczenie, ale po to jest skala 30 pkt. aby ją stosować

naszej skali szkolnej też nie kumulujemy, są wymagania na każdą. Więc jeżeli MEiN chce punktować od 0 do 30 to tak to powinno być zrobione.

Leszek Zaleśny