Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
DYREK08-02-2019 13:42:25   [#151]

https://znp.edu.pl/zakonczenie-pierwszego-etapu-wchodzenia-w-spor-zbiorowy/ 

agnik11-02-2019 13:37:50   [#152]

Kochani, prosta baba jestem - proszę o pomoc.

Dostałam pismo od ZNP z żądaniami podwyżki.

Teraz -

1.powiadamiam Prezydenta Miasta,

2. powiadamiam Prezesa ZNP, że nie mam możliwości i że to nie moje kompetencje

3. powiadamiamPIP

i co dalej?

proponuję spotkanie czy czekam co na to organ prowadzący?

sorki za proste pytania ale czuję się lekko zagubiona...

Jacek11-02-2019 14:32:45   [#153]

to zależy czy OP zechce zrobić wspólne spotkanie dyrektorów z zz-tami czy też nie. Jeśli nie to indywidualnie proponujesz spotkanie w celu rokowań.

katsik12-02-2019 09:11:55   [#154]

Czy można zorganizować spotkanie z mediatorem jedno-wspólnie z innymi szkołami tego samego organu prowadzącego?

izael12-02-2019 09:36:41   [#155]

u nas tak było w 2017r. i tak ma być w tym:)

 

Jacek12-02-2019 10:04:29   [#156]

u nas również :-)

Wodnik12-02-2019 12:22:56   [#157]

Cóż z naszych działań wynika, że mamy za dużo czasu i za dużo lasów.

DYREK12-02-2019 12:36:41   [#158]

OP nie jest stroną w sporze zbiorowym (nic mu do niego) :-)

strony to:

  • ZNP (zarząd oddziału) i Forum Związków Zawodowych (inaczej niż w 2017 r.)
  • oraz dyrektor szkoły (pracodawca - szkoła)

teraz:

  • odpowiedź do ZNP (ZNP podpisało porozumienie z Forum Związków Zawodowych)
  • powiadomienie PIP

nie ma obowiązku powiadomienia OP lub KO 

dalej:

  • strony sporu zbiorowego (dyrektor szkoły i zarząd oddziału ZNP) ustalają wspólnie mediatora 

praktycznie ZZ zaproponują mediatora -> jeżeli dyrektor szkoły wyrazi (na piśmie) zgodę  na jego kandydaturę to:

  • sporządzenie protokołu rozbieżności (w obecności mediatora) ze wskazaniem stanowisk stron
  • strajk
katsik12-02-2019 19:28:48   [#159]

A mój ZZ powiedział, że na etapie spisania protokołu rozbieżności  nie jest jeszcze potrzebny mediator. I co teraz? Jestem umówiona na spisanie protokołu?

katsik12-02-2019 19:37:06   [#160]

ok. Doczytałam:) To etap rokowań, zakończony podpisaniem protokołu rozbieżności. Potem dopiero mediator:)))

Marek Pleśniar12-02-2019 20:28:35   [#161]

ciekawe co wymediujecie;-)
Może Cię przekonają i odpalisz tym bidokom po tysiaku

 

katsik13-02-2019 08:47:28   [#162]

:))) Na bank:)))

Afraniuk13-02-2019 19:58:28   [#163]

Przepraszam -  znów łopatologicznie potrzeba :

1. dzisiaj dostałem pismo od zz - rokowania i protokół rozbieżności jutro czy w piątek - czy dopiero w poniedziałek ? ("jeżeli pracodawca nie uwzględnił żądań w terminie nie krótszym niż 3 dni"). 

2. Te pisma do Miasta, Prezesa ZNP, PIP = wtedy kiedy odbędą się rokowania i podpiszemy protokół rozbieżności ?? Czy już jutro ?

3. W kwestii mediatorów - czy nie może być to np emerytowany pracownik szkoły, który społecznie podejmie się tej funkcji ? 

4. Czy związki zawodowe proponują mediatora na piśmie ??

 

afraniuk 

hania13-02-2019 20:32:54   [#164]

1,2 - rokowania, PIP niezwłocznie

3. może

4. powinny

 

Jacek13-02-2019 20:42:42   [#165]

Spokojnie

w piśmie są zapewne żądania zz-tu z terminem ich spełnienia.

Odpisujesz jak w niezbędniku zz-tom np. jutro, że nie możesz spełnić żądań i jednocześnie powiadamiasz OP oraz PIP i żądaniach zz-tów.

Dalej to kwestia czy będą rokowania na poziomie OP czy też indywidualnie w każdej szkole. I tu dopiero zapraszasz do rokowań i spisujesz protokół rozbieżności.

Mediatorem może być każdy na kogo wyrażą zgodę obie strony

DYREK14-02-2019 10:40:08   [#166]

mediatorem może być każda osoba fizyczna (nie może być osoba prawna np. organ prowadzący, kancelaria adwokacka) akceptowana przez obie strony sporu

osoba taka powinna cieszyć się ogólnym zaufaniem 

ustawa nie określa żadnych warunków odnoszących się do kwalifikacji mediatora, wymaga jedynie, aby dawał on gwarancję bezstronności

nie może tego robić społecznie -> wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego jest ściśle uregulowane w przepisach (#148)

minimalne wynagrodzenie mediatora wynosi (brutto):
• 388 zł za pierwszy dzień mediacji,
• 311 zł za drugi dzień mediacji,
• 235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji

nela215-02-2019 11:47:37   [#167]

Czy gdzieś umieszczony jest przykładowy protokół rozbieżności po spotkaniu z ZZ odnośnie strajku

jerzyk16-02-2019 00:05:14   [#168]

DYRKU objaśnij bo nie kumam 

Ja rozumiem tak: wynagrodzenie o którym piszesz dotyczy ( jak wskazuje nazwa z rozporządzenia) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy

 

 w związku z tym nie dotyczy osób tych o których mowa poniżej  jeżeli nie są na liście

"mediatorem może być każda osoba fizyczna "

może się mylę ale  moje ZZ powiedziały  że mediacje będą bez kosztów ;-)

Ps : A kto kryje koszty mediacji jeżeli strony mają w tej kwestii różnicę stanowisk?

 znowu literówka :-)

 


post został zmieniony: 16-02-2019 00:06:25
DYREK16-02-2019 12:59:30   [#169]

wg mnie dotyczy każdego mediatora (nie tylko tego z listy) -> wydatek kilkuset złotych nie jest problemem dla oddziału ZNP i szkół

dość już tej działalności społecznej (lub "dziadowania") w oświacie

wchodząc w spór zbiorowy warto pamiętać, że w okresie strajku strajkujący nie mają prawo do wynagrodzenia -> OP (szkoła) zaoszczędzi na funduszu płac nauczycieli

 

DYREK16-02-2019 13:00:04   [#170]

art. 11(1 ). ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego

1. Mediatorom na czas prowadzenia mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni.

2. Wynagrodzenie należne mediatorowi oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania określa umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego.

3. Wynagrodzenie mediatora nie może być niższe od ustalonego w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

4. Koszty postępowania mediacyjnego, o których mowa w ust. 2, ponoszą strony sporu zbiorowego w równych częściach, chyba że uzgodnią inny ich podział.

5. W razie udokumentowanego braku środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4, na wniosek strony sporu zbiorowego, minister właściwy do spraw pracy pokrywa koszty mediacji, z tym że wynagrodzenie mediatora jest pokrywane do wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.


post został zmieniony: 16-02-2019 13:02:32
rzewa17-02-2019 10:12:46   [#171]

do #169: szkoła (OP) nic nie zaoszczędzi, gdyż z powodu strajku n-li nie można odwołać zajęć, zatem trzeba tych niestrajkujących (obojętnie czy już zatrudnionych czy zatrudnianych tylko w tym celu) wynagrodzić za wykonywanie pracy, której strajkujący nie wykonają - zatem z powodu strajku pracodawca nie ma żadnych oszczędności, wręcz przeciwnie

DYREK17-02-2019 12:58:06   [#172]

czyżby OP miało zatrudniać "łamistrajków" ? ;-)

----------------------------------------------------------------------------

Przykład:

wynagrodzenie mediatora np. 900 zł za dwa dni mediacji (ok. 600 zł netto)

pracodawca (szkoły) 450 zł, zarząd oddziału ZNP 450 zł

jeżeli zarząd oddziału obejmuje 45 szkół/placówek, to dla każdej szkoły koszt 10 zł 

ale zazwyczaj ZNP pokrywa wynagrodzenie mediatora w pełnej wysokości


post został zmieniony: 17-02-2019 13:10:34
Ala18-02-2019 12:31:02   [#173]

rzewa, to trochę przesada co napisałaś

strajk to strajk

jak kolejarze strajkują to pociągi są odwoływane i nikogo nie obchodzą pasażerowie

rzewa18-02-2019 19:01:45   [#174]

ale pasażerowie to nie dzieci

Ala18-02-2019 22:20:10   [#175]

zgadza się, u nas za to dzieci pełno

ale jak zastrajkują wszyscy nauczyciele to zostaje dyrektor plus zastępca  np. z 500 dziećmi

i co? trzeba się jakoś organizacyjnie przygotować

gosiaes219-02-2019 09:57:46   [#176]

Czy w piśmie do PIP dołączamy kopie pisma o żądanich ZNP i moją odpowiedź???

 

Ala19-02-2019 20:59:21   [#177]

ja dołączyłam :)

aza20-02-2019 11:12:34   [#178]

ja już po mediatorze...byłam nieugiętą..

jeden mediator na wszystkie 40 placówek z dzielnicy...

;))

nic nie wymediował....

mała re25-02-2019 18:46:02   [#179]

Ale tak praktycznie, gdy część nauczycieli strajkuje, to pozostali mogą realizować legalne zastępstwa na ich godzinach?

I tym strajkującym mamy odliczyć z poborów tak jak przy urlopie bezpłatnym?

 

DYREK26-02-2019 07:53:55   [#180]

jeżeli komitet strajkowy pozwoli

zazwyczaj strajkujący nie lubią "łamistrajków" ;-)

hania26-02-2019 08:52:48   [#181]

na razie to mamy łamistrajków wśród zz

już się dogadują na nowogrodzkiej....

DYREK04-03-2019 16:49:29   [#182]
  • do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach
  • treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (…..) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole … strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”
  • strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. -> do odwołania - decyzję o terminie zakończenia strajku podejmie Prezydium ZG ZNP

z: https://znp.edu.pl/strajk-od-8-kwietnia/ 

Afraniuk07-03-2019 18:44:15   [#183]

Pytanie z innej beczki:

zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia (szkoły, przedszkola itp.). Nieprzewidziane zamknięcie oznacza, że placówka nie informowała o nim z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Na dziecko do 14 roku życia przysługuje 60 dni rocznie, zaś na na dziecko powyżej 14 roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni.

 

Co w przypadku, gdy wszyscy trąbią o strajku od 8 kwietnia ale dyrektor dowie się o nim dopiero 5 dni przed strajkiem czyli dopiero wtedy może poinformować Rodziców - czy  w takiej okoliczności należy się urlop opiekuńczy dla rodziców ??

 

rzewa07-03-2019 19:31:29   [#184]

należy się

DYREK12-03-2019 16:11:43   [#185]

należy przekazać listę pracowników, którzy mogą wziąć udział w referendum strajkowym 

https://www.giodo.gov.pl/520/id_art/4912/j/pl 

DYREK14-03-2019 09:39:22   [#186]

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/756 


post został zmieniony: 14-03-2019 09:40:28
woja6118-03-2019 09:07:24   [#187]

Czy komitet strajkujący ma obowiązek informowania dyrektora z wyprzedzeniem kilkudniowym o ilości nauczycieli biorących udział w strajku?

Dzisiaj dostałem wiadomość, że kopię listy strajkujących otrzymam w dniu strajku. 

DYREK18-03-2019 09:15:22   [#188]

nie ma

faktyczna liczba strajkujących znana będzie dopiero w dniu strajku


post został zmieniony: 18-03-2019 09:18:54
Bułhakow18-03-2019 13:40:16   [#189]

Zgadza się, w ostatnim Dyrektorze Szkoły było chyba nawet napisane, że dyrektor specjalnie nie ma prawa zapytać nauczyciela zapytać, czy bierze udział w strajku...Może co najwyżej zapytać, czy nauczyciel jest gotów wziąć zastępstwo - jeśli się zgodzi, to znaczy, że nie strajkuje:-) Stanowisko UODO jest kontrowersyjne...trudno wskazać podstawę prawną, na mocy której dyrektor udostępnia dane pracowników szkoły. Wskazuje jedynie, że związki powołują się literę f art. 6 RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora...Baaaardzo to naciągane, zwłaszcza w obliczu tego, co UODO uznaje często za naruszenie ochrony danych osób...

Marek Pleśniar19-03-2019 22:10:42   [#190]

chyba warto dodać to do Niezbędnika:
https://www.facebook.com/watch/?v=1648544140648

 

Ech, ubawi Was ogromnie
W parę chwil balladka ta:
Raz w zaprzęgu szły dwa konie,
Szły w zaprzęgu konie dwa.
Pierwszy był to koń posłuszny,
Który w galop, cwał czy trucht
Pięknie ruszał, grzecznie ruszał
Na najmniejszy bata ruch.

Jupi jupi jaj, jupi jaj,
Na najmniejszy bata ruch.

Za to drugi koń był hardy,
Nieposłuszny, pędziwiatr,
W biegu szybki, w pysku twardy,
Furda lejce, furda bat!

Zaś gdy chodzi o woźnicę,
Co na koźle z batem tkwił,
Bardzo on to kierownicze
Stanowisko lubił był.

Jupi jupi jaj, jupi jaj,
Stanowisko lubił był.
Ten woźnica dnia każdego
Myślał, mrużąc ślepia złe:
Skarcę konia niegrzecznego,
Gotów jeszcze kopnąć mnie!

Lecz cóś przecież począć muszę
Albo z kozła ruszać precz,
Autorytet się mnie kruszy,
Autorytet ważna rzecz...

Jupi jupi w mordę jaj,
Autorytet, ważna rzecz!

Po czym w stajni, już przy żłobie
Ten woźnica bat swój brał,
Brał go tęgo w dłonie obie
I... grzecznego konia prał...
A do niegrzecznego mawiał,
Strojąc głos na srogi ton:
Jak się będziesz, draniu, stawiał,
To zarobisz tak jak on!

Ty jupi jupi, szkapo ty!
I zarobisz tak jak on!

Z tej balladki smakowitej
Niech popłynie morał w świat:
Gdy mieć pragnie autorytet
Bandzior, co ma w ręku bat.

Kto się stawia, ten ma z tego
Mimo wszystko jakiś zysk,
A kto słucha i ulega,
Ten najpierwszy bierze w pysk...

Jupi jupi jaj, jupi jaj,
Ten najpierwszy bierze w pysk...

[sł. W. Młynarski i J. Przybora]

ewa20-03-2019 19:37:21   [#191]

:-)

GAŁKA20-03-2019 20:54:30   [#192]

czyli...

Róbmy swoje!
Na tym dziś się skupmy
I z uporem róbmy swoje... [sł: Wojciech Młynarski, Jerzy Wasowski]

.... ;) :)

 

zdebełko21-03-2019 14:44:04   [#193]

Otrzymalam dzisiaj 21 marca pismo od ZNP z żadaniami. W mojej szkole nie ma ani jednego członka tego związku jest natomiast jeden z SOLIDARNOŚCI. Na stronie ZNP zapisano cytuję:

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy u danego pracodawcy działa choć jedna organizacja związkowa, to pracownicy w sporze zbiorowym z tym pracodawcą mogą być reprezentowani tylko przez organizację związkową u niego działającą.

W związku z tym mam dwa pytania:

1. skoro mam jednego członka SOLIDARNOŚCI to czy odnoszę się do pisma ZNP, ktorzy reprezentują moich pracowników;

2. a tak w ogóle czy to nie jest już za póżno na złożenia pisma?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]