Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. Ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ]
Jacek08-03-2019 09:09:26   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321292/katalog/12573170#12573170 

na uwagi czekamy do 28 marca br.

Roman Langhammer09-03-2019 07:00:27   [#02]

Czy dobrze rozumiem, że w roku 2019/2020:

1. dla uczniów rozpoczynających klasę drugą (jeśli nie mieli w klasie pierwszej) - zostają jeszcze 3 godziny?

2. dla uczniów rozpoczynających klasę trzecią (mieli godzinę w klasie drugiej) - zostają jeszcze 2 godziny do zrealizowania?

malmar1509-03-2019 07:51:45   [#03]

też mi na to wygląda

jedynie klasy 7-8 pozostają z jedną godziną (jak do tej pory)

Bas11-03-2019 12:57:03   [#04]

W dalszym ciągu tylko na zajęcia rozwijające zainteresowania itd. na wszystkich etapach (I i II) ?

malmar1511-03-2019 13:19:16   [#05]

 Z uzasadnienia:

W projekcie zaproponowano również zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych. W projekcie zaproponowano, aby nie tylko w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, jak dotychczas, ale również technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – ww. godziny mogły być przeznaczone na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

flisegi11-03-2019 14:23:49   [#06]

Co rozumiecie przez pojęcie zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów - czy to może być dodatkowa godzina przedmiotu rozszerzonego, czy na przykład repetytorium z .....

Jot11-03-2019 19:12:31   [#07]

Do 28 marca? Nie jest to zbyt krótki termin, skoro ok 5 kwietnia trzeba przekazać projekt arkusza do ZZ? Czy te zmiany miałyby dotyczyć roku szkolnego 2019/2020?  Chyba, ze czegoś nie rozumiem?

malmar1511-03-2019 19:36:31   [#08]

§ 11. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1)  począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

a)  szkołach podstawowych,

b)  czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

c)   pięcioletnim technikum,

d)  klasach I branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,

e)  branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej,

f)   szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

g)  semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;

2) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali

ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami

dotychczasowego gimnazjum;

3) począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali

ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami

ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

 

Jot, jeśli rozporządzenie wejdzie, to będziemy aneksować w sierpniu


post został zmieniony: 11-03-2019 19:36:46
Ama11-03-2019 19:40:39   [#09]

Absolutnie nie rozumiem tak drastycznej zmiany ilości przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum - do 8 (czyli jeden przedmiot!) - przecież to nie jest szkoła branżowa! Uczniowie technikum nie są głupsi od tych z liceum i też myślą o studiach, a ta redukcja ogranicza im możliwości i czyni z nich robotników wykwalifikowanych w zawodzie lecz z brakami w wiedzy ogólnej. Bardzo zła zmiana! 

 

Co do aneksowania - jeśli teraz będę mieć godziny w arkuszu dla np. fizyka i matematyka (są planowane rozszerzenia) a tu nagle okaże się, że tych rozszerzeń nie mogę mieć to przecież nie mogę sobie w aneksie tak po prostu zmienić. Ludzie bez pracy a ja z wakatami dla zawodowców, których już nie ma i jeszcze bardziej nie będzie po zmianach.


post został zmieniony: 11-03-2019 19:44:07
Bułhakow12-03-2019 14:05:49   [#10]

Ama, zgadzam się z Tobą...obniżenie z 14 do 8 godzin rozszerzenia to nie jest dobry pomysł...

A co sądzicie na temat projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach? Moi zawodowcy dopytuja, dlaczego w jednej i drugiej kwalifikacji powtarzają się te same treści (nie mówiąc już o nazwach przedmiotów...)

Ama12-03-2019 15:08:44   [#11]

Tego chyba nie wie sama pani minister. Widzę, że dzielimy te same bolączki. Zdenerwowały mnie te zmiany - ktoś zupełnie bezmyślnie jednym pociągnięciem chce obalić ciężka pracę nad podniesieniem prestiżu techników. I po co? Nie wiadomo. Poprzednie propozycje były daleko lepsze. 

gause712-03-2019 16:29:43   [#12]

Należało się spodziewać, że będą obcinać nam godziny- tj PORAŻKA. Czym mogą nas jeszcze zaskoczyć, bo głupota goni swoich kumpli. Uczeń technikum będzie  nierówno traktowany.

1.Pytanie  za 1 gr - wskażcie proszę organ prowadzący, który- 

"Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym." - gratulacje za pomysł 

2. Zagadką są także zapisy dot. ilości godzin na rozszerzenia" 

1)  wiedzy o społeczeństwie ....,– po  8 godzin tygodniowo;

2) w przypadku np.matematyki - kiedyś królowej nauk tylko  – po 6 godzin tygodniowo.

 Jak nawet Nikus krytykował niską wg tego organu zdawalność z matematyki. Moje prywatne zdanie- dziękujmy Bogu za taakie wysokie wyniki zdawalności przy niewielkim zaangażowaniu ucznia i olbrzymich akrobacjach nauczyciela. 

Deficyty  nadal będą geometrycznie zmierzać w kierunku dla nas przeciwnym do zamierzonego celu, 

"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie "


post został zmieniony: 12-03-2019 16:32:20
bb197512-03-2019 17:34:10   [#13]

Drugie rozszerzenie można zrobić z godzin dyrektorskich. Jest ich 4. Na rozszerzenia mamy 8. Jak rozszerzymy np matematykę pójdzie na nią 6 godzin a 2 zostaną plus 4 dyrektorskie wystarczy np na drugie rozszerzenie z fizyki.

A w uzasadnieniu do ramówek napisano że tak mozna.

Mnie osobiście zastanawia po co technikowi 8 godzin historii tudzież po co filozofia/muzyka/plastyka


post został zmieniony: 12-03-2019 17:35:59
Bułhakow13-03-2019 08:09:08   [#14]

No dobrze...A ma ktoś z Państwa przecieki, kiedy (jeśli w ogóle...) pojawią się programy nauczania z poszczególnych zawodów? Podstawy (a właściwie projekty) są na SIO...ale co z programami? Zawodowcy sami mają je pisać? Przecież trzeba już robić arkusze, a tu cisza...I jeszcze jedno pytani - szczególnie do dyrektorów techników...Planujecie łączenie zajęć zawodowych w technikach cztero - i pięcioletnich? To się da w ogóle zrobić? I już ostatnie pytanie: pensum dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu będzie wynosiło 20 godzin. Czy to oznacza, że zajęcia teoretyczne zawodowe liczymy z 18, a praktyczne z 20, czy wszystkie z 18? Przepraszam, że tyle pytań, ale jestem nowym dyrektorem i zaczynam się w tym wszystkim gubić...

rzewa13-03-2019 08:48:33   [#15]

jeśli zostanie podpisane rozp. w sprawie ramowych planów nauczania w projektowanym kształcie, to praktyczne kształcenie zawodowe zarówno w technikum 5-letnim, szkole policealnej jak i w BSIS to będą zajęcia praktyczne, czyli praktyczna nauka zawodu -> pensum 20

ale nadal nie wiem jak mają być traktowani n-le przedmiotów zawodowych w szkołach realizujących modułowy program nauczania

bb197513-03-2019 12:22:29   [#16]

Niestety zgadzam się z rzewą nauczyciel w szkole prowadzący np. pracownię elektryczną = pensum 20, też nie wiem co z nauczycielami realizującymi programy modułowe.

Natomiast nie uśmiecha mi się łączenie przedmiotów zawodowych w klasach po SP i GIM - ale jak OP się dowiedzą że tak można to myślę że nam odpuszczą i nie będzie wyproś

Katka13-03-2019 21:35:44   [#17]

do bb1975

a skąd wniosek,ze można będzie łączyć przedmioty zawodowe w klasach po SP i GIM? bo nie doczytałam albo nie dowidziałam 

Ama13-03-2019 22:08:46   [#18]

bo nie jest nigdzie napisane, ze nie można...

Niezrozumiała zmiana podstawy programowej w technikum 4-letnim niczemu innemu nie służy (a już na pewno niczemu dobremu), stąd nasze obawy, ze to przemycony sposób na oszczędności naszym kosztem.

laostic14-03-2019 07:54:15   [#19]

 Ale w projekcie jest zapisane, że można.

§ 9. W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w pięcioletnim technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w branżowej szkole I stopnia, w której prowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej.

Ama14-03-2019 09:07:04   [#20]

Mogą... ale czy muszą? Inna podstawa programowa kształcenia chociażby z matematyki powoduje tak duże rozbieżności, że takie łączenie traci sens. 

laostic14-03-2019 09:20:20   [#21]

Mogą, ale nie muszą i tylko na zawodowych (wspólna podstawa) na ogólnych jest przecież różna.

 

bb197514-03-2019 13:34:28   [#22]

Skoro mogą a OP będą wiedzieć że tak można więc będą sugerować a może i oczekiwać że tak będzie robione. Subwencja na "podwojony" nabór wcale nie jest podwojona, OP będą apelować do MEN że kasy brak a MEN powie przecież możecie połączyć będzie taniej.

Oczywiście podstawy z przedmiotów ogólnokształcących są diametralnie różne i tu mowy o łączeniu być nie może.

Ama14-03-2019 13:35:00   [#23]

OK ale podstawa na czymś bazuje, np na matematyce. Od razu czułam, że dziwny pomysł ze zmianą PP dla ostatniej klasy 4-letniego technikum służy tylko i wyłącznie dziwnym oszczędnościom (nie naszym - dla nas to tylko chaos). 

Jeśli będziemy nagłaśniać, że "można" to za chwilę zrobi się "muszą"...

bb197514-03-2019 13:36:22   [#24]

My nie musimy nagłaśniać to MEN z KO organizują w każdym województwie kongresy zawodowe na których to nagłośnią

Ama14-03-2019 18:14:55   [#25]

... a my strajkujemy o 1000 zł (łatwy do zakrzyczenia/zmanipulowania postulat), podsycając społeczną nienawiść do naszego zawodu, podczas gdy takie kwiatki przemycane są po cichu i mało kto o tym jeszcze wie, a jak się dowie to będzie za późno.

Jot17-03-2019 13:51:28   [#26]

Świetnie by było, gdyby można było dodać taki zapis: "W przypadku wych.fiz.w klasach 1-3 dopuszcza się powierzenie prowadzenia części godzin specjaliście"

Jot17-03-2019 14:07:09   [#27]

Powyżej chodzi oczywiście o załącznik nr 1 ust.1

 

     Moim zdaniem, że w przyszłoroczna klasa VII ze względu na obszerność programu w okresie przejściowym powinna mieć zwiększoną liczbę GDDD.  Na pewno było by to z dużą korzyścią dla uczniów. Choćby i tylko dla grupy chętnych zważywszy na to, że nie są to obowiązkowe zajęcia.

§ 8. W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wynosi       2 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

Co o tym myślicie?

malmar1517-03-2019 14:33:08   [#28]

Jot, moim zdaniem klasa 7 jest i tak już przeładowana 32 godz. z ramówki+ 2 religie+ 0,5 wdż/0,5 doradztwa+ minimum 2 z pomocy p-p (zkk, zdw) daje 37 godz.

w przypadku małych szkół, gdzie uczniowie dojeżdżają daje to 2 razy w tygodniu po 8 godz. i 3 razy po 7 godz.

do tego dodaj dojazdy uczniów rano i po zajęciach

dzieciaki umęczone

u mnie pierwsze przyjeżdżają o 7.10, a ostatnie wyjeżdżają o 15.45 (wtedy, gdy mają 8 lekcji)

mając 4 godziny na cykl planuję w klasach 4, 5, 6 i 8


post został zmieniony: 17-03-2019 14:34:54
Jot17-03-2019 15:07:14   [#29]

Masz rację malmar . Nie pomyślałam o takich szkołach, gdzie uczniowie dojeżdżąją.

jerzyk17-03-2019 23:22:09   [#30]

#26

a po co dodawać? przecież jest:

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art.  9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

         1) edukacji plastycznej, edukacji informatycznej i edukacji muzycznej – po 1 godzinie w każdej klasie;

         2) wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie;

         3) edukacji językowej – języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie.

      

Jot18-03-2019 20:12:51   [#31]

Tak " jerzyk", ale chodzi mi o wydzielenie 2 godzin dla wuefisty, a pozostawienie 1 godziny dla nauczyciela prowadzącego klasę.

Kasiao19-03-2019 09:49:51   [#32]

Proponuję w załączniku 1 usunąć posyłanie dzieci niepełnosprawnych, którzy nie uczą się drugiego języka na lekcje techniki (odnośnik 9). Jak pamiętam z czyjegoś postu, do dzisiaj szukają tego, co to wprowadził. Ponieważ nie znaleźli ( bo pewnie by się pochwalili), proponuję pominąć ten zapis i pozostawić decyzję dyrektorowi, czego się wtedy uczy/jakie ma zajęcia (rewalidacje, terapie czy siedzi w czytelni) osoba zwolniona.

Roman Langhammer19-03-2019 10:33:33   [#33]

Popieram całkowicie! :)

zoza19-03-2019 19:24:19   [#34]

Ja również popieram. Szczególnie, że od września będzie u nas  dwóch takich uczniów.

Dante19-03-2019 19:56:35   [#35]

Popieram rezygnację z techniki j.w. Ty bardziej, że nie wskazano zakresu nauczania (treści programowych) tej techniki w kl. 7 i 8.

Ed24-03-2019 21:01:44   [#36]

Jak już wcześniej wspomniano praktyczne kształcenie zawodowe traktowane będzie jako zajęcia praktyczne i pociągnie za sobą zwiększenie pensum nauczycieli "zawodowców" z 18 do 20. Spowodować to może odpłynięcie dobrych fachowców z zawodu. Większość techników boryka się z poważnymi problemami kadrowymi -  brak nauczycieli zawodu. Zwiększenie pensum spotęguje jeszcze kłopoty w tej materii.  Proponuję, by pozostawić rozwiązanie wcześniejsze, tj. podział kształcenia zawodowego na "Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym" oraz "Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym" - nie nazywać ich "zajęciami praktycznymi". W efekcie tego pensum pozostanie na poziomie 18 godzin.

Kasiao04-04-2019 19:06:23   [#37]

Czy OSKKO wysłało nasze uwagi? Cały czas pozostał nierozwiązany problem uczęszczania uczniów na technikę, zamiast na drugi język.

Bo znalazłam następujący fragment w ustosunkowaniu się do opinii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Komitet uważa, że dzieci są w ten sposób stygmatyzowane i na to odpowiada MEN. 

Uwaga dotycząca stygmatyzowania uczniów z niepełnosprawnością, którzy w przypadku rezygnacji z uczenia się 2 języka obcego nowożytnego, uczęszczają na zajęcia z techniki, nie jest zasadna. Obowiązujące przepisy wychodzą naprzeciw realnym możliwościom i potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, bowiem umożliwiają im naukę drugiego języka obcego nowożytnego. Kwestie dotyczące trudności w nauce drugiego języka obcego nowożytnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim były wielokrotnie sygnalizowane przez ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, dlatego też, przepisy umożliwiają im inną organizację nauki w tym zakresie.

Ale mnie osobiście zdumiała "instrukcja" jak to posyłanie dzieci na technikę ma wyglądać w praktyce:

Zajęcia z techniki prowadzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z zakresu tych zajęć.  (przecież uczeń zarówno klasy 7 jak i 8 podstawę zrealizował w klasach 4 - 6; miał po 1 godzinie techniki. Podstawa przewiduje 3 godziny, a my niepełnosprawnemu fundujemy dodatkowe 4 - w ramach zrealizowanej podstawy).

Dyrektor szkoły umieszcza dodatkowe godziny zajęć przeznaczone na zajęcia z techniki w arkuszu organizacji szkoły, w takim wymiarze, jak zajęcia z drugiego języka obcego nowożytnego. (na jakiej podstawie prawnej???)

Uczeń otrzymuje ocenę z techniki, a zajęcia te należy dokumentować w dzienniku zajęć lekcyjnych, w którym wskazane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne. ( jaka jest podstawa prawna do wystawienia oceny z techniki w klasie 7 i 8? Takiego przedmiotu nie ma w ramówce dla tych klas, jest tylko przypis 9 w załączniku nr 1, że uczeń uczęszcza na zajęcia techniki)

(a to już jest dla mnie curiosum ): W arkuszu ocen i na świadectwie wykreśla się drugi język obcy nowożytny i wpisuje ocenę z techniki - a na jakiej podstawie prawnej - w rozporządzeniu o dokumentacji takich uczeń ma mieć napisane zwolniony/zwolniona.

W przypadku jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, zajęcia z techniki są realizowane w oddziale klasowym razem z uczniami klas młodszych lub indywidualnie na podstawie wpisu w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Jak dobrze uczeń trafi, ma szansę uczyć się tego samego wielokrotnie:

z planu pasuje, żeby na jedną godzinę chodził z klasa 4a, a na drugą z 4b. W tym samym tygodniu, z dużym prawdopodobieństwem na ten sam temat. Ale jak będzie miał szczęście, to może mu się uda w kolejnym roku (jak już będzie w klasie 8) ponownie dopasować plan do klas czwartych - i pięć razy w swoim szkolnym żywocie "zaliczy" każdy temat z techniki przewidziany w klasie czwartej.

Przepisy prawa oświatowego wskazują dyrektora szkoły, jako osobę odpowiedzialną za organizację pracy szkoły. (koniec cytatu)

Zwróćcie uwagę, że tylko dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim są wysyłane na technikę, pozostałe min. z dysleksją, sprzężonymi, autyzmem mogą być po prostu zwolnione i ich nikt na technikę nie wysyła.

Dzieci z orzeczeniem mają 2 godziny rewalidacji, niektóre zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, czasami logopedię - zgodnie z tym co jest w orzeczeniu. Dlaczego dodaje się właśnie im dwie godziny dawno zaliczonej/zrealizowanej techniki?

Rozumiem, że w skali kraju nie ma wiele takich osób, ale czy naprawdę nie ma szansy by im troszkę ulżyć? Podstawę mają taką samą jak uczniowie bez orzeczenia...

Leszek04-04-2019 19:10:48   [#38]

4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/639/1

pozdrawiam

Storrada06-04-2019 20:40:10   [#39]

To znaczy, że do 1.09.2019 musimy uwzględnić zmiany w aneksie,jak rozumiem?Super.42 klasy,92 nauczycieli....

pkarlin08-04-2019 11:25:52   [#40]

Czy w technikum WDŻ planujemy od klasy pierwszej do piątej po 14 godzin rocznie, czy tylko od pierwszej do czwartej?

rzewa08-04-2019 11:33:26   [#41]

zgodnie z §1 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 oraz z 2017 r. poz. 1117) te zajęcia dotyczą tylko klas I-III liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i klas I-III technikum

wobec tego nie tylko nie planujesz ich w klasie V ale także w klasie IV

Storrada12-04-2019 12:06:47   [#42]

pkarlin i jeszcze pamiętaj,że 5 godzin powinno się odbywać z podziałem na grupy dla chłopców i dziewczyn 9 wspólnie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]