Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje do nauczania doradztwa zawodowego w sp
strony: [ 1 ]
irekm101-08-2017 10:04:43   [#01]

Nauczycielka ma zaświadczenie o ukończeniu kursu ,,Szkolny doradca kariery". Razem  100 godzin ( 35 godzin zajęć teoretycznych i 65 praktycznych ). W tych godzinach 24 godziny doradztwa zawodowego. Moje pytanie brzmi. Czy nauczycielka może prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej. Nie są to studia podyplomowe ani kurs kwalifikacyjny ale może jednak jest jakaś ,,furtka"?

DYREK01-08-2017 10:40:46   [#02]

§ 22 rozporządzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) nadal obowiązuje i określa jednoznacznie kwalifikacje doradcy zawodowego

bik01-08-2017 16:15:45   [#03]

ja sądzę ,że doradztwo zawodowego w sp może prowadzić wychowawca klasy , czy mam rację?

cynamonowa01-08-2017 17:00:14   [#04]

nie, teraz to przecież "oddzielny" przedmiot...więc kwalifikacje odpowiednie być muszą:)

wega01-08-2017 23:37:28   [#05]

Ja chciałam zgłosić wakat do KO, ale formularz on- line nie przyjął  mi mojego aż 0,5 h.

Zresztą kto mi przyjedzie specjalnie, żeby  to zrobić? Na paliwo nie zarobi.

W czerwcu na naradzie z KO mówili, żeby pisać do nich o zgodę przydzielenia tych zajęć nauczycielowi, który mógłby te zajęcia  w szkole prowadzić.  Chodzi o przypadki skrajne-w małych wiejskich szkółkach.

cynamonowa02-08-2017 00:23:23   [#06]

zgłosiłam  na stronę KO 40h w roku - zgłosiło się dwóch nauczycieli z ponadgimnazjalnych ( jako do nowego miejsca pracy):)

Pa Sta03-08-2017 11:26:56   [#07]

Jeszcze obowiązujące: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§  25. ust. 2.
W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
W projekcie nowego rozporządzenia z 20 kwietnia 2017 r. w § 26 ust. 2 podobnie:  w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego.

post został zmieniony: 03-08-2017 11:27:40
DYREK03-08-2017 12:25:40   [#08]
  • mamy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który należy opisać w statucie szkoły (art.98 ust.1 pkt 16 ustawy prawo oświatowe) -> cytowane rozporządzenie wg mnie dotyczy tej sprawy  
  • mamy zajęcia edukacyjne "doradztwo zawodowe" wynikające z ramowych planów nauczania -> mam wątpliwości, czy ten zapis dotyczy kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia "doradztwo zawodowe"

wg mnie

przydałby się stosowny zapis w rozporządzeniu o kwalifikacjach  lub wyjaśnienie MEN

 


post został zmieniony: 03-08-2017 12:26:46
martek08-08-2017 16:26:25   [#09]

Bardzo Was proszę pomóżcie mi, bo mam jakieś zaćmienie umysłu. Może ktoś wyliczył etat dla doradcy zawodowego przy jednej klasie VII( czyli min 10 godz w roku). Zgłupiałam......

Jacek08-08-2017 20:12:12   [#10]

0,02

Mentorek10-08-2017 00:07:20   [#11]

0,03

Jolka N10-08-2017 16:32:36   [#12]

W jaki sposób to liczycie?

rzepek10-08-2017 19:04:49   [#13]

Jest 38 tygodni nauki, więc 10 godz/38 tygodni = 0,26 godz. tygodniowo. 

MKJ12-08-2017 11:04:15   [#14]

Kiedyś było 38 tygodni. Teraz, po zmianie rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego i wcześniejszych wakacjach, jest 37 tygodni (w roku 2017/2018 będzie 186 dni nauki, co po podzieleniu przez 5 daje 37,2).

rzepek12-08-2017 11:10:31   [#15]
 Czyli 10: 37 = 0,27 godz. tygodniowo. Kolosalna różnica:)) W zaokragleniu (arkusz organizacyjny) i tak jest 0,3 godzin.
MKJ12-08-2017 12:12:42   [#16]

To zależy, kto i jak zaokrągla. :-)

KaPi12-08-2017 14:11:25   [#17]

0,27 w zaokrągleniu do części dziesiętnych daje 0,3... czysta matematyka :)

MKJ12-08-2017 14:55:46   [#18]

Ale w zaokrągleniu do części setnych już nie. :-)

KaPi12-08-2017 14:59:35   [#19]

:)

Pa Sta28-08-2017 14:45:20   [#20]

Podkarpackie KO wymaga zgody kuratora na przydzielenie godzin doradztwa zawodowego dla n-la nie posiadającego kwalifikacji.(pewnie w oparciu pewnie o art. 10, ust 9 KN).  
Zgodę takową wyraża jedynie dla pedagoga szkolnego.

j2329-08-2017 09:45:24   [#21]

czy zajęcia z DZ mogą prowadzić doradcy ppp niebędący nauczycielami szkoły?

rzewa29-08-2017 11:16:48   [#22]

mogą o ile w tej sprawie zostanie zawarte porozumienie pomiędzy OP-kami

ale zdecydowanie lepiej podpisać z tymi doradcami umowę na prowadzenie tych zajęć na czas np 2 m-cy - wówczas będą to nauczyciele danej szkoły

Joasia Berdzik29-08-2017 12:29:08   [#23]

Powiedzcie - jak myslicie, co poeta miał na mysli zostawiając w rozp. o pomocy ped-psych zapis:
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego., o których mowa w ust. 1.

 

 

j2329-08-2017 13:18:57   [#24]

w naszym przypadku OPek ten sam :)

czyli co, zielone światło?

AnJa29-08-2017 13:31:00   [#25]

Poeta prawdopodobnie przyjmuje, ze oprócz zajęc z ramówki realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym  uczniom należy się doradztwo zawodowe - hmmm... sprofilowane?

Co do #22: nie widzę uzasadnienia.
Owszem- precedens jest: wypożyczanie przez szkoły nauczycieli do ZN na egzaminach. Ale on kulawo, ale opisany w prawie.

 

DYREK29-08-2017 14:25:50   [#26]

do #23

  • mamy zajęcia edukacyjne "doradztwo zawodowe" wynikające z ramowych planów nauczania 
  • mamy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który należy opisać w statucie szkoły (art.98 ust.1 pkt 16 ustawy prawo oświatowe) -> może poecie chodzi o te zajęcia; -)
Joasia Berdzik01-09-2017 10:21:31   [#27]

Dzięki, chłopaki:)

dorotagm26-02-2018 09:26:12   [#28]

Proszę, poradźcie, jak sformułować umowę dla doradcy zawodowego zatrudnianego w celu przeprowadzenia tych 10 godzin przedmiotu w klasie siódmej w ciągu 3 miesięcy:

zatrudniam na 10 godzin ,

zatrudniam na ... etatu: jak to policzyć, by było dobrze.

Jak to robicie?

 

elrym26-02-2018 22:15:31   [#29]

Zatrudniłam na czas określony od 18.01 do 30.04.

W tym czasie - 2 tyg.uczniowie są na wyjezdzie edukacyjnym poza szkołą

1 czwartek- to czwartek przed świętami

dorotagm27-02-2018 15:22:53   [#30]

Elrym, z jakim zapisem zatrudniłaś: 1/18 tygodniowo? czyli ... 0.06 etatu? Ale już skierowałaś moje myśli w dobrą stronę. Dzięki za to.

Nie bardzo potrafię określić, kiedy ten przedmiot będzie zrealizowany. Klasa VII ma codziennie 7 lekcji - robić zajęcia na 8 uważam bez sensu, oni już nie kumają i chęci na najciekawszą rozmowę nie mają. Więc będę chciała zrealizować je wtedy, gdy na zwolnienie pójdzie inny nauczyciel. Ale faktycznie - zatrudnię chyba na przeliczone 10 tygodni na 1/18. A realizować będę jak się da.

Na razie to nie mam za bardzo kogo zatrudnić. Urząd pracy odpowiedział mi, że ma 3 doradców, tymczasem dwoje nie ma uprawnień pedagogicznych, a trzecia do mnie się nie odezwała. No i co dalej, to nie wiem. Chętna jest kobieta bez kwalifikacji pedagogicznych ( za to praktyk zatrudniony w technikum i powiecie), ale to muszę zgodę kuratora uzyskać. A jej pewnie nie uzyskam, jeśli na zaświadczeniu z UP mam 3 doradców. I oczywiście Urząd Pracy nie udostępnia danych do kontaktu do tych osób.

Ech, reforma.

elrym27-02-2018 15:49:08   [#31]

Zatrudniłam na 1/20

Taki wymiar(20) określił OP

Hm...no na 8 godz.to rzeczywiscie ciężko uczniom

Ja zrobilam tak, ze w I okresie mieli wdż a teraz mają dor.zaw. do maja

 

Z braku n-la z kwalif.ten przedmiot możesz dać wychowawcy

malmar1524-03-2019 15:21:37   [#32]

Z rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

§ 10. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w § 7 ust. 2, do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

 

§ 7. 2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

Art.15. 2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej- ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 

1- czyli zajęcia z doradztwa w kl. 7-8 mogę jeszcze powierzyć każdemu nauczycielowi swojej szkoły i bez zgody kuratora (?)

2- nie muszę ich wyrzucać na wakat (?)

 

 

ergo24-03-2019 15:29:29   [#33]

od 1 września 2019 roku obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

malmar1524-03-2019 16:40:10   [#34]

masz rację ergo, już poprawiam ;)

 

§ 9. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 2, do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

§ 6. 2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 26a ust. 2 pkt 3 ustawy, prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

Art.15. 2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej- ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 

1- czyli zajęcia z doradztwa w kl. 7-8 mogę jeszcze powierzyć każdemu nauczycielowi swojej szkoły i bez zgody kuratora (?)

2- nie muszę ich wyrzucać na wakat (?)

Roman Langhammer24-03-2019 16:45:07   [#35]

Wygląda, że do roku 2021/2022 włącznie zajęcia z doradztwa (te słynne min. 10 godzin w klasie 7 i 10 godzin w klasie 8) może prowadzić inny nauczyciel szkoły niż doradca zawodowy, i bez zgody kuratora. Zgody potrzeba w przypadku osoby, która nie jest nauczycielem.

Ktoś potwierdzi moje myślenie?

malmar1524-03-2019 17:42:35   [#36]

myślimy tak samo, tylko czy dobrze ;-)

gosiaes224-03-2019 19:14:30   [#37]

a czy doradztwo zawodowe mogę powierzyć osobie, która ma mgr z pedagogiki zawodu???

Roman Langhammer25-03-2019 05:47:04   [#38]

Z rozporządzenia wynika, że innemu nauczycielowi. Jeśli jest nauczycielem, to w mojej opinii - tak.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]