Forum OSKKO - wątek

TEMAT: i co W na to? Projekt rozporządzenia o zastępczych komisjach na
strony: [ 1 ][ 2 ]
eny20-03-2019 00:13:59   [#51]

edithael:

ta kawka krwawo rozbijająca się o szybę mnie rozwaliła:)))

dorotagm20-03-2019 00:14:48   [#52]

Powinni jeszcze zapytać, czy zagrożona jest kwietniowa Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla maturzystów. Jej nie obsłużą emeryci, ani pracownicy z innej szkoły.

Ale to jeszcze trochę czasu - najpierw na głowie egzaminy gimnazjalne i ósmoklasiści.

 

 

AnJa20-03-2019 08:23:11   [#53]

Troszkę usiłuję zrozumieć, o co chodzi...

Bo wydaje mi się, że od jakiegoś czasu wszystkie strony sporu robią wszystko by zogniskować jego ewentualne konsekwencje na papierowe pierdoły: egzamin, świadectwo promocyjne.

Pierdoły- albowiem to tylko formalne dokumenty służące wyłącznie systemowi oświaty (i szkolnictwa wyższego) oraz sztucznej stratyfikacji społecznej(opartej tylko na poświadczonym urzędowo wykształceniu)- i niczemu innemu.

Nic się, z punktu widzenia państwa i społeczeństwa nie stanie jesli nie będzie egzaminów czy promocji- system oświaty będzie musiał znaleźć inne rozwiązanie, na pewno z procesowego punku widzenia nie gorsze od dzisiejszego.
A jeśli nie znajdzie to uda, ze "Polacy, nic się nie stało"  i w przyszłym roku karawana pojedzie dalej.

Tymczasem prawdziwie uciążliwe konsekwencje strajku w placówkach oświaty mogą być tylko wówczas jeśli obejmie on najmniej 50% placówek, będzie miał charakter strajku okupacyjnego (może być rotacyjny) i potrwa najmniej tydzień: bo on sparaliżuje państwo w związku z koniecznością zapewnienia przez rodziców opieki dzieciom.

Niewykluczone oczywiście jest i to, ze wyzwoli skrzętnie ukrywane pokłady solidarności społecznej - i ludzie zaczną ze soba współpracować tworząc wspólnotowe alternatywne formy opieki.

A gdyby one tak, w naturalny sposób, zastąpiły szkołę?

Eh, marzenie...

mika20-03-2019 08:38:39   [#54]

No i jeszcze gdyby dyrektorzy szkół zrezygnowali z pełnienia funkcji przed 10 kwietnia i jako nauczycieli przystąpili do strajku.

AnJa20-03-2019 08:44:25   [#55]

Zważywszy na presję i wiek- nie wiem, czy nie trafiłbym na zwolnienie. I to absolutne konieczne.

mika20-03-2019 09:46:31   [#56]

Niewspomniawszy o traumie z uwagi na krwawą kawkę na szybie.

Roman Langhammer20-03-2019 16:09:44   [#57]

@mika... weź tylko pod uwagę, że nie wszyscy zostali zbałamuceni przez ZNP. Np. ja. Dobrego popołudnia wszystkim. :) Życie jest zbyt piękne, żeby sobie go psuć bezsensownymi kłótniami...:)

AnJa20-03-2019 18:24:01   [#58]

Jestem w stałym netowym kontakcie z kilkudziesięcioma nauczycielami. W referendum zagłosowali lub zagłosują za strajkiem. To są ich świadome decyzję nie efekt wpływu ZNP. Z czapki ZNP korzystają bo takie jest prawo a drugi związek jeszcze nie opowiedział się.

Co do dawania się zbałamucić.... Nie uchodzi Panie Dyrektorze!

 

 


post został zmieniony: 20-03-2019 18:24:30
edithael20-03-2019 18:28:40   [#59]

Kawki ostatnio nam często zderzały się z szybami... Na szczęście obeszło się bez krwi, na razie :)

Kontynuując "ciekawostki" - śląska kurator oświaty rozesłała dzisiaj pismo o treści:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

działając na podstawie art. 44 ustawy z 14 grudnia 2016r., Prawo Oświatowe (Dz.U z 2018, poz. 996 ze zm.), w związku z licznymi pytaniami rodziców i uczniów kierowanymi do Kuratorium Oświaty w sprawie organizacji egzaminu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego, proszę o przeprowadzenie w okresie: 21 marca - 5 kwietnia 2019r. zebrań z rodzicami i uczniami w celu przypomnienia informacji, jak będą przebiegały egzaminy z odpowiednio z poszczególnych przedmiotów i zakresów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły, który jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego m.in. powołuje zespoły nadzorujące, organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu w danej szkole, kieruje pracą zespołu egzaminacyjnego i zapewnia prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu. 

Dyrektor szkoły podczas spotkania z rodzicami i uczniami powinien przekazać informacje dotyczące:

 • odpowiedzialności dyrektora szkoły za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole
 • godzin przybycia uczniów do szkoły, rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
 • podania numerów sal, w których odbędzie się egzamin
 • obowiązków ucznia zdającego egzamin
 • obowiązków zespołu nadzorującego w zakresie prawidłowego przebiegu egzaminu
 • konsekwencji naruszenia zasad przeprowadzenia egzaminu
 • przypadków upoważniających przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dyrektora OKE lub CKE do unieważnienia egzaminu a także
 • sytuacji, w jakich uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu oraz
 • terminu i formy przekazania wyników egzaminu

Informację zwrotną o spotkaniach należy przekazać do 8 kwietnia 2019r. do godz. 12.00 za pośrednictwem platformy wymiany informacji.

Tylko co zmieni przeprowadzenie takiego spotkania... Kolejny straszak. Kolejna rozdmuchana procedura.

A jeśli do strajku przystąpi 100% nauczycieli a dyrektor i wice trafią na L4 - OP powinien powierzyć obowiązki dyrektora a OKE wyznaczyć zast. PZE. Spośród nauczycieli danej szkoły. Ale wszyscy strajkują - co wtedy?

MKJ20-03-2019 20:27:36   [#60]

Na początek proponuję udzielić śląskiej kurator korepetycji z prawa oświatowego - art. 44 PO nie daje kuratorowi oświaty podstawy do jakiegokolwiek działania. Podstawą działania kuratora jest art. 51 PO.

edithael20-03-2019 21:27:13   [#61]

Uuups :(, przepisywałam z .pdf - ma być art. 55...

MKJ20-03-2019 21:35:45   [#62]

Lepiej, ale dalej słabo. No cóż... Pani Kurator grzecznie poprosiła, więc jak najbardziej można się do prośby Pani Kurator przychylić. Ale obowiązku nie ma. Natomiast użycia słowa "należy" w ostatnim zdaniu wymaga już podania podstawy prawnej. Myślę, że Pani Kurator chciała użyć słowa "proszę" tylko jej się na klawiaturze omsknęło...

Roman Langhammer21-03-2019 05:49:05   [#63]

"Nadzór pedagogiczny polega na:

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek"
A ja uważam, że na tej podstawie może żądać wypełnienia ankiety, gdyż chce przeanalizować inną działalność szkoły.
Mam wrażenie, że jak nam się coś nie podoba, to lubimy się wszystkiego czepiać. Przy okazji mam pytanie do dyrektorów... czy zawsze w 100% wszystko co robią jest zgodne ze wszystkimi przepisami?
Podsumowując - jestem przekonany - że Pani Kurator mogła poprosić o przeprowadzenie spotkania i równocześnie mogła zażądać, aby wysłać informację czy spotkanie się odbyło czy nie. Inna sprawa, gdyby miały być wyciągane konsekwencje wobec dyrektorów, którzy takiego spotkania nie zorganizowali - bo wszak nie ma takiego obowiązku. Był obowiązek poinformować uczniów i rodziców o zasadach czy tam uprawnieniach, ale to trzeba było zrobić wcześniej.
Życzę miłego dnia! :)
AnJa21-03-2019 10:08:26   [#64]

Oczywiście, ze ma prawo prosić o informacje.

A obowiązkiem dyrektora jest tych informacji udzielać.

I nie ma powodu upatrywać się w takich działaniach KO zastraszania czy nękania.

Ale co i komu sczela do łbów, by wskazywać termin i przebieg nadzwyczajnych spotkań w sprawie nie budzącej żadnych wątpliwości - to już problem inny.

Zwłaszcza, że żadnych aktualnych informacji nt. przebiegu egzaminu w jego szkole 5 kwietnia dyrektor mieć nie będzie - a rodzice takich będą oczekiwać.

edithael21-03-2019 12:28:08   [#65]

MEN zapewnia wszem i wobec, że egzaminy się odbędą. Spotkania szkoleniowe w OKE jakby nigdy nic, ale z podkreśleniem, żeby powołać odpowiednią liczbę członków rezerwowych. A potem:

 1. ankieta OKE: czy zostały powołane ZN?
  (przecież oczywiste, że zostały, jak zawsze)

 2. ankieta KO: czy w opinii dyrektora szkoły zachodzi niebezpieczeństwo zakłócenia przebiegu egzaminu?
  (teoretycznie zawsze tak)

 3. powyższe pismo KO i potwierdzenie, że spotkania się odbyły
  (zakres oczywisty, te informacje rodzicom należało przekazać we wrześniu)

Zastanawiam się, co dzieje się dalej z ww. informacjami - na poziomie województwa/ kraju. Czy są podstawą do planów działań kryzysowych czy może będą służyć jako dowód przeciwko dyrektorowi... 

AnJa21-03-2019 12:54:03   [#66]

Służa podsycaniu napięcia.

Ryzykowne to, ale że na dwoje babka wróżyła i mogą część ludzi skutecznie zastraszyć a innego wyjścia na razie MEN nie ma- to próbuje.

ewams-a26-03-2019 07:55:30   [#67]

Co sądzicie o kolejnej ankiecie CKE ws. możliwości przeprowadzenia egzaminów? Mam teraz zapewnić, że egzamin się odbędzie? Przecież, ile osób będzie strajkować, dowiem się 8 kwietnia.


post został zmieniony: 26-03-2019 07:55:45
AnJa26-03-2019 08:32:36   [#68]

O ile kojarzę, poza pytaniami o stan na dzisiaj  jest tam i pytanie czy możliwe są jakieś zagrożenia. 

ewams-a26-03-2019 08:49:58   [#69]

Ja raczej interpretuję to jako pytanie o przyszłość. Czy odbędzie się egzamin, czy zapewniona jest odpowiednia liczba członków? Na dziś tak, w obliczu tego, co się dzieje i strajku nie. Może jednak źle myślę.

edithael26-03-2019 14:50:36   [#70]

Na śląskim OKE i KO podobne ankiety (nie porozumiewają się ze sobą...?) 
Zaznaczyłam opcję, że w mojej opinii niebezpieczeństwo zakłócenia egzaminu istnieje.

DICK27-03-2019 14:00:25   [#71]

Czytam rozporządzenia o ZN nowelizacje i mam wątpliwość i zarazem pytanie na jakiej podstawie prawnej można zmusić nauczyciela do pracy w ZN w innej szkole ? Czy nie będzie tak iż odmowa pociągnie za sobą konsekwencje dla nauczyciela. Osobiście obawiam się że mogę być powołany do przeprowadzenia matur. Dobrze by było znać prawne  aspekty odmowy.

AsiaJ27-03-2019 14:03:44   [#72]

Art. 42 KN

DICK27-03-2019 14:17:09   [#73]

OK. Ale według mnie Art 42 dotyczy zadań w szkole w której jest nauczyciel zatrudniony.

DYREK27-03-2019 15:42:02   [#74]

wątek: Pilne informacje ZNP dla dyrektorów - aktualizacja

Roman Langhammer27-03-2019 16:14:11   [#75]

Jak to jest z tymi emerytami w ZN? W tym rozporządzeniu jest taka możliwość? W którym miejscu? Dzisiaj MAZ mówiła w wywiadzie, że jeśli będzie potrzeba, to emeryci zostaną przeszkoleni. 

AnJa27-03-2019 16:29:18   [#76]

Jeśli przeszkolisz- to będą przeszkoleni.

Wg stanu na dzisiaj nie widze możliwości powołania ich do ZN bez zatrudnienia w szkole.

Nie widze też możliwości zatrudnienia tylko do udziału w ZN np. na umowę cywilno-prawną.

Roman Langhammer27-03-2019 17:24:32   [#77]

Ale projekt rozporządzenia mówi o nauczycielach. Ciężko tam doczytać się, że chodzi również o emerytów.

AnJa27-03-2019 19:21:27   [#78]

E, tam...

Władza da wykładnię.

Nie tylko ad emerytów - bo oni jednak byli nauczycielami.

Ale i dla każdego innego- zgodnie ze wskazówką Aleksandra hr. Fredry: " Co? Nie macie (kwalifikacji- dop. mój) Nic nie szkodzi; Mieć możecie - tacy młodzi"

Skimir27-03-2019 19:26:49   [#79]

Pomijam kwestie emerytów itp...

Rozumiem, że dalej obowiązuje przepis, że w ZN ma być nauczyciel z innej szkoły lub placówki. Ciekawe, jaki wpływ mamy na to czy właśnie ci inni nauczyciele przyjdą. 

Sytuacja: szkoła nie strajkuje, więc powołani z tej szkoły nauczyciele są gotowi do pracy z ZN ale strajkuje szkoła, która miała (w porozumieniu) oddelegować nauczycieli... Wtedy...?

AnJa27-03-2019 19:29:40   [#80]

Dyrektor w d...

 

Skimir27-03-2019 19:32:13   [#81]

Czyli norma...

Kaz28-03-2019 09:57:21   [#82]

Kurator przysyła ankietę i prosi o zebranie informacji od nauczycieli powołanych do ZN, czy w dniu egzaminu będą pełnić powierzone funkcje. ZNP przysyła pismo, iż dyrektorzy nie mogą żądać od nauczycieli takiej deklaracji, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

Jak postępujecie w takiej sytuacji, jaką informację przekazujecie w ankiecie do KO?

AnJa28-03-2019 12:25:40   [#83]

Jesli to możliwe- wpisałbym brak danych.

Jeśli- cokolwiek, bo i tak takie deklaracje niż nie znaczą.

halinah28-03-2019 12:50:51   [#84]

A potem - na podstawie "nicnieznaczących" deklaracji - MEN informuje społeczeństwo, że strajku nie ma, egzaminy są, a nauczyciele sami nie wiedzą, o co im chodzi :(

AnJa28-03-2019 13:06:04   [#85]

Nie zależnie od tych deklaracji- opis jak najbardziej prawdziwy.

I nauczyciele faktycznie nie nie wiedzą, o co im chodzi :( Nawet tego, czy ten 1 tys. to netto czy brutto i od czego liczone.

 

malmar1529-03-2019 01:12:37   [#86]

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/190384/Mala-gasnica--Samorzadowcy-pozytywnie-opiniuja-projekt-o-nadzorze-nad-egzaminami

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]