Forum OSKKO - wątek

TEMAT: stan nieczynny, kompensacyjne i odprawa
strony: [ 1 ]
mychase26-04-2017 14:07:06   [#01]

Czy nauczyciel który w zwiazku z wygaszaniem gimnazjum przejedzie w stan nieczynny a po stanie nieczynnym na świadczenie kompensacyjne dostaje  ze szkoły odprawę?

Jacek26-04-2017 14:18:27   [#02]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58124&ux=55&pst=8#pst8 

mychase26-04-2017 15:10:24   [#03]

nie znalazłam tam informacji czy przysługuje odprawa emerytalna w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, może ogarnęła mnie jakaś pomroczność proszę o wskazanie 

Na szkoleniu ZUS prowadząca podkreślała wielokrotnie że świadczenie kompensacyjne nie jest świadczeniem emerytalnym

Przysługuje odprawa sześciomiesięczna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ale czy jeszcze emerytalna ? proszę o pomoc


post został zmieniony: 26-04-2017 15:12:58
ddorota26-04-2017 15:13:28   [#04]

odprawa emerytalna przysługuje zgodnie z Art. 87 Karty nauczyciela

Art. 87. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.


post został zmieniony: 26-04-2017 15:14:35
mychase26-04-2017 15:19:55   [#05]

czyli dostaje 2 odprawy  sześciomiesięczna w zwiazku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy  art 225 1 i 11 ustawy i  drugą z  87 KN? 

 


post został zmieniony: 26-04-2017 15:20:31
ddorota26-04-2017 19:40:36   [#06]

tak

rzewa27-04-2017 10:53:27   [#07]

nie

jeśli będzie w stanie nieczynnym i po stanie nieczynnym przejdzie na świadczenie będzie miał prawo TYLKO do odprawy emerytalnej

joszka27-04-2017 11:47:02   [#08]

Wg mnie swoje 6 miesięcy odbierze w miesięcznych wypłatach i jeszcze "zarobi" na 13tkę

mychase27-04-2017 11:53:57   [#09]

tak bo albo nieczynny albo odprawa, ale jezeli nie zgodzi sie na nieczynny odprawa sześciomiesięczna i nie miałam pewności jezeli chodzi o odprawe z 87 KN 

mychase08-05-2017 11:48:17   [#10]

Jeszcze jedno , nauczyciel odmawia przejścia w stan nieczynny, wypłacam mu 6 miesięczną odprawę i daje swiadectwo pracy a kiedy wypłacam odprawę z 87 KN w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne? 

rzewa08-05-2017 22:56:30   [#11]

w dniu wystawienia świadectwa pracy

mychase09-05-2017 07:59:52   [#12]

ale powinna mieć zaświadczenie z ZUS , że przeszedł na kompensówkę ?

Cyrmela17-05-2017 21:48:38   [#13]

Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel może przejść na świadczenie kompensacyjne?

rzewa18-05-2017 08:25:58   [#14]

mychase: nie, wystarczy oświadczenie, że przechodzi na kompensówkę

Cyrmela: może

Hani18-05-2017 12:25:41   [#15]

a teraz mój problem...

1. Nauczyciel mianowany (pełen etat) otrzymał 15 maja od dyrektora gimnazjum włączanego do SP  informację, że stanie się pracownikiem SP od 1.09.2017 w wymiarze 9/18. Jednocześnie tego dnia od OP  otrzymał informację, że OP nakłada na niego obowiązek uzupełnienia etatu w  innej SP.
2. Pismem adresowanym do OP nauczyciel odpowiedział, że nie akceptuje obowiązku uzupełniania etatu. Dyrektorowi ponadto ustnie wyjaśnił, że ograniczenia etatu w swojej macierzystej placówce też nie akceptuje. Nie wyrazi również zgody na stan nieczynny. Oświadczył, że zamierza skorzystać z odprawy 6-miesiecznej i korzysta ze świadczenia kompensacyjnego (też odprawa).

3 I co teraz dyrektor ma zrobić?

a) Poinformować nauczyciela, że od 1.09 będzie otrzymywał wynagrodzenie proporcjonalnie do części pracy; gdy odmówi, przenosi w stan nieczynny; gdy nie wyrazi zgody, to rozwiązuje st. pracy.

b) Czy też od razu przenosi w stan nieczynny; gdy nie wyrazi zgody, to rozwiązuje st. pracy.

OP podkreśla, że praca dla nauczyciela jest (w formie uzupełniania etatu). Podkreśla, że nie ma mowy o 6-miesięcznej odprawie z tytułu art. 225 ust 10.

Uprzejmie proszę o pomoc i podpowiedź. Brakuje juz czasu, więc robi się nerwowo.

 

Jacek18-05-2017 12:52:24   [#16]

do 15 maja winien dostać propozycję ograniczenia a ja się nie zgadzał to pismo o przeniesieniu w stan nieczynny. W ciągu 7 dni od otrzymania pisma mógł złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny i wtedy do 31 maja należy dać wypowiedzenie art. 225 ust. 10 specustawy, a 31 sierpnia wypłacić odprawę na podstawie art. 225 ust. 11 specustawy.

noe1918-05-2017 12:59:32   [#17]

#15

Chyba nie powinien dostać informacji 15.05, że staje się pracownikiem SP w wymiarze 9/18 tylko pełnego etatu. 

A etat jest z uzupełnieniem w innej szkole. 

Jacek18-05-2017 13:10:17   [#18]

w tym piśmie o tym, że staje się pracownikiem sp nie trzeba podawać wymiaru zatrudnienia

art. 236 ust. 3. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

rzewa18-05-2017 16:21:11   [#19]

ten n-l nie ma prawa do odprawy

jak odmówił uzupełniania, to albo pracuje na 1/2 statu w tej SP albo sam się zwalnia z pracy - art 22 ust 1 KN

Hani18-05-2017 19:11:08   [#20]

Nie ma odprawy, jeśli n-l odrzucił propozycję uzupełniania etatu w innej szkole - ok, to jest jasne. Rzewa - dzięki za potwierdzenie przypuszczeń.

Nadal jednak nie do końca rozumiem sekwencji obrotu pismami po 15 maja do dnia 31 maja.

1. n-l odrzucając jedynie propozycję uzupełnienia etatu w innej szkole, tak naprawdę odrzuca również ograniczenie etatu? Zatem w tym momencie powinno nastąpić od razu przeniesienie w stan nieczynny?

2. W piśmie od OP z 15 maja o obowiązku uzupełnienia etatu w innej szkole, było zdanie "W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć." - art. 220.  ust. 3. Czy w tej sytuacji n-l nie powinien również wyrazić brak zgody na de facto ograniczenie etatu? Bo przypominam, że odniósł się po 15 maja na piśmie tylko do braku zgody na obowiązek uzupełniania etatu.

3. Czy tej konkretnej sytuacji można połączyć w jednym piśmie propozycję ograniczenia, a w przypadku jej odrzucenia  jako kolejne zdanie umieścić informację o przeniesieniu w stan nieczynny, na które miałby 7 dni, aby i to odrzucić ? 

4. A tak w ogóle, to kogo teraz po 15 maja bardziej ponagla ten termin 31 maja? Nauczyciela czy dyrektora? Jeśli np. ten nasz omawiany nauczyciel nie odpowie do 31 maja wyrażeniem braku zgody na stan nieczynny, to z czym zostaje nauczyciel? Ograniczenie etatu?

rzewa18-05-2017 21:46:29   [#21]

1. i 2. odrzucając uzupełnienie ma ograniczenie wynikające z art 22 ust 1 zdanie drugie KN - w art 220 ust 1 pkt 3 masz w zdaniu drugim odesłanie do tego przepisu

3. nie ma takiej potrzeby, gdyż n-la nie można przenieść w stan nieczynny skoro zostało mu zaproponowane uzupełnienie

4. w tej sytuacji termin ten nie ma żadnego znaczenia -> nauczyciel w przyszłym roku pracuje w sp na 1/2 etatu zachowując jednocześnie zatrudnienie na podstawie mianowania - jeśli to mu się nie podoba to się może sam zwolnić z pracy. Dyrektorzy tych szkół nie mają tu już nic do roboty

Hani19-05-2017 06:42:03   [#22]

Bardzo, bardzo dziękuję pani za oświecenie - sytuacja prostsza niż się wydawała. Odrzucając obowiązek uzupełnienia etatu, nie tylko nauczyciel nie może liczyć na odprawę 6-miesięczną, ale nawet nie ma możliwości przeniesienia go w stan nieczynny, bowiem dyrektor nie chce tu nikogo zwalniać. Paradoksalnie gimnazjum kończy działalność, ale praca dla tego nauczyciela jest. Nieźle sobie ten nasz rząd to wymyślił.

Czy potrzebny jest jeszcze jakiś papier od dyrektora czy wszystko wyjaśnia dokument z 15 maja wg art. 236 ust. 3? Zmieniają się wszak warunki zatrudnienia od 01.09...

Czy raczej wystarczy zatem czekać na reakcję nauczyciela, które nie chce już pracować od września na pół etatu - chce iść na kompensacyjne?


post został zmieniony: 19-05-2017 06:55:21
rzewa19-05-2017 08:48:37   [#23]

nie ma potrzeby by dyrektor wręczał jeszcze n-lowi jakiekolwiek dokumenty w tej sprawie - wszystko już zostało dostatecznie udokumentowane

teraz piłka jest po stronie n-la

Hani19-05-2017 10:00:19   [#24]

Jeszcze raz dziękuję za precyzyjne wyjaśnienie tej sprawy.

 

Cyrmela21-05-2017 16:37:21   [#25]

Nauczycielka ma 29 lat pracy, skończone 55 lat i od 4,5 roku jest na rencie. Czy ma prawo do świadczenia kompensacyjnego?

hania23-05-2017 17:51:59   [#26]

jest na rencie tzn nie pracuje

a jednym z warunków uzyskania świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek ( lub skutkiem zmian organizacyjnych)

gimnazjum24-05-2017 08:46:07   [#27]

likwidacja szkoły podstawowej, pracowników AiO przenosi się od 1.09.2017 do drugiej 8-letniej szkoły podstawowej- jaka podstawa prawna takiego przeniesienia?

rzewa24-05-2017 22:11:01   [#28]

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych: art 23 ustawy o pracownikach samorządowych

pozostali pracownicy samorządowi: art 231 k.p. jeśli do tej szkoły przenoszeni są też uczniowie szkoły likwidowanej

BeataGie26-05-2017 10:06:49   [#29]

Proszę o potwierdzenie:

Nauczyciel osiągnął wiek emerytalny, gimnazjum przekształca się w SP, nie mam dla niego godzin, po zatwierdzeniu AO (jeszcze czekam) moje czynności:

1. Powiadamiam, że Na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum przenoszę w stan nieczynny

2. Nauczyciel nie wyraża zgody, moje kolejne pismo: Na podstawie art. 225 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. za 3-miesięcznym wypowiedzeniem , wypłacam odprawę 3 miesięczną

3. a następnie odprawę emerytalną  zgodnie z Art. 87 Karty nauczyciela

 

Jacek26-05-2017 12:14:48   [#30]

tak tylko w 2 poprawka

2. ....., wypłacam odprawę 6 miesięczną

BeataGie26-05-2017 12:19:46   [#31]

No tak, oczywiście. Bardzo dziękuję

BeataGie30-05-2017 09:14:01   [#32]

Nauczyciel - emeryt zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin.W związku z reorganizacją szkoły nie ma dla niego godzin dostaje 3- miesięczne wypowiedzenie wypowiedzenie z art. 225 i nie przysługuje odprawa?

Jacek30-05-2017 09:56:51   [#33]

przysługuje zgodnie z art. 225 ust. 11

BeataGie30-05-2017 10:09:15   [#34]

czy tak powinno wyglądać pismo?

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

Na podstawie art. 225 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ze względu na zmiany organizacyjne 

 rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy zawarty w dniu…….                  na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ................... .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy  w......              

Jacek30-05-2017 11:07:36   [#35]

art. 225 ust. 10 i miał oczywiście proponowane przejście w stan nieczynny, czego odmówił


post został zmieniony: 30-05-2017 11:18:45
mychase30-05-2017 12:59:07   [#36]

czy nauczyciel który do 15 otrzymał pismo o przeniesieniu w stan nieczynny a nie złożył oświadczenia o odmowie (w czasie rozmowy zgodził sie na stan nieczynny) powinien jeszcze do 31 otrzymać informacje ze bedzie przeniesiony , w poprzednim piśmie zawarłam wymagane inf tzn. jakie bedzie otrzymywał wynagrodzenie do kiedy i   że może odmówić myślę, że to wyczerpuje postępowanie ale jest to mój pierwszy stan nieczynny wiec wolę sie upewnić  

rzewa31-05-2017 01:04:26   [#37]

powinien do 15 otrzymać info, że będzie od 1.09 n-lem sp, do której zostanie włączone gimnazjum

do #34, powodem wynikającym z art 225 ust 10 specustawy (i taką należy wpisać podstawę prawną) tego wypowiedzenia jest odmowa przyjęcia stanu nieczynnego a nie zmiany organizacyjne

nie ma możliwości zwolnienia n-la gimnazjum z powodu zmian organizacyjnych.... brak pp

Cyrmela05-06-2017 12:09:10   [#38]

Nauczycielka złożyła 30 maja wniosek o rozwiązanie stosunku pracy (mianowanie) za porozumieniem stron w związku z zamiarem przejścia na świadczenie kompensacyjne.  Proszę potwierdźcie czy rozwiązuję stosunek pracy z tym nauczycielem na mocy art.23 ust. 2 pkt 1 czy ust.4 pkt 1?

rzewa05-06-2017 12:13:46   [#39]

art 23 ust 4 pkt 1 KN

Cyrmela05-06-2017 21:33:27   [#40]

Dziękuję :)

mariz20-02-2018 14:45:54   [#41]

Nauczyciel wygaszanego gimnazjum był od 01.09.2017r przeniesiony w stan nieczynny.

Teraz 28.02.2018r kończy się okres stanu nieczynnego i nauczyciel przechodzi na świadczenie emerytalne.

1. Czy dostaje pismo , w którym informuję , że stosunek pracy wygasł? Czy takie wygaśnięcie nie przeszkadza w złożeniu wniosku o emeryturę ( czy stosunek pracy nie musi być rozwiązany?)

2. Czy odprawa emerytalna jest wypłacana w dniu wygaśnięcia stosunku pracy , czy dopiero jak przedłoży z ZUS zaświadczenie o przyznaniu świadczenia ( tak twierdzi znajomy dyrektor),  aby nie musieć potem w sądzie dochodzić zwrotu odprawy, w przypadku odmowy przez ZUS przyznania świadczenia?)

Proszę o pomoc:)

gronostaj20-02-2018 14:54:13   [#42]

odprawa wypłacana jest w ostatnim dniu zatrudnienia

mariz20-02-2018 14:57:24   [#43]

na jakiej pp, a co jeśli faktycznie ZUS nie przyzna świadczenia?

rzewa27-02-2018 11:40:47   [#44]

to nic - ważne, że pracownik ma wiek i staż wynikający z dokumentów pracodawcy uprawniający do świadczenia

a jeśli ZUS będzie miał podstawę do odmowy świadczenia to u ew. następnego pracodawcy odprawy już nie otrzyma, gdyż świadectwo pracy będzie informowało o wypłaceniu odprawy

olaszyma15-04-2019 12:27:14   [#45]

Nauczyciel dawnego gimnazjum, włączonego do SP w arkuszu z kwietnia 2019 ma tylko 8 godzin. W grudniu 2020 osiągnie wiek emerytalny. Ma zamiar starać się o udpz .

1.Czy jeżeli urlop zostanie mu przyznany to po powrocie (listopad 2020) będzie musiał przepracować jakiś okres żeby przejść na emeryturę? A może przejść na miesiąc na świadczenie kompensacyjne?

2.Kiedy powinien złożyć wniosek o udpz? Przed 15 maja ?

3.Czy jeżeli nie złoży przed 15 maja to należy mu wręczyć pismo o zmniejszeniu wymiaru , czy o stanie nieczynnym?

4. Czy urlop może zostać udzielony od 24 czerwca?

5. Czy w arkuszu z kwietnia 2020 należy dla tego nauczyciela przebywającego na udpz wykazać cały etat czy może być przynajmniej 1/2 ?

6. Czy  odprawa emerytalna w grudniu 2020 będzie liczona od zmniejszonego wymiaru czy od pełnego etatu?

Tyle pytań i wątpliwości. Wiadomo że nauczyciel ma już prawo do świadczenia kompensacyjnego, ale jeżeli jest możliwość to lepiej pociągnąć do emerytury.

rzewa15-04-2019 12:43:00   [#46]

1. urlop nie może mu by.c przyznany do listopada 2020, bo od 1.09 nie ma dla niego godzin

2. nie ma znaczenia kiedy złoży wniosek - udpz może mieć tylko do 31.08

3. do 15 maja należy go przenieść w stan nieczynny

4. może ale faktycznie będzie trwał tylko do 31.08 zatem nie opłaca się to n-lowi - lepiej dla niego tego urlopu nie brać

5. gdyby miał udpz i miałby z niego korzystać po 1.09 to musi być dla niego w arkuszu cały etat

6. odprawa emerytalna będzie naliczona wg należnego wynagrodzenia urlopowego w dniu rozwiązania stosunku pracy

olaszyma16-04-2019 05:45:53   [#47]

Rzewo dziękuję. Siedzę sobie i czekam na kuriera, to jeszcze trochę podzielę włos na czworo. Jeżeli dostanie udpz do 31 sierpnia 2020 to potem jeszcze przysługuje mu wypoczynkowy (podobno już teraz zdrowotny go nie "zjada" jak kiedyś) i po powrocie z wypoczynkowego przez miesiąc będzie zatrudniony (myślę o świetlicy ).

co do pkt 3 rozumiem że przed 15 maja powinien otrzymać pismo o stanie nieczynnym

rzewa16-04-2019 08:07:52   [#48]

on nie może otrzymać udpz bo nie ma dla niego godzin! - teraz nie ma godzin, więc nie rozumiem czemu rozważasz co będzie w kwietniu 2020? - jego już wówczas dawno w szkole nie powinno być

zatem ew. udpz może otrzymać tylko do 31.08.2019 r.

punkty 3-6 dotyczą obecnego roku szkolnego! - nie ma podstaw do rozważania co będzie z n-lem w 2020 r

do 4. no rzeczywiście, jak urlop weźmie od teraz np. to będzie miał prawo 31.08.2019 do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (min 6 tygodni)


post został zmieniony: 16-04-2019 08:08:13
olaszyma16-04-2019 09:25:59   [#49]

Dziękuję .Czyli jeżeli dobrze rozumiem, aby nie zwalniać go jeszcze w tym roku , powinnam zapewnić mu godziny a wtedy może rozważać udpz. (Chodzi o to by nie musiał korzystać z kompensacyjnego). Jeżeli nie będzie innego wyjścia to pewnie na ten kompensacyjny pójdzie, ale chcę rozważyć wszystkie zgodne z prawem możliwości , które są korzystne dla nauczyciela. Zasługuje na to .

rzewa16-04-2019 10:13:05   [#50]

tak - podstawa to zapewnienie mu etatu w AO na rok szk. 2019/2020

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]