Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela po nowemu
strony: [ 1 ]
koala10-09-2018 11:59:42   [#01]

Muszę zatrudnić n-la do geografii. Mgr nauczania początkowego. Ma świadectwo ukończenia studium podyplomowego dla nauczycieli geografii z 1994 roku  - 2 semestry. Studium liczyło 250 godzin. Czy ma kwalifikacje?

koala11-09-2018 08:22:22   [#02]

Podnoszę....... plissss

AsiaJ11-09-2018 09:21:57   [#03]

Mnie się wydaje, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych się nie przedawniło

AnJa11-09-2018 09:41:01   [#04]

Nie pamiętam tylko kto był w tamtej rzeczywstości "operatorem" tego studium. Bo zdaje się, ze nie zawsze były to uczelnie.

Ania11-09-2018 11:54:38   [#05]

Dawniej ważne było słowo "studia kwalifikacyjne". Bo były tez i takie, które kwalifikacji nie dawały. Nie wiem, czy to nadal jest wskazówka.

rzewa11-09-2018 14:01:53   [#06]

dawniej każde studia podyplomowe były kwalifikacyjne

obecnie (bodajże od 2004 roku) są studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 sem) i doskonalące (2 sem)

ale studium podyplomowe to nie to samo co studia podyplomowe - to tak jak teraz kurs kwalifikacyjny

post #01 - ma kwalifikacje do geografii w sp

dyros27-09-2018 13:04:48   [#07]

Poratujcie proszę, co w sytuacji kiedy otrzymałem informację z KO i organu prowadzącego, że nauczyciel jest zatrudniony niezgodnie z kwalifikacjami np. psycholog nie ma kwalifikacji do bycia pedagogiem.

Czy mogę zmienić mu warunki pracy z dn. 1 października? czy muszę czekać do maja?

Rozumiem że powołuję się na rozp. dot. kwalifikacji z 2017 r.?

Proszę o odp.

Z góry dziękuję


post został zmieniony: 27-09-2018 13:05:22
DYREK03-10-2018 10:41:13   [#08]

zatrudnienie na podstawie mianowania czy umowy o pracę ?

nie powołujemy się na rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

do zmiany warunków pracy stosujemy przepisy KN lub Kodeksu pracy

można dokonać w każdym czasie:

  • mianowanie -> art.18 KN (zmiana stanowiska w tej samej szkole, konieczna zgoda albo prośba nauczyciela)
  • umowa o pracę -> najlepiej porozumienie stron (tzw. porozumienie zmieniające zwane także aneksem do umowy, konieczna zgoda nauczyciela) 
rzewa03-10-2018 21:50:17   [#09]

do tego jest potrzebna zgoda n-la ale...

jeśli zgody na zmianę nie wyrazi lub jeśli w szkole nie ma stanowiska jakie można mu zaproponować to należy bezwzględnie zastosować art 26 ust 1 pkt 5 KN

MKJ03-10-2018 21:58:41   [#10]

Oraz liczyć się z odszkodowaniem, jeśli nauczyciel zgłosił swój akces do pracy w dobrej wierze, będąc przekonanym, że posiada kwalifikacje. :)

Ed05-10-2018 19:21:56   [#11]

W trybie pilnym zachodzi konieczność zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum (przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne).

1) Czy w obecnym systemie prawnym jest możliwość zatrudnienia na to stanowisko osoby, która ma tylko tytuł inż. i nie posiada przygotowania pedagogicznego ? 

2) Czy można taką osobę zatrudnić na podst. Kodeksu Pracy ?

 

rzewa05-10-2018 19:34:06   [#12]

1. tak - art 15 ust 6 u.P.o.

2. tak - art 15 ust. 3 u.P.o.

Ed05-10-2018 21:44:05   [#13]

Dzięki, Rzewo !

Rozumiem, że niezbędna jest zgoda kuratora (przez co niestety wszystko rozciągnie się w czasie) ?


post został zmieniony: 05-10-2018 21:48:07
rzewa06-10-2018 09:02:01   [#14]

 ma potrzeby uzyskiwania zgody kuratora -> na takie zatrudnienie konieczna jest zgoda OP a nie kuratora -> przeczytaj dokładnie art 15 ust 6 u.P.o.

Joania14-10-2018 23:59:59   [#15]

Dokładam zatem pytanie w kwestii kwalifikacji.

Nauczyciel po pedagogice opiekuńczo - wychowawczej oraz studiach podyplomowych: terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji.

W szkole mamy: zespół Aspergera, sprzężenie (niedowidzenie i niedosłuch oraz niedowidzenie i niepełnosprawność ruchową), niedowidzenie, niedosłyszenie, niepełnosprawność ruchową (afazja motoryczna). Dla którego ucznia nauczyciel może zostać wspomagającym kształcenie?

Będę wdzięczna za wypowiedzi.

PS Wszystkiego naj... :)

 

 


post został zmieniony: 15-10-2018 00:00:58
rzewa15-10-2018 09:28:54   [#16]

wszystko zależy od dokładnego brzmienia świadectwa studiów podyplomowych ale wydaje mi się, że dla każdego z tych uczniów

Joania15-10-2018 11:27:31   [#17]

Dziękuję :).

Dokładne brzmienie świadectwa: "trzysemestralne  studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna  z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne."

rzewa15-10-2018 11:29:42   [#18]

jeszcze na świadectwie są wyszczególnione nauczane przedmioty albo moduły

Joania15-10-2018 12:31:25   [#19]

Wklejam link do skanu.

https://drive.google.com/file/d/1tpst6PtrjQKb0fQmppJv8LQd5XCJq9vl/view?usp=sharing

 

rzewa15-10-2018 17:54:49   [#20]

ja bym nie dała jej do wspomagania ucznia z niedosłuchem

reszta moim zdaniem ok, ale najlepiej jak zapytasz się w KO

ergo15-10-2018 18:12:51   [#21]

Moim zdaniem nauczyciel ma kwalifikacje do terapii pedagogicznej, a nie do wspomagania.

Studia są z elementami rewalidacji, nie jest po nich pedagogiem specjalnym w żadnej z wymienionych specjalności.

Umówmy się, że 20 godzin zajęć na studiach z tyflo-  czy surdopedagogiki jeszcze nikogo tyflo-  czy surdopedagogiem nie czyni.

Ciekawa jestem, kto taką podyplomówkę wymyślił?

1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego,
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów.

 

Joania15-10-2018 18:21:29   [#22]

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

Poszukując informacji, natknęłam się na wiele różnych "cudów", jeśli chodzi o studia podyplomowe. Mało tego, uczelnie nie mają ochoty wydawać zaświadczeń informujących o kwalifikacjach swoich absolwentów. No cóż...

mychase01-02-2019 11:42:21   [#23]

Czy nauczyciel który ukończył trzysemestralne studia podyplomowe  w zakresie fizyki w szkole ma kwalifikacje do nauczania fizyki w liceum ?  385 godzin ,, Instytut Studiów podyplomowych  Wyzszej szkoły Nauk Pedagogicznych  

Ma wykształcenie pedagogiczne które nadaja mu studia magisterski>

W rozporządzeniu jest mowa o studiach podyplomowych nie ma inf o ilości godzin czy semestów

rzewa01-02-2019 22:49:19   [#24]

ma kwalifikacje

Roman Langhammer19-03-2019 05:58:54   [#25]

Czy do prowadzenia zajęć, np. z gddd (rozwijające) - pn. "Kodowanie i programowanie", nauczyciel musi mieć jakieś specjalne kwalifikacje? Zajęcia w klasie 3 i 4. Czy może je prowadzić nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, którego pasją jest ww. temat, ale ma ukończone tylko drobne szkolenia z tego zakresu. Jak uważacie? Wydaje mi się, że nie musi mieć jakiś specjalnych kwalifikacji potwierdzonych papierkiem, ale chciałbym posłuchać kogoś mądrzejszego. :)

Dante19-03-2019 07:14:30   [#26]

A czy nauczycielowi po Akademii Rolniczej i podyplomówce z przyrody da się uznać kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej?


post został zmieniony: 19-03-2019 07:14:42
KaPi19-03-2019 08:25:12   [#27]

ja po AR uczyłam biologii i chemii i kwalifikacje miałam uznane... program tych studiów zdecydowanie obejmuje zakres pp z biologii (nie wiem czy kierunek TRiL da się uznać, ale pozostałe na pewno)

u nas po AR jest nauczyciel chemii

BeataGie19-03-2019 19:01:56   [#28]

Ukończone: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - mgr, , Studia Podyplomowe - socjoterapia i oligo. Czy ma kwalifikacje da zajmowania stanowiska pedagoga?

izael19-03-2019 20:39:15   [#29]

moim zdaniem nie

KaPi19-03-2019 21:19:34   [#30]

kiedy nauczyciel ma kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym?

oligo nie wystarczy?

izael19-03-2019 21:36:55   [#31]

u nas wystarczy

KO nie kwestionuje

:)

KaPi19-03-2019 21:47:15   [#32]

ostatnio dostałam informację z poradni pp, że nie wystarczy... to w takim razie co trzeba mieć zrobione? ktoś spotkał się z taką sytuacją?

Roman Langhammer20-03-2019 03:12:54   [#33]

Ja się będę upierał, że wystarczy. :) Rozporządzenie mówi, że ma mieć kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Jednak bardzo popularne są studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu i jest duży nacisk na "zaliczanie" tych studiów. Więc z jednej strony oligo jest ok, ale z drugiej (jeśli trafi się na dobrego organizatora), to te studia mogą wnieść dużo dobrego i ja zachęcam do nich. Wiedzy nigdy za dużo. :)

AnJa20-03-2019 08:23:59   [#34]

Poradnie pp zajmują się także uznawaniem kwalifikacji?

rzewa20-03-2019 09:53:15   [#35]

do #28 - moim zdaniem ma o ile będzie prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-wyrównawcze oraz dydaktyczno-wyrównawcze

a co do ZA - formalnie oligo wystarcza ale... jest to na gruncie prawnym nieporozumienie

KaPi20-03-2019 10:24:12   [#36]

AnJa, nie zajmują się, to były tylko informacje po spotkaniu przedstawicieli poradni z kuratorium...

jakabe20-03-2019 19:34:47   [#37]

A  czy nauczyciel, który ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (licencjat) oraz studia podyplomowe ( 3 semestry 384h) z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej może pracować w przedszkolu?

Jot22-03-2019 17:50:28   [#38]

Czy nauczyciel  mgr wych fiz, który w indeksie z lat 90 tych ma wpisany egzamin z oceną z gimnastyki korekcyjnej ma do niej kwalifikacje? Prowadził kiedyś w tej szkole zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

AnJa22-03-2019 18:22:19   [#39]

Moim zdaniem każdy n-l wf ma te kwalifikacje. Acz jakieś kursy doskonalące nie zawadzą.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]