Forum OSKKO - wątek

TEMAT: teksty ujednolicone
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 12 ][ 13 ]
Leszek15-04-2021 17:33:00   [#601]

tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 19.04.2021

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek23-04-2021 15:04:04   [#602]

tj. rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek03-06-2021 17:38:35   [#603]

rozp. MEN w spr. nadzoru pedagogicznego z projektem zmian od 1.09.2021 r.

bez ewaluacji

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

 

Leszek03-06-2021 21:35:31   [#604]

zajęcia wspomagające - rozporządzenie MEiN

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

malmar1525-07-2021 22:47:00   [#605]

zajęcia wspomagające - rozporządzenie MEiN- stan na 23 lipca

wymiana plików - prawo

pewnie nie tak doskonałe jak Leszka, ale on na urlopie ;-)

 


post został zmieniony: 25-07-2021 22:48:05
Leszek20-08-2021 13:41:06   [#606]

ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 20.08.2021 r.

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Jacek03-09-2021 17:39:13   [#607]

Ujednolicone rozporządzenie o nadzorze stan na 4 września 2021 r. w wymianie plików - prawo

Jacek Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 września 2021 r.
Pobierz: Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego 4 września 2021 r..zip* (23 KB)
Leszek11-11-2021 16:07:34   [#608]

ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 11.11.2021 r.

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek14-12-2021 19:48:09   [#609]

DZIŚ PUBLIKOWANE - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 1.01.2022 r.

w wymianie plików - prawo (spakowane 7z)

pozdrawiam

 

hania14-12-2021 23:59:57   [#610]

Hej Leszku- super robotę robisz dla OSKKO !!!

Leszek15-12-2021 08:51:11   [#611]

Dzięki za miłe słowo Haniu

pozdrawiam

Leszek29-01-2022 13:09:56   [#612]

Rozporządzenie MEiN
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r. ujednolicenie wypakuj 7z

 

pozdrawiam
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szkołach podczas epidemii-31-01-22.7z* (20 KB)

Leszek10-02-2022 12:15:41   [#613]

tekst jednolity rozp. MEiN w spr. czasowego ograniczenia od 10.02.2022 r.
rozpakować 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szkołach podczas epidemii-10-02-22.7z* (20 KB)

pozdrawiam

Leszek10-02-2022 12:16:04   [#614]

ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-10-02-22.7z* (107 KB)

pozdrawiam

Jot10-02-2022 15:46:33   [#615]

dziękujemy:-)

Leszek10-03-2022 10:05:04   [#616]

ujednolicone rozp. w spr. szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli publicznych - stan na 10.03.2022 r. - nowy art. 21a o liczebności oddziałów z dziećmi uchodźców z Ukrainy
- spakowane 7z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-organizacja szkół publicznych-10-03-22.7z* (27 KB)

pozdrawiam

malmar1510-03-2022 21:20:05   [#617]

w wymianie plików

ujednolicone rozporządzenie- Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi - stan na 10.03.2022 r.

Leszek12-04-2022 09:23:30   [#618]

ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z

w wymianie plików Prawo oświatowe

pozdrawiam

 

Leszek17-05-2022 17:31:17   [#619]

2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek24-08-2022 07:59:39   [#620]

ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek05-09-2022 18:41:53   [#621]

ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczniów wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z


w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

malmar1505-09-2022 20:38:37   [#622]

Leszku, dzięki :)

Leszek15-10-2022 11:31:50   [#623]

ujednolicone rozporządzenie MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. spakowane 7z

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek14-01-2023 12:46:06   [#624]

zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z
Pobierz: Rozp. MEiN-wymagania na stanowisko dyrektora-ze zm. 14.01.2023.7z* (24 KB)

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek24-02-2023 16:52:18   [#625]

nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z

Pobierz: rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-01-23.7z* (30 KB)

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek18-07-2023 20:47:00   [#626]

tj. rozporządzenia w sprawie kształcenia uczniów z Ukrainy - stan na dzień 19.07.2023 r.


Pobierz: rozp. MEiN-kształcenie Ukraińców ze zm. 19.07.202.7z* (34 KB)

spakowane 7z

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek30-08-2023 16:07:57   [#627]

ujednolicone rozporządzenie w spr. oceniania uczniów - stan na dzień 1.09.2023 r. spakowane zip7

w wymianie plików - prawo

rozp. MEN ze zm.-ocenianie uczniów-1-09-23.7z*

 

pozdrawiam

Leszek19-01-2024 16:46:31   [#628]

proponowane przez ME stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2024 r. spakowane w 7z

Pobierz: proj.rozp. płacowego-1.01.2024.7z* (13 KB)

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 12 ][ 13 ]