Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop bezpłatny nauczyciela
strony: [ 1 ]
Ala15-01-2014 12:40:00   [#01]

nauczyciel składa wniosek o urlop bezpłatny od września do czerwca

czy tak może? - moim zdaniem tak

ale co w lipcu i sierpniu? jak wypłacić wynagrodzenie? jest na urlopie wypoczynkowym czy nie? jeśli nie to powinien być w szkole? robotę jakąś jestem w stanie mu wymyślić ;)

i wiem także, że najlepiej by było, gdyby wziął ten urlop do 31 sierpnia, wtedy powyższych pytań nie musiałabym zadawać :)

AnJa15-01-2014 15:09:31   [#02]

Jest na urlopie wypoczynkowym - stąd nie chce do września.

Adaa15-01-2014 16:19:28   [#03]

tez bym wzieła bezpłatny do czerwca, bo ten bezpłatny jakby zawiesza stosunek pracy:-)

mi to wyglada tak wtedy:
2014: urlop wypoczynkowy (ferie i wakacje) + urlop bezpłatny (IX-XII)
2015 : urlop bezpłatny (I-VI) i powrót do pracy bo urlop bezpłatny (przed wypoczynkowym w danym roku) zmniejsza wymiar wypoczynkowego)

tu dobre zestawienie:

http://www.gofin.pl/17,2,96,116858,platne-i-bezplatne-zwolnienia-od-pracy.html

DYREK15-01-2014 19:45:50   [#04]

nauczyciel składa wniosek o urlop bezpłatny od września do czerwca

czy tak może?

nauczyciel może złożyć dowolny wniosek

dyrektor nie musi udzielić urlopu w tym terminie (nie musi też swojej negatywnej decyzji  uzasadniać)

nauczycielowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie urlopu bezpłatnego

przykładowo:

nauczyciel chce urlop bezpłatny od 1.09.2014r. do 30.06.2015

moje rozumowanie przed udzieleniem urlopu:

nauczyciel wykorzystał w całości urlop wypoczynkowy, który mu przysługuje za rok szkolny 2013/2014.

prawo do następnego urlopu wypoczynkowego nauczyciel uzyskałby 1 stycznia 2015 r. -> co jednak jest niemożliwe -> przebywa na urlopie bezpłatnym -> czyli urlop bezpłatny powinien być do 31.08. 2015r.

jeżeli się mylę i udzielę urlopu bezpłatnego od 1.09 do 31.06 to mam problemy o których pisze Ala, a ja nie lubię problemów;-)

czas na decyzję

czyli

moja propozycja dla nauczyciela

urlop bezpłatny od 1.09 do 31.08 lub brak zgody na urlop bezpłatny od 1.09 do 30.06 

piłka po stronie nauczyciela:-)

cynamonowa15-01-2014 20:29:50   [#05]

Dawno, dawno temu....w 99r. poprzedni dyrektor udzielił urlopu bezpłatnego obecnemu samorządowcowi ( na czas pełnienia funkcji) W pismie składającego podanie oraz udzielającego urlopu nie ma czasu trwania, tylko jak wspomniałam "na czas pełnienia funkcji". Ta funkcja trwa już 15 lat.....

Czy ten urlop jest zgodny z prawem, czy w razie gdyby samorządowiec nie znalazł się w obecnym miejscu - ma prawo wrócić do pracy?

rzewa15-01-2014 21:26:44   [#06]

tak - urlop jest zgodny z prawem (w zasadzie nie można odmówić takiego urlopu o ile jest to funkcja z wyboru)

pracownik taki może w każdym czasie (jak skończy pełnić funkcję) może (i musi) powrócić do pracy, a ta musi na niego czekać

Mentorek25-08-2014 12:18:52   [#07]

Podnoszę wątek, nauczyciel prosi o urlop bezpłatny od września 2014 do czerwca 2015.

Jego własna decyzja. Mogę mu bezkrytycznie udzielić tego urlopu? Jaka pp?

Wyczytałem taki zapis: "w przypadku gdy urlop bezpłatny ma trwać dłużej niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania nauczyciela z urlopu z ważnych przyczyn." - wpisywać to w decyzję?

Może ma ktoś wzór takiej decyzji? pozdrawiam


post został zmieniony: 25-08-2014 12:27:15
rzewa25-08-2014 15:03:38   [#08]

nie może być do czerwca tylko do końca sierpnia - z jakiej racji masz mu płacić za wakacje skoro cały czas trwania zajęć będzie na urlopie bezpłatnym?

Mentorek25-08-2014 21:14:57   [#09]

no tak. dzięki :)

joljol25-08-2014 21:28:31   [#10]

n-la została dyrektorem i poprosiła o urlop bezpłatny na kolejne 5 lat, odmówiłam, 

do tej pory nie złozyła pisma o przeniesienie ani wypowiedzenia

do pracy nie wróci bo ... jest dyrektorem

co dalej?

 

Ala25-08-2014 22:52:20   [#11]

jeśli nie stawi się do pracy to zwalniasz bez wypowiedzenia

piłka jest po jej stronie


post został zmieniony: 25-08-2014 22:52:55
lkk02-12-2014 21:29:16   [#12]

1. Czy można udzielić urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który został wicewójtem gminy? Jeśli tak, to jaka podstawa prawna? 

2. Nauczyciel pełni funkcję  z wyboru.  Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego? ( art.17 ust.2 KN czy KP)

rzewa03-12-2014 04:40:11   [#13]

1. rozumiem, że chodzi w tym wypadku o powołanie, zatem można udzielić urlopu bezpłatnego na podstawie art 68 ust 1 KN, ale dyrektor nie ma takiego obowiązku

2. art 17 ust 2 KN oraz art 24b ust 2 (jeśli to np. radny gminy) - i udzielenie tego urlopu jest dla dyrektora obowiązkowe

lkk03-12-2014 05:47:52   [#14]

1. Tak, chodziło o powołanie.

2. Dotyczyło radnego powiatowego.  Bardzo dziękuję za informację.

 

rzewa03-12-2014 07:06:52   [#15]

przepraszam, opuściłam ustawę - powinno być art 24b ust 2 ustawy o samorządzie gminnym

w przypadku powiatu będzie to art 24 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym

zaq12-03-2015 18:27:21   [#16]

1. Czy urlop bezpłatny można rok rocznie przedłużać? 

2. W jakim maksymalnie wymiarze czasowym można udzielić urlopu bezpłatnego?

DYREK12-03-2015 19:37:19   [#17]

1. można

2. nie ma ograniczeń, można złożyć wniosek i otrzymać urlop bezpłatny na dowolny okres np. 50 lat :)

ale

dyrektor nie musi udzielić urlopu bezpłatnego (nie musi też swojej negatywnej decyzji  uzasadniać)

pracownikowi (w tym nauczycielowi) nie przysługuje roszczenie o udzielenie urlopu bezpłatnego

juasia11-05-2017 18:40:24   [#18]

n-l przebywa na urlopie bezpłatnym do 31 sierpnia 2017r- czy mogę dać mu do 31 maja 2017r., w trakcie urlopu zmianę warunków pracy (zmniejszenie liczby godzin)?

rzewa12-05-2017 00:20:13   [#19]

tak, jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin

Jot01-09-2017 10:50:45   [#20]

Proszę o odpowiedź. Czy jeśli chodzi o okres przyznawania urlopu bezpłatnego nauczycielowi nadal można do 5 lat?

ewa01-09-2017 11:35:02   [#21]

nie ma górnej granicy, patrz też #17

:-)

Ed26-02-2018 17:35:44   [#22]

Nauczyciel realizujący staż na n-la dyplomowanego wnioskuje o urlop bezpłatny w wymiarze 6 dni. Czy w związku z tym staż ulega wydłużeniu o te 6 dni ?

gronostaj26-02-2018 18:04:01   [#23]

nie

ewitex04-03-2018 19:19:40   [#24]

Nauczyciel napisał podanie o urlop bezpłatny w dniach 2 marca i 5,6,7 marca. Czy w dniach 3 i 4 marca (sobota i niedziela) też musi wziąć urlop bezpłatny ciągiem czy może tylko w dni robocze wziąć.

MKJ04-03-2018 20:18:50   [#25]

Może wnioskować o urlop bezpłatny w dowolne dni, ale to dyrektor podejmuje decyzję o jego udzieleniu.

AleJ05-03-2018 13:14:04   [#26]

Proszę o pomoc

Kto powinien udzielić dyrektorowi szkoły urlopu bezpłatnego i na jaki czas jeżeli ww. dyrektor przechodzi na stanowisko Wójta ponieważ wygrał wybory.

rzewa05-03-2018 14:33:54   [#27]

rezygnuje z funkcji dyrektora

obecny wójt powołuje wicka lub jednego z n-li na p.o. dyrektora

p.o. dyrektor udziela urlopu n-lowi, który został wójtem

rg zaprzysięga nowego wójta (dotychczasowego dyrektora)

a potem nowy wójt przeprowadza konkurs na dyrektora

Leszek05-03-2018 20:48:29   [#28]

czy nie zabraknie tu jednego ogniwa - "obecnego wójta", który nie jest "nowym wójtem" - coś się tam zadziało

AleJ tak nie dbając o szczegóły zapytała

pozdrawiam

rzewa07-03-2018 09:49:50   [#29]

w takim przypadku "nowy wójt" (poprzedni dyrektor) powoła p.o. dyrektora zaraz po zaprzysiężeniu (wszystko tego samego dnia) albo zrobi to z-ca wójta

link12310-09-2018 19:33:56   [#30]

podnoszę wątek - nauczyciel wystąpił do mnie o urlop bezpłatny od 1.10 - 21.06.2019. uzasadnienie: ważne sprawy rodzinne. Wnioskujący jest zatrudniony w niepełnym wymiarze - mogę zorganizować zastępstwo. Mam pytanie, czy powinieniem udzielić tego urlopu do końca zajęć dydaktycznych, czy do końca roku szkolnego - 31.08.2019?

 

rzewa10-09-2018 19:52:03   [#31]

do końca roku szkolnego

link12310-09-2018 20:22:29   [#32]

bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

Jot02-12-2018 13:42:45   [#33]

1. Bardzo proszę o odpowiedź.

Nauczyciel kilka lat temu we wrześniu poprosił o rok urlopu bezpłatnego, czyli do 31 sierpnia. Podjął w tym czasie pracę u innego pracodawcy. Urlop ten był przedłużany już 3krotnie, za każdym razem do 31 sierpnia. Nie było tutaj zawierania porozumienia między zakładami pracy. Była to dobrowolna decyzja pracownika. Czy w tym przypadku staż pracy jest u nas naliczany za każdy rok?  Zastanowiło mnie to, bo znalazłam na jednej ze znanych stron taki fragment:

"W momencie, gdy pracownik jest na bezpłatnym urlopie, ale jednocześnie pracuje dla innego pracodawcy na zasadzie porozumienia dwóch przedsiębiorstw, jego staż pracy pozostaje ciągły"

 

 

rzewa02-12-2018 21:25:16   [#34]

zasadniczo, i w tym wypadku również, okres urlopu bezpłatnego nie podlega wliczeniu do stażu pracy

Jot25-02-2019 18:33:30   [#35]

Dzięki Rzewo.

Gdzieś zadałam to pytanie, ale nie mogę go teraz znaleźć: Czy muszę czekać do końca sierpnia z odpowiedzią na wniosek o przedłużenie uropu bezpłatnego  na kolejny rok szkolny 2019/2020 ? Nauczyciel złożył wniosek- czy nie będzie sprzeczne z prawem, gdy zaopiniuję go pozytywnie już teraz?

rzewa26-02-2019 13:50:03   [#36]

zaopiniujesz?

możesz udzielić, ale... ja bym tego nie zrobiła, bo... jestem zasadniczo przeciwna takim urlopom

:-)

Jot26-02-2019 15:04:50   [#37]

Hmmm...Powiem tak...Chciałabym pójść nauczycielowi na rękę, ale chętnie dowiem się, jakie są Twoje argumenty na "nie", jeśli zechcesz je przedstawić:-) Może się to kiedyś przyda?

dariuszn704-03-2019 08:45:23   [#38]

Ja udzielam urlopu bezpłatnego na rok, potem rozmawiam z nauczycielem o decyzji jaką podjął, czy wraca czy zostaje w nowej pracy. nie daję kolejnego urlopu. Oczywiście to w sytuacji gdy nauczyciel bierze ten urlop w celu podjęcia pracy w innym miejscu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]