Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pomocy awans zawodowy
strony: [ 1 ]
Dorota Z26-10-2022 08:58:56   [#01]

Proszę o pomoc. Nauczyciel rozpoczął staż na mianowanego  1 września 2019r zakończenie miało być 31 maja 2022,       w trakcie stażu miał przerwę związaną z rodzicielstwem 1 rok 5 mieś i 23 dni. Powrócił do pracy 1 .09.2022. Jak teraz realizuje staż po zmianach

 

izael26-10-2022 09:16:06   [#02]

po staremu z wydłużeniem o czas przerwy:)

jurkoz26-10-2022 10:13:45   [#03]

Policz dokładnie dni przerwy, dodaj je do planowego stażu i ustal jego zakończenie. Staż realizuje na dotychczasowych zasadach.

Dorota Z26-10-2022 10:16:43   [#04]

ok. uwzględniając przerwę 

to od 1.09.22- do 23.02.2024 ( 1rok 5 mieś i 23 dni)  ile stażu pozostaje do zrobienia 

jurkoz26-10-2022 10:54:57   [#05]

No tyle ile wyliczyłaś - 1 rok 5 mies i 23 dni.

Doska26-10-2022 15:02:35   [#06]

Pytanie, czy wrócił do pracy od 1.09.22 czy miał urlop wypoczynkowy na wakacjach. Należy do przewidywanego momentu zakończenia stażu - 31.05.22 dodać tyle, ile był na wolnym, ale od momentu kiedy wrócił do pracy. Jeśli to był 1 wrzesień 2022, to staż skończy 23 lutego 2024. Bardzo starannie trzeba policzyć dni. 

rzewa26-10-2022 19:02:37   [#07]

za mało danych by to policzyć - istotne tu są daty

ale jego staż zakończy się na pewno wcześniej niż w lutym 2024

Dorota Z02-11-2022 08:40:32   [#08]

To jeszcze raz .Nauczyciel rozpoczął staż na mianowanego  1 września 2019r 

od 9.03.2021 do 13.09.2022 L-4  ciąża

14.04 -31.0.,22 urlop macierzyński

01.02.2022 - 12.09.2022 urlop rodzicielski

31.08 nauczyciel rezygnuje z reszty urlopu rodzicielskiego

od 1.09.2022 wraca do pracy i wykorzystuje urlop wypoczynkowy 35 dni do 19.10.2022

Tak wygląda przebieg. Proszę jeszcze raz o pomoc.

Dorota Z02-11-2022 08:57:12   [#09]

Przepraszam  pomyłki w post 8. teraz prawidłowo

To jeszcze raz .Nauczyciel rozpoczął staż na mianowanego  1 września 2019r 

od 9.03.2021 do 13.09.2022 L-4  ciąża

14.09 -31.01.,22 urlop macierzyński

01.02.2022 - 12.09.2022 urlop rodzicielski

31.08.2022 nauczyciel rezygnuje z reszty urlopu rodzicielskiego

od 1.09.2022 wraca do pracy i wykorzystuje urlop wypoczynkowy 35 dni do 19.10.2022

Tak wygląda przebieg. Proszę jeszcze raz o pomoc.


post został zmieniony: 02-11-2022 08:59:27
rzewa02-11-2022 09:28:19   [#10]

staż n-la powinien planowo zakończyć się 31.05.2022 r. (zakładam, że podane nieobecności to wszystkie nieobecności ponad 30 dni)

n-l był nieobecny w trakcie stażu przez 1 rok 2 m-ce i 23 dni (od 9.03.2021 do 31.05.2022) wobec czego 31.05.2022 n-l powinien otrzymać pismo o przesunięciu daty zakończenia stażu o ten okres, czyli do 23.08.2023 r.

w tym czasie n-l był ciągle nieobecny przez okres 3 m-ce (od 1.06.2022 do 31.08.2022), co oznacza znowu przesunięcie daty zakończenia stażu o następne 3 m-ce czyli do 23.11.2023 r. - i taka jest data zakończenia stażu przez tego n-la

z taką informacją n-l powinien otrzymać pismo w dniu 1.09.2022

w okresie od 1.09.2022 do 19.10.2022 n-l realizuje staż, gdyż jego urlop jest urlopem wypoczynkowym (on ten urlop powinien mieć co najmniej do 26.10.2022 - to tylko urlop za 2022 rok, a jeszcze ma zaległy urlop za 2021 rok)

Dorota Z02-11-2022 11:24:17   [#11]

Wykorzystał 1 urlop 35 dni bo to przedszkole kolejny będzie wybierał po kawałku

rzewa02-11-2022 11:41:41   [#12]

aha, to ok

Dorota Z03-11-2022 11:27:54   [#13]

Bardzo dziękuję

Iwona K09-11-2022 09:26:17   [#14]

Pomocy

Nauczyciel uzyskał stopień kontraktowego 2021, od 01.09.2022 zatrudniony na zastępstwo na do 31.08.2022. Do celów płacowych jest jako początkujący. Złożył pismo o podanie podstawy prawnej, zarzucając, że został mu zabrany tytuł i stopień awansu. Co mu odpowiedzieć

KaPi09-11-2022 10:03:57   [#15]

nauczyciel zatrudniony na zastępstwo za nauczyciela na zdrowotnym od 7.11 - nie ma stopnia awansu, nigdy nie pracował w szkole, ale to nie jest jego pierwsza praca, więc:

1. awansu nie rozpoczyna

2. zatrudniony jako bez stopnia awansu

3. a dodatek na start?

margo1309-11-2022 10:30:59   [#16]

Nauczyciel od 01.09.2022 roku nie rozpoczyna staż (staż był przed 01.09.2022r.) z automatu po podpisaniu umowy odbywa przygotowanie do zawodu. Dodatek wypłacamy.

Od 01.09.2022 r. nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego ("nauczyciel początkujący"), zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela, w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Nauczyciel nie odbywa stażu w rozumieniu przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed 01.09.2022 r. Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która: nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz posiada wymagane kwalifikacje - nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudnionym w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela, to powinien otrzymać jednorazowe świadczenie na start.

 

joljol09-11-2022 11:09:27   [#17]

Iwona K -

 Zgodnie z art. 18 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, od 1 września 2022 r. jest Pan/Pani traktowany/traktowana dla celów płacowych jako nauczyciel początkujący

natomiast ma stopień nauczyciela kontraktowego

joljol09-11-2022 11:11:14   [#18]

KaPi

 

nauczyciel zatrudniony na zastępstwo za nauczyciela na zdrowotnym od 7.11 - nie ma stopnia awansu, nigdy nie pracował w szkole, ale to nie jest jego pierwsza praca, więc:

1. awansu nie rozpoczyna - nie, jemu liczy się juz staż pracy do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, po nowemu

2. zatrudniony jako bez stopnia awansu - nauczyciel początkujący

3. a dodatek na start? - wypłacamy

matyldaa09-11-2022 20:05:19   [#19]

Nauczyciel przepracował w szkole 4 lata, nigdy nie rozpoczął stażu. Odbywa wiec przygotowanie do zawodu - 9 miesięcy. W tym  czasie należy zrobić mu jedną ocenę (nie dwie)?

rzewa10-11-2022 08:31:31   [#20]

odbywa przygotowanie do zawodu n-la w wymiarze 3 lata i 9 m-cy od momentu zatrudnienia w tym roku szkolnym

zgodnie KN w brzmieniu sprzed 1.09.2022 taki n-l nie mógł być zatrudniony w szkole przed tą datą dłużej jak do 31.09.2022

matyldaa13-11-2022 00:01:01   [#21]

Rzewa, może dokładniej napiszę: Nauczycielka pracowała w zastępstwie (miała kwalifikacje) i  nigdy nie rozpoczęła stażu:

4.12.17-3.08.18 pełny wymiar – 8 miesięcy (szkoła) ; 1.09.18- 15.07.20  pełny wymiar – 1 rok 10 miesięcy 15 dni (przedszkole); 22.09.21- 24.06.22 – 13/18 pełnego wymiaru – 9 miesięcy 3 dni (szkoła); razem w tych latach 3 lata 3 miesiące 18 dni. 

1.09.22 również została zatrudniona w zastępstwie - do 31.08.23 r. (w szkole)

Jak wygląda jej przygotowanie o zawodu? Czy dotychczasowy czas pracy (3 lata) można wliczyć w poczet przygotowania do zawodu? Jeśli można, to jej przygotowanie do zawodu trwa od 1.09.22 do 31.05.23? Czy tej nauczycielce należy zrobić w tym czasie jedną ocenę pracy?  

Macia14-11-2022 10:31:24   [#22]

wg mnie zaliczasz naucz. 3 lata i robisz mu 1 ocenę pracy do 31 maja

izael14-11-2022 12:57:38   [#23]

Zgadzam się z Macią, czyli jest tak napisałaś matyldaa w #19:)

rzewa15-11-2022 04:44:41   [#24]

a na jakiej pp to wliczenie dotychczasowego zatrudnienia?

Macia15-11-2022 09:12:18   [#25]

Art. 10 ZKN ust. 6. 

Nauczycielom, o których mowa w ust. 1, którzy do dnia 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:

1)
art. 9ca ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata;
2)
art. 9ca ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.
rzewa15-11-2022 10:25:05   [#26]

ok, fajnie

jakoś mi umknęło... ;-(

:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]