BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - kwiecień 2018 r.
 

UWAGA – PRZED NAMI

Osiemnaste OZNI - spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym otwarte dla wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, "nowalijek", a także osób, które chcieliby oni zabrać ze sobą

Spotkamy się w dniach 30/31 maja - 3 czerwca 2018 r. w ośrodku Przystań Wenecja w miejscowości Wenecja w pobliżu Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

Czas zapisów

http://www.oskko.edu.pl/ozni18/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59966&ux=148&pst=11#pst11

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2943#pst2943

A teraz dla potrzebujących: 1% dla potrzebujących - z podatku za 2017 r. - zgłaszajmy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59837&ux=148&pst=12#pst12

Kwiecień – idzie wiosna … przynajmniej kalendarzowa

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36630&ux=148&pst=81#pst81

A wiosna … u kogo już była ?…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

\

Za nami:

UWAGA - za nami

XV Konferencja OSKKO – 2-4 marca 2018 r. w Krakowie

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/index.html

I materiały do pobrania

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/materialy.html
 

XII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO*, Kraków, 16-18.09.2017 r. 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

I materiały do pobrania

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

Projekty przepisów oświatowych:

W marcu 2018 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – projekt upubliczniony 14.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309250

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59995&ux=148&pst=1#pst1

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – projekt upubliczniony 14.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309251

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59995&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – projekt upubliczniony 14.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309252

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59991&ux=148&pst=6#pst6

4. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – projekt upubliczniony 14.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309253

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59991&ux=148&pst=6#pst6

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – projekt upubliczniony 16.03.2018 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309350/katalog/12496308#12496308

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60000&ux=148&pst=1#pst1

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – projekt upubliczniony 20.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309554

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60007&ux=148&pst=5#pst5

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – projekt upubliczniony 20.03.2018 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309555

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60006&ux=148&pst=3#pst3

 

Rekomendujemy :

Bezpłatne studia podyplomowe - Akademia Liderów Oświaty SUS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59772&ux=148&pst=1#pst1

MŁODZI CYFROWI - CYFROWI RODZICE - polecamy projekt

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59733&ux=148&pst=1#pst1

 „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 12 stycznia 2018 r. liczyła 5080 osób.

W styczniu 2018 r. przyjęto 10, a w lutym 2018 r. przyjęto 16, a w marcu 0  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2018 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W marcu 2018 r. rozmowy dotyczą oczywiście arkuszy organizacji szkół, zmian w zakresie oceniania pracy oraz awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora szkoły.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10426#pst10426

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów - Aleks – Przyjęcie ucznia w trakcie roku a ocena z języka dodatkowego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59996&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w lutym w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 2.03.2018 r., godz. 7.00-8.00 zawitało na forum 2607 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2703 osób, które polubiły i 2684 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2002 r.  HenrykB Praca domowa ucznia – założony 6.04.2002 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=426&ux=148&pst=123#pst123

Na stronie forum OSKKO do końca marca 2018 r. znajdowało się 58.504 wątków i 920.115 wypowiedzi.

Marzec 2018 r. przywitała na forum Cudowienka wątkiem – Rekrutacja do klas SP-wszystkich oddziałów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59938&ux=148&pst=3#pst3

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i chyba zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=208#pst208

a poza tym wracają:

HenrykB Praca domowa ucznia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=426&ux=148&pst=123#pst123

robson – Pensja kadry kierowniczej oświaty

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59894&ux=148&pst=108#pst108

gtz – arkusze ocen

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51237&ux=148&pst=37#pst37

aza a do zlooooooooootuuuuuuuu......

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2943#pst2943

JarTul – Dla relaksu... teatr szkolny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9652&ux=148&pst=48#pst48

jaga11 – Awans

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58203&ux=148&pst=147#pst147

 

Powstał nowy interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=9#pst9

 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w marcu 2018  r. (od 20 wypowiedzi):

robson – Pensja kadry kierowniczej oświaty – 87 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59894&ux=148&pst=108#pst108

PiotrekM – arkusz 2018/2019 – 60 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59965&ux=148&pst=60#pst60

Jolanta Pawlak – art. 42 ust. 5c od 1.09.18 – 43 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59968&ux=148&pst=43#pst43

BeaL – Średnia za ferie dla dyr – 29 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59970&ux=148&pst=29#pst29

emen – Rewalidacja-pensum – 24 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59973&ux=148&pst=24#pst24

mychase – odmowa nauczyciela dot przydziału godzin – 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60031&ux=148&pst=22#pst22

joszka – Jak rozstać się z nauczycielem przed 31 sierpnia 2018r – 23 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59956&ux=148&pst=23#pst23

eleonora – Urlop dyrektora w czasie przerwy świątecznej? – 20 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60033&ux=148&pst=20#pst20

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w marcu 2018  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10426 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10426#pst10426

aza a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – 2943 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2943#pst2943

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 834 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=834#pst834

Leszek – teksty ujednolicone – 500 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=500#pst500

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 456 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=456#pst456

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

mbyks61 - Urlop dyra po nowemu – 231 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59683&ux=148&pst=231#pst231

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 208 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=208#pst208

Adaa – Nowe SIO - 171 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=171#pst171

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

HenrykB Praca domowa ucznia – założony 6.04.2002 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=426&ux=148&pst=122#pst122

violka - stan nieczynny + emerytura – założony 9.03.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5021&ux=148&pst=26#pst26

JarTul – Dla relaksu... teatr szkolny - założony 22.03.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9652&ux=148&pst=48#pst48

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=456#pst456

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10426#pst10426

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=500#pst500

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

AndrzejK – ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA – założony 8.04.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36630&ux=148&pst=81#pst81

zemi – Jak pozostawić dziecko w kl. I-III – założony 14.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42970&ux=148&pst=33#pst33

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=835#pst835

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=208#pst208

kd35 Jak zapłacić nauczycielowi gdy jest wezwany do sądu? – założony 8.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45115&ux=148&pst=13#pst13

aza a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2943#pst2943

aza uczeń w szpitalu – założony 16.05.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45624&ux=148&pst=20#pst20

dorotagm rozwiązanie umowy z kontraktowym, porozumienie stron – założony 27.10.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46860&ux=148&pst=13#pst13

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca marca 2018 r. – 1566 plików.

W marcu br. zamieszczono 7 plików – dokumenty wewnątrzszkolne i ujednolicone rozporządzenie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2017 r. – według stanu pobrań na koniec marca 2018 r.:

- styczeń 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez JackaPlan urlopów dyrektora i wicedyrektorów. Może się przyda :-)) dotąd 1255 pobrań,

- luty 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone podwyżki dla nauczycieli od 1.04.2018 r. – projekt - dotąd 701 pobrań,

zamieszczone w wymianie w marcu 2018 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.03.2018 r.

19.03.2018

Jerzykk

arkusz do wyliczania łączonych etatów na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KN Pobierz: łączenie etatów art 42 ust 5c KN.xlsx* (12 KB)

247

20.03.2018

Jerzykk

arkusz do obliczania łączenia etatów wg art42ust5c KN starsza wersja excela Pobierz: arkusz łączenie etatów wg art 42 ust 5c KN starszy excel.xls* (31 KB)

196

21.03.2018

Leszek

ujednolicenie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
- od 22.03.2018 Pobierz: 
rozp. MEN-szczegolowe-zasady-ustalania-wynagrodzenia-22-03-18.zip* (9 KB)

163

23.03.2018

Jerzykk

arkusz po liftingu i z przybliżeniami do części setnch do wyliczania łączonych etatów na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KN Pobierz: łączenie etatów art 42ust 5c KN — kopia.xls* (40 KB)

312

29.03.2018

BogdanK

Inny wariant arkusza do wyliczenia uśrednionego pensum
Pobierz: Wyliczenie pensum.zip* (15 KB)

20

29.03.2018

Jerzykk

kolejny i ostatni lifting arkusza po uwagach rzewy, ewaannak i Edit Pobierz: arkusz do obliczania łączonych etatów art 42ust 5c KN.xls* (40 KB)

74

29.03.2018

Leszek

ujednolicone rozp. MEN z wynagrodzeniami zasadniczymi dla nauczycieli na dzień 1.04.2018 r.
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-04-2018.zip* (16 KB)

35

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na listopad i grudzień 2009 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… ponad 8 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2009 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 447 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. gosiaes2 Napisałam plan nadzoru pedagogicznego :-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40700&ux=148&pst=312#pst312

2. beera Konsultacja OSKKO - kwalifikacje nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31829&ux=148&pst=175#pst175

3. zapolska Czy już epidemia?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40789&ux=148&pst=115#pst115

4. agadz jak zapłacić za doraźne zastępstwo bibliotekarzowi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40544&ux=148&pst=100#pst100

5. zgredek Konsultacja projektu rozp. o wymaganiach na st. kierowniczych

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38685&ux=148&pst=99#pst99

6. beera Socjalny do pensji - co o tym sądzicie?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39263&ux=148&pst=97#pst97

7. asan Teraz DYSKUSJA o nowym nadzorze ?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40545&ux=148&pst=97#pst97

8. Małgoś "diler w szkole, dyrektor na zieloną trawkę, a kurator też?"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21995&ux=148&pst=94#pst94

9. zara udpz - ponownie!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38899&ux=148&pst=88#pst88

10. magdulka nadzór a szkoły specjalne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40876&ux=148&pst=63#pst63

W grudniu 2009 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 456 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. hania minimini…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31632&ux=148&pst=948#pst948

2. Marek Pleśniar świąteczny konkurs - zgadnij kto to?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4353&ux=148&pst=939#pst939

3. Adaa opiekun pracowni - pp dodatku funkcyjnego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36120&ux=148&pst=207#pst207

4. OLGIE  Rozmawiamy o racjonalizacji dodatku wiejskiego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41105&ux=148&pst=183#pst183

5. Konto zapomniane Nowy stopień awansu zawodowego tkz. Lider, pensum 26 godzinne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41145&ux=148&pst=165#pst165

6. joannak272 – Zamykamy szkołę w związku z grypą!!!!!!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40952&ux=148&pst=147#pst147

7. OLGIE nowy stopień lider?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41096&ux=148&pst=144#pst144

8. Spayk – Czy przybyło pracy informatykom?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41269&ux=148&pst=112#pst112

9. Marek Pleśniar i co z tym zrobimy? Czyli rzeź niewiniątek

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41407&ux=148&pst=80#pst80

10. Asiaj – Po co nam w szkole związki zawodowe?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41342&ux=148&pst=74#pst74
 

Prawo:

W marcu 2018 r. ukazało się 209 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 85 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W marcu 2018 r. ukazało się 9 tekstów przepisy w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 2 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 467 rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wchodzi w życie 1 września 2018 r.,

2. 19 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 574 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach,

3. 21 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 588 rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – weszło w życie 22 marca 2018 r.,

4. 23 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 611 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – weszło w życie 1 kwietnia 2018 r.,

5. 26 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 615 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.  – weszło w życie 1 kwietnia 2018 r.,

6. 28 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 628 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  – wchodzi w życie 9 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem: 1) § 1 pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.; 2) § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

7. 29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

8. 30 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 650 ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – art. 180 dotyczy zmiany art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe - wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.

9. 30 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 655 rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.  – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny rozwiązanie umowy z kontraktowym, porozumienie stron:

(1) Jaka będzie podstawa prawna w świadectwie pracy przy rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony za porozumieniem stron w trakcie roku szkolnego??

Bo jak czytam KN, to mi wychodzi, że nie mogę? :)))

Czy mogę odnieść się do KP?

(2) Moim zdaniem 

a) rozwiązania – na mocy porozumienia stron - art. 23 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

(3) dziękuję, w tej chwili widzę: art. 27 u. 3 w powiązaniu z art. 23 u.4, pkt 1.

Dzięki

(4) Nie, to będzie art 23 ust 4 pkt 1 w związku z art 23 ust 3 KN, a nie odwrotnie :-) 

(5) czy na pewno "w związku z art. 23 ust. 3 KN"? Nie powinno być jak napisałam w #2 "w związku z art. 27 ust. 3 KN"?

(6) oczywiście, że masz rację -> zrobiłam paskudną literówkę :-))

powinno być: art 23 ust 4 pkt 1 w związku z art 27 ust 3 KN

(7) nauczyciel kontraktowy zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron

był zatrudniony w wymiarze 5/18

w innej szkole dostanie etat

czytam KN: art. 23 dotyczy zatrudnionych na podstawie mianowania

mojemu kontraktowemu pozostaje jako podstawa prawna tylko art. 27 ust. 3?

(8) nie, on rozwiąże stosunek pracy (o ile Ty się zgodzisz) na podstawie art 23 ust 4 pkt 1 KN w związku z art 27 ust 3 KN

 (9) dziękuję, od nauczyciela dostałam prośbę o rozwiązanie stosunku pracy - opowiadam na nią osobnym pismem czy wyrażam zgodę na piśmie od nauczyciela?

i 1 września daję mu świadectwo pracy

(10) możesz wyrazić zgodę na piśmie n-la -> dokumentem, który otrzyma n-l w tym wypadku będzie świadectwo pracy

(11) jeszcze raz dziękuję

(12) Nauczyciel chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron z dniem 13 marca. Czy zakończenie umowy to 12 marca i z tym dniem wydaję świadectwo i tak naliczam ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

(13) hm... jeśli n-l chce rozwiązać umowę z dniem 13.03 i Ty się zgadzasz, to rozwiązanie umowy następuje 13.03 (zgodnie z wnioskiem n-la), czyli jest to ostatni dzień pracy n-la i tego dnia otrzymuje on świadectwo pracy.

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakaćKrótkie  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Co się stanie jeśli odpadną ci ręce?

Nie będziesz mógł ich podnieść …

2. Są dwie rzeczy, na które można patrzeć bez końca:

zachód słońca i parkującą kobietę.

3. Jaki jest szczyt bezczelności?

Zaśpiewać dziadkowi 100 lat na 99 urodziny

4. Szczyt chamstwa

Wystraszyć strusia na betonie.

5. Co mówi kat do skazańca pod szubienicą?

Głowa do góry.

Leszek Zaleśny